فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 29 (تابستان 1382)
 • پیاپی 29 (تابستان 1382)
 • 55 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • یک روز با تنگه DOVER
  صفحه 2
 • تعیین توابع وزنی حساسیت و مکمل حساسیت در طراحی کنترل کننده H
  صفحه 13
 • اهمیت آزمون های سنجش شخصیت در گزینش و بکارگیری بهینه منابع انسانی
  صفحه 21
 • فناوری اطلاعات در نیروی دریایی
  صفحه 29
 • پیش بینی جریانهای جزرومدی جزیره قشم با استفاده از روش آنالیز هارمونیکی و معرفی بسته نرم افزاری پیش بینی کننده
  صفحه 40