فهرست مطالب

عکاسی خلاق - پیاپی 27-29 (تابستان، پاییز و زمستان 1390)
 • پیاپی 27-29 (تابستان، پاییز و زمستان 1390)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • چنته ی مدیر مسئول
  افشین شاهرودی صفحه 10
 • تحلیلی کوتاه بر سیر تحولات تاریخ عکاسی
  افشین شاهرودی صفحه 12
 • کشف یادگارهای بزرگ
  محمدحسین حامدی، محمد ستاری صفحه 36
 • تفاوت های نشانه شناسانه در عکاسی و سینما
  پویا زمانیان صفحه 43
 • عکاسی، حرکت، ارتباط تصویری
  سپیده شمالی صفحه 52
 • برداشت دوم و شبیه سازی
  مجتبی کارگر شریف، راضیه توکلی، ساعده دوست بخیر، کبری ترکی صفحه 57
 • قیام تصاویر: گفت و گویی با J.R. عکاس فرانسوی
  ترجمه: دکتر ن. زاهدی صفحه 74
 • خانواده ی بشر
  ترجمه: پویا زمانیان صفحه 78
 • همه چیز درباره ی جشنواره ملی عکس مشهد
  صفحه 94
 • جشنواره لیان
  صفحه 100
 • نگاهی به عکس های پیت ترنر
  کیارنگ علایی صفحه 111
 • بیرجند در قابت ایران
  صفحه 113
 • عکس هایی از مهشید عبداللهی
  صفحه 122
 • معرفی کتاب
  صفحه 126