فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلی نیاکان، داود منظور صفحه 1
  مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصا ریسک قیمت بیش از سایر ریسک ها عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به دنبال جستجوی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده نسبتا جدیدی است. با این حال، مبادله قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی های کالایی برق و شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: صنعت برق، مدیریت ریسک، ابزارهای مشتقه، نوسان قیمت
 • نرگس کارگری، رضا مستوری صفحه 19
  ارزیابی چرخه حیات، یکی از ابزارهای موثر در تصمیم گیری است که قادر است اثرات زیست محیطی را ارزیابی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مسیرهای مناسب با کمترین اثرات زیست محیطی را بیابد. به منظور تقویت LCA، روش ها و برنامه هایی وجود دارند که می توانند اثرات زیست محیطی یک محصول یا فرایند را در طول چرخه حیات کمی کرده و آنها را قابل مقایسه سازند که یکی از این روش ها، روش EPS می باشد. در سیستم EPS، می توان اثر زیست محیطی را برای انتشار های مختلف و مصرف منابع و انرژی محاسبه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه نمود. محاسبه از طریق ELU انجام می شود. به عبارت دیگر، به منظور مقایسه اثرات زیست محیطی منابع و حمل و نقل کالا و مصرف مواد خام، اثر زیست محیطی باید کمی سازی شود. واحد مورد استفاده برای مقایسه اثر زیست محیطی در روش راهبردهای اولویت زیست محیطی (EPS) ELU می باشد. در این مقاله، اثرات انتشار آلاینده های هوا در چرخه حیات یک نیروگاه چرخه ترکیبی از روش EPS و بر اساس ELU کمی سازی شده اند که نشان می دهد شدیدترین اثر زیست محیطی بر اساس واحد ELU به ترتیب ناشی از دی اکسید کربن، متان، ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه حیات (LCA)، راهبردهای اولویت زیست محیطی (EPS)، واحد بار زیست محیطی (ELU)، انتشار آلاینده های هوا، نیروگاه چرخه ترکیبی
 • ابراهیم زوار حسینی صفحه 27
  عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود. بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد. در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.
 • فریده عتابی، عبدالرزاق کعبی نژادیان، المیرا موسی زاده نمینی صفحه 57
  در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تامین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تامین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.
  کلیدواژگان: سیستم های آبگرمکن خورشیدی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ساختمان مسکونی، آنالیز فنی، اقتصادی و زیست محیطی
 • هامون پورمیرزاآقا، رضا ابراهیمی، منوچهر راد، عبدالله اسدالهی قهیه صفحه 73
  سیستم های هیبریدی، سیستم های تولید انرژی هستند که در آنها یک موتور گرمایی مانند توربین گاز با یک موتور غیر گرمایی مانند پیل سوختی ترکیب می شود. با توجه به بازدهی ببیشتر این سیستم ها نسبت به توربین گاز یا پیل سوختی به تنهایی، و نیز میزان آلایندگی کمتر، سیستم های مذکور تاثیر بسزایی در سیستم های تولید قدرت در آینده نزدیک خواهند داشت. با استفاده از انرژی حرارتی پیل سوختی اکسید جامد در یک چرخه توربین گاز می توان به یک سیستم هیبریدی با عملکرد بالا دست یافت. در این مقاله به بررسی عملکرد ترمودینامیکی سیستم ترکیبی توربین گاز مجهز به پیل سوختی اکسید با سوخت هیدروژن با بهسازی داخلی در حالت نقطه طراحی و همچنین پیش بینی توان و راندمان سیستم در حالت خارج از نقطه طراحی به منظور به دست آوردن نقاط کاری مربوط به مشخصه های هر یک از اجزا، به هنگامی است که موتور در سرعت یکنواخت و یا تعادل خود کار کند، پرداخته شده است. کلیه اجزای سیستم ترکیبی جداگانه به کمک روابط ترمودینامیکی مدل سازی شده است.
 • امیر نقی زاده گوگدره، مرتضی قاسمی نژاد، عارف درودی صفحه 89
  دراین مقاله، ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی که تحت نوسانات ولتاژ(فلیکر) قرار گرفته است، محاسبه خواهد شد. نوسانات ولتاژ می توانند موجب افزایش تلفات، کاهش راندمان و افزایش درجه حرارت موتور القایی گردند. با توجه به مقدار بسیار زیاد موتورهای القایی در صنایع مختلف، انجام مطالعات در زمینه تاثیر نوسانات ولتاژ روی موتورهای القایی حائز اهمیت فراوان خواهد بود. مطالعات انجام شده در این مقاله با استفاده از شبیه سازی مدل های الکتریکی، مکانیکی و حرارتی صورت گرفته است. نتایج مطالعات می توانند به منظور محاسبه میزان افزایش تلفات و دمای موتور و همچنین به دست آوردن ضریب کاهش توان نامی موتورهای القایی تحت فلیکر ولتاژ به کار روند.
  کلیدواژگان: کیفیت توان، فلیکر ولتاژ، موتورهای القائی، مدل حرارتی
 • فاطمه ولی، محمد امینی صفحه 101
  هدف این مقاله، طراحی یک خشک کن بستر سیال خورشیدی برای محصولات کشاورزی و بررسی عملکرد آن با توجه به میزان تابش خورشیدی می باشد. در این خشک کن به دلیل انتقال حرارت بالا، مواد با کیفیت مناسب، در مدت زمان کوتاه و با جایگزینی انرژی خورشید به جای سوخت های فسیلی برای گرمایش هوا، خشک می شوند. محصول انتخاب شده، ذرت بوده که اندازه متوسط ذرات، تخلخل بستر، چگالی توده ای و خالص از طریق آزمایش به دست آمده است. بر اساس رطوبت اولیه و ثانویه برای ذرت، به یک جمع کننده خورشیدی با توان حرارتی 66/1 کیلووات و دمنده حلزونی با دبی 146/0 متر مکعب در ثانیه نیاز داریم. هوای گرم با توجه به آب و هوای کرج از طریق 4/5 متر مربع جمع کننده تخت خورشیدی تامین می شود. آزمایش های خشک کردن در ارتفاع بستر 1 سانتی متر، سرعت هوای 5/3 متر بر ثانیه، با دو نوع توزیع کننده هوا (قطر روزنه 2و4 میلی متر) و در زمان های قبل از ظهر، ظهر و بعد از ظهر برای بررسی عملکرد خشک کن انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد سینتیک خشک شدن ذرت تحت تاثیر نوع توزیع کننده هوا و زمان انجام آزمایش ها می باشد.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، محتوای رطوبت، نرخ خشک شدن، خشک کن بستر سیال خورشیدی
|
 • Leili Niakan, Davood Manzoor Page 1
  Financial derivatives do not represent ownership rights in any asset but, rather, derive their value from the value of some other underlying commodity or other asset. They are claimed to be efficient and effective tools for hedging against risk exposure. In many countries, use of derivatives in electricity industry has come about with electricity price deregulation. In electricity market, risk of price fluctuations threatens electricity consumers and producers. While, varying prices encouraged consumers to find ways to reduce their costs, and producers looked for ways to stabilize cash flow, derivative contracts were introduced to transfer price risk, to those who are able to bear it. Price risk management in electricity industry is relatively a new phenomen. However, electricity derivative contracts have grown rapidly. In this article, we will introduce various kinds of financial derivatives (such as Forwards, Futures, Options, and Multiple-Trigger Derivatives), commodity characteristics of electricity and price risk management methods with derivatives in the electricity industry.
  Keywords: Electricity Industry, Risk Management, Derivatives, Price Fluctuations
 • Narges Karegari, Reza Mastoori Page 19
  Life cycle assessment (LCA) is an effective tool for decision-making, which could assess and analysis the environmental impacts. Also, appropriate approaches with less environmental impacts could be indicated by LCA. There are some procedures and plans in order to strengthening LCA, which could quantify the environmental impacts of a product or process in the whole of life cycle. One of these strengthening methods is EPS (Environmental Priority Strategies). Environmental impacts could be calculated and compared for different emissions, resources and energy use by EPS system. In order to comparing environmental impacts of resource use, transportation and raw material use, environmental impacts should be quantified. The unit for comparing environmental impact in EPS system is ELU (Environmental Load Unit). In this paper, environmental impacts of air pollutants in life cycle of a combined cycle power plant have been quantified by EPS. The results show that the most important environmental impact based on ELU are respectively CO2, CH4, PM, NOx and SO2.
  Keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Priority Strategies (EPS), Environmental Load Unit (ELU), Air Pollutants, Environmental Impacts, Combined Cycle Power Plant
 • Page 27
  Lack of technical and economic efficiency of energy consumption and waste nearly a third of all energy and environmental problems arising thereafter, consumption management, increase efficiency and make energy efficiency more than ever necessary. In order to use and feasibility of improving energy efficiency and management programs in Iran and other countries in efforts to resolve the problems, in this paper has three separate sections, to be paid part of the main issues in this regard. In the first part of this paper to examine strategies for reducing energy consumption, it is necessary to accurately complete, the types of strategies are identified and explained. Initially the strategy or strategies, and more defined because the developmental nature of the issue optimization of energy consumption, classification strategies in this regard are presented. On this basis, in the first part conclusion contents, context and methods of assessment strategies to optimize the energy consumption as a model presentation for specified countries and Iran are also being offered. The second part, the strategies optimization of energy consumption sample countries and Iran are paid. Presentation and analysis of these strategies individually to any country due to the massive contents, is outside the scope of this article, but in such conditions, Total of energy consumption optimization strategies as conclusion by (the study of a country) is given and finally, in third part of this paper, the strategies is recommended to reduce energy consumption in Iran.
  Keywords: Strategy, optimization of energy consumption, energy consumption intensity
 • Farideh Atabi, Abdorrazagh Kaabinezhadian, Elmira Mousazadeh Namini Page 57
  In this paper, based on geographic specifications and climatic conditions, the required natural gas and hot water of a typical 8-units residential building located in Tehran city, has been taken into consideration and analyzed in two scenarios considering the national and international prices of natural gas and electricity. In scenario A, utilization of a forced circulation solar water heating system for supplying the required hot water based on national prices for electricity and natural gas and in scenario B, utilization of the same system considering international prices for electricity and natural gas were investigated through using RETScreen software. The results show that in scenarios A and B, the share of solar water heating system in supplying the required hot water is 53%. The amount of natural gas saving would be 4,777 m3/yr. The total investment costs and green house gases (GHGs) emission reduction would be US$ 7,898 and 6.4 tCO2/yr respectively. In scenario A, annual external costs diminution would be US$ 123 tCO2 and normal payback period would be 16.9 yr. In scenario B, annual external costs diminution and normal payback period would be US$ 101 tCO2 and 6.3 yr respectively. Thus using the solar water heating systems with considering the international prices of electricity and natural gas is economically feasible.
  Keywords: Solar Water Heating Systems, GHG Emission Reduction, Residential Building, Technical, Economical, Environmental Analysis
 • Hamoon Pour Mirza Agha, Reza Ebrahimi, Manochehr Raad, Abdollah Asadollahi Page 73
  Hybrid system are power production systems, in which a thermal engine like a gas turbine is combined with a non thermal engine like a fuel cell. As such systems have higher efficiencies and lower contaminants than a gas turbine alone, they will play a great role on advanced power production system in near future. With using thermal energy of Solid oxide fuel cell in a gas turbine cycle can be achieved a hybrid system with high performance. In this paper, we investigate the thermodynamic performance of gas turbine combined system with oxide fuel cell with hydrogen-fueled internal improvement in design point and prediction power and efficiency system in off design point in order to find corresponding operating point on the characteristics of each component when the engine is running at a steady state speed or in equilibrium as it is frequently termed. All components of the hybrid system has been modeled separately, with the help of thermodynamic relations.
  Keywords: Solid oxide fuel cell, Gas turbine, design point, OFF design point, Efficiency
 • Naghizadeh, Morteza Ghaseminejad, Aref Doroodi Page 89
  In this paper, derating factor of induction motors that are subjected to regular fluctuations (flicker) has been calculated. Voltage flicker is one of the most important phenomena in power systems study. The phenomenon may cause additional losses and decrease the efficiency of the induction motors. Due to huge amount of induction motors in the different industries, it is important to study the effect of voltage fluctuation on the induction motors behavior. The paper applies electrical, mechanical and thermal models of induction motors to estimate additional losses, temperature rise and derating factor.
  Keywords: Power quality, Voltage flicker, Induction motors, Thermal model
 • Fatemeh Vali, Mohammad Amini Page 101
  The main objective of this study was to design a solar fluidized bed dryer for agricultural products, and to investigate its performance with regard to solar radiation rate. The agricultural products were dried using solar radiation instead of fossil fuels, with highest quality and at very short time; this is due to high heat transfer rate of this dryer. The agricultural materials used for drying were corn kernels, where mean corn size, bed porosity; bulk and net density were obtained experimentally. On the basis of initial and secondary moisture content of the corn kernels, three flat plate solar collectors of 5.4 m2 with 1.66 kW of thermal power and a spiral air blower with 0.146 m3/s were used. Drying experiments were carried out in a bed height of 1 cm and air velocity of 3.5 m/s using two types of distributer screens, of 2 and 4 mm mesh size, at before noon, noon and after noon, in order to obtain the dryer performance. Results showed that the drying kinetics of corn kernels is affected by using various distributer screen mesh at different experimental time.
  Keywords: Solar radiation, moisture content, drying rate, solar fluidized bed dryer