فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 26 (خرداد 1391)
 • پیاپی 26 (خرداد 1391)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • از گوشه و کنار دنیا
  صفحه 3
 • عملکرد محصولات ارگانیک در سطح جهان / 20 درصد کمتر از کشاورزی مرسوم است
  صفحه 4
 • اشتیاق کمپانی های بزرگ کشاورزی دنیا برای بازدید از بخش های مختلف کشاورزی ایران
  صفحه 5
 • بیماری ویروسی آبله آلو (شارکا)
  الهام محمدی، فرهاد گوهرزاد، حسن مسعودی صفحه 6
 • مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی با تاکید بر عوامل بیمارگر قرنطینه ای
  گردآوری و تنظیم: فرهاد گوهرزاد، یدالله علی پور صفحه 8
 • بردوفیکس بیماری کپک خاکستری
  صفحه 13
 • بررسی اجمالی پارامترهای آب و خاک در مطالعات زهکشی (هدایت هیدرولیکی K)
  حسین شریفان صفحه 14
 • پیوند زدن گیاهی
  سیمین مشایخی صفحه 19
 • کودهای بیولوژیکی
  فرزانه پردل صفحه 22
 • سن گندم / خطرناکترین آفت مزارع گندم و آفت کش دسیس بایر آلمان
  سمیه حقانی صفحه 26
 • آفت کش های ارگانیک، غیر شیمیایی و سازگار با محیط زیست
  ولی الله بنی عامری صفحه 28