فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 42-43 (پاییز و زمستان 1386)
 • پیاپی 42-43 (پاییز و زمستان 1386)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 9
 • علیرضا آرش پور صفحه 11
  متعاقب شکل گیری و تایید اصل حفظ پاره ای از مناطق برای مقاصد منحصرا صلح آمیز در حقوق بین الملل اندیشه های جدیدی برای ایجاد این مناطق به عنوان مناطق صلح و امنیت دریایی مطرح شد. هدف از طرح این پیشنهاد ها تمایل به حفظ و تضمین غیر نظامی ماندن دریاها و از سوی دیگر تلاش برای حفظ منابع معدنی موجود در بستر دریاها بود. این طرح در ابتدا توسط آقای آرواید پاردو سفیر کشور مالت مطرح و طی آن خواسته بود که در قالب نشست بیست و دوم مجمع عمومی اعلامیه و پیمانی در مورد حفظ بستر دریاها و کف اقیانوس ها که ماوراء محدوده صلاحیت ملی بود تهیه شده و مناطق مذکور به طور انحصاری در جهت بهره برداری و استفاده صلح آمیز اختصاص داده شود لذا در این مقاله سعی بر آن است که ضمن بررسی این طرح مندرجات کنوانسیون حقوق دریاها و به ویژه کنوانسیون 1982 در مورد اختصاص ایده مناطق صلح دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقاصد صلح آمیز. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها. مناطق صلح دریایی. آرواید پاردو
 • عبدالحسین خلعتبری صفحه 23
  دیوانگان اخلاقی با بدبخت نمودن دیگران مشکلات خود را رفع می نمایند و آنان افراد جامعه ستیزی هستند که روانشناسان جنایی آنها را پسیکوپات می نامند. آنان اشخاصی هستند که به علت عدم رشد اخلاقی و فقدان توانایی سازش و یا به طور کلی پرورش و رشد معیوب شخصیت، مقررات، قوانین، قیود، آداب و عادات اجتماعی را رعایت نمی کنند، چون دچار اختلال احساسات عاطفی و غریزی هستند نمی توانند با دیگران ارتباط عادی برقرار سازند.
  دیوانگان اخلاقی و یا منحرفین اخلاقی به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش انطباق با ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضداجتماعی و غیرعادی دارند.
  کلیدواژگان: پسیکوپات ها (Psychopathes) دیوانگان اخلاقی، بزهکاری یا رفتار مجرمانه (Criminal)، جرم (Crime)، جنون (Insainity)، خلاف (Offence)، امنیت اجتماعی (Social security)
 • حسین صادقی صفحه 47
  امروزه نظام حمل و نقل هوایی به عنوان یک روش اساسی در حوزه ارتباطات و مبادلات بین المللی نقش و جایگاه مهمی را داشته و به جهت وجود سرعت در این روش از حمل و نقل مورد توجه خاص به ویژه در بخش حمل و نقل مسافر است. به جهت غلبه جنبه بین المللی این روش از حمل و نقل بیش از سایر انواع حمل دیگر تابع قواعد بین المللی قرارگرفته تا جایی که حمل و نقل هوایی داخلی برخی کشورها نظیر ایران نیز تابع کنوانسیون های مربوط نظیر ورشو است. یکی از مسائل مهم در بحث حقوقی در این حوزه تشخیص افراد ذینفع و دارندگان حق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت (خواهان) از یک طرف و تعیین اینکه اشخاص زیان دیده دارای حق اقامه دعوی، اشخاصی را می توانند طرف دعوی مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت موضوع کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن قرار دهند. علاوه بر آن تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به چنین دعاوی نیز یک مسئله مهم در این مقوله است که در این مقاله به بررسی این سه موضوع براساس کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل28 سپتامبر 1955 لاهه، کنوانسیون18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: متصدی حمل و نقل، کنوانسیون ورشو، پروتکل لاهه، معاهده گوادالاخارا، پروتکل گواتمالا، دادگاه صلاحیتدار، خواهان و خوانده
 • محمدحسین فضائلی صفحه 79
  فمینیسم به قرائت پست مدرن با پذیرش این اصل که اساس ستم های وارد بر زنان از ناحیه وجود فرهنگ مرد سالاری است، مرکز ثقل سلطه این فرهنگ را در رویکرد معرفت شناسی مدرن می داند. لذا فمینیست های جدید را می توان به نوعی، نقد گرایش های فمینیستی دیگر و شورشی علیه معرفت شناسی مدرنیسم دانست.
  نویسنده در مقاله حاضر که نقد «معرفت شناسی فمینیسم» را موضوع تحقیق قرار داده است ضمن بر شمردن ویژگی های معرفت شناسی معاصر وجه تنافی آن را با نقش جنسیت، دیدگاه، ارتباط و... تبیین نموده و سپس به نقد و چالش های معرفت شناسی فمینیسم خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: شرایط اجتماعی - جنسیت - دیدگاه، ارتباط
 • علی اصغر کریمی صفحه 99
  موضوع ایرادات وارد بر دعوی یکی از مباحث مهم دادرسی های مدنی است که در مواد 84 و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از آن جایی که وجود ایراد در دعوی به عنوان یک مسئله شکلی اغلب باعث عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی و در نتیجه جلوگیری از صدور حکم شده و نهایتا چنین پرونده هایی با صدور قرار رد دعوی بایگانی خواهند شد لذا توجه به آن و سعی در طرح دعوی بدون ایراد برای خواهان از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ایرادات، ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده است. علت وجود چنین ایرادی امکان طرح دعوی در دادگاه به نمایندگی از سوی خواهان تحت عناوین وکالت، ولایت، قیمومیت و غیره است. بدین ترتیب برای جلوگیری از مطرح شدن این ایراد باید دادخواست دهنده نسبت به ارائه مدارکی به دادگاه که سمت نمایندگی او را در طرح دعوی به نیابت از خواهان نشان می دهند، توجه خاص مبذول نماید.
  در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم ضمیمه نکردن مدارک مربوط به چگونگی سمت دادخواست دهنده (که سمت ادعایی وی از آن احراز شود) به دادخواست، از موارد نقص دادخواست محسوب می شد و لذا دفتر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می نمودند تا نسبت به رفع نقص گفته شده اقدام نماید که در صورت عدم اقدام به ناچار قرار رد دادخواست و یا دعوی بدوی را صادر می نمودند. لیکن در قانون آیین دادرسی جدید دادگاه ها (خصوصا دادگاه تجدید نظر) در این مورد مکلف به بررسی و ارسال اخطار رفع نقص نشده اند و لذا ممکن است نقض مذکور در مرحله بدوی مانع از صدور حکم و در نتیجه صدور قرار رد دعوی شود و در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دادگاه تجدیدنظر با تشخیص نقص(ایراد) مذکور، حکم بدوی(صادر شده به نفع خواهان) را نقض و قرار رد دعوی بدوی را به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده به صورت قطعی صادر نماید که اتخاذ این تصمیمات از سوی دادگاه ها بدون اعلام قبلی نقص مذکور به دادخواست دهنده جهت رفع احتمالی آن امری غیر منطقی و ناعادلانه به نظر می رسد.
  این مقاله پژوهشی است در رابطه با چگونگی ایراد عدم احراز سمت و مقایسه بین قوانین جدید و قدیم آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایراد مذکور و در خاتمه ارائه پیشنهاداتی به منظور جبران نقص قانون آیین دادرسی جدید تا هنگام اصلاح و تکمیل آن.
  کلیدواژگان: خواهان، دادخواست دهنده - سمت - ایراد، اخطار رفع نقص، قرار رد دعوی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر
 • حسین میرمحمدصادقی، محمد رسول شایگان صفحه 109
  با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرایم مرتبط با فناوری های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. کلاهبرداری رایانه ای از قدیمی ترین اشکال جرایم رایانه ای با ابعاد مالی است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاهبرداری بهره گیری از روش های مقابله متناسب ضرورت می یابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است. همچنین نظارت دائمی سازمان ها بر روی سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبرداری رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانه ای مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرایم رایانه ای و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرز های جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: فضای سایبر، کلاهبرداری رایانه ای، تدابیر حفاظتی، مقابله کیفری، همکاری های بین المللی
 • سید مصطفی محقق داماد، حسین خانلری بهنمیری صفحه 127
  در این مقاله، صحبت از حق غیر قابل انکار برای زوجه است که از صدر اسلام تاکنون مورد توجه بوده است و این حق را که در قرآن نیز به وجوب پرداخت آن اشاره شده، چیزی جز مهریه نمی باشد. آنچه در اینجا به آن خواهیم پرداخت، بررسی اینکه آیا حق زوجه نسبت به مهر ایجاد شده و این ایجاد حق به چه عواملی بستگی دارد، که پاسخ به این پرسش حدود حقوق زوجه را مشخص کرده و از بسیاری اختلافات که در بین علما در باب مهر وجود دارد، می کاهد. خواهیم گفت عوامل ایجاد کننده حق زن بر مهر چه عواملی هستند؟ عوامل ایجاد کننده، عواملی هستند که به واسطه آن حق زن نسبت به مهر ایجاد شده، که این مهر می تواند مهرالمسمی یا مهرالمثل یا مهرالمتعه باشد. در کنار عوامل ایجادکننده، عوامل استقرار مهر نیز بررسی می شود که نقش این عوامل، از میان برداشتن تزلزلی است که این تزلزل، در نتیجه احتمال وقوع طلاق قبل از نزدیکی، در مالکیت زن نسبت به نصف مهر وجود دارد. خواهیم دید که نزدیکی گاهی عامل ایجاد کننده این حق است و گاهی عامل استقرار این حق، حقی که در صورت شرط عدم مهر نیز، زایل نمی شود، چرا که الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. در پایان هم به بررسی آثار این تفکیک خواهیم پرداخت، آثاری که از ایجاد حق زن بر مهر نشات می گیرد و همچنین حدود اختیارات زوجه را بیان خواهیم نمود.
  کلیدواژگان: مهرالمثل، نکاح مفوضه المهر، نکاح مفوضه البضع، حق حبس، استقرار مهر
 • صفحه 159
|
 • Alireza Arashpour Page 11
  Following the formation and confirmation of the principle of protection of some areas exclusively for peaceful purposes in the international law, new ideas were put forth to create these areas as peaceful and secure marine zones. The proposals were aimed at safeguarding and guaranteeing the non-military atmosphere of the seas and making an effort to preserve the mineral resources of the bottom of the seas at the same time. The ideas was primarily proposed by the Maltese Ambassador Mr. Arvaid Pardo in which he asked the twenty second meeting of the United Nations General Assembly to prepare a declaration and a protocol on the preservation of the beds of the seas and bottoms of the oceans which is beyond the scope of the national competence so that these areas could be exclusively used for peaceful purposes. The present article has discussed the proposal and provisions of the Convention for Marine Law and particularly the 1982 Convention concerning the allocation of the peaceful marine zones.
  Keywords: Peaceful purposes, 1982 Convention of Marine Law, peaceful marine zones, Arvaid Pardo
 • Abdolhossein Khalatbari Page 23
  Morally-insane persons solve their problems by making others unfortunate and since they are anti-social individuals, criminal psychologists call them “psychopaths”. They are individuals who do not abide by the rules, regulations, mandates, and social customs and habits due to the lack of moral growth and incapability to adjust themselves with the society, and because of immature growth and development of their personality in general. Whereas they suffer from severe emotional derangement they cannot maintain ordinary relations with other people. Morally-insane or morally-deviate persons do not have the capacity and power of conformity with moral and social rules and standards and they cannot easily adjust themselves with their surrounding, with their anti-social and abnormal behavior.
  Keywords: Psychopaths, morally, insane persons, delinquency or criminal behavior, crime, insanity, offence, social security
 • Hossein Sadeghi (Phd) Page 47
  The air transportation system as a basic method in the domain of international communications and exchanges has an important role and position and due to its expedition it has a special significance particularly in passenger transportation sector. Due to the domination of its international aspect, this method of transportation is subject to the international rules more than other means of transportation to the extent the domestic air transportation of certain countries such as Iran follows the related conventions like the Warsaw Convention. One of the important issues in the legal discussion in this domain is the identification of the beneficiaries and holders of the right of filing petitions to demand compensation (plaintiff) on the one side and determination of this fact that against which respondents- the persons who have sustained losses and have the right of filing petition- may do so to demand compensation on the basis of the liabilities stipulated in the Warsaw Convention and the amendments thereof. Moreover, appointment of the competent courts to review these petitions is also an important issue in this respect. The present article discusses these three issues based on the 1929 Warsaw Convention, The Hague Protocol of 28 September 1955, Guadalajara Convention of 18 September 1961 and Guatemala Protocol of 8 March 1971.
  Keywords: Transportation incumbent, Warsaw Convention, The Hague Protocol, Guadalajara Pact, Guatemala Protocol, competent court, plaintiff, respondent
 • Hojatoleslam Mohammad Hossein Fazaeli Page 79
  Feminism as post-modernism interprets it, accepts this principle that the origin of all the cruelties imposed on women is the existence of the patriarchal culture and considers the core of domination of this culture to be in the modern ideological approaches. Therefore, modern feminists can be somehow considered to be critics of other feministic trends and a riot against the ideology of modernism. In the present article, the author has adopted criticism of the feministic ideology whereby he enumerates the characteristics of the contemporary and physical ideology, explain it by means of the role of gender, communication outlook, … and then criticizes and challenges the feministic ideology.
  Keywords: Member of the Faculty of Judicial Science
 • Ali Asghar Karimi Page 99
  The pleas introduced to a claim are one of the important topics of the civil proceedings, which have been provided by the legislator in articles 84 onward of the civil procedure regulations in Iran. Whereas a plea to a claim as a procedural issue often prevents investigation of the court into the nature of the claim and issuance of a court order, and such cases are ultimately sent to the record-room by a writ of rejection of the suit, attention to this issue and effort to file a suit without a plea for the petitioner is of special importance. One of the most important pleas is the plea of non-establishment of position of petitioner. The reason of introducing such a plea is the possibility of filing a suit with the court on behalf of the plaintiff under the titles of advocacy, guardianship, tutorship and so on. That is why the petitioner should pay particular attention to the documents revealing his (her) representation in filing a suit on behalf of the plaintiff in order to prevent this plea from consideration by the court.The old regulations of civil procedure considered the non-attachment of the documents concerning the position of the petitioner (to establish his (her) claimed position) to the petition as a deficiency of the petition therefore, office of the courts of first instance and courts of appeal warned the primary plaintiff to remove this defect, failing to do so the office had no way by to issue a writ of rejection of the petition or the initial claim. However, in the new regulations of civil procedure the courts (particularly courts of appeal) have not been obliged to review the issue and to notify the removal of the defect, consequently, this defect in the first instance prevents a court order and causes the issuance of a writ of rejection of the suit while the court of appeal too, may reject a primary order (issued in favor of the petitioner) and issue an irrevocable writ of rejection due to the non-establishment of the position of the petitioner. These decisions by the courts made without any prior notification to the petitioner to possibly remove the defect seem illogical and unfair. The present paper deals with a research on a plea of non-establishment of position and its contrast in the old and new regulations of civil procedure and finally, puts forth some suggestions for compensation of the deficiency of the new regulations of civil procedure until their eventual amendment and completion.
  Keywords: Plaintiff, petitioner, position, representation, advocacy, plea, defect removal warning, writ of rejection of suit, court of first instance, court of appeal
 • Hossein Mirmohammad Sadeghi, Mohammd Rasoul Shayegan Page 109
  In view of the rapid growth of the computer technology and development in the information age and expansion of network communications, coupled with the facilitation of commission of the modern-technology-related crimes, the issue of updating and the need for legislation of laws is very imperative. Computer fraud is one of the oldest forms of computer crimes with financial aspects. Although general policies to counter various types of fraud are almost the same the existing differences in the various methods of fraud call for employing appropriate countering measures. Part of these countering methods needs establishment of the culture of using computers and awareness of individuals and organizations of the risks of the computer systems. At the same time, constant monitoring of the computer systems by organizations and adopting security policies such as physical security, personnel protection, communication protection and information protection against computer fraud are of special importance. On the other hand, the mere criminalization of a behavior is not sufficient for countering it, rather execution of the instructed sanctions vis-à-vis the criminal is also necessary, something that requires discovery of crime and chasing and detaining the criminal. However, since commission of computer crimes does not require the presence of the criminal at the scene of the crime and whereas computer crimes are extra-territorial and judicial authorities are restricted by the geographical borders, international cooperation in the area of discovery, prosecution and extradition of criminals should be emphasized.
  Keywords: Cyber space, computer fraud, protective policies, penal confrontation, international cooperation
 • Seyed Mostafa Mohaghegh Damad, Hossein Khanlari Bahnemiri Page 127
  The present research addresses an undeniable right of the wife which has been considered since the genesis of Islam, and that right is nothing but the marriage portion that the Holy Quran terms its payment to be compulsory. In this article the author discusses the point as to whether the wife’s right to the marriage portion is initiated, and if yes, what factors are involved in this initiation of the right. The answer to this question clarifies the scope of the rights of the wife and reduces many differences of outlooks of the Ulama (Islamic Scholars) toward the marriage portion. The article elaborates on the factors that initiate the right of wife to the marriage portion, whether it is a specified marriage portion, ordinary marriage portion or a marriage portion paid before consummation. In addition to the factors of the initiation of marriage portion factors of its establishment are also examined, since these factors remove the instability of possible occurrence of divorce before consummation which says that wife has the right to half of the marriage portion. The article would show that consummation sometimes initiates this right and sometimes establishes it, a right that is not obliterated even on the condition of the lack of marriage portion because the obligation concerning the possession of marriage portion arises from a legal order without any contractual root. The article finally discusses the effects of this separation, effects which stem from initiation of the right of wife to marriage portion. Scope of the wife’s authorities is also examined.
  Keywords: Ordinary marriage portion, marriage without specification of portion, marriage without marriage portion, right of detention, establishment of marriage portion