فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال نهم شماره 3 (پاییز 1390)
 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1390)
 • ویژه مدیریت
 • 170 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رابطه بین ابعاد فرهنگی مدل استیفن رابینز با تعهد سازمانی مدیران مدارس دولتی شهرستان زرند
  مجتبی اسدی صفحه 3
 • بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور
  دکتر اوژن کریمی، دکتر میرحسین سیدزاده، علی صالحی صفحه 12
 • بررسی اثربخشی خط مشی گذاری جهانگردی در ایران قبل از انقلاب (1341 تا 1357)
  دکتر سیدعلی اکبر احمدی، یزدان شیرمحمدی صفحه 30
 • بررسی رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
  دکتر امیرحسین امیرخانی، مرضیه اتلیخانی صفحه 43
 • جی. آی. اس ابزاری برای مدیریت فضای کتابخانه های دانشگاهی
  دکتر هادی شریف مقدم، امیرحسین مردانی صفحه 67
 • مدیریت از دیدگاه گلستان و بوستان سعدی
  دکتر فیروز فاضلی، کبری خونگرم خوش صفحه 85
 • تبیین نقش دارایی های نامشهود در موفقیت استراتژی از طریق هماهنگی با استراتژی
  دکتر میرزا حسن حسینی، پروانه پیرانی صفحه 97
 • تاثیر سیاست های تامین مالی بر بازدهی پنج شرکت بزرگ صنعت سیمان در بورس تهران
  دکتر محمد محمودی میمند صفحه 110
 • نقش محافظه کاری در مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  دکتر سیدمحمود موسوی شیری، داود محسنی نامقی صفحه 120
 • ارتباط هموارسازی سود و نرخ رشد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  دکتر سیدحسن صالح نژاد، منوچهر عطایی صفحه 133
 • توانمندسازی منابع انسانی در اندیشه های مدیریت اسلامی
  دکتر غلامرضا کاتب، علی رمضانی صفحه 142