فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 39 (شهریور 1391)
 • پیاپی 39 (شهریور 1391)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/07/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نمایشگاه باید خط مشی صنعت چاپ را مشخص کند
  صفحه 4
 • پدر بازاریابی به ایران می آید
  صفحه 6
 • المپیک 2012 لندن از دریچه چاپ
  صفحه 12
 • بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
  صفحه 14
 • حکایت چاپ و کوچه های باریک تبریز
  صفحه 16
 • مدیریت زمان
  صفحه 18
 • اصول چاپ دیجیتال
  صفحه 22
 • اسرار رنگ
  صفحه 26
 • مرکب های چاپ
  صفحه 30
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 34
 • فرم بندی دیجیتالی
  صفحه 40
 • ترفندهای فتوشاپ
  صفحه 44
 • اخبار
  صفحه 50
 • نمایشگاه های جهان
  صفحه 60
 • تبلیغ در نشریات
  صفحه 62