فهرست مطالب

مدت - پیاپی 38 (آذر و دی 1382)
 • پیاپی 38 (آذر و دی 1382)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/09
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یاد ایام
  صفحه 3
 • گزارش ویژه / برگزاری مراسم روز پژوهش / نگاهی دیگر به 16 آذر
  صفحه 4
 • غمنامه بم
  صفحه 16
 • مصاحبه ویژه / گفت و گو با دکتر کاتوزیان
  صفحه 18
 • گزارشهای خبری / تجلیل از واقفین، سمینار پژوهشهای باستانشناسی، معارفه سرپرست مرکز آموزشهای الکترونیکی، رای اخیر دیوان بین المللی در قضیه سکوهای نفتی ایران، گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر، معارفه مدیران کل امور دانشجویی و تربیت بدنی
  صفحه 24
 • با واقفین / عمل انسانی مرحوم دکتر مهدی درخشان
  صفحه 30
 • اخبار اداری - فرهنگی
  صفحه 33
 • دیدگاه / روابط عمومی از دید همکاران (نشست مدیران سابق روابط عمومی) از نظام اداری طلب کار تا خدمتگزار
  صفحه 46
 • پیام بهداشت
  صفحه 52
 • تبریک و تسلیت
  صفحه 53
 • مصاحبه با دکتر حقانی
  صفحه 54
 • اخبار علمی - فرهنگی
  صفحه 60
 • دانشگاه در آیینه مطبوعات
  صفحه 66
 • یاد و یادداشت / 16 دی روز شهدای دانشجو
  صفحه 70
 • تازه های انتشار
  صفحه 72
 • حسن ختام
  صفحه 77
 • جداول
  صفحه 78
 • اخبار لاتین
  صفحه 86