فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1389)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید معارف، سمیه سادات اعتصامی صفحه 11
  مقاله حاضر دو بخش دارد:بخش اول خلاصه ای از ترجمه مقاله محمد در دائره المعارف قرآن، نوشته «یوری روبین» یهودی است.وی در این مقاله به مباحث زیر پرداخته است:معرفی کوتاهی از پیامبر و بررسی نام ها و القاب ایشان، بحث وحی و قرآن، اهداف رسالت، گستره رسالت، آیین پیامبر، جایگاه پیامبر میان سایر پیامبران، رابطه پیامبر با مومنان و کافران، قرآن و سیره پیامبر در دوران مکی و مدنی. روش نویسنده در این مقاله چینش آیات و نتیجه گرفتن از آن هاست.
  بخش دوم بررسی نقاط مثبت و منفی مقاله است. اشکال های وارد بر مقاله، بخشی ساختاری و بخشی محتوایی است، اشکال های محتوایی شامل: لغزش در فهم لفظ و ظاهر آیات قرآن، خطا در تفسیر آیات، لغزش در استدلال و نتیجه گیری و اشکال در شواهد تاریخی است. مشکل عمده مقاله: ضعف منابع، تعصب های شخصی در پیش ذهنیت ها و ایمان نداشتن به روح قدسی و روحانی پیامبر اکرم می باشد. ناقد در ادامه، این مطلب را بر اساس مستندهای صحیح قرآنی، روایی، تفسیری و تاریخی تبیین می کند.
  کلیدواژگان: قرآن، دائره المعارف قرآن، مستشرقان، محمد
 • معصومه دولت آبادی صفحه 45
  واژه «امی» که در قرآن و روایات اسلامی به کار رفته است، در هر مورد مفهوم خاصی دارد. در قرآن پیامبر اسلام دو بار به این صفت متصف شده است.
  علمای لغت و تفسیر، «امی» را به کسی می گفتند که خواندن و نوشتن نمی توانست، از این جهت اعتقاد بر این بود که پیامبر مانند توده مردم عرب خواندن و نوشتن نمی دانست. در قسمت اول مقاله ابتدا مفهوم این واژه را درکتب لغت بیان و نظرهای مختلف درباره واژه «امی» را از قول علما و مفسران می آوریم، سپس نظر مختار را با دلایل و شواهد انتخاب می کنیم.
  در بخش دوم مقاله با توجه به این که مستشرقان در مورد «امی» بودن پیامبر اختلاف دارند و گاه با هدف رسیدن به مصدر غیر وحیانی برای قرآن، حضرت را غیر امی معرفی نموده اند، نظر برخی مستشرقان را به صورت موافق و مخالف ذکر و بررسی و نقد می کنیم.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر اسلام، امی، مستشرقان
 • حجت الاسلام مجید حیدری فر، محمد علی حجتی صفحه 77
  این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و آثاری را بر جای گذاشتند. نویسنده نخست شبهات آن ها نسبت به سنت را بیان و نقد کرده است. هم چنین برخی ادعاهای مطرح شده در مورد صفات فردی و سیره عبادی پیامبر اکرم، را بررسی کرده و در میان بحث به این نتیجه رسیده است که شبهات آن ها در رابطه با سنت و استناد آن به پیامبر اکرم، سیره فردی و نیز در مورد عبادت از قبیل روزه، بدون در نظر گرفتن حقایق تاریخی و سیره عملی حضرت بوده است.
  کلیدواژگان: سنت، مستشرقان، پیامبر، اسلام
 • حجت الاسلام حسین علوی مهر، حسین تقی پور صفحه 97
  این مقاله در دائره المعارف قرآن لایدن توسط «لیندا. ل. کرن» (Linda L. Kern) نوشته شده است. مولف پس از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی صحابه، به بررسی حجیت قول صحابه و فضایل آنان می پردازد. آن گاه به اشاره های قرآنی صحابه و مشتقات آن می پردازد، سپس به بررسی صحابه در متون حدیثی و تفسیری، و برخی از اصحاب برتر و عظمت مهاجران و انصار اشاره می کند. هم چنین برخی از اختلاف های شیعه و سنی درباره صحابه و تفاوت در نقل حدیث ثقلین را تذکر می دهد. مقاله از چند جنبه نقدپذیر است.
  اول، نویسنده به آن مواردی که جزء ضروریات بحث صحابه است، اشاره ننموده یا به صورت ناقص و گذرا از آن ها عبور کرده است.
  دوم، به حاشیه ها و مباحث غیرضروری پرداخته است که موجب انگیزش اختلاف های مذهبی است.
  سوم، بیشتر مباحث را از دیدگاه اهل سنت بیان کرده است، درحالی که برخی از مباحث این مقاله از دیدگاه شیعه پذیرفتنی نیست.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر، صحابه، مستشرقان
 • اعظم پویازاده، معصومه آگاهی صفحه 119
  دایانا استیجروالد مقاله ای با عنوان «تاویل از دیدگاه شیعه دوازده امامی» نوشته است. فرضیه او این است که شیعه، قرآن کنونی را از روی تقیه پذیرفته است و معتقد است اشاراتی درباره امامان شیعه در قرآن بود که اینک در اختیار نیست. وی برای اثبات فرضیه خویش، «تاویل» قرآن را از نگاه شیعه بررسی می کند و می کوشد نشان دهد شیعه بر جدایی معنای ظاهری و باطنی قرآن پای می فشرد. به نظر او برخی از باطنی ترین تفاسیر قرآن را می توان میان شیعه اثنی عشری یافت که البته این نوع تفسیر حول محور مفهوم ولایت و امامت قرار می گیرد. و برخی از آیات قرآن از نظر شیعه، درباره شیعه نازل شده که فهم آن ها تنها با خروج از ظاهر و ورود به بطن قرآن ممکن است. در این مقاله ناقدین ادعاهای نویسنده را بررسی می کنند و منابع عقاید شیعه را در مورد تاویل و باطن قرآن بیان می نمایند و روشن می سازند که بطن قرآن در روایات آمده و مورد پذیرش شعیه و اهل سنت است و برخی ادعاهای نویسنده در مورد عقاید شیعه و قرآن ناصحیح یا ناقص است.
  کلیدواژگان: قرآن، تاویل، شیعه، باطن، تحریف، امامت، ولایت، تفسیر
 • حجت الاسلام دکترمحمد جواد اسکندرلو، حجت الاسلام احمدی فر صفحه 149
  یکی از مهم ترین مباحث تاریخ قرآن، موضوع روایت سبعه احرف است و دیدگاه های گوناگونی از سوی دانشمندان اسلامی در این باره سامان یافته است و خاورشناسان نیز دید گاه هایی را مطرح کرده اند. ایگناس گلدزیهر (1921م)، رژی بلاشر (1973م) و نولدکه (1930م) از خاورشناسان مشهور و برجسته ای اند که درباره روایت سبعه احرف اظهارنظر کرده اند و در این نوشتار آرای آن ها را بررسی می کنیم. از جمله مباحث یاد شده در این باره می توان به «رابطه روایت سبعه احرف و اضطراب نص در زمان پیامبر»، «اختلاف قرائت ها و روایت سبعه احرف»، «روایت سبعه احرف، رمز رهایی مسلمانان از دشواری ها» و... اشاره کرد. در پاسخ روشن می شود که روایات سبعه احرف از نظر سند غیرمعتبر و از نطر دلالت اختلافی است و نمی تواند متن آیات را اثبات کند تا مستلزم اضطراب در متن باشد.
  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، سبعه احرف، قرائت ها، مستشرقان
 • حسن رضایی هفتادر صفحه 171
  در این تحقیق به معرفی اجمالی 20 خاورشناس و آثار قرآنی آنان به ترتیب حروف الفبای فارسی پرداخته شده است، که حرف اول نام آن ها «ب» است. در این مجموعه زیست شناخت (بارت، یاکوب Barth، Jacob)، (بارتلمی سنت هیلر، ژول Barthelemy Saint Hilaire، Jules)، (بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ Bartold، vasily vladimirovich)، (باوم اشتارک، آنتون Baumstark، Anton)، براون، ادوارد گرنویل Browne، Edward Granville)، (برتن، جان Burton، John)، (برشه، لئون Bercher، Leon)، (برک، ژاک Berque، Jacque)، (برگشتراسر، گوتهلف BergsträBer، Gotthelf)، (برونشویگ روبر Brunschvig، Robert)، (بل، ریچارد Bell، Richard)، (بلاشر، رژیس Blachere، Regis)، (بلمی، جیمز آندرو Bellamy، James Andrew)، (بلیایف یوگنی آلکساندروویچ Beliaev، Evgeni Alexanderovich)، (بورکهارت، تیتوس Burckhardt، Titus)، (بوسکه، ژرژ آنری Bousquet، George Henri)، (بوسه، هریبرت Busse، Heribert)، (بول، فرانتس Buhl، Franz)، (بیج لفلد، ویلم، Bijlefeld، Willem A)، (بیشای، ویلسن Bishai، Wilson B.) وجود دارد.
  کلیدواژگان: قرآن، خاورشناسان، زندگی نامه
|
 • Dr. Majid Maarif, Sumayyeh Sadat Itesami Page 11
  The present article consists of two parts:Part one is a summary the article, Muhammad (s), authored by Jewish Uri Rubin and published in Encyclopaedia of the Qur’ān. The following consist of the main components of his article: A brief introduction on the Prophet (s), analysis of his names and appellations, discourse on revelation and Qur’an, the objectives of the Divine message, dissemination of the Divine message, the creed of the Prophet (s), his status compared to other prophets, his relationship with believers and unbelievers, the Qur’an and the Prophet’s lifestyle in the Meccan and Medinan eras. The author’s methodology in this article is systematic presentation of verses and inferences. Part 2 consists of an analysis of positive and negative points of the article. Some criticisms raised against the article are related to its structure whereas others are related to its content. Content criticisms include misunderstandings of the pronunciation and apparent meaning of verses, errors in interpreting verses, incorrect reasoning, conclusions and critiques on historical evidence. The main problems of the article are use of weak sources, bias and incorrect preconceptions, and unbelief in holiness and spirituality of the Prophet (s). Finally, this issue is elucidated based on authentic Qur’anic, Narrative, exegetic and historical evidence.
  Keywords: Quran, Encyclopedia of the Qur'ān, orientalists, Muhammad
 • Masumeh Dawlatabadi Page 45
  The term ummi (unschooled) is applied both in the Qur’an and in Islamic Narrations. In every case, it holds a different meaning. Ummi has been attributed to the holy Prophet (s) twice in the Qur’an. Ummi (unschooled) in the view of lexicographers and exegetes is a person who neither can write nor read. Consequently, it was believed that the Prophet (s), like other Arabs, could neither write nor read. In the first part of the article, the meaning of this term will be discussed based on lexicography books. Then the different views of religious authorities and exegetes on the term ummi are presented and the author’s view in this regard is presented with evidence. Orientalists hold different ideas about the Prophet (s) regarding the concept of ummi. Some posit that he was not unschooled to attribute a non-revelational source to the Quran. Various ideas of orientalists are presented here.
  Keywords: Quran, unschooled, orientalists
 • Muhammad Ali Hujjati Page 77
  The present article introduces the different views of orientalists about the holy Prophet’s lifestyle. It also seeks to discuss the authenticity, compilation and basis of hadiths attributed to the holy Prophet (s). Orientalists such as Goldziher and Schacht are some of the first ones to have researched and authored books on the Prophet’s lifestyle and hadiths. First, the article examines and critiques their criticisms on the Prophet’s conduct. In addition, the prophet’s individual characteristics and methods of worship are investigated. The article concludes that their criticisms in relation to the Prophet’s conduct, his behavior, and his worship—such as fasting—do not take historical truths and the practical conduct of the Prophet (s) into consideration. Key terms:
  Keywords: the Prophet's conduct, orientalists, the Prophet (s), Islam
 • Husayn Taqipur, Dr. Husayn Alavimehr Page 97
  This article has been written by Lynda L. Kern and published in Encyclopedia of the Qur’ān. Having analyzed the lexical and idiomatical sense of sahabah (companion), the author analyses the authenticity of the companions’ sayings and virtues. She then examines the word sahabah and its derivatives in the Qur’an, hadith and interpretation contexts and discusses some major companions and the greatness of the Muhajirun (immigrants) and Ansar (helpers). Likewise, she reviews some Shi‘ah and Sunni disputes about the companions and their differences in transmission of the tradition of Thaqalayn. The article has several shortcomings: First, the author has, in passing, mentioned several requisites of discourse on the companions and others she has left out completely. Second, she has focused on unnecessary discourses, which incite religious disunity. Third, she has raised most of the discourses from the Sunni viewpoint, whereas some of the ideas presented in this article are unacceptable to the Shi‘ah.
  Keywords: Quran, the Prophet, companions, orientalists
 • Dr. Azam Puyazadeh, Masumeh Agahi Page 119
  Diana Steigerwald has written an article titled Twelver Shi‘i Ta‘wil. Her theory is that the Shi‘ah has accepted the present Qur’an based on taqiyyah and believes that the names of the Shi’ah Imams were once mentioned in the Qur’an, but their names are not mentioned now. In order to prove her theory, she analyzes ta‘wil in the view of the Shi’ah. She also seeks to prove that the Shi‘ah hold that the Qur’an has different outward and inward meanings. She believes that the most inward interpretations may be found in Shi’ah belief. Of course, such exegeses revolve around the concept of wilayah (guardianship) and imamate (leadership). She posits that the Shi’ah believe some Qur’anic verses have been revealed regarding the Shi’ah and that understanding them is possible only through inward interpretation. Here, the author seeks to investigate the Steigerwald’s idea and explain Shi’ah beliefs about ta‘wil and the inward meaning of the Qur’an. She seeks to show that the inward meanings of the Qur’an are mentioned in narrations and both the Shi‘a and the Sunni accept them. Some of Steigerwald’s ideas about the Shi‘a and the Qur’an are incorrect or incomplete.
  Keywords: Quran, tawil, outward, inward, distortion, taqiyyah, imamate, wilayah, exegesis
 • Mustapha Ahmadifar Page 149
  One of the most important historical discourses in the Qur’an is the subject of the Narration of Seven Letters. Muslim scholars and orientalists have raised different views on this subject.Ignaz Goldziher (1921), Regis Blachere (1973) and Theodor Nöldeke (1930) are celebrated orientalists who have expressed their ideas about the Narration of Seven Letters. These ideas are discussed in present article. Some discourses in this regard are “The Link between the Seven Letters and Disorder in the Text at the Time of the Prophet (s)”, “Different Qur’an Readings and the Narration of Seven Letters”, “Symbol of Muslim Salvation from Difficulties”. In retrospection, it is obvious that the Narrations of Seven Letters are questionable in authenticity and controversial in signification.
  Keywords: Quran, Hadith, Seven Letters, different readings, orientalists