فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 34 (زمستان 1390)
 • پیاپی 34 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی یوسفی، سعید رمضانی، محسن طاهری، عباس شریفی صفحه 4
  یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم گیری های لجستیکی سازمان، تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات می باشد. مدیران سازمان برای اتخاذ تصمیم های مناسب باید بدانند که چه زمانی بهترین زمان برای تعویض یا جایگزینی یا خارج کردن تجهیزات از سازمان می باشد، به طوری که بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان در بر داشته باشد. در این خصوص شناسایی هزینه های چرخه عمر و انجام محاسبات برای تعیین عمر بهینه استفاده از تجهیزات، ضروری است.
  در این مقاله پژوهشی، ضمن معرفی روش هزینه چرخه عمر و محاسبات مربوط به تعیین عمر اقتصادی تجهیزات، نتایج اجرای مدل در شرکت جوان سیر ایثار برای اتوبوس های O500، ارائه می شود. توسعه این سیستم، علاوه بر ارائه تصمیم بهینه در خصوص زمان جایگزینی تجهیزات با توجه به عمر اقتصادی، پایه ای برای سایر تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص خرید تجهیزات جایگزین، مدیریت و ارزیابی عملکرد کاربران تجهیزات و تعمیرکاران نیز خواهد بود.
  کلیدواژگان: هزینه چرخه عمر (L.C.C)5_عمر اقتصادی_جایگزینی تجهیزات_اقتصاد مهندسی_هزینه نگهداری و تعمیرات_ارزش اسقاط
 • مریم نیک نژاد صفحه 20
  توسعه پایدار، پیشرفت های قابل توجهی در برپایی پایداری زیست محیطی و اجتماعی نسبت به مدیریت عملیات و زنجیره تامین داشته است. اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده ها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره وری را برای شرکت ها و سازمان ها به همراه خواهد داشت. سازندگان در اواخر دهه 1980 از آنچه در قوانین مورد نیاز بود، فراتر رفته و به سمت رویکرد سبز در عملیات سیستم خود حرکت نمودند. هدف از تدوین این مقاله، بررسی ادبیات مدیریت زنجیره تامین سبز 2(GSCM) به طور خلاصه و ارائه چارچوب برای حرکت به سمت سبز شدن زنجیره تامین می باشد. همچنین در ادامه به بررسی زنجیره تامین دو شرکت فعال و موفق در این زمینه پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، طراحی سبز، وال مارت، سیسکو
 • علی مظاهری، مهدی کرباسیان، هادی شیرویه زاد صفحه 28
  در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تامین یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی است که تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسک های این عرصه از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیره تامین وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسک ها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد. در این مقاله به بررسی ریشه ها و عوامل مختلف عدم قطعیت در زنجیره تامین پرداخته و ساختاری از ریسک ها و مخاطرات ارائه شده است. در ادامه به ارزیابی اهمیت ریسک های زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دو بخش سازمان های تولیدی دولتی و خصوصی پرداخته ایم. با نتایج این تحقیق می توان جایگاه و اهمیت ریسک های زنجیره تامین را شناسایی نمود و با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره آنها را اولویت بندی نمود.
  کلیدواژگان: ریسک، مدیریت زنجیره تامین، تصمیم گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • رضا کیانی ماوی، حسن رنگریز، آرمان استادعلی اکبر صفحه 38
  شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در بهبود عملکرد زنجیره تامین و اولویت بندی محصولات گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار با رویکرد شناسایی مشکلات از اهداف این مقاله می باشد. همچنین جهت رتبه بندی شاخص های موثر در بهبود زنجیره تامین از یک رویکرد فازی و جهت اولویت بندی محصولات، از روش TOPSIS فازی سلسله مراتبی استفاده می شود.
  در این مقاله شاخص های موثر در بهبود عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای استخراج می گردد. سپس با استفاده از مطالعات میدانی و با روش دلفی شاخص های شناسایی شده غربال سازی و مطابق مدل سکاران گروه بندی و با استفاده از یک رویکرد فازی اولویت بندی می شود. در ادامه وضعیت زنجیره تامین هر یک از محصولات نسبت به این شاخص ها بررسی و با استفاده از روش TOPSIS4 فازی سلسله مراتبی، محصولی که عملکرد زنجیره تامین را بیشتر مورد مخاطره قرار می دهد، شناسایی می شود.
  از آنجا که تاکنون در این صنعت، مشکلات زنجیره تامین شناسایی و رتبه بندی نشده اند در این تحقیق طیف وسیعی از شاخص های موثر در بهبود زنجیره تامین شناسایی و بر اساس مدل سکاران گروه بندی می شوند که این امر می تواند کمک زیادی به مدیران و تصمیم گیران حوزه زنجیره تامین نماید.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، روش دلفی، نظر خبرگان، رویکرد فازی، TOPSIS سلسله مراتبی
 • احمد نورنگ، حامد مهریار ایردیموسی صفحه 48
  یکی از فلسفه های رایج در دو دهه اخیر که تحولات عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید سبب گردیده، مدیریت زنجیره تامین است. ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین می تواند کمک به سزایی در مدیریت آن باشد. یکی از رویکردهای جدید در این زمینه، استفاده از کارت امتیازی متوازن است که به نمایش استراتژی مدیریت زنجیره تامین به صورت مجموعه ای از اهداف ضروری قابل تحقق می پردازد. کارت امتیازی متوازن فقط نقش کنترلی ندارد و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی رود. بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان هستند و با یکپارچه سازی و هماهنگ سازی فعالیت ها در سطوح مختلف آن، امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می سازد. در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تعدادی از مدل های مطرح در این زمینه و یک مدل جدید با به کارگیری کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین معرفی می شود. در پایان نتیجه گرفته می شود که این مدل در مقایسه با سایر مدل ها، برتر و ارجح تر است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن
 • حسن احمدی عقیده مند، حسن جهانشاهی، کاظم حکمت صفحه 62
  از RCM4 (نت مبتنی بر قابلیت اطمینان) به عنوان بزرگ ترین تغییر در دنیای نگهداری و تعمیرات نام برده می شود. امروزه استفاده از RCM به عنوان یک پیش نیاز برای ارتقاء میزان اثربخشی برنامه های نت مطرح بوده و بر همین اساس گرایش سازمان ها به این رویکرد بسیار افزایش یافته است. اما در کنار تمامی نکات مثبت RCM چه چیزی باعث شده که فرآیند اجرای این روش در صنایع مختلف با مشکلات زیادی هنگام طراحی و پیاده سازی مواجه شود؟ مثال های متعددی از مواردی که پیشنهادات آنالیزهای RCM هرگز به اجرا در نیامده است، وجود دارد. در صنایع مختلف نمونه های شکست خورده ای از RCM وجود دارد که برخی از آنها مربوط به وجود مشکل در قسمت فنی و برخی مربوط به وجود مشکل در ساختار سازمانی و مباحث مدیریتی است. در این مقاله به مهم ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت اجرای RCM پرداخته می شود و پس از آنکه نتایج بررسی ها و مطالعات از اجرای فرآیند RCM در چندین سازمان و شرکت در قالب راهکارهای کلی موفقیت و برطرف نمودن موانع مهم اشاره شد، آنگاه الگویی جهت ارزیابی و استقرار RCM ارائه می شود که در واقع به بیان نقاط ضعف و قوت سازمان پیش از پیاده سازی RCM نیز می پردازد.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان_نگهداری و تعمیرات (نت)_نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
 • شمس الدین ناظمی، احمد توکلی، محمدحسین خورسندی اکبرنژاد صفحه 68
  این تحقیق از ایده ابتکاری ترکیب مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)4، فلسفه تئوری محدودیت ها5 و متدولوژی بهبود شش سیگما6 به منظور شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد کل زنجیره تامین استفاده کرده است. برای شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین از معیارهای مدل SCOR، شفرد و گینتر، که امکان اندازه گیری سیستماتیک زنجیره تامین را ارائه می کنند، استفاده شده است. واحد مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت ماشین سازی پیله وران با ماهیتی پروژه ای بوده است. پس از شناسایی نقاط بحرانی مشخص گردید که فرآیند برنامه ریزی زنجیره تامین، ضعیف ترین فرآیند و بهبود زمان انجام پروژه جزء ضعیف ترین عنصر فرآیند می باشد. در ادامه با استفاده از مراحل تعریف، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شش سیگما، مشکل به طور خاص تعریف، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردید و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدل SCOR، شش سیگما، تئوری محدودیت ها، زنجیره تامین
|
 • Mohsen Yousofi, Saeid Ramezani, Mohsen Taheri, Abbas Sharifi Page 4
  One of the most important decisions in the field of logistics organization, determine the optimal time is to use the equipment. Managers must know the appropriate agency to decide when the best time to change or removal or replacement of the equipment is, So that the greatest benefits and lowest cost for the organization is based. In this regard the identification and life cycle cost calculations used to determine the optimum life of the equipment is essential.This is the result of scientific research, introducing the life cycle costing methodology and calculations related to the economic life of the equipment, the model results in "Javanseir.Co." for buses O500, are present. This development, in addition to providing the optimal time to replace equipment due to the economic life, Basis for other management decisions on the purchase of replacement equipment, management and performance evaluation operations and managers, will be also.
  Keywords: Life Cycle Costing, Economic Life, Replacement of Asset, Engineering Economics, Maintenance Costs, Resale Value
 • Maryam Niknejad Page 20
  Sustainable development has made remarkable progress in establishing environmental and social sustainability towards operations management and the supply chain. Making investments in this regard so as to enhance the environmental performance of a supply chain system can bring about numerous advantages for the organizations and enterprises as they will be able to save a remarkable amount of energy resources, reduce the pollutants, eliminate or minimize waste, create value for the customers, and consequently improve productivity. Manufacturers in the late 1980’s went beyond what was required in the legislation and went for a greener approach in their operations systems. The purpose of this paper is to briefly review the literature of the green supply chain management (GSCM) and provide a framework for the progress towards a greener supply chain system. In this paper, the supply chains of two leading companies which have been quite successful in this respect have also been analyzed analyses.
  Keywords: Supply chain management, green supply chain, green design, Wal, Mart, Cisco
 • Ali Mazaheri, Mahdi Karbasian, Hadi Shirouyehzad Page 28
  In the present competitive world, supply chain management is one of the fundamental issues for economic enterprises which influence all of the organizations’ activities to production and services to customers. Thus, concentration on existing opportunities and threats in the area of global commerce and evaluation of the organizations’ power in confronting the corresponding risks are undeniable importance. Risk management in supply chain is in charge of identifying, analyzing and proposing appropriate approach for responding, controlling and monitoring of risks in economic and production cycles. In this paper, we have examined the roots and various factors of uncertainty in supply chain and a structure for risks and threats has been proposed. Then, we have covered the evaluation of risks importance for achieving the weights of supply chain risks with using analytic hierarchical process (AHP) for both government and private production organization. Finally, considering the results of this research, the status and importance of supply chain risks can be identified and prioritized with employing multi criteria decision making.
  Keywords: Risk, Supply Chain Management, Multi Criteria Decision Making (MCDM), Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Reza Kiani Mavi, Hassan Rangriz, Arman Ostad Ali Akbar Page 38
  Identifying and ranking of effective factors in improving performance supply chain and Prioritize products of Godakhtar Industries Development & Renovation Group in order to identify problems is objective of this article. Also, has been used a fuzzy approach for ranking effective factors in improving performance supply chain and hierarchical fuzzy TOPSIS methodin order to prioritize products. In this paper, effective factors in improving performance supply chain are identified by reviewing literature and interviewing with experts. Afterward identified factors were grouped according to Gunasekaran's model and ranked by means of fuzzy approach. Then the statussupply chain of each products in terms of these factors was reviewed and the product that more endangering the supply chain performance, by means of hierarchical fuzzy TOPSIS was identified. Considering that so far in the oil and gas industry, supply chain problems have not been identified and ranked, in this study a range of effective factors in improving performance supply chain was identified that can assist managers and decision makers in supply chain domain.
  Keywords: Supply Chain, Expert Opinion, Fuzzy Approach, Hierarchical TOPSIS
 • Ahmad Norang, Hamed Mehryar Irdimosa Page 48
  Supply chain management is one of the widespread philosophy in recent two decades that changes industrial countries in the field of production. assessing the supply chain management can help its effective management. One of the new approaches deals in this regard, using the balanced score card to show strategy of the necessary realizable goals. Not only balanced score card flows the role and its criteria don’t use for describing last performance but those are a tool for explaining strategy of organization and by integrating and coordinating activities in different levels it is possible to achieve the goals organization. In this article first examines literature of supply chain and assessing the supply chain management. then is introduced a number of models mentioned in this field and a new model that use balanced score card in assessing the supply chain management. At the end we conclude that this model in comparison with the other models is better and premier.
  Keywords: Supply Chain, Supply Chain Management, Performance Evaluation Supply Chain, Balanced Scorecard
 • Hasan Ahmadi, Hasan Jahanshahi, Kazem Hekmat Page 62
  The RCM (reliability-centered maintenance) as the world's largest maintenance to be named. The use of RCM as a prerequisite for improving the effectiveness of maintenance programs based on this development has been increase the tendency of organizations. But what makes the process of implementing RCM the positive aspects of this industry is faced with many problems during the design and implementation? Several examples of cases where there is a script run RCM analysis recommendations. Different industry samples of RCM has failed to acknowledge that some portions of the technical problems and some issues related to management problems. In this paper the most important factors in successfully implementing RCM are paid and the administrator of investigations and studies of the implementation process of RCM in several organizations and companies in dominant strategies for overall success and overcoming obstacles is mentioned, then the model for evaluation and establishment of the RCM is presented to describe the strengths and weaknesses of the organization also deals with the implementation of RCM.
  Keywords: Reliability, maintenance, reliability centered maintenance (RCM)
 • Shamsoddin Nazemi, Ahmad Tavakoli, Mohammad. H. Khorsandi Akbarnejhad Page 68
  This research has used innovative idea of combining SCOR model, constraints theory philosophy and six sigma improvement methodology in order to identify critical points and represent improvement solutions of whole supply chain performance. For identifying critical points in supply chain, SCOR, Shefferd and Gunter measurements that prepare capability of supply chain systematic measuring, were used. Studied unit in this research was Pillevaran manufacturing company which had a project nature. Since critical points were identified, it was specified that planning process for supply chain was the weakest process, and also, period improvement of project accomplishment was the weakest element of process. Then, the problem was particularly defined, measured and analyzed. Afterwards, some propositions were represented.
  Keywords: SCOR Model, Six Sigma, Constraints Theory, Supply Chain