فهرست مطالب

خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی - پیاپی 90 (مهر 1382)
 • پیاپی 90 (مهر 1382)
 • 20 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شورای فرهنگستان
 • معرفی اعضای جدید پیوسته فرهنگستان
  صفحه 2
 • ارتباطات
 • نامه رئیس فرهنگستان به ریاست محترم جمهوری درباره تخلفات قانونی در تابلوهای اماکن و مغازه ها و پاسخ رئیس جمهور
  صفحه 4
 • پیام فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کنگره هزاره ناصر خسرو در تاجیکستان
  صفحه 5
 • دیدار رئیس فرهنگستان از گروه ها
  صفحه 5
 • سفر مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند به پاکستان
  صفحه 5
 • گزارش
 • چهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی
  صفحه 6
 • انتخاب دکتر محمد خوانساری و استاد اسماعیل سعادت به عنوان برگزیدگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سومین همایش چهره های ماندگار
  صفحه 7
 • رویدادها
 • نشست گروه گویش شناسی
  صفحه 7
 • شرکت خاتم دکتر بدرالزمان قریب و آقای دکتر حسن رضایی باغ بیدی در پنجمین اجلاس بین المللی مطالعات ایران شناسی در شهر راونا
  صفحه 7
 • پیشنهاد شما چیست؟
 • معادل های پیشنهادی واژه های تخصصی مخابرات
  صفحه 12
 • معادل های پیشنهادی واژه های تخصصی موسیقی
  صفحه 16
 • معرفی کتاب
  صفحه 20