فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مایرم باراشر صفحه 9
  مقاله «تشیع و قرآن»(Sheism and the Quran) یکی از مقالات دایره المعارف قرآن لایدن است و دربردارنده مباحثی مانند اصول و شیوه های تفسیر شیعه، نقش امامان معصوم شیعه در تفسیر قرآن، اختلاف قرائات، روایات تحریف قرآن، و معرفی برجسته ترین مفسران و تفاسیر قرآنی شیعه می باشد.
  نویسنده به عنوان قرآن پژوه خاورشناس در اصول، مبانی و شیوه های تفسیری شیعه امامیه تردید و نقش یگانه مفسران بزرگ شیعه امامیه و تفاسیر گرانسنگ آنها را کمرنگ نموده است.
  در این نوشتار بخشی از مقاله «تشیع و قرآن» ترجمه، نقد و بررسی شده است. ناقد تلاش می کند به ارزیابی درست و منصفانه و نقد روشمند و عالمانه دیدگاه ها و اظهارنظرهای نویسنده مقاله «مایرم باراشر» بپردازد.
  مهم ترین نقد عبارت است از: تبیین جایگاه تفسیری ائمه معصوم به عنوان بهترین و کامل ترین مفسران قرآن؛ دفاع از ساحت مقدس مفسران بزرگ شیعه و نقش یگانه آنان در تفسیر قرآن؛ قرائت رایج میان مسلمانان از صدر اول تاکنون به عنوان قرائت واحد، متواتر و مشهور قرآن؛ تحریف ناپذیری قرآن در طول تاریخ تشیع؛ اجماع و اتفاق علمای شیعه بر ساختگی بودن سوره های «نورین» و «ولایت».
  کلیدواژگان: شیعه، تشیع، قرآن، مفسران شیعه، تفسیر، تحریف ناپذیری، مستشرقان
 • سکینه حقانی، محمد جواد اسکندرلو صفحه 39
  یکی از شبهات وارده به قرآن از سوی مستشرقان، شبهه تحریف قرآن می باشد. برخی از مستشرقان نظیر «جوین بل»، «جان برتون»، «جوردن دارنل نیوبای»، «شری لویین»، با نگارش مقالاتی با این عنوان (تحریف) یا عناوین دیگر مسئله تحریف قرآن را در دائره المعارف قرآن لایدن مطرح نموده اند. اینان با استناد به روایات ضعیف حشویه اهل سنت و اخباریون شیعه به اثبات این مطلب در این دائره المعارف جهانی پرداخته اند. از جمله مواردی که این دسته از مستشرقان آنها را دستاویز خویش برای تردید در وثاقت قرآن قرار داده اند، می توان این موارد را بیان نمود: حذف سوره های خلع و حفد و آیه رجم و آیاتی از سوره های احزاب، توبه و نور از مصحف کنونی، از بین رفتن بخش هایی از قرآن در جنگ یمامه. در این مقاله آرای این مستشرقان بررسی و نقد شده و تحریف نشدن قرآن به اثبات رسیده است.
  کلیدواژگان: قرآن، تحریف، صیانت قرآن از تحریف، مستشرق، دائره المعارف قرآن لایدن
 • عیسی متقی زاده، محمد خوران صفحه 49
  در این مقاله ادعای مستشرقان در مورد تحریف قرآن در دو بخش ذکر می شود؛ بخش اول به اتهاماتی می پردازد که خاور شناسان متوجه عموم مسلمانان کرده اند، مانند: ادعای حذف، اضافه، تغییر و تبدیل و.... بخش دوم به اتهاماتی اختصاص دارد که با سوء استفاده از گفتار برخی جاهلان و متعصبان مسلمان و منابع غیرموثق در زمینه اختلافات مذهبی به برخی فرق اسلامی از جمله شیعه نسبت داده اند. در ادامه صحت و سقم این اظهارات به اجمال بررسی و نظر تعدادی از علمای اهل سنت مبنی بر نزاهت شیعه امامیه از قول به تحریف مطرح می شود.
  کلیدواژگان: قرآن، شیعه، تحریف، مستشرقان
 • یوری روبین ترجمه: حسن رضایی صفحه 65
  این مقاله به معرفی و نقد مقاله «انبیاء و نبوت» Prophets and prophethood جناب «یوری روبین» در دائره المعارف قرآن لیدن اختصاص دارد. مقاله آقای روبین شامل این بحث هاست: 1 تفاوت بین رسول و نبی 2 فرشتگان و ماموریت آنان 3 جایگاه، مرتبه و تبار پیامبران 4 کاربرد های وحی و برخی ویژگی های آن 5 معجزات 6 رابطه محمد و کتاب ایشان با دیگر پیامبران 7 گستره رسالت 8 اهداف رسالت 9 برخوردهای امت ها 10 قصه های مربوط به پیامبران الهی 11 گزارشی از پیامبر در منابع حدیثی و تاریخی 12 جانشینان پیامبر اسلام 13 تحقیقات جدید در مورد پیامبر شناسی.
  محقق نکات و برداشت های مثبتی از آیات قرآن دارد ولی مطالب نقد پذیر نیز دارد، از جمله: تاثیر و نفوذ شیطان در وحی، اقتباس قرآن از عهدین و کتب مقدس، تبار محمد و محمد عرب. ناقد در صدد نقد این مطالب بر آمده است. همچنین در معرفی پژوهش های جدید تنها از چند پژوهش جزیی از یک محقق یاد نموده است.
  کلیدواژگان: قرآن، نبوت، انبیاء، وحی، محمد، رسالت، بوری روبین، مستشرقان
 • جلی ایزنبرگ صفحه 82
  نویسنده مقاله حوا به دنبال اثبات هماهنگی بیانات و معارف قرآن با کتاب مقدس است و می کوشد القاء کند که معارف قرآن در این زمینه برگرفته از تورات و انجیل می باشد، ولی در بررسی ادعاهای ایشان مشخص گردید که این برداشت نادرست است و میان این دو منبع دین شناخت در بسیاری از موارد اختلاف هست و در زمینه آفرینش حوا نیز هیچ گونه هماهنگی دیده نمی شود.
  نویسنده به علت نام گذاری حوا اشاره می کند، ولی در بررسی مشخص گردید که علت ادعا شده درست نیست. در نهایت او در پی اثبات حقارت زن در جامعه بشری و استناد آن به عملکرد حضرت حوا است که این ادعا نیز با بررسی های لازم مردود دانسته شد.
  کلیدواژگان: قرآن، حوا، انجیل، تورات و آفرینش
 • روت رادد ترجمه: مریم نوشین صفحه 96
  «زنان و قرآن» (Woman and the Quran) عنوان مقاله ای است که دکتر روت رادد در دایره المعارف قرآن لیدن هلند نوشته است.
  وی در این مقاله از آیاتی که زنان و مردان را به خاطر وظایف دینی مخاطب قرار داده، آغاز کرده است و به صورت مفصل در رابطه با خلقت و جایگاه معنوی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی زن بحث کرده است. هم چنین به تعداد زیادی از آیات که به زنان اشاره دارد و شان نزول آنها به نقل از تفاسیر و روایات پرداخته است. او بعضی از این شخصیت ها (مثل زلیخا همسر عزیز مصر و بلقیس ملکه سبا) را با دقت بیشتر مورد توجه قرار داده و به معرفی آنها از نگاه راویان و مفسرانی می پردازد که نامی از آنها نمی برد مطالب این قسمت بیشتر به اسرائیلیات می ماند تا منابع موثق.
  دکتر روت رادد در این مدخل دچار خطاهای فراوانی شده است که نقد و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، روت رادد، زنان، مستشرقان
 • محمد اشرف شجاع صفحه 121
  چیستی «وحی» یکی از پرسش های اصلی حوزه دین پژوهی است که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. «تجربه دینی» یکی از رویکردهای خاورشناسان در تحلیل وحی می باشد و این مقاله در پی آشکار ساختن این دیدگاه و نسبت آن با «وحی اسلامی» است که در این اواخر مورد نظر و گفتمان بسیاری قرار گرفته است.
  نگارنده نظریه «تجربه دینی» را مولود مشروع خاستگاه ها، زمینه ها و عوامل خاص خود در مغرب زمین می داند و معتقد است بسترهای مختلف همچون «انسان مداری» و «تجربه باوری»، «شکست الهیات عقلی»، «نقادی کتب مقدس»، «تعارض گزاره های کتب مقدس با یافته های علوم جدید» و «مکتب رمانتیسم» در پیدایی این برداشت از وحی، نقش داشته اند.
  نوشته حاضر بعد از گزارش سه دیدگاه متکلمان مسیحی در «چیستی وحی»، زمینه ها و شاخصه های موثر در پیدایی برداشت مذکور در مغرب زمین را آشکار می کند، سپس با نگاه درون دینی به ویژگی های قوام بخش وحی اسلامی از نظر قرآن می پردازد. در بخش آخر نیز نگاه تطبیقی و تحلیلی بر نکات پیوست و جدایی «وحی اسلامی» و «تجربه دینی» خاورشناسان دارد تا با آشکار سازی نکات تمایز این دو تلقی از وحی، تحمیل تجربه دینی به وحی اسلامی خیلی آسان ننماید.
  کلیدواژگان: وحی، قرآن، تجربه دینی، مستشرقان
|
 • Marim Bar Asher Page 9
  “Sheism and the Quran” is one of the articles of the encyclopedia of the Quran which contains subject like principles and methods of Shia exegesis, role of the infallible Imams in Quranic interpretations, variant readings, narratives of alteration of Quran, introducing of prominent interpreters and Shia interpretations.The author of the article as an orientalist has doubted the principles, basis and methods of Shia exegesis.In this essay some parts of the article “Sheism and the Quran” has been translated, analyzed and criticized. The critic makes an effort to have a just assessment and scientific criticism of Bar Asher’s view points.The most important criticisms have been made on the following matters: Explanation of interpretative status of infallible Imams as the best interpreters, defending the great and prominent Shia interpretaters and the their role in the exegesis of the Quran, the frequent readings of the Quran, among the Muslims from early days until now as a single, purity of the Quran from alteration throughout the history of Shia, consensus of Shia scholars on forgery suras of “Noorian” and “Welayat”.
  Keywords: Shia, Tashayo, Quran, Shia interpreters, purity of Quran from alteration, orientalists
 • Sakina Haqqani, Dr.M.Javad Eskandarlo Page 39
  The confusion of alteration of Quran is one of the confusions directed against Quran by orientalists. Some of orientalist like Joyen Bell, John Burton, Jordon Darnel Newboy, and Shyri Loubin, by writing about distortion or other topics have discussed the issue of alteration in the encyclopedia of Quran. These individuals have quoted weak narrations which are transmitted by sunni Hashawias and shia akhbaries and have tried to prove their point in the encyclopedia of Quran.Some of the themes which these Orientalists have put forward to discredit the validty of Quran are as follows: elimination of the Khalaa and Hafd Chapters, Rajm (stonning) verse, some verses from the Ahzab, Toba and Noor chapters in Quran, destruction of some parts of Quran in the battle of yamama.. In this essay we have assessed and criticized these orientalists views and purity of Quran from alteration has been proved.
  Keywords: Quran, Alteration, Protection of Quran from alteration Orientalists, Quran Encyclopedia of Leiden
 • Dr. Motaqizadah, Mahmoud Khoran Page 49
  In the beginning of this article Claims of orientalists about alteration of Quran has been dealt with, in two parts. The first part deals with orientalists accusations of Muslims in general which includes claims of omission, addition, changes and so on. Moreover, the second part deals with their accusations of some Islamic sects including shia, abusing few writings and sayings of some ignorant and fanatical Muslims and unauthentic sources. This article has also argued the correctness and inaccuracy of orientalists’ statements in a brief way. And has dealt with some of the sunni viewpoints regarding the purity of Quran from alteration according to shia perspectives.
  Keywords: Quran, Shia, alteration, orientalists
 • Uri Rubin Page 65
  This essay deals with the assessment and criticism of Uri Robins article of “Prophets and Prophethood” In the encyclopedia of Quran.Robin’s article contains these topics:1The differences between Prophets and messengers 2. Angels and their functions 3. The status of Prophets 4. The usage of revelation and some of its characteristics 5. Miracles 6. The relation of Prophet Muhammad and his books with other Prophets 7. The scope of Prophethood 8. The aims of prophetic mission 9. Nations encounter 10. Prophet’s stories 11. Prophets in extra Quranic sources (tradition and history) 12. Prophets successors 13. New researches about the recognition of the prophets.The author has positive comprehensions from the Quran but he has negative view as well for instance the devil influence on revelation, borrowing of Quran from Bible, and other holy books race of Muhammad and Muhammad as an Arab. The critic has argued and criticized these points.
  Keywords: Quran, Prophethood, Prophets, revelation, Muhammad (SAW), Uri Rubin, orientialist
 • J.Eisenberg Page 82
  The author of the article of hawa is after proof of harmony between Quranic statements with the Bible and tries to infuse that the knowledge of the Quran has been taken from Old and New Testament. However, by assessment of her claims it became clear that her comprehension is not correct. There are many differences between these two sources (Quran and Bible) and in case of the creation of Hawa there is no harmony at all.The author has also mentioned that reason behind the naming of “Hawa” which is also not correct. At the end she is after the proof of the humiliation of woman in human societies supporting her idea with the action of Hawa also which is not true.
  Keywords: Quran, Hawa, Injil, Tawrat, creation
 • Ruth Roded Page 96
  "Women and the Quran" is the title of an article written by Dr.Ruth Roded in the encyclopedia of the Quran. She has attempted to give a picture of women from Quranic point of view.The Author has started with the verses which have addressed men and women about their religious duties and explores women’s’ creation, spiritual, social and economic status in depth. She has also mentioned a large number of verses which refer to women. Dr. Roded has paid special attention to some female characters such as Zulaykha, Al-Aziz's wife and Bilqis, Queen of Saba and has collected Quranic exegesis and narratives about these figures which look like "Israeli" rather than authentic sources.In spite of her previous Islamic studies and writings, she has made major mistakes in this article. Some of her important declarations definitely need to be analyzed and criticized.
  Keywords: Quran, Women, Orientalists, Ruth Roded
 • Muhammad Ashraf Shouja Page 121
  Religious experience is counted as one of the most important issues in the field of religious studies that has attracted the attentions of the intelecutals. It is as one of the western intellectual’s approches to define the revelation phenomenon. The present work intends to have a glance on the essence of religious experiece and its relation with the and Islamic prophetic revelation. It seems that the very theory that has recently been propounded in Islamic realm is the exclusive product of some special backgrounds, factors and motives suhc as “Humanism”, “Romanticism”, “Eperimentalism” and “contradiction between Old tastements’ propositions and new scientific discoveries” of west. Due to lacking the above mentioned factors of religious experience in Islamic background, It is hard enough to impose on it Islamic revelation.
  Keywords: revelation, experience, religious experience, Islamic revelation, mystical states, infallibility