فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 67 (دی 1382)
 • پیاپی 67 (دی 1382)
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/22
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 652
 • گزارشی از سلسله نشست هایی در خصوص نقش پوشش بیمه بلایای طبیعی در سیاست های بخش مالی و توسعه اقتصادی
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 654
 • مقدمه ای بر سیستم ارزیابی آسیب پذیری برنامه ریزی توسعه / با نگاهی به حوادث طبیعی
  مجید عبداللهی ترجمه: مجید عبداللهی صفحه 659
 • تامین مالی ریسک بلایای طبیعی / آئین نامه قواعد و مقررات ریسک های فاجعه آمیز در کشور کلمبیا
  منصور خادم علی ترجمه: منصور خادم علی صفحه 667
 • بیمه و بلایای طبیعی
  محمود حق وردیلو ترجمه: محمود حق وردیلو صفحه 677
 • رهنمودهای لازم در خصوص انتقال تجربیات بلایای طبیعی
  مجید ذوالقدر صفحه 686
 • خلاصه دیدگاه هایی در مورد تامین مالی خطرات بالایای طبیعی / نشستی در مورد خطرات سیل در اروپای شرقی و مرکزی
  مهران رشتی ترجمه: مهران رشتی صفحه 698
 • سیل، علل و عوارض ناشی از آن / بررسی موردی سیل نکا در سال 1378
  احمد کسایی ترجمه: احمد کسایی صفحه 703
 • شیوه های نوین مواجهه با بلایای طبیعی شهری یوکوهاما - جنوب آفریقا
  تینا اهتمامی ترجمه: تینا اهتمامی صفحه 709
 • گزیده ای از مجموعه مقاله های مربوط به حوادث طبیعی در شماره های پیشین تازه های جهان بیمه
  صفحه 716
 • راهکارهای اساسی روش های جانشین انتقال ریسک در حوادث غیرمترقبه
  صفحه 717
 • سال حوادث فاجعه آمیز
  صفحه 726
 • مدیریت بلایای طبیعی
  صفحه 731
 • نیاز به تقسیم کار جدید برای مواجهه با بلایای طبیعی
  صفحه 733
 • حوادث فاجعه آمیز جهان در سال 1999
  صفحه 735
 • حوادث فاجعه آمیز جهان در سال 2000
  صفحه 748
 • عواقب سیل های انگلستان
  صفحه 754