فهرست مطالب

 • پیاپی 40-41 (زمستان 1385و بهار 1386)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 9
 • حسین صادقی صفحه 11
  یکی از موضوعات مهم در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث نام های دامنه است. نام های دامنه دارای ابعاد حقوقی زیادی است که به ویژه یکی از موضوعات مهم در این خصوص نقض علائم تجاری از طریق استفاده از علامت تجاری متعلق به دیگری به عنوان نام دامنه است. در چنین حالتی بحث مسئولیت مدنی دارنده نام دامنه مطرح خواهد شد. از این رو در این مقاله به این بخش از بحث های حقوقی نام های دامنه می پردازیم. به این منظور ضمن بیان کلی تعریف و مفاهیم راجع به نام های دامنه و تفاوت آنها با علائم تجاری، وضعیت مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری به واسطه ثبت علامت تجاری متعلق به دیگری به عنوان نام دامنه در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، ایران و شیوه نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، نام های دامنه، نقض علائم تجاری، مسئولیت مدنی، شیوه نامه متحدالشکل حل اختلاف سازمان ICANN
 • پرویز عامری، رضا ذاکری صفحه 35
  مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصی آن هم در مبحث انعقاد قراردادها در سیستم حقوقی ایران و آخرین تحولات صورت گرفته در این خصوص در سیستم های حقوقی آمریکا و انگلیس و رویه قضایی دادگاه های این دو کشور می پردازد، اشتباه در قانون یکی از مسائلی است که تقریبا همه سیستم های حقوقی موجود در جهان، علی رغم وجود اختلاف میان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن، بسته به مبانی و دیدگاه های مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئولیت مدنی و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگیر هستند. خصوصا نحوه عملکرد نظام کامن لاو سیستم حقوقی دو کشور آمریکا و انگلیس در این زمینه جالب و درخور تامل است، چرا که مطالعه سیر تاریخی این بحث در این نظام، نشان از دو نوع برخورد کاملا متفاوت منفی در سابق و مثبت در وضعیت فعلی در جهت پذیرش این نوع اشتباه است.
  در این مختصر سعی شده است تا ضمن بررسی معنا و مفهوم و اقسام مختلف این نوع اشتباه و سایر مسائل مرتبط با آن در حقوق ایران به مطاله اجمالی و مختصر چگونگی برخورد و عملکرد سابق و رویکرد جدید نظام کامن لا و به ویژه کشورهای اخیرالذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلایل و مبانی تغییر این رویکرد پرداخته شود.
  کلیدواژگان: عدم قابلیت استماع، نظام کامن لا، شقوق مختلف اشتباه، عموم و خصوص مطلق
 • ناصر قاسمی صفحه 49
  به دنبال بررسی قوانین و مقررات زیست محیطی این نتیجه حاصل می گردد که، جرایم زیست محیطی با دو مبنای متفاوت به منصه ظهور می رسند. گاه براساس ایجاد اشکال گوناگون آلودگی در اجزا و ابعاد مختلف زیست (و نیز اکو سیستم) به وقوع می پیوندند و گاه بر مبنای بروز انواع گوناگون تخریب و انهدام در این قلمرو می یابند، که در این میان تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آلایندگی ها به مراتب بیشتر از تخریب و انهدام می باشد.
  صرف نظر از آنکه مبنای دوگانه مزبور دارای مفاهیم و ویژگی های کلی مربوطه به خود می باشند، جرایمی که در زیر مجموعه آنها قرار دارند نیز به نوبه خود مفاهیم و خصوصیات خود را دارند که در هنگام تجزیه و تحلیل آن جرایم، بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله، دومین مبنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: محیط زیست، مبانی، تخریب، جرم زیست محیطی
 • قاسم زاده، علی خسروی فارسانی صفحه 59
  اخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند. درباره مسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده ای ید او را به خاطر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» ضمانی می دانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسوم قائل می شوند و عده ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند، ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی کند و ماذون همیشه امین نیست، به علاوه ماده 631 ق. م مصادیق امین را حصری دانسته، در حالی که در هیچ جای قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه یا کالا را سالم مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت کند.
  کلیدواژگان: آخذ بالسوم، ید امانی، ید ضمانی، اذن و غصب
 • الیور هرت ترجمه: _دکتر کوروش کاویانی_شاهین شامی اقدم_ صفحه 73
  در حدود پانزده سال گذشته، حقوق دانان فعال در عرصه تحلیل اقتصادی حقوق و اقتصاددانان علاقه مند به مسائل حقوقی، توجه خود را به موضوع ورشکستگی معطوف کرده اند. در این راستا، حجم وسیعی از تحقیقات اعم از نظری و تجربی انجام شده است که برخی از آنها مرتبط با عملکرد نظام موجود ورشکستگی و برخی دیگر مرتبط با اصلاح آن بوده اند. اگر چه محققین در این زمینه نظرات مختلفی ابراز کرده اند، با این وجود من معتقدم که در موضوعات خاصی مثل اهداف ورشکستگی و برخی ویژگی های یک نظام ورشکستگی کارآمد، می توان گونه ای وحد نظر را یافت. مقاله حاضر، وحدت نظر مذکور را به اختصار بیان می کند. یکی از نکاتی که بر آن تاکیر خواهم نمود این است که امکان ارائه نسخه ای واحد برای همه کشوها بعید به نظر می رسد. یعنی هر چند به نظر می رسد بتوان برخی نظام های ورشکستگی را به این جهت که آشکارا نامناسب اند رد کرد، با این حال دسته ای از نظام ها هستند که حائز معیارهای اصلی کارآمدی می باشند. لذا اینکه یک شکور کدام نظام را انتخاب می کند یا بایستی که انتخاب کند، به عواملی مثل ساختار نهادها و سنت حقوقی آن کشور بستگی دارد.
  همچنین قابل تصور است که کشوری مجموعه ای از نظام ها را برگزیند و اجازه دهد شرکت ها خود از میان آنها انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، تحلیل اقتصادی حقوق
 • حسین میرمحمدصادقی صفحه 91
  امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سی سال پیش در اوج شکوفایی و بالندگی و در حالیکه می توانست نقش مهمی در اعتلای وضعیت مسلمانان و شیعیان منطقه ایفا کند پس از سفری کوتاه به کشور لیبی ناپدید شد و تاکنون خبری از سرنوشت وی در دست نیست و ظرف این مدت اقدامات قابل توجهی در مورد پیگیری قضایی و حقوقی وضعیت ایشان انجام نشده است. این مقاله شیوه های پیگیری قضایی موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر را مطرح کرده است که از جمله این موارد مراجعه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه کیفری بین المللی و یا محاکم داخلی کشورهاست. اشکالات هر یک از این شیوه ها نیز در مقاله توضیح داده شده است. در پایان مقاله لزوم پیگیری این قضیه از حیث منافع ملی ایران توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: ناپدید شدگی اجباری، جنایت علیه بشریت، نسل کشی
 • علی ملکی صفحه 99
  حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه دو شاخه مجزا از حقوق بین الملل عمومی هستند که گستره شمول متفاوتی را در برمی گیرند. هرچند که در نهایت هدف هر دو حمایت از انسان است، لکن نقطه تلاقی آنها در حالت استثنایی و به «هسته سخت» حقوق بر می گردد. در حقوق اسلام این دو شاخه حقوقی از هم تفکیک نشده و به عنوان یک امتیاز و برتری نسبت به حقوق بین الملل عمومی، حقوق بشر در زمان جنگ هم قابل اعمال است. بعلاوه در حقوق اسلام مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی (داخلی) هم اعمال می شود. در حالی که در عرصه بین المللی این مبارزات بدون رعایت بسیاری از قواعد انسانی و با شدت سرکوب می گردد. برخلاف بسیاری از اتهامات نقض حقوق بشر به اسلام، بسیاری از قواعد اسلامی کامل تر و همه گیرتر از اصول شناخته شده بین المللی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جنگ، حقوق بین الملل اسلام، قرآن، سنت
 • صفحه 129
|
 • Dr.H.M.M.Sadeghi Page 11
  Twenty five years has elapsed since Imam Musa Sadr, the leader of the Shiite community in Lebanon, has disappeared after a short trip he made to Libya. Throughout this period, Imam Sadrs fate has remained unknown and no major step has been taken to pursue this matter properly.In this article, possible judicial ways to follow up Imam Sadr's case which constitutes enforced disappearance, and as such has been classified as a crime against humanity in the General Assembly "Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance", have been analysed. These include: Referring the case to the U.N. Human Rights Commission, the International Court of Justice, The International Criminal Court, or the national courts of certain countries in which some international crimes may, on the basis of their laws, be prosecuted irrespective of the nationality of the offender or the place where the crime was committed. The existing problems for choosing each of these ways have been discussed in this article.
  Keywords: Crime against humanity, genocide, forceful disappearace, musa sadr
 • Dr. Parviz Ameri, Reza Zakeri Page 35
  This article error in law within the private law domain specially in conclusion of contract in Iranian law system and latest evolutions performed in this regard in the law systems of the USA and UK and judicial procedure of these two countrie's courts.Error in law is one of the issue that all legal systems in the world are challenging with them within the domain related to civil responsibility and conclusion of contract depending on fundamentals and viewpoints accepted by them and in spite of difference existed between them in behaving method. Performance method of common law and the legal systems of the USA and UK is so interesting in this regard and shall be considered. Study of historical movement of this discussion in this discussion in this system represents two different behaviors to accept this kind of error including negative behavior in the past and positive behavior during this days.In this abstract, we try to study the method of former behavior and new approach of common law system in the above said countries in connection with subject, reasons and fundamentals of changing this approach briefly, while study meaning, concepts and different kinds of these errors and other issues related to them in Iranian law.
  Keywords: Error in law, Existing legal Systems, New Approach, Common Law System
 • Dr. Ghasemi Page 49
  Following study of environmental rules and regulations, this result has been obtained that the environmental crimes are happen considering two different bases. Some times, they will be happen according to creation of different forms of pollution in various elements and dimensions of environment and ecosystem, and some time they will be happened based on different kinds of demolish and destruction in this domain. But the environmental crimes which have been resulting from pollution are more than demolish and deconstruction.Regardless of the fact that the said double base covers its general concepts and specifications. The relevant sub crimes will have the separated concepts and specifications.The said sub crimes shall be studied separately while analysis of the said crimes. In this Article second base will be studied.
  Keywords: Environment, Base, Demolish, Environmental Crime
 • Dr. Sayyed Morteza Qasemzadeh, Ali Khosravi Fasani Page 59
  Akhze – be – saum is the obtaining of a sample by one (customer) from the seller in order to study the goods and enter negotiation thereafter for the purchase of that goods.We want to know are the goods in the customers hand, trust things, (because of the outhority for appropriation) or he has an absolute liability, namely he undertakes to give back the goods healthy or pay the price of them? There are different doctrines in this object, but for the correct answer we should know when the seller gives the goods to the customer there is an implied condition that the customer have to give back the goods healthy or pay the price of them and the customer accept this condition. (The only exeption is when there is a force majeure) This fundamental contract requires the customer to do so, for this, the circomstances are different from the time that a person gives a thing to one for trusting because the owner has a different intention.We should know that each authority from the owner for apporiation, (e.g in Akhze – be – saum) can not destroy the obligations of the person who obtain that thing and can not make him a trustee, for judging in these cases we should see the surrounding conditions. These results are not contrary with the article 631 of civil code.
  Keywords: Akhze – be – saum, trust, security, outhority, absolute liability, force majeure, illegal appropriation
 • Dr. Koorosh Kavyani, Shahin Shamiaghdam Page 73
  In the last fifteen years or so, lawyers working in law and economists with an interest in legal matters have turned their attention to the topic of bankruptcy. A large amount of work has resulted, both theoretical and empirical, come of which has been concerned with the functioning of existing bankruptcy procedures and some with bankruptcy reform. Although reserchers in this area have expressed different views, I believe that one can identify a consensue on certain issues, e.g., the goals of bankruptcy and some of the characteristics of an efficient bankruptcy procedure. This paper summarizes this consensus. One point I will stress is that it is unlikely that "one size fits all." That is, although some bankruptcy procedures can probably be rejected as being manifestly bad, there is a class of procedures that satisfy the main criteria of efficiency. Which procedure a country chooses or should choose may then depend on other factors, e.g., the country's institutional structure and legal tradition. One can also imagine a country choosing a menu of procedures and allowing firms to select among them.
  Keywords: Bankruptcy, Economic analysis of law
 • Dr. Hossein Sadeqi Page 91
  Domain Name is one of the most important issues on information and Communication Technology (ICT) law. Several legal issues are discussed about domain names that one of them is registering another's trade mark. So, it may cause to be araised civil liability for trade mark infringement. At this paper, I firstly study general notes about domain names and their differences with trade marks, then focus on liability for using another's trade mark as domain name. there fore, this issue are studied at American, English, Iran law system and Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(UDRP) of internet Corporation for Assigned Numbers and Names(ICANN)
  Keywords: Domain name, civil liability. Trade mark infringement. Uniform domain name dispute resolution policy (UDRP)
 • Ali Maleki Page 99
  Human rights and international humanitarian law as a two distinct branch of public international law have a special subject of themselves. Although at final the object of this two branch is a support of human, but the connect of them come back to the "hard core" of rights, in the Islamic law this two legal branch is not taking apart and as a privilege of Islamic law to the public international law, human right even in the wars is self – executing, furthermore in Islamic law the regulation of human right and humanitarian law is applicable in the non international conflicts, whereas in international séance this movements defeat severely irrespective of many regulations for supporting of human. Contrast in many accusation about violation of human rights in Islam many of Islamic regulations are perfect and have a character of "Erga omnes" in compare with international well known principle, which this investigation was divided to this matter.
  Keywords: human rights, human itarian law, war, islamic international law, holy quran, sonnat