فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 36 (پائیز 1382)
 • شماره 36 (پائیز 1382)
 • 92 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/09/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • پژوهش در فرهنگ عمومی
  احمد مسجد جامعی صفحه 2
 • اخبار
  صفحه 4
 • دیدگاه مردم در مورد انقلاب اسلامی
  دکتر محمدحسین پناهی صفحه 8
  دیدگاه مردم در مورد انقلاب اسلامی عنوان سخنرانی است که توسط آقای دکتر پناهی و بر اساس تحقیق انجام شده در ارتباط با انقلاب اسلامی در نشستی است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار گردید ارائه شده، که در طی آن به دیدگاه مردم در مورد انقلاب اسلامی پرداخته شده است.
 • نظریه های فرهنگ در قرن بیستم
  دکتر حسین بشیریه صفحه 12
  مقاله نظریه های فرهنگ در قرن بیستم برگرفته از تحقیقی بنیادی با عنوان «فرهنگ و قدرت در جهان مدرن؛ نظریه های فرهنگ درقرن بیستم» می باشد که، به سفارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است. محقق با مروری بر «مهمترین نظریه های فرهنگ در قرن بیستم» سؤالات اساسی و حوزه های پژوهشی مهم برای ایجاد یک پروژه تحقیقاتی در زمینه فرهنگ ایران به صورت بنیادی را مشخص نموده است. محقق مجموعه ای از حوزه های پژوهشی، شامل 42 حوزه پژوهشی را برای تحقیق در خصوص فرآورده های فرهنگی در ایران، کردارهای فرهنگی و همچنین مطالعات فرهنگی بررسی کرده است.
 • انقلاب برای مردم و مردم برای انقلاب
  دکتر محمد باقر حشمت زاده صفحه 19
  «انقلاب برای مردم و مردم برای انقلاب» عنوان سخنرانی است که آقای دکتر حشمت زاده در نشستی است که به مناسبت بیست وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار گردیده بود، ارائه شده است. این سخنرانی حول دو سؤال اساسی مبنی بر این که مردم برای انقلاب اسلامی چه کرده اند؟ و انقلاب اسلامی برای مردم چه کرده است؟ موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
 • اباحی گری از دیدگاه قرآن و روایات
  دکتر مجید معارف صفحه 23
  اباحی گری از دیدگاه قرآن و روایت عنوان سخنرانی است که توسط آقای دکتر معارف در نشستی که با همین عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار گردید، ارائه شده است. در این سخنرانی ریشه های اباحی گری از نظر تاریخی و دیدگاه ائمه اطهار (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • مردم سالاری دینی
  دکتر عماد افروغ صفحه 30
  «مردم سالاری دینی»، عنوان سخنرانی آقای دکتر عماد افروغ در نشست علمی مردم و انقلاب اسلامی است که به مناسبت بیست وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شده است. در طی این سخنرانی مفهوم و ویژگی های مردم سالاری دینی از ابعاد گوناگون و باطرح نظر برخی صاحب نطران در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی
  دکترمحمد علی اکبری صفحه 35
  سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در عهد پهلوی عنوان تحقیقی است که به سفارش اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است که دز طی آن پیشینه برنامه ریزی فرهنگی در دوران پهلوی اول و دوم را بررسی نموده است. اما آنچه را که پیش رو دارید در واقع گزارشی است در چهار بخش شامل طرح مساله، نوع و روش کار، کاربردهای تحقیق و نتایج تحقیق که محقق در قالب سخنرانی آن را در نشست علمی - مشورتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه نموده است.
 • ضرورت اصلاح شیوه های تربیتی
  دکتر علی اکبر شعاری نژاد صفحه 41
 • گفتمان فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی
  دکترمسعود پدرام صفحه 45
  «گفتمان فرهنگی در ایران، پس از انقلاب اسلامی» عنوان تحقیقی است از آقای دکتر پدرام که در طی این «گفتمان فرهنگ رسمی در ایران پس از انقلاب، از سال 57 تا سال 76» را در قالب سه بخش 1- مبانی نظری. 2-روش. 3- محتوا مورد بحث و بررسی قرار داده است.
 • داستان های عامه پسند و گفتمان فرهنگی
  نژا میر فخرایی صفحه 50
  از آنحا که در رابطه با داستانها و آنچه رمانهای عامه پسند نامیده می شود، کار پژوهشی جامعی در دست نیست؛ متن حاضر که بر اساس طرحی به همین نام که به سفارش اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است به طور کلی سعی دارد تا کارکرد داستانها و رمانهای عامه پسند در جامعه امروزی و فرهنگ عمومی را بررسی کند؛ که این رمان ها چه ساختارها، بینش ها و گفتمانهای فرهنگی را منعکس می کنند؟
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی
  دکتر محمد علی اکبری صفحه 53
 • گفتمان فرهنگی در ایران، پس از انقلاب اسلامی
  دکتر مسعود پدرام صفحه 54
 • جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی
  علی اعظم محمد بیگی صفحه 57
  کاربرد نطریه اقتصادی در مطالعات فرهنگی و هنری، پدیده جدیدی در کشور ماست و شاهد این قضیه هم قلت ادبیات و نوشته هایی است که در این حوزه می توان به آن مراجعه نمود. آقای محمد بیگی در این سخنرانی که بر اساس مطالعه ای با همین عنوان به سفارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است، سعی کرده است کاربرد نظریه اقتصادی در بحث فرهنگ و هنر، یا به عبارتی، سهم بخش فرهنگ و هنر از اشتغال در اقتصاد ملی را تجزیه و تحلیل نماید.
 • بررسی رابطه میان نگرش های اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
  محمد رضایی صفحه 64
  در این مقاله، ابتدا مقدمه ای برای ورود به بحث و طرح مساله ارایه خواهد شد و سپس پژوهشهایی که قبلا در این حوزه انجام شده اند، چارچوب نظری یافته های پژوهش و در پایان نتیجه گیری نیز ارایه می شود.
 • سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سرپرستان خانوارهای شهر اراک
  علیرضا تاجداری صفحه 69
  «سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سرپرستان خانوارهای شهر اراک» عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آقای تاجداری می باشد که به منظور استفاده از یافته های آن در مباحث کارشناسی مورد حمایت اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته است. محقق در طی آن با استفاده از نظریه مرتون موضوع را مورد کنکاش قرار داده است که یافته های به دست آمده در قالب سخنرانی در نشست علمی - مشورتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است.
 • عوامل اجتماعی موثر بر وفاق اجتماعی در شهر تهران
  شهناز صداقت زادگان صفحه 74
  «عوامل اجتماعی مؤثر بر وفاق اجتماعی در شهر تهران» عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صداقت زادگان می باشد که مورد حمایت اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته است. در طی این مقاله ابتدا با طرح مساله وفاف در جامعه به آن پرداخته و در نهایت هم اهم یافته های به دست آمده را ارائه نموده است.
 • شکاف نسل ها پیش و پس از انقلاب اسلامی
  هادی جلیلی صفحه 81
  شکایت نسل ها، موضوعی است که از سوی محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه های گوناگونی هم وجود دارد. این مطالعه که توسط آقای هادی جلیلی و به سفارش اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام شده است در واقع با دیدی انتقادی موضوع را مورد بررسی قرار داده که در طی آن با استفاده از یافته های دوپیمایش انجام شده در سالهای 1353 و 1374، موضوع مورد تحلیل مجدد قرار گرفته است.
 • مونوگرافی و ارزیابی کارکردهای اجتماعی مجالس زنانه در شهر تهران
  زهرا حیدرزاده صفحه 86
 • شاخص های فرهنگی
  صفحه 90