فهرست مطالب

ریخته گری - سال سی‌ام شماره 97 (بهار و تابستان 1390)
 • سال سی‌ام شماره 97 (بهار و تابستان 1390)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر ریخته گری نیمه جامد بر ریزساختار و خواص سایشی چدن سفید پرکروم
  هادی امینی زاده نجفی، سید حسین سیدین، سید محمد علی بوترابی صفحه 2
 • مطالعه اثر عملیات حرارتی و افزایش استرانسیم بر ساختار و خواص کششی آلیاژ پایه منیزیم AZ63
  علی بحریزاده، مسعود امامی صفحه 9
 • شبیه سازی رفتار جدایش های ماکروسکوپی در آلیاژهای آلومینیوم با بردهای انجمادی کوتاه و بلند
  بهرام شفیعی زاده، الهام محمدصالحی، پرویز دوامی صفحه 17
 • بررسی ریزساختار فیلم های اکسیدی زمان کوتاه در آلیاژ A1-0/7Mg
  سید امیر آذرمهر، مهدی دیواندری، حسین عربی صفحه 24
 • مطالعه و بهینه سازی پارامترهای سیستم راهگاهی در ریخته گری قطعات چدنی به روش فوم از بین رونده به منظور کاهش عیوب سطحی و سردجوشی
  رضا چاره خواه، جعفر خلیل علافی، عیسی امینی صفحه 34
 • تاثیر زمان خشک شدن و دمای پخت بر استحکام قالب های سرامیکی شاموتی
  حمید احمد محرابی صفحه 43
 • تاثیر استرانسیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت AI-15%Mg2Si
  علیرضا حاج آقاسی، مسعود امامی، فواد محمد مقیمی آهویی، محمد اسماعیلیان، محمدرضا سلمانی صفحه 51
 • تشریح مدل تعیین زمان شروع و پایان انجماد قطعات ریختگی فوق سنگین فولادی با اندازه گیری سرعت سرد شدن در نقطه ای از مذاب
  زهره سلیمانی پور، علی شفیعی، احمد منشی صفحه 57