فهرست مطالب

خانه و دفترکار - پیاپی 5 (1390)
 • پیاپی 5 (1390)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • معرفی پروژه اداری نیکو
  صفحه 28
 • معرفی پروژه اداری: گروه طراحی سهراب آذین
  صفحه 34
 • معرفی پروژه اداری: دکوکو
  صفحه 38
 • معرفی پروژه: رستوران
  صفحه 42
 • معرفی پروژه:هتل پارکیارد
  صفحه 46
 • معرفی پروژه: فروشگاه ساعت برزیل
  صفحه 50
 • معرفی پروژه: دفتر کار
  صفحه 52
 • معرفی پروژه: مسکونی
  صفحه 56
 • فصل آموزش
  صفحه 64
 • آوردهای روز
  صفحه 66
 • راهنمای طراحان داخلی
  صفحه 68
 • تصویر و هویت شهرهای آینده
  صفحه 73
 • فرم در معماری ایرانی
  صفحه 76
 • تاریخچه مبلمان 3
  صفحه 80
 • نورپردازی اداری
  صفحه 84
 • فنگ شویی
  صفحه 94
 • سبک شناسی (سبک مکزیکی)
  صفحه 96
 • استعداد ایرانی
  صفحه 104
 • کارگروه ایده
  صفحه 106