فهرست مطالب

جمهوری اسلامی و نظام بین الملل - پیاپی 1 (پاییز 1389)
 • پیاپی 1 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد جواد آقاجری، دکترفاضل فیضی، قاسم فرج اللهی صفحه 7
  این مقاله به موضوع امکان تداوم مسیر رشد و توسعه شتابنده کشور چین می پردازد.نویسندگان معتقدند که تا کنون چین با الویت دادن به اقتصاد ملی و پرهیز از ورود جدی به مناقشات منطقه ای و بین المللی و همچنین پرهیز از تقابل عملی با ایالات متحده آمریکا به صورت مسالمت آمیز به مسیر خود ادامه داده است.الگوی توسعه و قدرت یابی چین با سایر قدرتهای بزرگ تفاوت داشته است، زیرا آنها در زمان قدرت یابی از الگوهای رفتاری مانند تصرف سرزمینی،استعمار،نظامی گری و استیلا بهره جسته اند.نویسندگان معتقدند که تداوم ظهور مسالمت آمیز چین بستگی به نوع روابط این کشور با آمریکا،ژاپن و جامعه بین المللی دارد.ضمن اینکه در آینده الزامات قدرت بزرگ بودن چین را از کشور محافظه کار در مسائل بین المللی خارج کرده و آن را وادار به در گیری با مسائل سیاست بین الملل می نماید.امری که چین تا کنون از ورود به آن طفره رفته است.
  کلیدواژگان: چین - جامعه بین المللی - مسالمت آمیز - ژاپن، آمریکا - محافظه کار، ظهور
 • محمدحسن شربتیان صفحه 39
  جامعه پذیری سیاسی فرآیندی است که براساس آن، «گرایش ها، نگرش ها، دانش ها، اطلاعات، ارزش ها ومعیارهای سیاسی» نظام موجود در جامعه به افراد و پیروان آن حاکمیت موجود اشاعه و آموزش داده می شود. در نظام اسلامی ایران فرآیند جامعه پذیری سیاسی با تاکید بر سخنان رهبری و بزرگان انقلاب در رابطه با یک موضوع خاص سیاسی در زمان مورد نظر در اذهان شهروندان بسط و نهادینه شده است. در طی سه دهه از انقلاب اسلامی، «رسانه های جمعی، سازمان ها، نهادهای حکومتی، حوزه های علمیه، برنامه ریزان و کارشناسان حکومتی و دولتی و...» در زمینه تثبیت ارزش ها و هنجارهای سیاسی گام های بسیار موثری را برداشته اند. با توجه به دیدگاه های کلاسیک و نو درجامعه پذیری سیاسی، نظام اسلامی ایران به تکامل نظم شناختی سیاسی افراد، رشد معلومات و آگاهی سیاسی شهروندان، نهادینه کردن اجزای سیاسی حاکمیت در اذهان ملت، یادگیری و اکتساب نقش ها، معیارها،گرایشات، ارزش ها و امیال سیاسی دانش آموزان و دانشجویان، بازتولید سیاسی رفتارها و کردارها تمرکز کرده است. خانواده، رسانه های همگانی، همسالان و مراکز آموزشی نقش مهمی در جامعه پذیری سیاسی در طی این سه دهه از انقلاب در شرایط مختلف از طریق آموز های مستقیم و غیرمسقیم در اذهان افراد ایفاء کرده اند و خواهند نمود. فرهنگ سیاسی در نظام اسلامی نشان دهنده سطح آگاهی و ادراک طبقات مختلف جامعه از حاکمیت وقت بوده در برهه های مختلف انقلاب بوده است؛ و فرهنگ سیاسی در شکل گیری و عملکرد نهادهای سیاسی جامعه بسیار فعال بوده است. بررسی رفتار سیاسی نظام اسلامی در سی دوره انتخابات، مشارکت در عرصه های سیاسی (راهپیمائی ها، مراسم نماز جمعه، دفاع مقدس، پاسداشت ارزش-های نظام اسلامی و...) بسیار فعال، پویا و حیاتی در سه دهه از انقلاب بوده است. انقلاب اسلامی ایران پارامترهای بسیاری چون (تبلیغات،سخنرانی ها،کتب، برنامه-سازی و...) را درجهت پرورش منش سیاسی متاثر از ائمه اطهار (ع) و ایدئولو‍‍‍ژی اسلام ناب محمدی (ص) در طی این سی سال در درون و خارج از نظام گسترش داده است، همچنین محتوای پرورش سیاسی با موضوعیت شهروندی از طریق نظام آموزشی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در طی این سه دهه بسط و توسعه یافته است.
  کلیدواژگان: پرورش سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، رفتار سیاسی، فرهنگ سیاسی، منش سیاسی
 • علی غلامعلی پور گرمی، مهدی عباس زاده فتح آبادی صفحه 65
  این پژوهش، اندیشه امام خمینی(ره) برای کشف مبانی و اصول سیاست خارجی در نظام فکری ایشان. نویسنده در این پژوهش سعی دارد تا با تکیه بر کتاب «صحیفه نور» و همچنین آثار دسته دوم به بررسی دیدگاه های حضرت امام در حوزه سیاست خارجی بپردازد. دو نکته بسیار مهم در سیاست خارجی مورد نظر امام بوده است: اول، نوع نگاه تجدیدنظرطلبانه ایشان نسبت به نظام بین الملل به این معنی که ایشان با رد نظام سلطه در پی طرح ریزی نظام عادلانه است. دوم اینکه، سیاست خارجی مورد نظر امام کاملا برگرفته از اصول و آموزه های مذهبی یا تفاسیر فقهی است. حفظ نظام جمهوری اسلامی، صدور انقلاب، رفع سلطه، استقلال، روابط متقابل عادلانه، احترام به تعهدات بین المللی و حمایت از ملت های مستضعف از اهم اصول و مبانی دیپلماسی اسلامی از نظر امام خمینی می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، امام خمینی، اسلام، قواعد فقهی، نظام بین، الملل
 • رضا رسولی، غلامرضا طالقانی صفحه 83
  در این مقاله پس از بررسی دو نوع نگاه منفی و مثبت به بوروکراسی، منابع قدرت بوروکراسی مشخص شده است و سپس در ادامه سه نوع قدرت اصلی بوروکراسی یعنی توان ماندگاری، قدرت سیاسی و قدرت تخصص و دانش بیان شده اند. آنگاه 4 چالش مهمی که پایه های قدرت بوروکراسی در قرن بیست و یکم را تهدید می کنند و تاثیر آنها بر بوروکراسی بررسی شده است. نتایج تحلیل ما نشان می دهد که بوروکراسی علی رغم چالش ها و حملاتی که در قرن بیست و یکم با آنها مواجه می شود، قدرت خود را حفظ خواهد کرد و همچنان برای انجام بسیاری از وظائف شکل سازمانی برتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بوروکراسی، قدرت، مدیریت دولتی نوین، پست مدرنیسم، شبکه ها
 • علی محمد شریفی صفحه 111
  امروزه اصطلاح جامعه مدنی درعلوم اجتماعی معمولا درمقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است ومجموعه ای از نهادها، موسسات، انجمن ها وتشکلهای خصوصی ومدنی را دربرمی گیرد. اگر بگوییم که ویژگی اصلی دولت ساخت قدرت آمرانه است، درآن صورت جامعه مدنی فاقد چنین ساختی است. مظاهر اولیه جامعه مدنی در دوران فئودالیته وقرون وسطی دراروپا وجود داشت. جامعه مدنی به طور کلی به حوزه حقوق مدنی افراد وگروه ها، حوزه حقوق طبیعی، حوزه بازار واقتصاد آزاد و حوزه فرهنگی اطلاق می شد. جامعه مدنی نقش مهمی درمشارکت طبقات مختلف اجتماعی وبسیج توده ها درتصمیم گیری ها وانتخابات دارد. بطور کلی نقش جامعه مدنی درراه رشد وتوسعه سیاسی، اجتماعی واقتصادی یک ملت وکشور انکارناپذیر است اما درایران نتوانسته است از جایگاه واقعی برخوردار باشد ورسالت تاریخی خود را ایفا نماید.
  سوالات اصلی مقاله حاضر این است که به راستی چه ضعف ها وکاستی هایی وجود داشت که راه رشد جامعه مدنی را درایران سد نموده است؟چرا دربرهه هایی از تاریخ که جامعه مدنی درخشان ترین نهاد سیاسی ایران بوده، به یکباره به افول می-گراید وسرکوب می شود وازمیدان خارج می شود؟چگونه است که نهادهایی با این توانمندی مقهور قدرت دولت می شود ونمی توانند ازخود دفاع ورشد کنند؟
  برای پاسخ به این سوالها ودربررسی عوامل عدم حیات ورشد جامعه مدنی درایران به گونه ای که بتواند با ایفای نقش خود وبا استمرار درموضع اجتماعی مناسب به تهدید قدرت دولت بپردازد، سه عامل عمده را می توان با استفاده از شواهد تاریخی درنظرگرفت. همچنین درحد امکان، مفاهیم توسعه وفرهنگ سیاسی براندیشه ها ونظرات سیاسی را خواهیم داشت.
  کلیدواژگان: جامعه مدنی، توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی، قدرت، گروه، ایران
 • جواد صالحی، معصومه سالاری راد صفحه 135
  فرایند جهانی شدن با ایجاد تحولات، ساختارهای جوامع سنتی را برهم ریخته و نقشها و ساختارهای نوینی را برای جوامع مدرن به ارمغان آورده است. یکی از ابعادی که جهانی شدن موجب دگرگونی آن شده است، بعد فرهنگی است که به دلیل گسترش ارتباطات و فناوری های اطلاعات دست مایه جهانی شدن قرار گرفته است. در بستر جهانی شدن فرهنگ، تحولات ناگزیری رخ داده است که بر ذائقه فکری و رفتاری افراد جامعه تاثیر گذاشته است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، فرهنگ، دهکده جهانی، مک لوهان
|
 • Dr. Mohammad J. Aghajari, Dr. Fazel Faizi, Dr. Ghasem Farajollahi Page 7
  This study is based on speedy growth and development in china. Authors believe that the priority of national economy and avoiding both any conflict in the region and international challenges and confronting the United States paved the way for economic development in china. Patterns for development in china one is totally different from other countries. As they have benefited from militarism, land expanding and authority when in power. This work will prove the continuous of this development which is based on the relations with America, Japan and international society. Although the necessities of being a super power make Chinese to intervene in international challenges and being far from conservative policy. It is what they have been prohibited regarding to their policies.
  Keywords: China, International society, Compromising, Japan, America, Conservative, Appearance
 • Mohamham Hossein Sharbatian Page 39
  Political sociability is a process based on which “political trends, attitudes, criteria, knowledge, information and values” of a society are taught to the individuals, and followers of the ruling political system. In Iran, the process of sociability is developed and institutionalized in people’s minds through the remarks of the leader and authorities on a special political topic in a specific period of time. In the last three decades “the mass media, organizations, governmental institutions, religious schools and governmental experts” have been very influential in preserving values and political norms. Regarding modern and classical attitudes in political sociability, the Islamic Republic of Iran’s system has focused on the evolution of cognitive political order of individuals, enhancing the political awareness of people, institutionalizing the political elements of government in citizens’ minds, learning and acquiring political roles, criteria, trends, values and desires of students, and the political reproduction of conduct. Families, the mass media, peers and educational centers have played an important role in the political sociability through direct and indirect teachings. Political culture in the Islamic system indicates awareness of society about the government, and political culture has been affecting the formation and performance of the political institutions of society. The Islamic Republic of Iran has utilized numerous methods, such as advertisement, speeches, books and programs, to develop a code of political conduct that is rooted in the ideas of Imams and true Islam. Also, political upbringing has been promoted both directly and indirectly in the last three decades.
  Keywords: political upbringing, political sociability, political behavior, political culture, political conduct
 • Ali Gholamali Poorgerami, Dr Mehdi Abbaszadeh Fathabadi Page 65
  This article examines of the ideas of Imam Khomeini in order to extract the principles of foreign policy from his views. The author of this article tries to focus on Imam Khomeini’s Sahife e Noor and some other writings by him to examine his views about foreign policy. There are two important points in his ideas about foreign policy. Firstly, because of his revisionist views he believed that we need to rethink the international system and overthrow despotic regime to establish a just system. Secondly, his favorite foreign policy was based on religious principles and Feqh. According to Imam Khomeini, retaining the sovereignty of the Islamic Republic of Iran, propagating the ideas of the Revolution, opposing tyranny, independence, fair mutual relations, fulfilling international commitments, and supporting oppressed nations are among the most important principles of Islamic diplomacy.
  Keywords: foreign policy, Imam Khomeini, Islam, Feqh principles, international system
 • Reza Rassoli, Gholamreza Taleghani Page 83
  In this article the two positive and negative aspects of Bureaucracy have been investigated and therefore the power sources of Bureaucracy are presented in these three dimensions: the ability to endure, political power and the power of skillfulness and knowledge. Afterword the four significant elements that put the Bureaucracy's authorization in danger in the 21st century have been also reviewed. According to our findings, this is proved that by considering all these threatens against Bureaucracy in the 21st century; this is the most appropriate method to apply for many different kinds of official responsibilities in the office area.
  Keywords: Bureaucracy, Power, new public management, post, modernism, networks
 • Ali Mohammad Sharifi Page 111
  In social science the term “civil society”, as against state, is applied to a field of social relations which is untouched by political power and includes civil and private institutions, associations and foundations. If we take state to be characterized by authoritative power construct, it can be said that the civil society lacks such a construct. The early manifestations of civil society existed in the feudalist era and the Middle Ages in Europe. Generally civil society is applied to the field of civil rights of individuals and groups, natural rights, laissez-faire economy and cultural area. Civil society plays an important role in the participation of different social groups and the mobilization of people in decision-making and the elections. The role of civil society in the political, social and economic development of a country is undeniable; however, it has not played its part in Iran and has not accomplished its historical mission. The main questions of this article are as follows: what problems and drawbacks have been hindrances to the development of civil society in Iran? Why was the civil society thwarted and driven out at the periods of time when the civil society was the most brilliant institution of Iran? Why are these institutions conquered by the power of state, and cannot they defend themselves? To answer these questions and examine the reasons for the failure of civil society in Iran, three important factors, with regard to historical evidence, can be highlighted. Also, the concepts of political development and political culture will be analyzed.
  Keywords: civil society, political development, political culture, power, group, Iran
 • Dr Javad Salehi, Dr Masoomeh Salari Rad Page 135
  The process of globalization has disrupted the structures of traditional societies and developed new roles and structures for modern societies through causing changes. One of the aspects changed by globalization is the cultural aspect which due to the development of communications and information technology has been most influenced by globalization. Inevitable changes have occurred in the context of the globalization of culture, which have affected the intellectual and behavioral taste of the individuals.
  Keywords: Globalization, Culture, Global village, McLuhan