فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1391)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1391)
 • 118 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی اسماعیلی، حمیدرضا حیدری نوقابی* صفحه 97
  شبکه حمل و نقل ریلی یکی از شریان های حیاتی در حمل و نقل مسافری و باری هر کشور به حساب می آید. وقوع زلزله در منطقه محل احداث خط ریلی موجب خارج شدن هندسه خط از وضعیت استاندارد می شود که با توجه به حساسیت سیر ایمن قطار روی خطی دارای هندسه استاندارد، در عمل بعد از وقوع زلزله بهره-برداری از خط امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به این مسئله لزوم ارزیابی لرزه ای خطوط ریلی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه برای انجام تحلیل لرزه ای ابتدا مدلی سه بعدی از خط، توسعه داده شده است. در این مدل اجزای محدود، ریل ها و تراورس ها با استفاده از المان های تیر خمشی به عنوان روسازه خط و بالاست و زیربالاست با استفاده از المان های جرم-فنر-میراگر به-عنوان زیرسازه خط، مدل سازی گردیده و اثر مقاومت های خط در راستای طولی و جانبی نیز در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد به دلیل حساس بودن نتایج تحلیل لرزه ای به طول مدل خط، سعی شده است طولی از خط که در آن بحرانی-ترین شرایط سازه ای و بهره برداری برای خط ایجاد می گردد، تعیین شود. برای این منظور تغییر شکل های حداکثر خط و نیروهای بیشینه ایجاد شده در ریل ها و تراورس ها ملاک ارزیابی قرار گرفته اند. در گام آخر برای این طول بحرانی، اثر زلزله روی خطوط با سختی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل لرزه ای برای زلزله کوبه در جهات مختلف اعمال شده بر خط، نشان می دهد که حداقل طول موثر از تحریکات لرزه ای خطوط ریلی باید 40 متر در نظر گرفته شود و سخت شدن خط موجب کاهش تغییر شکل های ناشی از زلزله می گردد، اما در نیروهای ایجاد شده در اجزای خط تاثیر چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: تحلیل لرزه ای، خطوط ریلی، مقاومت های طولی و جانبی خط، مدل های تحلیل دینامیکی خط
 • فرهاد اعتباری، عبدالله آقایی صفحه 117
  سیستم مدیریت درآمد یکی از کاراترین و سودآورترین سیستم هایی است که تحت سازمان های هواپیمایی کشور آمریکا شکل گرفت و بر اساس ایده ارایه خدمت مناسب، به مشتری مطلوب و در زمان صحیح، انقلابی را در نحوه ارایه خدمات به مشتریان ایجاد کرد. طی سال های اخیر بروز عوامل متعددی از جمله مشکلات مالی و بحران های اقتصادی باعث شد تا تغییرات عمده ای در رفتار خرید مشتریان به وجود آید. شرکت های هواپیمایی جدیدی که شرایط یاد شده باعث رونق بیشتر فعالیت آنها شد، تحت عنوان شرکت های حمل و نقل کم هزینه1 وارد عرصه رقابت شده و توانستند درصد عمده ای از سهم بازار مربوط به مشتریان تفریحی2 را به سمت خود جذب کنند. برخلاف شرکت های هواپیمایی سنتی که در آن فرض بر ثابت بودن قیمت خدمات و محصولات بود، در سازمان های هواپیمایی جدید، پایه اصلی تکنیک های مدیریت تقاضا، استفاده از ابزار قیمت و قیمت گذاری پویای محصولات می باشد. هدف از این مقاله، ارایه مدلی به منظور قیمت گذاری پویای پروازهای موازی بر مبنای انتخاب مشتری است که قابل استفاده در سیستم های هواپیمایی با قیمت پایین می باشد. در مدل پیشنهادی از مدل برنامه ریزی قطعی بر مبنای رفتار مشتری برای تخمین ارزش حاشیه ای منابع با استفاده از مقادیر دوال این مسئله استفاده شده و از این مقدار برای تخمین مدل برنامه ریزی پویای قیمت گذاری خدمات قابل جایگزینی استفاده شده است. رفتار مشتری در این تحقیق بر مبنای لوجیت چندجمله ای3 مدل شده است. پس از ارایه سیستم قیمت گذاری پیشنهادی، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، رفتار مشتریان شبیه سازی شده و نتیجه اجرای استراتژی تشریح شده در مقاله در حالت های مختلف بررسی مقایسه می شود. نتایج شبیه سازی تاثیر به کارگیری استراتژی قیمت گذاری پویا بر درآمد سازمان را نشان می دهد. بررسی خروجی مطالعه موردی انجام گرفته نشان می دهد که درصورت الزام به، به کارگیری رویکرد قیمت گذاری ثابت، باید قیمت در نظر گرفته شده برای کل افق زمانی، با درنظر گرفتن فاکتورهایی مانند میزان ظرفیت اولیه، تقاضای موجود، مطلوبیت مشتری و قدرت رقابتی لحاظ گردد. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که همزمان با کاهش ظرفیت اولیه و به خصوص درصورت پایین بودن قدرت رقبا، استراتژی های قیمت گذاری پویا به سمت قیمت-گذاری ثابت با حداکثر قیمت مجاز میل می کند و بنابراین، در صورت وجود محدودیت بالا در میزان ظرفیت اولیه در مقایسه با تقاضا و بالا بودن قدرت رقابتی سازمان، می توان استراتژی قیمت گذاری ثابت را جایگزین قیمت گذاری پویا کرد. بر اساس کدینگ طبقه بندی 4JEL، این مطالعه در طبقه C61 که شامل مدل سازی ریاضی در فضای بهینه سازی است، می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت درآمد، بحران اقتصادی، شرکت های حمل و نقل کم هزینه، قیمت گذاری پویا، ظرفیت باقی مانده
 • محمدرضا امین ناصری*، احسان منصوری صفحه 137
  حمل و نقل عمومی یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی اجتماعی می باشد و برنامه ریزی حمل و نقل به ویژه در بخش تاکسی با پیچیدگی های زیادی همراه است. تعداد زیاد ناوگان تاکسی در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل، تنوع زیاد مسیرها و نیز پویایی درخواست مسافران نمونه هایی از این پیچیدگی می باشد. در حوزه تاکسی نیز مطالعه، برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات در خصوص تاکسی های تلفنی امکان پذیرتر است. به گونه ای که در ادبیات موضوع به آن پرداخته شده است. در حالت پویای مسئله تاکسی تلفنی، درخواست های جدید در هر لحظه از زمان ارایه می شوند و مرکز کنترل باید در خصوص پذیرش یا رد این درخواست ها تصمیم گیری کند. در این مقاله یک الگوریتم دو مرحله ای برای حل این مسئله ارایه شده است. مرحله اول این الگوریتم، به پذیرش یا رد درخواست های جدید می انجامد و خروجی مرحله دوم، شامل مسیرهای بهبود یافته وسایل نقلیه است. هدف اساسی در این مقاله پذیرش حداکثر درخواست های جدید، به-گونه ای است که سطح نارضایتی مسافران به حداقل ممکن برسد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با الگوریتم پیشنهادی، بیش از 90 درصد از درخواست های جدید مورد پذیرش قرار گرفته است و با افزایش درجه پویایی، سطح نارضایتی مسافران افزایش می یابد. همچنین زمان اجرای الگوریتم نشان داد که الگوریتم پیشنهادی با سرعت زیادی قادر به حل مسئله مورد نظر می باشد.
  کلیدواژگان: مسئله تاکسی تلفنی پویا، حمل و نقل عمومی، الگوریتم دو مرحله ای، DARP
 • سعید حسامی، مهدی طلایی* صفحه 153
  آسفالت متخلخل به دلیل پایین بودن مقدار فیلر و ریزدانه و بالابودن درصد درشت دانه، دارای فضای خالی بالایی می باشد. مزیت این نوع دانه بندی کاهش در درخشندگی سطح، آلودگی صوتی، پاشش آب و مشکلات رانندگی در هوای مرطوب و بارانی و افزایش مقاومت لغزندگی می باشد، ولی از طرف دیگر پایین بودن بعضی از خصوصیات مکانیکی از جمله مقاومت در برابر شیارافتادگی از ضعف های این نوع از مخلوط آسفالتی برشمرده می شود. با توجه به گستردگی مطالعات انجام شده در ارتباط با استفاده از ژئوتکستایل در لایه های آسفالتی، نقش آن در افزایش مقاومت در برابر تغییرشکل ماندگار آسفالت متخلخل چندان اثبات نشده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه ویل تراک در آزمایشگاه، تاثیر استفاده از ژئوتکستایل بر تغییر شکل ماندگار نمونه آسفالت متخلخل در دماهای مختلف و در شرایط خشک و اشباع مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که مخلوط آسفالتی متخلخل تقویت شده با ژئوتکستایل تحت شرایط مختلف می تواند سیکل بارگذاری بیشتری را تحمل نماید و عمق شیار نیز کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: آسفالت متخلخل، مقاومت شیار افتادگی، زئوتکستایل
 • حامد عباسقلی زاده صفحه 161
  مسئله مسیریابی برای حمل و نقل عمومی سریع، به صورت تعیین محل یا موقعیت بهینه ایستگاه ها و امتداد مسیر در یک شهر تعریف می شود. این مسئله می تواند به صورت یک مسئله بهینه سازی با تابع هدف ماکزیمم سازی پوشش ایستگاه ها و قید فواصل ایستگاهی و طول امتداد حل شود. از طرف دیگر روش های ابتکاری یا اکتشافی به خاطر فقدان پیچیدگی ها و سرعت عمل بالای خود در حل مسایل مختلف مورد توجه محققان قرار دارند. در این مقاله یک روش ابتکاری توسعه مرحله ای امتداد بر اساس حداکثر کردن معیار پوشش جمعیت ایستگاه ها و دسترسی به نقاط مهم شهری معرفی می شود، به طوری که انتظار می رود پوشش سفر امتداد - به عنوان تابع هدف - حداکثر شود. روش حل برآمده از دو روش قبلی پوشش جمعیتی و پوشش سفر است. معیارهای مورد استفاده شامل پوشش جمعیتی، جذب سفر، قطری بودن امتداد و طول امتداد هستند. روش پیشنهادی به عنوان مطالعه موردی روی شبکه شهر تبریز پیاده می شود.20 امتداد جواب با نقطه شروع انتخابی با این روش و با دو روش قبلی تشکیل می شود و مقدار پوشش سفر و جمعیت آنها محاسبه شده و با مقایسه نتایج مشخص می شود. پوشش سفر امتدادهای روش جدید، نسبت به دو روش قبلی افزایش یافته است. بیشترین پوشش سفری که توسط یکی از امتدادهای روش پیشنهادی ایجاد می شود برابر 58،869 سفر در مقابل 46،962 سفر روش پوشش سفر است. مقایسه ای بین روش پیشنهادی و پوشش جمعیتی انجام شد و مطابق این مقایسه، پوشش جمعیتی در روش پیشنهادی نسبت به روش اصلی 4/21 درصد کاهش یافته و در مقابل پوشش سفر امتدادهای روش پیشنهادی 3/3 برابر می شود. جواب های روش پیشنهادی نسبت به روش حداکثر پوشش سفر نیز، پوشش سفر بیشتری داشته و مقدار این ارتقا 5/16درصد می باشد. برای نتیجه گیری دقیق تر، مقایسه ای هم بین امتدادهای هم جهت روش پیشنهادی و روش حداکثر پوشش سفر انجام و مشاهده شد در هر کدام از 4 جهت مشترک نیز افزایش پوشش سفر بین 12 الی 67 درصد مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: روش ابتکاری، نقاط جاذب سفر، پوشش سفر، پوشش جمعیت
 • علی منصور خاکی، سید مجتبی شفیعی* صفحه 175
  انتخاب بهترین پروژه های پیشنهادی در زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل)1TI) در یک سازمان کار بسیار پیچیده ای است؛ زیرا در پروژه های مطرح شده عوامل زیادی مانند ریسک پروژه، اهداف مشترک، محدودیت منابع و غیره دخالت داشته و از جمله موضوعات تصمیم گیری چند معیاره (2MCDM) هستند. در این مقاله، یک متدولوژی انتخاب پروژه بهینه شده پیشنهاد می گردد که وابستگی های بین معیارهای ارزیابی و پروژه های کاندید را با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (3ANP) در یک مدل برنامه ریزی آرمانی صفر-یک (4ZOGP) نشان می دهد. به منظور ارایه یک روش سیستماتیک برای قراردادن اولویت ها در بین معیارهای چندگانه و نیز ایجاد رابطه بین اهداف، پیشنهاد می شود که ANP پیش از مدل سازی برنامه ریزی آرمانی اجرا شود. هرچند برنامه ریزی آرمانی چند هدف را در هم ادغام می کند و به یک راه حل بهینه می رسد، اما اشکال اصلی آن در این است که تصمیم گیرنده یا تصمیم گیرندگان باید اولویت ها و اهداف را از پیش تعیین کرده باشند. برای غلبه بر این مسئله نیاز به بحث گروهی است. در این تحقیق، با استفاده از روش5FD، مفهوم فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر- یک، روشی جامع تر برای موضوعات انتخاب پروژه های وابسته TI، ارایه می گردد. این مقاله نمونه ای از حل مسئله وابستگی پروژه را براساس ANP و ZOGP و با استفاده از مصاحبه با گروه کارشناسان ارایه داده است. با استفاده از این روش نتیجه گرفته شد که می توان مسئله هایی که چند معیاره بوده و دارای وابستگی بین معیارها هستند و از نظر منابع نیز قابل اجرا می باشند، حل کرد. در مثال واقعی ارایه شده برای تحلیل از روش ANP/ZOGP استفاده شده است. زمانی که با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تمام راه حل ها مشخص شدند، تصمیم گیرنده می تواند مقادیر هدف این راه حل ها را ارزیابی کند و یک راه کار مطلوب را مشخص سازد. روش ترکیبی پیشنهادی در این تحقیق با دست یابی به نتایج جامع تر از روش های متداول قبلی، به عنوان روش مناسبی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل شبکه ای، فرایند برنامه ریزی آرمانی صفر یک، تخصیص منابع در حمل و نقل، اولویت بندی پروژه
 • مجید یوسفی خوشبخت، فرزاد دیده ور*، فرهاد رحمتی، زهرا سعادتی اسکندری صفحه 191
  یکی از مهم ترین گسترش های مسئله مسیریابی وسایل نقلیه1(VRP)، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت2 (HFFVRP) است که هدف آن سرویس دهی به مشتریان با تعدادی وسیله نقلیه محدود است. مسئله HFFVRP عبارت است از معین کردن مسیرهایی با هزینه مینیمم برای یک ناوگان حمل و نقل که تقاضاهای مشتریان را برطرف می کند. به-علاوه ترکیب وسایل نقلیه در این ناوگان شامل چند نوع وسیله نقلیه است؛ به طوری که حداکثر بار قابل بارگذاری و هزینه پیمایش هر واحد فاصله برای هر وسیله نقلیه با یکدیگر تفاوت دارند. در این مقاله یک روش فراابتکاری مبتنی بر روش جمعیت مورچگان3 (ACS) برای حل مسئله HFFVRP ارایه می شود که از دو الگوریتم جستجوی محلی به عنوان روش های بهبود دهنده استفاده می کند، این الگوریتم روی 13 مثال استاندارد شامل 50 تا 360 مشتری در ادبیات موضوع مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که نتایج ACS با نتایج دیگر الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسایل HFFVRP قابل رقابت است. به علاوه الگوریتم پیشنهادی جواب های بسیار خوبی را برای بیشتر مسایل به دست آورده است؛ به طوری که شش مورد از بهترین جواب های تاکنون به دست آمده به وسیله الگوریتم پیشنهادی، یافت شد.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، ناوگان ناهمگن ثابت، روش جمعیت مورچگان، الگوریتم های جستجوی محلی
|
 • M. Esmaeili, H. R. Heydari Noghabi* Page 97
  The railway networks constitute vital routes in all of the world's countries. Occurrence of earthquake events in railway locations causes the track geometry to deviate from the standard position. Remarkably, this issue is in conflict with the safe running of the train on ballasted tracks. Consequently, the seismic evaluation of railway tracks is necessary. In this study, a three dimensional numerical model has been developed for seismic analysis of the track. In this finite element numerical modeling technique, the rails and sleepers have been modeled as beam elements and the ballast and sub-ballast layers have been modeled using a spring-dash pot with lumped mass systems. In addition, the lateral and the longitudinal track resistances have been considered in the modeling process. In the next stage, due to the model sensitivity to the track length, a critical length was derived to be representative of the critical length of the track from structural and operational points of view. For this purpose, the maximum forces and deformations of sleepers and rails were considered for critical length evaluation. In the final stage, the effects of earthquakes on tracks with various stiffness values have been assessed using the evaluated critical length. The results of the seismic analysis of the model by the Kobe earthquake show that a minimum length of 40m could be selected as a critical length for seismic analysis of the track. In addition, increasing the track stiffness causes a reduction in deformations, but it has no remarkable effect on the internal forces on the track components.
  Keywords: Seismic Analysis, Railway Tracks, Longitudinal, Lateral Resistances of the Track, Models of Track, Dynamic Analysis
 • F. Etebari, A. Aghaei Page 117
  Revenue management is based on offering the right product to the right customer at the right time. Revenue management scientists have concluded that traditional tools must be restructured based on the economic crisis, which has changed customers’ behavior, and also the advent of low cost carriers, which attract a significant share of the customers. These new carriers offer a simplified fare structure and lower fares, and they apply price-based revenue management techniques. Dynamic pricing has several advantages, such as increase in revenue; goal oriented pricing and leveling capacity usage among resources. One of the challenges of the parallel flight sets is aggregating demand on specific flights, which can be overcome by applying dynamic pricing techniques. In this article a dynamic pricing technique based on customer choice behavior is presented for low cost carriers. Choice-based deterministic linear programming is used for approximating marginal values of resources by dual prices. These values are applied for approximating the dynamic programming problem for pricing of substitutable products. A multinomial logit model is used for modeling customer choice behavior. The proposed system is goal oriented and charges lower prices for leisure customers and higher prices for business. Monte Carlo simulation is applied and two pricing strategies; dynamic and fixed pricing, are analyzed and their results compared. The case study results show that for ample capacity compared to demand, application of a fixed pricing strategy with a price point that has low utility leads to a noticeable reduction in the company’s revenue. In the case of force for using a fixed pricing policy, different factors such as initial capacity, demand and customer utility should be considered to choose suitable prices. Simultaneously with limiting initial capacity, dynamic pricing will move towards fixed pricing with higher price points.
  Keywords: Revenue Management, Economic Crisis, Low Cost Carriers, Dynamic Pricing, Unsold Capacity
 • M. R. Amin Naseri *, E. Mansouri Page 137
  Public transportation planning is one of the basic factors in economic and social development modern societies. Dial-a-ride problem is a topic in the area of public transportation planning which helps to plan a more convenience passenger transportation and also to improve traffic systems. In the dynamic DARP, requests are received throughout the planning horizon and the primary objective is to accept as many requests as possible while satisfying operational constraints. In this research, we developed a two-step algorithm based on dynamic dial-a-ride problem. In the first step a new request is accepted, while in the second step the optimum route is found by creating a feasible neighborhood of the current route. The results showed that the proposed algorithm obtains a near optimum solution in a short period of time (in few minutes) with the rate of acceptance above 85 percent of new requests.
  Keywords: Dynamic Dial, A, Ride Problem, Public Transportation, Two Phase Algorithm, DARP
 • S. Hesami, M. Talaie* Page 153
  Porous asphalt has a high proportion of air voids, which is a cause of low filler and grains, and higher coarseness. The benefits of this type of grain are decreased surface reflection, lower noise pollution, reduced splash and driving problems in rainy humid weather, and a greater skid resistance. This is clearly a very important consideration in accident reduction and improvement of road safety and integrity. However, conversely some mechanical features are degraded, such as the rutting resistance, which can be considered to be a weakness of this type of asphalt mixture. Based on previous studies, porous asphalt has been shown to have a low strength against rutting. There has been a wide range of studies conducted on using geotextiles in asphalt layers, but despite this its role in increasing the resistance to permanent deformation in porous asphalt has not yet been proved. In this research study, the effect of using geotextiles in the case of permanent deformation of porous asphalt samples was examined by applying the wheel track machine. It was observed at different temperatures and both dry and saturated conditions that geotextile-reinforced porous asphalt mixture can tolerate more loading cycles, with a decrease in the depth of the rutting.
  Keywords: Porous Asphalt, Rutting Resistance, Geotextile
 • H. Abasqolizade Page 161
  The routing problem for rapid public transit is described as the determination of the optimal place or location for stations and their alignment in a city. This can be modeled as an optimization problem, with maximization of coverage of stations as the objective function. It can then be subjected to station intervals and length of the alignment. The benefit of this is optimization of the transport network, allowing more people to use public transport, thereby reducing costs and emissions. On the other hand, heuristics offer some advantages, such as reduced complexity and their high run speed, which often attracts the attention of researchers. This paper introduces a heuristic method based on the maximization of the population coverage of stations and access to the main destinations in the city. It is therefore expected that a high level of trip coverage is the main object. This solution is a combination and development of two previous methods, known as population coverage and travel coverage. Comparing the results from this method with those from the two previous methods shows that the travel coverage achieved with the new method is increased. The study in this paper has been carried out on the transportation network in the city of Tabriz.
  Keywords: Heuristics, Trip Attraction Stations, Trip Coverage, Population Coverage
 • A. Mansour Khaki, S. M. Shafiee* Page 175
  Transportation Infrastructure (TI) project selection is identification of alternative projects in order to maximize the net benefit to the organization and allocate limited resources among those alternatives. It is difficult to select the optimum set of proposed TI projects in an organization due to factors such as project risk, corporate goals and limited availability of TI resources for the candidate projects. TI project selection is based on Multi-Criteria Decision Making (MCDM) problems, as opposed to other project selection techniques, which have restricted applications as they generally depend on the assumption of independence among the candidate projects and criteria. In this paper, an improved TI project selection methodology is proposed that reflects interdependencies among evaluation criteria and projects, using an analytic network process (ANP) within a zero–one goal programming (ZOGP) model. To provide a systematic approach to set priorities among the multi-criteria and trade-off among the objectives, it is recommended that ANP is applied prior to GP formulation. Although GP incorporates multiple objectives and determines an optimal solution, its major drawback is that the decision maker(s) must specify goals and priorities a priori. To overcome this, group discussion is needed, and this research has proposed an integrated approach for interdependent TI project selection problems using Fuzzy Delphi, the Analytic Network Process concept and Zero-One Goal Programming. In project selection it is important to consider interdependencies among projects or criteria, to reflect the characteristics of real problems. Developing a methodology for considering interdependent factors is complex, so this paper presents a solution method through a real-world TI empirical example on an ongoing decision-making project in Taichung City, Taiwan using ANP/ZOGP. In this way, problems with multiple criteria, interdependence and resource feasibility are solved.
  Keywords: Analytic Network Process (ANP), Zero, One Goal Programming (ZOGP), Transportation Resource Allocation, Project Prioritization
 • M. Yousefikhoshbakht, F. Didehvar*, F. Rahmati, Z. Saadati Eskandari Page 191
  One of the most significant extension problems of the Vehicle Routing Problem (VRP) is the Heterogeneous Fixed Fleet Vehicle Routing Problem (HFFVRP), which aims to provide a service to a specific customer group using a limited number of vehicles. This is vital in ensuring a business can meet customer demand while simultaneously maximizing its profits. The HFFVRP is concerned with determinations of the minimum cost routes for a fleet of vehicles in order to satisfy the demand of the customer population. The fleet composition consists of various types of vehicles, which differ with respect to their maximum carrying load and variable cost per distance unit. This paper proposes a hybrid metaheuristic algorithm based on the Ant Colony System (ACS) for solving the HFFVRP, in which two local search algorithms are used as improvement methods. The proposed algorithm is tested on 13 standard instances involving from 50 to 360 customers from the literature. The computational result shows that the ACS results are competitive with other metaheuristic algorithms results for solving the HFFVRP. In addition, the proposed algorithm finds closely the best known solutions for most of the instances in which six best known solutions are also found.
  Keywords: Vehicle Routing Problem, Heterogeneous Fixed Fleet, Ant Colony System, Local Search Algorithms