فهرست مطالب

خانه و دفترکار - پیاپی 3 (1390)
 • پیاپی 3 (1390)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/03/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سنت یا مدرنیسم
  صفحه 21
 • معرفی پروژه (معماری مسکونی)
  صفحات 24-42
 • معرفی پروژه (کلینیک درمانی)
  صفحه 46
 • معرفی پروژه (نئوکافه بار)
  صفحه 50
 • معرفی پروژه (معماری اداری)
  صفحه 54
 • معرفی پروژه (معماری و اداری)
  صفحه 58
 • معرفی پروژه (طراحی فروشگاه)
  صفحه 62
 • معرفی پروژه (طراحی هتل)
  صفحه 66
 • فصل آموزش
  صفحه 71
 • طراحی دکوراسیون قدیمی
  صفحه 72
 • رنگ در دفتر کار
  صفحه 80
 • فنگ شویی
  صفحه 84
 • مروری بر تاریخچه دکوراسیون
  صفحه 88
 • نورپردازی باغی
  صفحه 96
 • سبک شناسی (سبک نیویورکی)
  صفحه 102