فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید عبداللهیان صفحه 5
  این مقاله، تحول مفهوم دینی پایان تاریخ را در سینمای آمریکا در سال های 1989 تا 2011 با استناد به متن 13 فیلم شامل سیصد، اسکندر، پرسپولیس، خانه شن و مه، کرش، پادشاه ایران، شبی با پادشاه، کشتی گیر، روز استقلال، هنکاک، 2012، کتاب الی و مهمانان هتل استرویا مطالعه می کند. از پایان دهه 1970 میلادی، فیلم های ژانر جنگی _ روشن فکری برای اثبات عنصری عینی به نام برتری فرهنگی غرب ساخته می شدند. سپس به تدریج برای اثبات بی سرانجامی تاریخ از دهه 1990، برای اثبات پایان تاریخ به معنای دینی ساخته شدند. نکته بارز و متفاوت این برداشت دینی آن است که در فیلم هایی از این سبک، منجی جهان، شخصیتی انسانی، ولی نه مقدس و در عین حال، خیالی و افسانه ای و گاه با کالبدی ماورای انسانی است. برای آنکه نشان دهیم این برداشت صرفا احساسی نیست و واقعیت دارد، روایت شناسی سیزده فیلمی را که کم و بیش به این گروه مربوط می شوند و گاهی با بن مایه های مخالفت با ایران ساخته شده اند، بررسی می کنیم.
 • عبدالله بیچرانلو صفحه 29
  جامعه ای که زمینه برپایی عدل و قسط در آن فراهم شده باشد، مهیای ظهور و پذیرش حکومت عدل مهدوی است. از این رو، تمهید گسترش عدالت در جامعه را می توان مهم ترین راهبرد رسانه برای ایجاد جامعه زمینه ساز ظهور دانست. این مقاله ضمن تبیین ساز و کار به کارگیری زبان و عناصر زبانی در رسانه به مثابه مهم ترین فرایندی که پیوسته در رسانه رخ می هد، به نقش رسانه در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه پرداخته است. نگارنده با نگاهی تحلیلی به ادبیاتی میان رشته ای درحوزه های زبان شناسی انتقادی، زبان شناسی اجتماعی، فلسفه سیاسی و علوم ارتباطات، تلاش کرده است ضمن تشریح مفهوم عدالت زبانی، الگویی از فرایند توسعه عدالت زبانی در رسانه به مثابه مقدمه و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی در جامعه ارائه و الزامات و هنجارهایی را برشمرده است که رسانه عدل گستر باید آنها را مبنای فعالیت خود قرار دهد.
  کلیدواژگان: عدالت زبانی، رسانه، سلطه زبانی، جامعه زمینه ساز
 • سید رضا نقیب سادات صفحه 49
  دنیای امروز، دنیای پر هیاهوی رسانه هاست. رسانه هایی که از انواع قابلیت های رسانه ای برای اغوای افکار عمومی بهره می گیرند و اداره آن توسط صاحبان سرمایه ها و اداره کنندگان نظام جهانی صورت می گیرد.
  عملکرد رسانه ها با الگوی اداره لیبرالی، نقش ها و کارکردهای گوناگون رسانه را برای به انقیاد کشانیدن جوامع با فرهنگ های اصیل و استیلای فرهنگی بر این جوامع و استراتژیک ترین این نقش ها را برای توجیه عملیات نظامی خود از طریق آژانس های خبری، به کار گرفته است.
  نگاهی به عملکرد آژانس های خبری اولیه، نظیر ولف، هاواس، رویتر، آسوشیتدپرس و یونایتدپرس، حکایت از زیرساخت های اولیه عمل رسانه ای مبتنی بر قدرت و نفوذ دارد، ولی نابرابری در این فعالیت ها و پوشش رسانه ای به نفع ابر قدرت ها، کشورهای ضعیف تر یا به عبارتی در حال توسعه را به فکر راه اندازی خبرگزاری های بزرگ جهانی با نظام اداره غیر سلطه آمیز انداخت.
  در دوران اخیر، شاهد عملکرد رسانه های کشورهای اسلامی و رسانه های بی طرف، به خصوص با ظهور فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، در راستای هوشیارسازی جوامع مختلف و از جمله جوامع اسلامی نسبت به شرایط حیات اجتماعی، بدون حضور اقتدار غربی بودیم.
  در این مقاله به دنبال طرح نقش و کارکرد رسانه های فراگیر خبری در ایجاد جریان بیداری اسلامی هستیم و به مقایسه تطبیقی عملکرد رسانه های غربی مثل سی. ان ان و بی بی سی با رسانه های اسلامی مانند العالم و الجزیره، در پوشش اخبار جنگ غزه و نقض حقوق بشر در ایام این جنگ می پردازیم.
 • اصغر فهیمی فر صفحه 73
  ارائه و معرفی خلاقانه شخصیت های قدسی و معصوم در قالب ساختارهای تلویزیون و تبلیغ آنها از زبان این رسانه با چالش هایی روبروست که نیازمند واکاوی و مطالعه دقیق است. این مقاله تلاش دارد با بازشناسی نسبت تلویزیون و دین و مرور نظریه های فلسفی مربوطه، به این سوال اساسی پاسخ دهد که انتقال مفاهیم مجرد و ارائه شخصیت های قدسی و معصوم مانند حضرت حجت و تبلیغ فرهنگ مهدوی در تلویزیون، چگونه و تا چه اندازه امکان پذیر است؟
  این نوشتار می کوشد از طریق مروری بر ادبیات عموما فلسفی و زیبایی شناختی پیرامونی که بیشتر در غرب انجام پذیرفته و با اتکا به اهداف دینی فرهنگ اسلامی ایرانی به نسبت معقولی بین آن دو برسد.
  کلیدواژگان: امکانات زیبایی شناختی تلویزیون، فرهنگ مهدوی، شخصیت های قدسی
 • مسعود کوثری صفحه 97
  هزاره گرایی امروزه به یک صنعت فرهنگی ترس بسیار مهم تبدیل شده است که کالاهای فرهنگی و ایدئولوژیکش _ کتاب، فیلم، بازی های ریانه ای، پوستر و غیره _ را در ظاهر برای آگاه کردن مردم از وقایع جهان گستر پیش رو و فرونشاندن ترس آنان و در باطن به منظور سودجویی به سراسر جهان می فروشد. صنعت فرهنگی سرمایه داری نه تنها به هزاره گرایی دامن می زند و از آن طریق سودجویی می کند، بلکه مخالفان هزاره گرایی را نیز به این بازی کشانده و به آنان نیز این ترس را می فروشد. در این مقاله، به این نکته می پردازیم که این صنعت چگونه با تولید محصولات فرهنگی مختلف هزاره گرایی را به عنصری از فرهنگ مردم پسند جهان تبدیل کرده است.
  کلیدواژگان: هزاره گرایی، صنعت فرهنگی ترس، بازی های ویدئویی و رایانه ای، هالیوود
 • ظهیر احمدی صفحه 121
  گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایده های اجتماعی در زندگی سیاسی اجتماعی انسان ها و جوامع سروکار دارد، به گونه ای که در آن، سیستم های معانی، جهان بینی و فهم مردم از نقش خود در جامعه را جهت می دهد. گفتمان ها با باید و نبایدها سرو کار دارند و به اصطلاح، هنجاری و شبه ایدئولوژیک هستند که با تغییر ارزش ها، نگرش و رفتار افراد و جامعه پیوند می یابند.
  نظریه گفتمان به زبان ساده؛ یعنی ایجاد فضایی از اندیشه ها به گونه ای که این اندیشه ها، بر دیگر حوزه های اندیشه ای حاکم و مسلط شود تا جایی که الگوی رفتاری مردم بر اساس آن شکل گیرد. به تعبیر دیگر، در گفتمان به گونه ای با تصویرسازی برای جامعه سر و کار داریم که از طریق خلق واژگان، اصطلاحات، تصاویر، ایده ها و گزاره های مرتبط و منسجم و به اندازه کافی، قانع کننده، به تغییر و شکل دهی رفتار مخاطب و مردم نظر داریم.
  گفتمان در فضای تعاملی ایجاد می شود؛ تعامل با تاریخ، تعامل با شرایط اجتماعی، تعامل با قدرت و تعامل با نهادها به ویژه نهادهای ارتباطاتی و رسانه ای. در بحث سیاست گذاری عمومی با توجه به این امور و از طریق اقناع و ترغیب، به وسیله رادیو و تلویزیون می توان از گفتمان به مثابه یک ابزار سیاست گذاری در سطح کلان جامعه و بین الملل بهره جست. به طور کلی، دال مرکزی، مفصل بندی، هژمونی و سلطه، عاملیت، ضدیت و غیریت سازی، ایجاد یک نظم اندیشه ای و نظم اجتماعی نوین و... از مولفه های اصلی گفتمان تلقی می شوند.
  در مورد پایان هستی و جهان، دو دیدگاه بدفرجام انگاری و خوش فرجام انگاری وجود دارد که در تضاد و تقابل یکدیگر قرار دارند. ما بر این مدعا هستیم که بر اساس آموزه های اسلامی به ویژه تعالیم تشیع، آینده و پایان خوش و پر از نشاط، امید و زیبا برای انسان و جهان تصویر شده است. این ایده را به واسطه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت یک گفتمان غالب با حوزه گستره جهانی می توان مطرح کرده و بدین شکل، فضای غالب گفتمانی را با محوریت جمهوری اسلامی توسعه داد. با توجه به اصول و مبانی اندیشه ای و جهان بینی اسلامی، مولفه های گفتمان خوش فرجام انگاری جهان که در نظریه فرج و موعودگرایی مکتب تشیع منعکس شده است و در آن، به توحیدمحور بودن، حکیمانه و هدفدار بودن خلقت و نظام آفرینش، بهره مندی هستی از غایت و نهایت حکیمانه، خلافت الهی انسان، حکومت عدل صالحان در آخرالزمان، برقراری صلح و امنیت جهانی، برقراری جامعه صالح و دولت کریمه به عنوان مفصل بندی این گفتمان اشاره شده است.
  در دیگر نظام های فکری و سیاسی نسبت به پایان تاریخ و پایان هستی چنین صراحتی منطقی و منسجم با عنوان گفتمانی خوش فرجام انگاری وجود ندارد، بلکه به ناخوش فرجام انگاری تمایل دارند یا در برخی از نظام های فلسفی و عقیدتی، دیدگاه های نزدیک به موعودگرایی موردنظر فلسفه انتظار و فرج وجود دارد که به انسجام گفتمانی فلسفه فرج نیست. از آنجا که این گفتمان، نویدهای امیدوارکننده و نشاط آفرینی برای بشر حیران شده امروزین در انواع مکاتب و فلسفه ها دارد، می تواند به صورت شایسته گسترش بیابد.
  کلیدواژگان: نظریه گفتمان، گفتمان خوش فرجامی جهان، موعودگرایی، فلسفه انتظار و فرج، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • سید مرتضی موسویان صفحه 151
  چشم انداز سازمان صدا و سیما در افق سال 1393، رسانه ملی را دارای نقشی بی بدیل در جهت دهی مثبت به تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه با تکیه بر اطلاعات دقیق و همه جانبه از نیازها و انتظارات مخاطبان خویش؛ بسترسازی توسعه همه جانبه کشور و هموارکننده راه رشد و بسط اخلاق، معنویت و ارزش های دینی در جامعه و همچنین الهام بخش و اثرگذار بر تحولات منطقه و جهان اسلام در ترازی برتر از سایر رقبا تعریف کرده است. مسئله پژوهش حاضر، چگونگی تحقق این مهم است. نگارنده معتقد است فرهنگ مهدویت دست مایه حرکت و همچنین الزام رسیدن به مقصود است و با داشتن فضای سناریوی ترویج و آموزش فرهنگ مهدویت از طریق رسانه ملی می توان به تکلیف نوشته شده، عمل کرد. این پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی است. در این مقاله در مقام طراحی سناریوی مطرح شده، پس از شناخت روندهای کلان، پیشران های راهبردی در زمینه موضوع پژوهش احصا شده است. سپس جایگاه پیشران های با عدم قطعیت بالا که در عین حال با اهمیت ترین آنها نیز هستند، با استفاده از پانل خبرگان و استفاده از نرم افزار تخصصی میک مک مشخص گردید و عدم قطعیت های جایگاه امام و معرفتشناسی و تولی به عنوان بااهمیت ترین عدم قطعیت ها شناخته شدند. هم چنین با توجه به ارتباط معنادار این دو عدم قطعیت، فضای دوبعدی شکل گرفت. با اضافه کردن عامل رسانه ملی به عنوان عاملی حیاتی در آموزش و ترویج فرهنگ مهدویت، فضای سناریو از دو بعد به سه بعد تغییر یافت. با در نظر گرفتن ترکیب مناسب برای فضای مطرح شده، فضای سناریوی ترویج و آموزش فرهنگ مهدویت از طریق رسانه تبیین می شود.
  کلیدواژگان: مهدویت، فرهنگ مهدویت، رسانه ملی، سناریونویسی
|
 • Hamid Abdollahian Page 5
  This article studies the religious concept of ending of history in American cinema during decades of 2000 to 2011 by paying attention to the text itself not the film. From the end of decade of 1970, the war-elitism genre films were made in order to prove an actual element named as the cultural superiority of the Western societies and then gradually, they were made in order to prove the endlessness of the history and were made to prove the history ending in its religious sense. If we really demonstrate how much this perception is sensual or reasonable, the identification of the narration of such films which are usually made by themes against Iran is being studied.Theoretically, I make use of a multidisciplinary approach for the communication and the cultural studies. The concept of the ending of history has been reflected within the context of symbolic acts in dialogues of the films to represent the communicative phenomenon and considering the cultural studies, it can be shown that the hierarchy of power has influenced on the concept redevelopment.Methodologically, in addition to having interviews with two experts of Iranian Films, I make use of the debate analysis and the historical study of tradition in order to identify representation of the ending of history concept at the texts of such cinematic films.The possible results are laid over this principle that the power relations by themselves cannot be assessed or defined by the ancient relations of the political economy and instead, they are of software and intangible types and they are more found in the movie dialogues and the cultural commodities. Such films also direct the human being not only with having fear from the supernatural powers or the strenuous forces, but with a hope that the history will move toward a social balance and adherence to the norms of global empire.
  Keywords: End of history, Empire, reading texts, fear, hope, film analysis, global empire
 • Abdollah Biecheranlou Page 29
  The society where all the grounds for establishing justice and equality have been taken into account is ready for recrudescence and acceptance of the Mahdaviat justice governance. Hence, the provision of promotion of justice can be recognized as the most important strategy for developing a society which prepares the recrudescence. This article has dealt with the role played by media in developing the social justice in the society in addition to determining the mechanism of applying verbal elements and the language at media as the most important process which continuously occurs in media. Finally, by describing the concept of the verbal justice, it has presented a pattern from the process of verbal justice as the introduction and preparation of accomplishment of the social justice in the society and has counted all the requirements and norms that a fair media should take into account as the basis of its activities.
  Keywords: Underlying medium, social justice, verbal justice
 • Seyed Reza Naghibolsaddat Page 49
  Today’s world is the rampageous world of the media. Those media which utilize from various media capabilities in order to deceive the public are managed by the holders of capitals and play a considerable role in subjugating original cultures and unfeigned societies. The media performance by adopting the model of liberalization management has applied different roles and functions of the medium to enable it to culturally dominate over the societies the strategic role of which is the military operations by means of news agencies.A short look at the performance of the preliminary news agencies such as Wolf, Hawas, Reuters, Associated Press and United Press indicate the basic media infrastructures based on power and the influence. However, the inequality regarding such activities and the unilateral media coverage has led the weaker countries to think about founding the independent agencies with large number of audiences. Dominance of West over the flow of the media performance turned into a motivation for the preliminary trends of opposition to the West’s dominance in the Islamic societies and in particular the Middle East region. In recent year, we have also witnessed the performance of media of the Islamic countries and partial media with the goal of informing the Islamic societies about the necessity of formation of a societal life without the West’s dominance.What we are trying to discuss in this article, is the role and function of the pervasive news media in creating an Islamic Wisdom movement which presents a comparative analysis regarding the performance of the Western media such as CNN and BBC with those of Islamic countries like Alaalam and Aljazirah covered by news about Ghaza’s war and violation of the Human Rights during this war. The act of the partial media as the so-called news related to North Africa or the recent changes in Tunisia, Libya, Yemen, Bahrain, Morocco and other Arab countries are good indicators of development of scope of influence on the part of the partial media.
  Keywords: Media, Islamic wisdom, News censorship, Islamic Revolution
 • Dr Asghar Fahimifar Page 73
  Religions have naturally invented the notifying tools and suitable media and via this, they have transferred their basic and fundamental concepts to the social areas throughout the history. Such tools which we call them the traditional media have always put emphasis on the transfer of concepts within the format of the oral culture. The intrinsic relationship between form and content would result in the proselytizing religion with the least amount of loss until the emergence of the technological and modern media such as TV. Some of these tools including television, since having some specific technologic structure and also having some social and philosophic formational contexts, have brought about some impacts that have generated some serious doubts against unlimited use in line with proselytizing religious concepts.The type of utilization of media in the cultural and geographical areas of the other cultures requires a substantial recognition of its language and also an attempt to localizing it. As long as this event does not happen, any struggle for successful transmission of the cultural concept in this new geographical scope will be feasible. How will the modern media such as TV, the aesthetical nature and function of which has been generated based upon missions like having entertainment or fun in the Western countries, be able to serve for the Islamic and oracular teachings that stands against frivolity?This article via identifying the relationship between TV and the religion tries to answer the fundamental question that how much it is possible to transmit the abstract concepts and to present the holy and innocent identities such Imam Zaman (MGHHA) and proselytizing Mahdaviat culture?
  Keywords: TV aesthetical limitations, Mahdaviat culture, holy identities
 • Masood Kousari Page 97
  Millennium orientation is one of the prevalent contents which has been witnessed during the recent decades in the products of cultural industry. The dialogue of millennium is a content which not only can be presented to the followers of other religions, but it can has a dialogical tie with the concepts such as atomic weapons, fundamentalism, terrorism and tens of other concepts. The dialogue of millennium orientation has not only become the content for the popular culture products throughout the world, but it has influenced into the literature of the policymakers. Since the policymakers either talk about the close battle between David and Goliath and/or about finding the symbols the beast in their political opponents in the Middle East countries and/or the Islamic countries. On the other hand, even such tendency has been found in the Islamic countries to make use of the savior’s recrudescence – the Promised Mahdi (AJ) - as a missionary tool to early destruction of the West. The millennium culture industry not only is considered as an appropriate and profitable content for Hollywood, but is taken into account for many news channels, publishers of science-fiction books and appropriate and attractive themes authors. Most phenomena that have recently occurred during more than one decade in the World ranging from the explosion of twin towers in New York to tsunami of Japan, all have been attributed to the End of Time events. These days, everybody is expecting for testing the fulfilled anticipations based on Maya calendar and the movie named 2012 has made them ready for such an issue. Regardless of the anticipations being correct or not, this industry constantly follows the selling of its products. The so-called industry gains profits through selling products with fearing from the End of the World theme for the world’s people. This article decides to demonstrate how many crises of the world at the beginning of the twenty first century are presented by several mass media in the framework of millennium-oriented dialogue to the people of the world.
  Keywords: Millennium orientation, horror genre, media production, culture industry
 • Zahir Ahmadi Page 121
  The theory of debate is simply providing an atmosphere of ideas in such a way that these ideas dominate and govern over the other areas of thinking till the time that it will form the behavioral pattern of the people. The debate is generated within an interactive atmosphere; interaction with the history, interaction with the social conditions, interaction with power and interaction with the social crises. There are two attitudes of a happy-ending world and an unhappy-ending world presumption in relation with the end of the Globe and the Being which are against each other. We claim that based on the Islamic teachings particularly the instructions of Shiite, a happing-ending presumption and future and full of hope and joy has been pictured for the human being and the world. Therefore, one can present such idea through media in the format of a predominant debate all over the world and develop a debate based upon wisdom, theism and the purposefulness of the creation. Since from one hand, The Islamic Republic of Iran is the only governing system and the country which explicitly declares itself as the believer and follower of the Shiite ideology. From the other hand, not only there isn’t any logical and harmonic explicitly regarding the idea of happy-ending presumption in other ideological, philosophical, speculative and political systems with respect to the finality of both history and the existence- but they tend towards the idea of unhappy-ending presumption - and/or there are attitudes which are close to messianist in some philosophical systems; however, neither of them are not as coherent as the philosophy of Recrudescence. Thus, a very welcome opportunity has been provided for Islamic Republic of Iran to be able to be a harbinger and pretender of such a debate.
  Keywords: The debate theory, debate of happy, ending world presumption, Messianism, the philosophy of Recrudescence
 • Dr. Seyed Morteza Mousavian Page 151
  In the plane of the Organization of Iran Broadcasting (IRIB) to the perspective of 2014, an exceptional role has been provided for the national media to guide positive developments intellectual and cultural, but also to play an influential role in regional developments in the Muslim world. This article first describes the media space and then proceeds to the knowledge of strategic incentives in the field of research on this topic. The place of these stimulants (the most important are those of a more pronounced uncertainty) will be determined by the panel of elites. Meanwhile, the uncertainties that might exist as to the status of the Imam, epistemology and trust and submission to the Imam are considered here to be the most remarkable variables. By adding the factor in this process of national media as a vital element of education and propaganda of the culture of Mahdawiat, we find that the two-dimensional space of this scenario turns into a three dimensional space:"The creation of a space conducive to the spread of learning and culture Mahdawiat by the national media, through an approach based on the one hand the love and respect for the revered Mahdi the Promised, and the other on rational arguments, to familiarize the public with the place and status of the revered Imam of the time, not to mention the importance of principles to better know the enemy. "
  Keywords: Mahdawiat, Mahdawiat culture, national media, propaganda in favor of space