فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 29 (پاییز 1390)
 • پیاپی 29 (پاییز 1390)
 • 310 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شهریار حسن زاده صفحه 13
  فرهنگ و ادب ایرانی در کشور ترکیه ریشه های کهنی از دو سه هزار سال پیش دارد و عوامل مختلفی سبب نفوذ اندیشه و زبان فارسی در این سرزمین زیبا شده است. زبان گویای این فرهنگ که شعر فارسی است در فراز و نشیب تاریخ و حوادث آن در زمان سلاطین عثمانی به شکوه تمام عیار خود دست یافته و در گستره جغرافیایی وسیع حوزه حکومت عثمانی تلالو پیدا کرده است. در میان سلاطین عثمانی سلطان سلیم [918-926 م] از نظر آشنایی به زبان فارسی که می توانست به این زبان سخن سرایی کند جایگاه خاصی دارد و خدمات ایشان به گسترش، رونق زبان فارسی و تعمیق فرهنگ و هنر ایرانی در آسیای صغیر قابل توجه است. سلطان سلیم مردی باهوش، شوخ طبع و حاضر جواب بوده و در بداهه شعر گفتن نیز توانایی داشته است و چون درویشان، درویشانه بر روی گلیمی می نشست. در اشعار او وجود مضامین صوفیانه و درون مایه های عارفانه که بی تاثیر از فرقه مولویه نیست به واقع میراث مشترک ایرانی، عثمانی و تقلیدگونه از ارتباطات فرهنگی است که در عشق، محبت، سماع، وصول، هجران، شکایت از بخت، بی ارزش دانستن دنیا و توجه به اخلاق درویشی و خلوت گزینی و عافیت دوستی... نمایان گردیده است.
  کلیدواژگان: ادب فارسی، سلطام سلیم عثمانی، شعر، عرفان، تصوف
 • داریوش کاظمی صفحه 37
  عارفان راستین، در آثارشان، خود را همواره با نام های ویژه ای، معرفی کرده و با اوصاف و القاب خاصی نام برده اند. دقت در ابعاد و زوایای معنایی این نام ها، از یک سو نشانگر راز آلودی ساختار نظام عرفانی و از سوی دیگر نشانه ای در تایید حضور و کارکرد موثر عارفان در جریان های مردمی است.
  در این مقاله یکی از نام واره های عرفانی که در متون عرفانی از آن بسیار یاد شده است- آزادگان- مد نظر واقع شده و با بهره گیری از شواهد قابل استناد، بر اهمیت آن در ساختار اندیشگی عارفان، تاکید شده است.
  کلیدواژگان: نام واره، عرفان، عارفان، آزادگی، آزادگان
 • مریم خادم صفحه 59
  در این مقاله، نگارنده کوشش می کند به تحلیل موضوع «دعا در غزلیات شمس» بپردازد. به همین منظور، در ابتدا مباحثی همچون «معناشناسی لغوی و اصطلاحی دعا، نیایش و ذکر در فرهنگهای معتبر عربی و فارسی»، «اهمیت و فضیلت دعا از دیدگاه قرآن، روایات و اقوال بزرگان مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مقوله «دعاهای مولانا در غزلیات شمس»، برخی اعتقادات او از قبیل: «اظهار عجز و نیاز فقط در پیشگاه خداوند»، «تاثیردعا در هنگام سحر»، «نیایش همه موجودات»، «استجابت دعا»، و «نماز از دیدگاه او» مورد تحلیل قرار گرفته و برای هر مورد نیز نمونه ادبیات زیبایی از دیوان کبیر ذکر گردیده است. علاوه بر آن به این نکته اشاره شده که مولانا بر «عاشقانه دعا کردن» تاکید می ورزد و اظهار می دارد که ذکر و یاد کرد خداوند باید در تمام وجود بنده جاری گردد. او می گوید: خداوند است که حالت دعا را در بنده ایجاد می کند و بنده ای که هیچ چیز به جز دعا در کف ندارد، به تدریج، خود، تبدیل به «دعا» می شود؛ از این رو مولوی خود را «دعا» می خواند. پس از آن به مباحثی همچون «دعا کردن پیروان همه ادیان» و نیز «تبدیل شدن تدریجی خواسته های کوچک به حاجاتی بزرگ» بر می خوریم. در نهایت نیز آمده است که مولانا در همه احوال وشرایط، دعا را بر بنده لازم می داند و عقیده دارد که دعا موجبات رحمت و برکت حق تعالی را فراهم می گرداند.
  کلیدواژگان: دعا، نیایش، مولانا، غزلیات شمس، نماز، ذکر
 • تورج عقدایی صفحه 87
  مقاله ی حاضر موضوع تعامل دین و سیاست را به مثابه یکی از مهم ترین مسایل دوران وزارت خواجه نظام الملک طوسی که گاه به تصریح و گاه تلویحا در سیاست باز تابیده است، بررسی می کند.
  بنابراین ابتدا به اختصار به مساله پیوند میان دین و سیاست را که پیش زمینه مبحث اصلی است، اشاره کرده، سپس نحوه شکل گیری سیاست مذهبی خواجه را با تاثیرپذیری از این زمینه ها در عصر غزنویان و اوایل دولت سلجوقی، نشان داده ایم.
  در بخش های بعدی کوشیده ایم گوشه یی از باورهای مذهبی خواجه را که متین بر عقاید مذهب شافعی و کلام اشعری استوار است و عمده ترین سازنده شخصیت وی به شمار می آید و بر تمامی شئونات زندگی و اندیشه های سیاسی اش اثر دارد، معرفی نماییم.
  در پی این مسایل با طرح دو روی داد مهم عصر خواجه، یعنی به کارگیری کارگزاران حکومت با معیارهای معین مذهبی و تاسیس مدارس نظامیه به منظور تقویت مذهب حاکم بر جامعه و تامین نیروهای مورد نیاز حکومت، این نوشته را به پایان می بریم.
  کلیدواژگان: مذهب، سیاست، خواجه نظام الملک، سیاست نامه، نظامیه
 • عبدالرحیم عناقه، میترا باهنر صفحه 113
  در میان سخنان عرفا کمابیش به اقوالی برخورد می کنیم که از همان ابتدا مواضع دوگانه ای را نسبت به خود، به وجود آورده است. در این دست اقوال که به «شطحیات» شهرت یافته اند، سالک از عباراتی سخن می راند که منتقدان آن را به نوعی یاوه گویی و هنجارشکنی تلقی کرده، ظاهرش را مخالف و معارض با شرع دانسته و نهایتا قائل این اقوال را محکوم به کفر و زندقه و مهدور الدم می شمارند. سوال اساسی اینجاست، حکم به ظاهر تا چه اندازه در مورد شطح با انصاف مواجه است و آیا هیچ راهی برای تاویل این قبیل سخنان وجود ندارد؟ طرف دیگر این جریان نیز، البته ساکت ننشسته به توجیه و تاویل «شطحیات» در کلام «شطاح» پرداخته و آن را به نوعی نشانه تنگی ظرف کلام و فراخی مظروف تجربیات عارفانه می دانند. توجی هات ایشان بیانگر این مطلب است که تجربه عارفانه فنا، شطح را به دنبال خود به یدک می کشاند، چیزی که نامحرمان از فهم آن عاجز مانده اند. از این منظر، شطاح نه تنها از اتهام سنگین کفر و زندقه مبراست، بلکه وی همان موحد حقیقی است که خدا از زبان او قائل قول «انا الحق» است.
  کلیدواژگان: شطح، فنا، سکر، صحر، حلول و اتحاد
 • علی محمد برنا صفحه 135
  کسی که در پرتو هدایت وحی وبا توسل عنایت معصومین به سوی خدای متعال حرکت می کند، حقایقی رامی یابد که به آنها واردات گفته می شود،در سیر پر خطر عرفانی بعضی از واردات صحیح با واردات نفسان وشیطانی مخلوط می شودکه باز شناسی آن نیازمند سنجه های معتبر است از این رو از دیر باز محققان برای باز شناسی واردات حقیقی از واردات باطل سنجه هایی ارائه نموده اند، در نوشتار حاضر پس از بیان انواع واردات، سنجه های آن مورد بررسی قرار می گیرد و آنها عبارتند از، شریعت، عقل، استاد و تطابق با خارج.
  کلیدواژگان: واردات، کشف صوری، کشف معنوی، محدث، الهام، سنجه، شریعت، عقل
 • نیره ابیات صفحه 155
  ورود اسلام به هند و تاثیرات آن در جوامع هندی نقش بسزایی داشته و مهمترین نقش را عرفا و متصوفان و فقها داشته اند. مشایخ سلسله های سهروردیه، چشتیه و قادریه و نقشبندیه در شبه قاره در میان مردم حرمت و محبوبیت خاص داشتند وعرفا و علما راه ورود به اسلام و قلوب مردمان این سرزمین را گشودند و بسیار در بسط آموزه های آن در سرتاسر این سرزمین پهناور کوشیدند.
  یکی از پیروان فرقه چشتیه، سید اشرف جهانگیر از شهر سمنان ایران است که در قرن هشتم برای پیوستن به عالم عرفان وتصوف به هند مهاجرت میکند وبعد از طی مسافت طولانی و گذر از شهرهای مختلف هند، به مرشد و پیرش شیخ علاء الحق می رسد و پس از سال ها آموزش بنا به دستور مرادش در شهری کوچکی بنام کچوچا ساکن می شود و طرفداران بسیاری پیدا کرده و در آنجا به بسط اسلام و تصوف می پردازد وفرقه ای بنام اشرفیه به او منتسب است که پیروان بسیاری بالغ بر 4 میلیون نفر در هند و دیگر کشور ها دارد.
  در این مقاله به زندگی سید اشرف سمنانی و تاثیر او در در میان هندیان و شهرکوچک و ناشناخته ای بنام کچوچا در نزدیکی احمدآباد و لکهنو پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: چشتیه، اشرفیه، سیداشرف، جهانگیر، سمنانی، کچوچا
 • فرهاد کاکه رش صفحه 177
  اسرائیلیات به مجموعه تاثیری گفته می شود که فرهنگ یهودی و مسیحی بر تفسیر قرآن داشته است و از آنجا که روایات و تفاسیر قرآنی در ادبیات فارسی تاثیر زیادی داشته به تناسب موضوع از طریق شاعران و نویسندگان همان مسائل فرهنگ یهودی و مسیحی در ادبیات فارسی (نظم ونثر) وارد شده است.
  بی تردید آن تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم موجب غنا و زیبایی ادبیات به ویژه در متون عرفانی شده اند تحقیق این امر که آیا درافزوده های داستان ها و حکایت های منقول در متون ادبی به ویژه متون صوفیه با اصل حکایات و قصص قرآنی تطبیق دارد یانه؛ در بررسی هر یک از قصص مولانا، عطار، نجم رازی و... و حاشیه ها و لابلای روایات، چنین هنرمندی ها و شگفت کاری ها به کرات مشاهده می شود که اگر همه آثار مثبت، هنر آفرینی، تعالیم عرفانی آن ها را قدر بدانیم رسالت علمی اقتضا می کند حقیقت های قرآنی را متمایز کنیم و حداقل شاخ و رگ های اضافی و برافزوده های قصص اسلامی را بازشناسی کنیم. تحقیق حاضربا هدف دست یابی به معیارها و موازینی برای تحلیل صحیح اسرائیلیات، درمتون عرفانی فارسی از دیدگاه دینی وقرآنی شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: اسرائیلیات، ادبیات، عرفان، تفسیر، قصص، آدم (ع)
 • مالک شعاعی صفحه 201
  لغت عیسی، یسوع؛ به معنی نجات دهنده است. برای این نام معانی دیگری چون پادشاه و مبارک بیان کرده اند. نصاری، حضرت عیسی را خدا، یکی از سه خدا و پسر خدا یا تجسد خدا می دانستند و بر این باورند تنها از طریق عیسی می توان با خدا ارتباط برقرار نمود. لقب روح الله به خاطر تولد عیسی بدون مقدمات طبیعی و به موجب «از روح خویش در او دمیدیم» (21/91) است.
  حضرت عیسی دارای معجزاتی از قبیل: بر روی آب رفتن، خط خوانی بدون رفتن به مکتب، گویایی در گهواره، دمیدن در پرنده، علاج بخشی اکمه و ابرص، آوردن ماده از آسمان، عروج و... است چون مبنای این پژوهش بر معرفی عیسی از دیدگاه قرآن و غزلیات شمس تبریزی است لذا از پرداختن به معجزات و امور دیگری از زندگی عیسی؛ چون داستان زنده کردن عازر (ایلعازر) و... که در قرآن یا غزلیات شمس مذکور نیست، پرهیز شده است.
  کلیدواژگان: عیسی، معجزه، پسر خدا، علاج بخشی، عروج
 • فرهاد ادریسی، خدیجه مهدوی همپا صفحه 221
  ابراهیم(ع)، در سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام، دارای عظمت خاصی است. به حدی که هر یک از این ادیان، همواره خود را به ایشان منصوب دانسته و دینشان را در زمره دین ابراهیمی قلمداد می کنند.
  پیامبران این ادیان برای تداوم شریعت، همراهانی خاص، همانند هارون و خاندان لاوی در عهد موسی(ع)، حواریون در زمان عیسی(ع) و امام (ع) و صحابه خاص در دوره پیامبر اسلام(ص) برگزیده اند. این افراد بعد از پیامبران در مسیر تاریخ وظیفه نگهبانی از دین را بر عهده گرفته و در هر یک از ادیان با نام های برگرفته از فرهنگ آن معروف شده اند.
  روحانیت، به سبب مصاحبت مستقیم با صاحب شریعت و یا دسترسی، مهارت و تسلط بر منابع و متون شریعت، قول و فعلش برای عموم حجت بوده و همین عامل سبب شده تا روحانیت در ادیان ابراهیمی به لحاظ جایگاهشان در همه امور معنوی و دنیوی از جمله مسائل اخلاقی، دینی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... تاثیر مستقیم داشته باشد.
  در اسلام، این شان و جایگاه با نام های فقهاء، علماء و اولوالامر آورده شده است و به کسانی اطلاق می شود که در احکام دین به معرفت عمیق رسیده اند و به عنوان نایبان پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در عصر غیبت معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: ادیان ابراهیمی، روحانیت، کهانت، آباء نخستین، سکولاریسم، موعود
 • سیدمحمود آیتی، عزیزالله سالاری صفحه 253
  فردوسی از پرآوازه ترین شاعران ادبیات حماسی جهان می باشد که اثر گرانسنگ او یکی از آیینه های تمام نمای روحیه و شخصیت ایرانی است. در این اثر افزون بر صحنه های بزمی و رزمی، نمایه هایی از مفاهیم عرفانی دیده می شود که در ادبیات قرن ششم به بعد بیشتر و به شکل ویژه ای بدان پرداخته شده است.
  عرفان و شخصیت های عرفانی– اخلاقی شاهنامه با عرفان به معنی ترک تعلقات، رستن از بند خود و معانی اخلاقی عرفان همدوشی می کند.
  در این جستار بر آنیم تا شخصیت های عرفانی – اخلاقی شاهنامه را از این نگاه مورد بررسی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: نفس مطمئنه، عرفان، فره ایزدی، نفس اماره، شخصیت عرفانی اخلاقی
 • خلیل بهرامی قصرچمی، حمید محمودیان، زهرا رضایی صفحه 275
  منطقه خراسان دیرباز از لحاظ عرفان حائز اهمیت شایانی بوده است و برخی از پایه گذاران اصلی مسلک تصوف از آن دیار برخاسته اند و سهم این منطقه در تصوف، بیش از سایر مناطق اسلامی است و برخی از بزرگان تصوف بغداد و مراکز دیگر نیز زاده و پرورده این سرزمین بوده اند. یکی از مهمترین ویژگی تاثیرپذیری مکتب خراسان از آیین های رایج در هندوستان بویژه بودئیسم و هندوئیسم می باشد و خانقاه سازی و دنبال کردن مباحث عرفانی در شهر نیشابور بیش از دیگر شهرهای منطقه خراسان بوده است به وجود آمدن اولین فرقه های این مکتب، مانند قلندریه، ملامتی گری از نمادهای این مکتب می باشد. در مقابل این مکتب مکتب عراق قد علم کرد ولی تصوف نظری در خراسان نسبت به عراق رشد بیشتری کرد و تفکرات عرفانی شکل گرفت. و شباهت های موجود در دو مکتب عرفانی بودائی و خراسانی از شاخصه های این مقاله است که در قالب موضوعاتی چون سیر و سفر، مراتب رشد، فنا و نیروانا، مراقبه، ترک دنیا، عدم اعتقاد به شریعت و ساختن خانقاه، دیگر تاثیراتی که این مکتب بر ادبیات و فلسفه گذاشته است مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ملامتیه، قلندریه، سکر، خانقاه، ریاضت، تبادر
|
 • Dr. Shahriyar Hasanzadeh Page 13
  The Iranian culture and literature in Turkey has an ancient root back to two or three thousand years ago. There are various factors concerning the influence of Persian beliefs and language in that territory. The eloquent language of this culture which is Persian poetry has come to its full blown glory through the ups and downs of history and the events encountered during Ottoman Empire, and it has shined within the geographical expanse of ottoman governance. Among the Ottoman kings, King Salim has a special position in terms of knowing Persian language so that he could talk in the language as well as his services over expanding and development of Persian and the deepening efforts made on the art and culture of Iranians throughout minor Asia. King Salim was a very smart, humorous man having repartee skills, and being able to compose impromptu poems, and just like dervishes he used to sit on Kelim. In his poetry, there were Sufi concepts and mystical themes that being stemmed from Rumi's sect, were in fact a joint legacy of Iranian, Ottoman, and imitative of cultural relations reflected in love, compassion, Sama dance, arrival, departure, complaining one's luck, belittling the world, and attention to dervish behavior, and seclusion, healthiness of friendship, and the like.
  Keywords: Persian etiquette, King Salim of Ottoman, Poetry, Mysticism, Sufism
 • Dr. Dariush Kazemi Page 37
  True mystics have introduced themselves in their works with nicknames and with special titles. A close look at the different meaning dimensions and angles of such nicknames indicates the mysteriousness f their mystical structure on the one hand, and on the other hand, they indicate the effective presence and functionalities of mystics within public streams.This paper projects one of the mystical nicknames that are mentioned in mystical texts very often, namely liberals, and through a documented evidences its importance has been emphasized in the mystic's mindset.
  Keywords: Nickname, mysticism, mystics, liberalism, liberals
 • Maryam Khadem Page 59
  In this paper the writer seeks to analyze the idea on 'prayer in Sham's lyric poems'. To this end, at first, topics on 'literary and definitive meaning of prayer, benediction, and recital in valid Arabic and Persian Dictionaries', ' importance and virtues of prayer from the Koran, relations, and quotations point of view's as put forward by scholars, and then in the subject matter of 'Rumi's prayers in Sham's lyric poems', some of his ideas including 'declaring inability and neediness merely to God', 'the impact of prayer in dawn', 'benediction of the whole creatures', 'prayer grant', 'and prayer in God's view' are analyzed and for every case there have been a beautiful literary example indicated. In addition, it is emphasized that Mowlana underscored 'compassionate prayer' and states that recital and reminding God should be flown through the whole existence. He says, "it is only God who makes the prayer feeling in human being and the person who has nothing but prayer at hand will gradually turn into 'prayer' ". Thus, Rumi called himself 'prayer'. Later on we might encounter the topics on 'prayer of religious follower's as well as 'gradual change of little demands into grand prayer'. Finally, it is indicated that Rumi necessitates prayer for every individual in every occasions and believes that prayer causes the grace and blessings of the Almighty.
  Keywords: Prayer, benediction, Rumi, Sham's lyric poems, praying, recital
 • Dr. Tooraj Aghdayee Page 87
  This paper studies over the interaction of religion and politics as one of the most important issues during the ministry of Khajeh Nezamolmolk Toosi, which has been explicitly or implicitly reflected in politics. Therefore, at first the link between religion and politics are briefly mentioned, that is a prerequisite to the main topic. Then, the way religious policy of Khajeh was made out of the effectiveness from these backgrounds during Qaznavites and early Saljuques are discussed.Later on, it is endeavored to introduce some parts of Khajeh's religious beliefs based on the religious beliefs of Shafeits and Asharite's words that are the major constitute of his personality impressing his lifelong and political beliefs.Following the above, by mentioning two major occurrences during his period, that is, applying government agents for certain religious criteria and establishing Nezamiyeh schools to strengthen the dominant religion over society and providing the required forces of government, this paper comes to an end.
  Keywords: Religion, politics, khajeh Nezamolmolk, Siyasatnameh, Nezamiyeh
 • Dr. Abdurrahim Anaghah, Mitra Bahonar Page 113
  Out of mystic's words one may come up with some quotations that have caused dual positions against them from the very beginning. Within this type of quotations known as 'ravings', the mystic talks some statements which the critics have taken them as absurdities and anti norms, their happenings are against the canon, and at last they are condemned to be blasphemy and sentenced to execution. The underlying question here is that to what extent is the verdict against ravings fair and just? And that is there any way paraphrase such kind of speaking? The other side of this story is not sitting quiet, but they try to justify and paraphrase the 'raving's out of the mouth of ravers and have considered them as a sign of the scarcity of talking capacity and the breadth of the mystic's experience. Their justifications indicate that the mystical experience is fatal, dragging the ravings behind, something that strangers are not able to comprehend. From this perspective, the raver is not only exonerated from the heavy charge of blasphemy and profanity, but also he is the same authentic monotheist out of whose mouth God quotes 'I am just'.
  Keywords: Raving, fatality, intoxication, consciousness, incarnation, unity
 • Dr. Mohammad Ali Borna Page 135
  Anyone who moves toward God through the guidelines declared by revelation, relying on the attention of religious saints will explore the realities in life that are named entries; in risky mystical journey some accurate entries are mingled with whimsical ones whose recognition again requires valid measurement. Therefore, since old days, researchers provided measurements for recognizing real entries against unreal ones. This paper studies some measurements after explaining different kinds of entries including Shariah, wisdom, master, and their comparison with non-entries.
  Keywords: Entries, surface revelation, spiritual revelation, event maker, inspiration, measurement, Shariah, wi
 • Dr. Nayereh Abyat Page 155
  The arrival of Islam in India and its impact upon the Indian community has had a significant role, and the most important role goes to mystics and Sufis and jurist consult. The sheiks of Sohrevardite, Cheshtite, Ghaderites, and Naghshbandite dynasties in subcontinent have been specially favorites and mostly respected, and the mystics and scholars opened the way of Islam into the hearts of the people in this land, and they greatly endeavored to extend their teachings throughout this large territory.One follower of the sect Cheshtite is Seyyed Ashraf Jahangeer from Semnan, Iran, who immigrates to India in the 8th century to join the world of mysticism and Sufism, and after a long trip passing through different cities, he meets his mentor and guru, Sheik Alaolhaq in India where he is trained for so many years and by his command resides in a small city called Kichowcha where he finds a lot of followers and starts preaching over Islam and Sufism. He is attributed to have a sect called Ashrafieh whose followers exceed 4 million in India and other nations.This paper revolves around the life of Seyyed Ashraf Semnani and his impact upon Indians and a small unknown city called Kichowcha adjacent to Ahamd Abad and Lekehnu.
  Keywords: Cheshtite, Ashrafite, Seyyed Ashraf, Jahangeer, Semnani, Kichowcha
 • Farhad Kakarash Page 177
  Israelites are a set of effects made by the Jewish and Christian upon the interpretation of the Koran, and since the Koranic relation and interpretations have a large impact on Persian Literature, the subject has fitfully been inserted into the prose and poetry of Persian Literature by the poets and writers of the same Jewish and Christian cultural issues.Undoubtedly, those direct and indirect impacts have caused the richness and beauties of literature, especially in mystical literature. This fact is investigated that whether the added quoted stories and narrations in literary texts, especially Sufi's texts, match with the original Koranic narrations and stories or not. Upon investigating every story by Rumi, Attar, Najm Razi, and others, as well as the marginal notes and relations, frequently such artistic and remarkable notes are seen so that if the positive, artistic works, are mystical teachings are appreciated, one's scientific mission demands that the Koranic realities should be differentiated from one another and at least the extra branches and veins added to Islamic stories are recognized.The present paper is aimed at achieving criteria and principles to accurately analyze Israelites in Persian mystical texts being formed out of a Koranic and religious viewpoint.
  Keywords: Israelites, literature, mysticism, interpretation, stories, Adam
 • Malek Shoayee Page 201
  The word Christ means savior. There are other meanings attributed to the word such as king and auspice. Nazarene deems Jesus Christ as God itself, one of the three gods, and son of God or embodiment of God, believing that it is only through Christ that one can get in touch with God. The title God's Spirit is because of Christ's birth without any natural procedures and out of the verse "We blew our spirit into his body"(91:21).Christ owns some miracles such as walking on the surface of water, reading a text without any schooling, talking while in cradle, resurrecting a bird, healing Achme and Abras, Taking victuals from the heaven, Ascension, etc. Since the basis of this research is on introduction of Christ through the Koran and Sham's lyric poems, therefore, dealing with other kinds of Christ's miracles and other issues is avoided simply because the story of resurrecting Arez and the rest in the Koran and Sham's lyric poems is not mentioned.
  Keywords: Christ, miracle, son of God, healing power, Ascension
 • Dr. Farhad Edrisi, Khadijeh Mahdavi Hampa Page 221
  Abraham in Judaism, Christianity, and Islam is of a special magnitude so much that each one of these religions have always linked themselves to that and have claimed to be in the realm of Abraham's religion. The prophets of these religions had selected some special companies for sustaining Shariah such as Haroon and Lavi descendents at the time of Moses, disciples at the time of Jesus, and special Imams and relatives at the time of Mohammad the prophet. After the prophets, these people were in charge of guarding against religion so that each one of them was prominent with the names attributed to the culture of their time.Because of direct communication of spiritual clergymen with Shariah owner or having access to the sources and texts of Shariah, their actions and words were proof so that they had direct impact in Abraham religions due to their positions in every spiritual and worldly affairs including social, religious, cultural, political, economic, and the like. In Islam, this status and position are reflected by some names such as juristic consultant, scholars, and commanders, assigned to those who have achieved profound understanding in religious decrees and are introduced as the representatives of prophets and saints in the period of absence.
  Keywords: Abraham religions, clergymen, Jewish priest, primary descendents, scholars, juristic consultants, politics, secularism, avowed emergence
 • Sayyed Mahmoud Ayatee, Dr. Azizollah Salari Page 253
  Ferdowsi is one of the most prominent epic poets of the world whose dignified work of art is one of the full-fledged reflections of the Iranian spirit and character. In addition to the combative and festive sceneries, there are symbolic mystical concepts that are dealt with in the post sixth century literature in a very special form.Mysticism and mystical-ethical characters of Shahnameh abreast with mysticism, in a sense of detaching from all the belongings, releasing from one's ties, and having the ethical meanings of mysticism.This paper seeks to view the ethical-mystical characters of Shahnameh from the above perspectives.
  Keywords: Divine spirit, mysticism, Charisma, ill spirit, Ethical, Mystical character
 • Dr. Khalil Bahrami Ghasrchami, Hamid Mahmoudian, Zahra Rezayee Page 275
  The region of Khorasan was mystically of a great significance from a long time ago so that some of the major founders of Sufism came from that area and the share of this region in Sufism is more than other Islamic areas, and even some of the mentors of Sufism in Baghdad and other spots were born and brought up in this territory. One of the most important characteristics of Khorasan School is its being affected by the common rites in India, especially Buddhism and Hinduism, as well as following mystical debates in Nishabour city more than other cities in Khorasan. Out of the symbols of this school is the emergence of the preliminary sects of this school, namely Calandrite and Malamtiyeh. In contrast, the Iraqi School rose up, but the theoretical Sufism in Khorasan grew more than that of Iraqi whereby the mystical thoughts was shaped. Another aspect of this paper deals with the similarities of the two schools of Buddhism and Khorasani in which the issues on spiritual trip, stages of growth, fatality and Nirvana, meditation, detaching from worldly affairs, disbelief in Shariah and building convent, and other impacts of this school on literature and philosophy.
  Keywords: Malamatiyeh, Calandrite, Sokr, convent, asceticism