فهرست مطالب

مدیریت شهری - پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1390)
 • پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی فیروز زارع، محمد قربانی صفحه 7
  مطالعه حاضر با هدف تعیین ارزش اقتصادی بهبود کیفیت هوای شهر مشهد و عوامل موثر بر آن، روش ارزش گذاری مشروط و الگوی دو مرحله ای هکمن را در مورد داده های جمع آوری شده به شیوه پیمایش میدانی در دو منطقه پرآلوده و متوسط آلوده این شهر بکارگرفته است. بر اساس نتایج روش ارزش گذاری مشروط می توان نتیجه گرفت که ارزش کل 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال در ماه و در منطقه متوسط آلوده برابر 5242428950 ریال در ماه است. بنابراین در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از دیدگاه شهروندان ارزشی معادل 12376575510 ریال در ماه دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه متغیرهای تحصیلات، سن، نوع منطقه محل سکونت افراد، جنسیت و داشتن فرزند متغیرهای موثر بر تصمیم افراد به تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا می باشند. علاوه بر این متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن، درآمد خانوار، داشتن فرزند و داشتن خودرو متغیرهای موثر بر تمایل به پرداخت افراد در مرحله عمل بعد از مرحله تصمیم می باشند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، الگوی دو مرحله ای هکمن، شهر مشهد
 • علی حسینی، احمد پور احمد، موسی پژوهان، حجت الله رحیمی صفحه 27
  توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می-باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.
  کلیدواژگان: کمیسیون ماده پنج، مدیریت شهری، برنامه ریزی راهبردی، تهران
 • جمال خداکرمی، علیرضا نوری، سعید طولابی صفحه 47
  بحران آلودگی هوا در سالهای اخیر به یکی از بحرانهای بزرگ پیش روی مسئولین شهری تهران مبدل شده است و استراتژی های بسیاری در مقابله با آن اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه شبیه سازی نرم افزاری ترافیک می تواند یکی از بهترین ابزارها در شناخت رفتار رانندگان و وضعیت سرعت و شتاب در شبکه باشد، مدلهای تولید آلاینده در کنار نرم افزار شبیه ساز می توانند ابزاری قدرتمند برای پیش بینی آلاینده های تولید شده در اختیار مهندسین قرار دهند. در این تحقیق پس از مطالعه نحوه مدلسازی سرعت و شتاب در شبکه و نحوه یافتن میزان آلاینده تولید شده بر اساس جدیدترین مدل تولید آلاینده قرار داده شده در یکی از نرم افزارهای شبیه ساز ترافیک، بخشی از شبکه بزرگراهی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی شامل دو استراتژی اصلی اعمال طرح زوج یا فرد و اعمال محدودیت سرعت تردد خودروها می باشد. با مقایسه استراتژی های مذکور با وضعیت عادی شبکه، مشاهده گردید که اعمال طرح زوج یا فرد می تواند در شرایط خاص میزان آلودگی تولید شده را به نصف کاهش دهد. اما با توجه به موقتی بودن این استراتژی، پیشنهادهایی جهت کاهش آلاینده ها به گونه ای پایدار ارائه گردید.
  کلیدواژگان: شبیه ساز ترافیک، آلاینده ها، طرح محدودیت سرعت، طرح زوج یا فرد
 • محمدرضا بمانیان، الهام صالح صفحه 61
  باغسازی ایرانی به عنوان یکی از اصلی ترین پدیده ها در ساختار شکل دهنده به معماری و ساخت محوطه ها و فضاهای باز در تاریخ ایران و تمام سرزمین های تحت نفوذ آن حضور داشته است. به واسطه این حضور، ایرانیان در تمام شئون زندگی فردی و جمعی خود، ارتباط نزدیکی با این سنت و پدیده کهن داشته اند ازاین رو می توان باغسازی ایرانی را به عنوان یکی از اصلی ترین پدیده ها در ساختار شکل دهنده به منظر و به طور عام طراحی محیط مصنوع در گذشته تاریخی ایران نام برد. در این پژوهش قصد ارزش گذاری و برتری بخشیدن به باغسازی ایرانی در معماری منظر را نداریم، بلکه هدف اصلی در پژوهش حاضر بیان احراز هویت در معماری منظر از طریق بررسی مولفه های فضا در باغسازی ایرانی است. اینکه خوانایی فضا در ساختار کالبدی باغ ایرانی برای مخاطب امروزی چگونه احراز می گردد و اینکه آیا ساختار کالبدی این پدیده در خاطره جمعی ایرانیان، هنوز حضوری قابل توجه دارد یا نه، مورد توجه پژوهش حاضر نبوه و هرگونه پرسش در علل پیدایش این تفکرات نیازمند واکاوی در پژوهش های دیگر است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده است. نتایج حاصل در این پژوهش بیانگر آن است که باغسازی ایرانی، نظامی از شکل گیری مکان در همه ابعاد پدیدارشناسانه این مفهوم بوده است و می توان از آن به عنوان یک نظام شایسته در معماری منظر معاصر به عنوان یکی از انتخاب های پیشرو در امر طراحی و ساماندهی محیط مصنوع در ارتباط با طبیعت، بدان پرداخت.
  کلیدواژگان: باغسازی ایرانی، پدیدارشناسی، معماری منظر، مکان، این همانی
 • محمد مهدی محمودی، لیدا اسلامی صفحه 81
  بافت ساحلی بندر عباس به عنوان لبه یک شهر ساحلی و از آن مهم تر به مثابه پیشانی ارتباطات برون مرزی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. این بافت به دلیل موقعیت سوق الجیشی خود می تواند به عنوان تجلیگاه فرهنگ و تمدن ایرانی مطرح گردد. علیرغم طرح های موضوعی و موضعی متعددی که در سال های اخیر در ساحل بندر عباس تعریف شده و نیز برخلاف تلاش های بی شائبه طراحان و سازندگان در راستای به روز کردن طرح های در دست احداث ساحلی، سیمای فرسوده و آکنده از اغتشاش این بخش از سواحل کشور نشان از فقدان مدیریت یکپارچه در سازماندهی این بافت دارد. آگاهی از مقتضیات طراحی در بافت های ساحلی، مشخصات فرهنگی، شرایط اقلیمی، مسائل هویتی، ملاحظات اقتصادی و الزامات زیست محیطی و همچنین اشراف به فناوری های روز و مصالح نوین در سازماندهی بافت فرسوده و واجد ارزش تاریخی ساحل بندر عباس بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور مقاله حاضر اقدام به بررسی شرایط وضع موجود ساحل بندر عباس در کلیه محورهای فوق نموده و سعی دارد در راستای سازماندهی ساحل با رویکرد مدیریت یکپارچه راهکارهایی را ارائه دهد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه میدانی و هدفمند در شهر بندر عباس است. در این مقاله پس از معرفی الگوها و معیارهایی چند، ارزیابی و تحلیل داده ها بر اساس جدول SWOT صورت گرفته و در نهایت براساس این معیارها مبادرت به استخراج چند استراتژی اساسی شده است. سپس به منظور تحقق بخشیدن به استراتژی ها در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت به تعیین راهکارها و اقدامات اجرایی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه، بافت فرسوده، بافت ساحلی، سازماندهی ساحل، ساحل بندر عباس
 • مسلم اسماعیلی شاهرخت، علی اکبر تقوایی صفحه 93
  «پدافند غیر عامل» از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در طرح ها و برنامه های شهری مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در طرح های جامع شهری این موضوع شامل ضوابط مشخص در مورد مکان یابی کاربری ها و مقاوم سازی بناها می باشد که می تواند برای هر شهری (نه صرفا شهری که مورد مطالعه است)، استفاده شود. این پژوهش با ارائه روشی که در آن شهر و عناصر شهری تاثیر گذار در موضوع پدافند غیر عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، به دنبال کاهش خسارات احتمالی حاصل از حملات نظامی در شهرها می باشد. بیرجند یکی از شهرهای مرزی کشور است که به علت موقعیت آن به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی و استقرار مراکز مدیریتی و فرماندهی در آن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به منظور شناخت عناصر آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیر عامل دراین شهر، با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه از روش دلفی استفاده گردید. بر این اساس فهرستی بیست گانه از عناصر آسیب پذیر تهیه و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ارزش گذاری و با استفاده از نرم افزار GIS و روش درون یابی تراکمی، پهنه بندی آسیب پذیری شهر بر اساس این عناصر تهیه شد. علاوه بر عناصر آسیب پذیر، شاخص های شهری تاثیرگذار در این موضوع نظیر تراکم های جمعیتی و ریزدانگی قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها پهنه بندی آسیب پذیری شهر ارائه گردید. پهنه های حاصل در نهایت با یکدیگر تلفیق شده و پهنه بندی آسیب پذیری شهر بیرجند با رویکرد پدافند غیر عامل تهیه شد. در پایان با توجه به تحلیل های صورت گرفته در مورد هر یک از عناصر شهری، راهکارهای لازم به منظور کاهش خسارات ناشی از حملات نظامی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، آمایش شهری، آسیب پذیری، روش دلفی، شهر بیرجند
 • طاهر پریزادی، نفیسه مرصوصی، علی شعاع برآبادی، حسن حسینی امینی، مهدی شهریاری صفحه 111
  هدف از طرح هدفمند کردن یارانه ها، تلاش برای کاهش مصرف انر‍ژی و بهبود شرایط توزیع درآمد در ایران است. در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها در مناطق 22 گانه کلانشهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. هدف پژوهش «سنجش تاثیر متغیرهای تعیین کننده رفتار شهروندان همچون وضعیت اشتغال، جنسیت، سن و نوع وسیله نقلیه شخصی و پیش بینی تبعات اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها بر استفاده از حمل و نقل عمومی» می باشد. روش پژوهش «توصیفی، تحلیلی و پیمایشی» است که با تکمیل 400 پرسشنامه در 22 منطقه شهر تهران انجام شده است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون های «ضریب فی و کرامر»، «ضریب تاوگودمن و کروسکال»، «ضریب لامبدا» و «کای اسکویر پیرسن» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین میزان تحصیلات شهروندان و سطح آگاهی آنها از طرح هدفمند شدن یارانه ها، وضعیت اشتغال شهروندان و معیار «اثر اقتصادی» طرح هدفمند شدن یارانه ها، نوع وسیله مورد استفاده شهروندان و معیار «اثر ترافیکی» طرح هدفمندی یارانه ها، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده شهروندان و معیار «اثر زیست محیطی» طرح هدفمندی یارانه ها ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سیستم حمل و نقل عمومی، سطح آگاهی شهروندان، طرح هدفمند شدن یارانه ها، مناطق شهرداری تهران
 • مجتبی رفیعیان، منوچهر فرج زاده، زاهدیوسفی صفحه 123
  ایستگاه های مخابراتی آنتن تلفن همراه (BTS) از اجزای شبکه خدمات مخابراتی تلفن همراه هستند که بیش از یک دهه است میهمان شهرهای ما شده اند. استقرار این ایستگاه ها به عنوان عناصری که دارای ابعاد فیزیکی بوده و ویژگی های مختص به خود را دارند، پیامدهای ناگواری را بر محدوده های شهری تحمیل کرده است که شدت این پیامدها به واسطه رعایت نکردن اصول و قواعد شهرسازی و عدم توجه به ملاحظات آن، بسیار بیشتر از میزان مورد انتظار است. یکی از مهمترین استراتژی های موجود در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از استقرار این ایستگاه ها به حداقل رساندن تعداد آنها از طریق راهکار تشریک سایت میان اپراتورهای مختلف است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی امکان استفاده از این راهکار در سطح شهر تهران، متناسب با نوع داده ها نخست با استفاده از نرم افزار ArcGIS وضعیت موجود شبکه ایستگاه های سه اپراتور فعال تلفن همراه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و سپس امکان استفاده از راهکار به اشتراک گذاشتن ایستگاه های موجود برای ساماندهی نظام استقرار آنها، با توجه به الزامات فنی شبکه ارزیابی شد. امکان جابجایی ایستگاه ها با توجه به فاصله ایستگاه های همجوار اپراتورها و استفاده از ایستگاه های موجود، اساس تحلیل داده ها قرار گرفته و ایستگاه های همجوار با فاصله های، کمتر از 50 متر، 50 تا 100 متر، 100 تا 150 متر و 150 تا 200 متر مشخص شده و در نهایت مجموع همه ایستگاه های همجوار در فاصله کمتر از 200 متر بدست آمد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که به صورت نظری و بالقوه، برای ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 50 متر، امکان کاهش 432 ایستگاه به 215 ایستگاه، برای فاصله 50 تا 100 متر امکان کاهش 156 ایستگاه به 76 ایستگاه، برای فاصله 100 تا 150 متر امکان کاهش 186 ایستگاه به 90 ایستگاه، برای فاصله 150 تا 200 متر امکان کاهش 224 ایستگاه به 106 ایستگاه و در مجموع، برای همه ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 200 متر امکان کاهش 998 ایستگاه به 487 ایستگاه وجود دارد. با توجه به ویژگی های فنی شبکه ایستگاه ها، امکان جابجایی برای فاصله های کمتر، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و در نهایت جابجایی تعداد زیادی از ایستگاه های فهرست شده در عمل امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: ایستگاه های BTS، تشریک سایت، ساماندهی، مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • محمد عزیز الدین، مطهره ترحمی صفحه 143
  با افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه شهرها، مسئله فراغت افراد در کنار کار و تحرک روزانه آنها مطرح است، با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما سبب شد برنامه ریزان شهری را به فکر اندازد تا به منظور غلبه بر این ساماندهی ها راهبردهایی را ارائه کنند. البته واضح است که موفقیت در این عرصه و دستیابی به منافع مادی و غیر مادی حاصل از آن مستلزم شناخت قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای منطقه مورد مطالعه نسبت به این صنعت است که بهره مندی از توانمندی ها و جاذبه های گردشگری بافت قدیمی و عناصر مربوط به آن اگر بدون شناخت و برنامه صورت پذیرد، منجر به نابودی و تخریب توانهای آن می گردد؛ به همین دلیل در اکثر نواحی توریستی ضرورت شناخت و ساماندهی وضعیت گردشگری احساس می شود. در این پژوهش سعی شده با هدف برنامه ریزی در جهت صنعت گردشگری عناصر بافت قدیم با استفاده از روش SWOT ابتدا نقاط قوت و ضعف که از درون مسئله نشات می گیرد، همراه با فرصتها و تهدیدهای بیرونی مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس پیشنهادات اساسی به منظور بهره برداری از این قوتها، فرصتها، کاهش ضعفها و تهدیدات آگاهی از مشکلات راهکارهایی جهت برطرف کردن آنها ارائه گردد. هر چند برنامه و راهکارها نمی تواند موجب رفع فوری مشکلات باشد، اما با توجه به برنامه ریزی در این مورد به خصوص تفکیک نکردن آن از موضوع برنامه ریزی شهری می توان گامی در جهت کم کردن مشکلات در این زمینه برداشت.
  کلیدواژگان: گردشگری، بافت قدیم، روش SWOT
 • احمد تقدیسی، فرشاد سوری، اسکندر صیدایی، زینب کاظمی صفحه 157
  یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن، مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی بر عهده دارد. مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه طولانی می باشد، با این حال هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه های توسعه روستایی مهمتر از عدم درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگی های آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. همانطوری که پرواضح و روشن است هدف اصلی و در واقع ذینفعان اصلی برنامه های توسعه مردمان روستایی هستند و میزان رضایتمندی آنها از مدیران و مسولان یکی از مهمترین نکاتی است که در جهت تدوین برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد. از اینرو سوال اصلی پژوهش حاضر این است عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی تا چه اندازه بوده است؟ تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی زیست محیطی دهیاری های بخش کونانی می پردازد. لازم به ذکر است که روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. پس از جمع آوری و پردازش داده ها با تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار Spss و استفاده از آزمونهای آماری Steed mean، ویلکاکسون و T-test مزدوج این نتیجه حاصل شد که بین مدیریت روستایی و عملکرد دهیاری از نظر ابعاد (اقتصادی 48/3، اجتماعی11/3 و کالبدی- زیست محیطی54/3) رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین دهیاری ها از زمان شکل گیری خود تا کنون نقش موثری در توسعه روستاهای مورد مطالعه ایفا کرده اند. بر اساس نتایج حاصله از پژوهش، مهمترین مشکل دهیاری ها در فرایند توسعه روستایی، کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه بیشتر روستا است که علاوه بر کمک دولت، دهیاری ها نیز با مشارکت مردم باید راه هایی برای تآمین مالی اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: دهیاری، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، زیست محیطی، مدیریت روستایی، توسعه روستایی
 • سیروس قنبری، جواد بذرافشان، مهدی جمالی نژاد صفحه 175
  توسعه همه جانبه روستایی فرایندی پیچیده و چند سویه است که از کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره تاثیر پذیرفته است و عملکرد هر یک از این عوامل بسته به اینکه هر سکونتگاه روستایی در چه مرحله ای از توسعه گام برمی دارد، می تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد. در این مقاله سه هدف عمده دنبال می شود: 1- تعیین جایگاه و مرتبه هر روستا در نظام شبکه سکونتگاهی؛ 2- تعیین سطح برخورداری هر سکونتگاه از عوامل مختلف توسعه؛ و 3- شناخت چالشها و عناصر موثر بر توسعه روستایی دهستان خانمیرزا. روش بررسی، استفاده از منابع اسنادی و مطالعات میدانی، به کارگیری اسکالوگرام هنکس مولر و نیز نرم افزارهای SPSS،EXCEL و ArcGIS برای تحلیل و تهیه نمودارها و نقشه ها می باشد. عمده ترین یافته های تحقیق عبارتند از: تناسب جمعیت با سطح توسعه یافتگی روستایی دهستان، عدم به کارگیری هم زمان عوامل مختلف در توسعه روستایی و نهایتا عدم تناسب دهستان خانمیرزا با سطح تعادل مطرح در رویکرد توسعه همه جانبه روستایی.
  کلیدواژگان: رویکرد توسعه همه جانبه روستایی، خانمیرزا، اسکالوگرام هنکس مولر
 • سید عارف موسوی، حسین رجب صلاحی، ابراهیم جهانگیر، رسول داراب خانی صفحه 193
  در سالهای طولانی از بدو پیدایش شهرنشینی تا زمان حال، علی رغم تمام تغییرات ساختاری، شهر همواره با واقعیت هایی همراه بوده است که به عنوان مخاطرات طبیعی قلمداد می شوند. در این میان زلزله یکی از مهمترین و ویرانگرترین مخاطرات بوده است که از دیرباز بشر در پی یافتن راه حلی برای مقابله با آن بوده است ولی تاکنون موفق به دستیابی به دانش فنی مهار زلزله نگردیده است و در واقع بشر در مقابله با زلزله عاجز مانده است. در این شرایط که دیگر بشر با دانش کنونی خود را قادر به کنترل زلزله نمی بیند، اندیشه یافتن راه هایی برای کاهش آسیب ها و خسارت زلزله را در سر پروراند. چگونه می توان آسیب پذیری شهرها در مقابل زلزله را کاهش داد؟ تغییر در نحوه استفاده از زمین در شهرها با هدف کاستن آسیبهای ناشی از زلزله یکی از راهکارهای است که نقش موثر آن در مقابله با آسیبهای زلزله به اثبات رسیده است. این موضوع در سه مرحله می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد: مرحله اول که زمان آمادگی در مقابل بحران زلزله نامیده می شود، روند آماده سازی شهرها برای مقابله با بحران با آگاهی از وقوع آن است به گونه ای که شهر در حالت آماده باش برای زلزله طراحی و برنامه ریزی شده باشد. مرحله دوم زمان بحران است درست زمانی که شهر در وضعیت بحرانی قرار می گیرد با این تفاوت که با تمهیدات و تغییراتی که در مرحله قبل انجام دادیم یقینا بایستی حداقل خسارت را انتظار داشته باشیم، و نهایتا مرحله سوم که زمان بعد از بحران تا بازگشت به شرایط عادی است. این مقاله قصد دارد یکی از مهمترین ارکان آسیب پذیر و در عین حال آسیب رسان شهر یعنی کالبد و ساختار فیزیکی شهر در سه مرحله قبل، هنگام و بعد از زلزله، در جهت دستیابی به شهری ایمن در مقابل زلزله برنامه ریزی قرار دهد؛ بنابراین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با تدوین ضوابط و مقررات منطقه بندی (ارتفاعی، تراکمی و کارکردی) تفکیک اراضی، تخصیص فضاهای کافی برای انواع فعالیت، در نظر گرفتن سازگاری کاربری ها، تعیین حریم نواحی خطرناک، انتقال کاربری های ناسازگار، تدوین ضوابط و مقررات در زمینه تناسب توسعه و نهایتا پیش بینی شرایط بحران و نیازهای مطرح در آن قادر به کاهش آسیب پذیری مناطق شهری می باشد. با توجه به مطالب ارائه شده در این مطالعه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در شهر ماهدشت به عنوان بررسی موردی از شهرهای مهاجرپذیر تلفات ناشی از بحران زلزله را با توجه به آسیب پذیری آن کاهش می دهد که قابل تعمیم و بررسی در شهرهای دیگر کشور نیز خواهد بود و نهایتا یکی از مهمترین راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در این فصل انتخاب موقعیت مناسب جهت آماده سازی سایتی به عنوان محل اسکان اضطراری و موقت در جوار منطقه آسیب پذیر شهر ماهدشت می باشد. در زمینه اسکان آسیب دیدگان از زلزله در شهر ماهدشت در دو مرحله اسکان اضطرای و اسکان موقت باتوجه به شرایط موجود و استانداردهای مطرح در این زمینه پیشنهاداتی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مخاطرات محیطی، زلزله، کاربری اراضی شهری، مدیریت بحران، آسیب پذیری شهرها، ماهدشت
 • هدی کریمی پور، زینب یگانه کیا، یدالله کریمی پور صفحه 209
  موقعیت جغرافیائی و اقلیمی خاص ایران، تنوع بسیاری بالائی را در آن از نظر زیست محیطی و فرهنگی ایجاد نموده که این مساله شرایط مساعدی را برای توسعه گردشگری در اکثر مناطق کشور فراهم آورده است. ولی متاسفانه توسعه این صنعت به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و فقدان یک چارچوب علمی قوی جهت حمایت از آن، به تحقق نرسیده است. لذا هدف اصلی این تحقیق، معرفی یک چارچوب جامع جهت ارزیابی توان گردشگری نقاط مختلف کشور می باشد. با این هدف، ارائه این چارچوب در دو فاز به انجام رسیده است. فاز اول الگوی معرفی شده، مربوط به درجه بندی شهرستانهای مختلف یک استان برای توسعه گردشگری است. فاز دوم مدل پیشنهادی، به طرحریزی توسعه گردشگری در مناطق دارای توان اکولوژیک پرداخته است. جهت آزمون مدل های پیشنهادی، بر روی یک نمونه واقعی، استان اصفهان در ایران انتخاب شده است. با اجرای مرحله اول مدل بر روی 21 شهرستان این استان، آنها در 4 گروه از سطح 1 تا 4 طبقه بندی شدند. همچنین پس از اجرای قسمت دوم مدل بر روی یکی از دهستانهای فریدونشهر که از شهرستانهای طبقه 1 بود، مشخص شد که مساحتی در حدود 10 کیلومتر مربع از این دهستان، بهترین مکانها جهت احداث مجتمع های گردشگری هستند.
  کلیدواژگان: گردشگری، مکانیابی، معیار، توان اکولوژیک، GIS
 • محمد تقی رهنمایی، ایوب منوچهری میاندوآب، امین فرجی ملایی صفحه 223
  شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری، نقش بنیادینی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان را دارد. اما در عین حال تاکید بر ابعاد کمی رشد در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به دو قطبی شدن شهرها گردیده است. و از این روی برای حل مشکلات بشر شهرنشین و ارتقاء ابعاد کیفی زندگی او مفهومی تحت عنوان کیفیت زندگی مطرح و مورد تحقیق قرار گرفت. در واقع هدف مقاله تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب بر مبنای 6 شاخص اقتصادی، اجتماعی، مسکونی، دسترسی به تسهیلات و امکانات شهری، دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت بهداشت محیط می باشد. روش به کار گرفته در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از تکنیک کوکران استفاده شده و در نهایت برای تحلیل و رتبه بندی محلات، روش آنتروپی و SAW به کار گرفته شده است. بر مبنای بررسی های صورت گرفته شاخص فضای سبز با امتیاز 477/0 و اختلاف چشمگیری نسبت به بقیه شاخص ها از اهمیت بالایی برخوردار بود. در کل میانگین هریک از عامل ها محاسبه شده است که عامل خدمات و تسهیلات شهری با امتیاز 138/0 در رتبه اول قرار گرفت که نشان دهنده عدم رضایت ساکنین بافت فرسوده از این شاخص می باشد که در برنامه ریزی های آینده باید به آن توجه زیادی شود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکنیک SAW محلات 21، 19 و 20 از نظر شاخص های مورد مطالعه در بهترین شرایط و محلات 11، 10 و 12 در بدترین شرایط و پایین ترین رتبه قرار دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، شاخص، بافت فرسوده، تکنیک SAW، شهر میاندوآب
 • سید مصطفی مختاباد، فرح حبیب، حمیدرضا شعاعی صفحه 241
  حسینیه ها از جمله اماکن مذهبی بشمار میروند که بر اساس باورها و عقاید شیعیان از احترام و جایگاه والای برخوردار بوده و هستند. ماندگاری این فضاهای مذهبی و برگزاری مراسم آیینی عاشورا به چه دلیل می توانسته توجیه پذیر باشد؟ در مقاله حاضر با رجوه به نظریات اندیشمندان و صاحبنظرا این حوزه به دلایل ماندگاری فضاهای عمومی شهری بطور اعم و ماندگاری فضاهای حسینیه ها بطور اخص پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر «توصیفی» و «تحلیلی» همراه با روش مطالعات میدانی و فراتحلیل بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در طرح ریزی و طراحی تکایا تقریبا الگوی مشخصی دیده می شود. تکیه ها در فرم سنتی آن؛ فضایی باز و عمومی است که فضای مربعی شکلی در تقاطع دو و یا چند گذر اصلی و فرعی قرار دارد. در اقلیم گرم و خشک تمامی ورودی ها به آن، به صورت گذرهای سرپوشیده است. از نقطه نظر بافت شهری نیز تکایا در داخل بافت مسکونی قرار گرفته اند و ارتباط نزدیکی با باهمستانها و محلات شهری دارند. در انتهای مقاله به بررسی دلایل ماندگاری حسینیه ها بر حسب نوع فعالیت، معنا و کالبد پرداخته شده و نتایجی چند در این رابطه اشاره شده است.
  کلیدواژگان: حسینیه ها، ماندگاری، بازتاب فرهنگی و دینی، معنا، فعالیت و کالبد
 • سیدعلی صفوی صفحه 255
  نظام تصمیم گیری شهری نمی تواند کارگزار ناکارایی توسعه شهر و عنصری منفعل و غیر مسئول در قبال عدم تحقق طراحی مطلوب شهرها باشد. امروزه با گذشت چند دهه از تبیین نقش موثر طراحی شهری در بهبود شریط زیستی شهرها و ارائه نظریات متعدد در این زمینه، بیشتر گروه های حرفه ای، سازمانها و اتحادیه های توسعه شهری جهان در این ارتباط موضع گیری نموده و تلاش کرده اند تا جایگاه طراحی شهری را (اگرچه با تعابیر متفاوت) در اسناد حقوقی و الزام آور توسعه شهری تقویت نمایند. این امر متاسفانه بازتاب موثری در سازمان های تخصصی کشورمان نداشته است. از مهمترین جلوه های عدم تحقق پذیری طراحی شهری در کشور می توان به مواردی چون؛ ضعف کیفیت اجرا، زمان طولانی اجرا یا حتی اجرا نشدن طرح ها، ضعف مدیریت تهیه طرحها (نیازسنجی و تعریف پروژه ها، هدایت و نظارت بر پروژه ها و غیره) و در بسیاری از موارد تهیه طرح های موازی و یا متفاوت بودن طرح اجرا شده از طرح (یا طرح های) تهیه شده اشاره کرد. این امر نه تنها موجب اتلاف هزینه های زیاد می شود، بلکه منجر به صرف زمان و منابع تخصصی و آسیب های اجتماعی فراوان نیز می گردد. در این میان نظام مدیریت توسعه شهری بعلت گستردگی وظایف و اختیارات خود در مدیریت و هماهنگ سازی بقیه عوامل موثر در نظام مدیریت توسعه شهری، به عنوان مهمترین عامل بسترساز یا مرتبط و موثر بردیگر عوامل تاثیرگذار در تحقق طراحی شهری مطرح است. در این تحقیق با بررسی چالش های تحقق پذیری طراحی شهری در ایران به واکاوی عوامل آن در نظام مدیریت توسعه شهری پرداخته و موضوع را از این منظر مورد مداقه قرار داده ایم. در مجموع جامعه مخاطب این تحقیق، مهمترین چالش های مدیریتی تحقق پذیری طراحی شهری را در سطوح و موضوعات زیر مطرح کردند. این چالش ها بعنوان مبنای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:سطح کلان: مسائل مربوط به ساختارهای کلان تاثیرگذار؛ چالش های حقوق و قوانین توسعه شهری؛ چالش های ساختار مدیریتی (تشکیلات، اختیارات، وظایف و غیره)؛ سطح میانی: ویژگی های نهادی و روابط سازمانی و عوامل مرتبط با آن: 1. چالش های جلب مشارکت اجتماعی و اقتصادی (سرمایه گذاری)؛ 2. چالش های فنی و مهندسی نظام مدیریت توسعه شهری؛ 3. سطح خرد: نظام های خرد موثر در توسعه شهر؛ 4. چالش های مدیریت توسعه شهری در ارتباط با بخش تخصصی (حرفه ای و دانشگاهی).
  کلیدواژگان: تحقق طراحی شهری، مدیریت توسعه شهری، تمرکزگرایی، طراحی شهری خوب، ساختار سازمانی
 • هاله حسین پور، هاشم داداش پور، مجتبی رفیعیان صفحه 273
  مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب وکار (BID) یکی از استراتژی های موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 238 نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.
  کلیدواژگان: مراکز شهری، باززنده سازی، کیفیت زندگی، بهبود نواحی کسب و کار، شهر ارومیه
 • مهدی نوجوان، علی اصغر محمدی، اسماعیل صالحی صفحه 285
  تصمیم گیری یکی از مهمترین وظایف مدیریت است. یکی از دلایل موفقیت برخی از افراد و سازمان ها اتخاذ تصمیم های مناسب است. از این رو، ضرورت وجود روش هایی علمی که انسان را در این زمینه یاری کند، کاملا محسوس است. این امر منجر به توجه محققین در دهه های اخیر به «مدل های چند معیاره» (MCDM) برای تصمیم گیری های پیچیده شده است. این روش ها برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه سازد، مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردهای متعددی در علوم مختلف دارد. هدف از این مقاله بررسی کاربرد مشخصی از این روش ها در برنامه ریزی شهری و منطقه ای یعنی در انتخاب مکان مناسب اسکان می باشد. برای این منظور ابتدا معیارهای لازم جهت مکان یابی شناسایی شد و سپس با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان وزن معیارها بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از این روش ها می توان مسائلی را که با گزینه ها یا راهکارهای متعددی سروکار دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اولویت بندی گزینه ها را انجام داد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد روش های تصمیم گیری چند معیاره با توجه به سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و استفاده از چندین معیار سنجش به جای یک معیار سنجش می تواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد مطلوبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی شهری، مکان یابی، SAW، TOPSIS
 • راضیه رضا زاده، اسفندیار زبردست، لاله لطیفی اسکویی صفحه 297
  افزایش قابلیت پیاده مداری با توجه به منافع محیط زیستی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، ادراک محیطی و ارتقاء ایمنی و امنیتی که دارد، به موضوعی کلیدی در مباحث شهرسازی تبدیل شده است. لذا در این میان درک شاخص های تاثیرگذار بر قابلیت پیاده مداری شهرها و محلات از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. هدف خاص این تحقیق درک مولفه های تاثیرگذار در پیاده مداری محله از منظر ساکنین است. بدین ترتیب با سنجش تناوب پیاده روی هفتگی و خوشایندی آن به عنوان معیار های پیاده مداری محله (متغیر وابسته) و ارتباط آنها با ویژگی های محیطی (متغیر مستقل)، مولفه های تاثیر گذار بر قابلیت پیاده مداری شناسایی می گردد. استخراج روابط با تکنیک پرسش گری از 200 ساکن محله چیذر بوده است. تحلیل روابط و مدلسازی توسط آزمون های همبستگی، تحلیل عاملی و رگرسیون خطی انجام پذیرفته است. برخلاف انتظار، رابطه ای بین تناوب و خوشایندی پیاده روی دیده نشد و ویژگی های تاثیرگذار بر این دو نیز متفاوت بود. بررسی هدف از پیاده روی به عنوان عامل مداخله گر تاثیر مهمی بر یافته های تحقیق دارد. به گونه ای که نشان داد تناوب پیاده روی با تردد اجباری و خوشایندی با تردد اختیاری دارای رابطه معنی دار است. بررسی ویژگی های محیطی تاثیر گذار نشان می دهد که ویژگی های کالبدی، ترافیکی و شبکه راه ها بر تناوب پیاده روی موثرند. در حالیکه کیفیت های محیطی محله و ابعاد اجتماعی آن نقش بسزایی در خوشایندی پیاده روی دارند.
  کلیدواژگان: قابلیت پیاده مداری، سنجش ذهنی، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی، محله چیذر
 • محمد مهدی عزیزی، مجتبی آراسته صفحه 314
  بافت تاریخی شهر یزد یکی از ارزشمندترین بافت های تاریخی شناخته شده در ایران و شاید در دنیا است. این بافت که در گذشته محل زندگی اقشار اصیل و متمکن شهر یزد بوده، امروزه تبدیل به محل زندگی اقشار عمدتا کم درآمد و اغلب غیر بومی شده است. این امر، روز به روز، این بافت را به سمت فرسودگی کامل نزدیکتر می کند. یکی از نشانه های فرسودگی این بافت، شکل گیری و رشد روزافزون فضاهای رها شده است. این فضاها علاوه بر تشویش مناظر بصری بافت تاریخی، به محل مناسبی برای فعالیتهای نامتعارف اجتماعی و سایر مسائل تبدیل شده و در عین حال، به طور غیر مستقیم، توسعه پراکنده و نامنظم را در زمین های حاشیه ای شهر یزد موجب شده است. این تحقیق، ابتدا مسائل ناشی از وجود این فضاها در بافت تاریخی شهر یزد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و براساس یافته های تحقیق، برنامه راهبردی برای توسعه این فضاها ارائه می کند. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، بر مبنای تلفیق تکنیک SWOT و منطق فازی است. از این طریق، قطعیت عوامل داخلی و خارجی موثر بر سیستم، به صورت نسبی و بازه ای تغییر می کند. یافته های نهایی چهار راهبرد کلان را برای توسعه این فضاها در بافت تاریخی شهر یزد ارائه داده است.
  کلیدواژگان: بافت تاریخی یزد، فضاهای رها شده شهری، منطق فازی، تحلیل SWOT، برنامه راهبردی
|
 • Page 7
  In order to value Mashhad air quality improvement and determine its effective factors, current study has applied contingent valuation method and two stage Heckman model on gathered data of high-polluted and medium-polluted regions of Mashhad which are gathered through field survey method. Based on results of contingent valuation method it can be say that 30 percent improvement of air quality total value in high-polluted region equals 7134146560 Rials per month and in medium-polluted region equals 5242428950 Rials per month. Therefore according to citizens’ mentality, value of 30 percent improvement of Mashhad air pollution state equals 12376575510 Rials per month. Based on results of this study, in decision-making stage, education level, age, kind of settlement region, sex and having child are significant variables on citizen's WTP for air pollution reduction. In addition education level, sex, age, household income, having child and having car are effective factors on people willingness to pay in administrating stage.
  Keywords: Air Pollution, Willingness to Pay, Contingent Valuation, Two, Stage Heckman Model, Mashhad city
 • Page 27
  Sustainable development, including harmonious growth and development of economy, environment and society, is complex task and achieving it highlights the importance of governmental institutions due to having the legal power and having task preserve public property. An effective decision-maker institution in urban sustainable development is Commission of Article five in Housing and Urban Development ministry which is only one to change an approved detailed plan of city. This research aimed at recognition study of commission of article five as mediator and coordinator institute in urban sustainable development in Tehran metropolis. In order to this, in this investigation, analytical-explanatory Method was used. Data were gathered by questionnaire in two different levels: urban managers in Commissions of article five and specialists in university. The results show that in time impart of approvals to municipal offices in strength variables, shortages in technical personnel in weakness variables, high number of undergraduates related to urban management in opportunity variables, and land rent and land dealers in threat group have highest relative weight among other variables. Corresponding to results, total relative weight of the threat factors shares the most prominent weight of all groups. Finally, research emphasizes the necessity of public participation in decision-making process for any change.
  Keywords: Commission of Article Five, Urban Management, Strategic Planning, Tehran
 • Page 47
  Pollution crisis has become one of the most complicated problems which outbreaks the urban management in charge groups of the capital Tehran, and many strategies have been used to control this problem. In this case, using simulation is one of the best tools to predict the driver behavior and also the speed and the acceleration of vehicles in the network. As well as using the pollutant emission models combined with traffic simulation software can provide a suitable prediction tool to predict the pollutants produced by urban transportation network. In this research, after studying the vehicle following models based on acceleration and velocity prediction, and beside some bases of instantaneous emission models, an urban highway in the capital Tehran was investigated. In the investigation both odd and even approach and limitation in speed of vehicles approach were supposed. Comparison the results achieved from both approaches with the ordinary conditions of the network, showed that using the odd and even approach can reduce the pollution to 50% in general. But due to the provisional conditions of this strategy some other suggestions are given in this paper.
  Keywords: Traffic micro simulation, Pollutants, Speed limitation strategy, Odd or even limitation
 • Page 61
  Persian garden design is one of the main elements in the architecture and landscaping in Iran and the whole lands influenced by the Iranian culture. This phenomenon has always been present in Iranian's life and they have had a close connection to this ancient tradition. Hence, it can be said that Persian garden design is one of the most crucial features in shaping Landscape, in particular, and creating built environment, in general, throughout the Iranian history. In this research, we don’t intend to valuate the Persian garden design or favor it in Landscape architecture. Our purpose in this study is to seek our identity in Landscape architecture through examining space elements in the Persian garden design. How this space in the physical structure of Persian garden is grasped by viewers or whether the physical structure of this phenomenon still persists in the collective memory of Iranians is not the point to be scrutinized by this research. Any answer to these questions requires probing into other fields. The research methodology in this study was descriptive and analytical and we have collected data in field and bibliographic investigations. This study shows that the Persian garden design is a systematic space shaping with respect to all phenomenological aspects of this concept, and it can be described as a worthy system in Landscape architecture and a pioneering approach in designing and organizing built environment in connection with nature.
  Keywords: Persian Garden Design, Phenomenology, Landscape Architecture, Space, Identity
 • Page 81
  As an edge of a seaport and much more important as a frontline of international communication, Coastal texture of Bandar Abbas is of great importance. Due to its strategic location, this texture can be easily defined as an expression of Iranian Culture and civilization. Despite the recent years Local and subject oriented plans of Bandar Abbas coastal zone, and also designers and Constructorsefforts aimed to Upgrading and revising under construction coastal plans, yet the old ruined confusing landscape of these Iranian coastal zones, indicate such a lack of integrated management of this urban texture. The knowledge of design requirements in coastal zone, its cultural characteristic, climatic condition, identity, economic consideration and environmental requirements, as well as modern technologies and materials seem to be so much important in order to organizing the historically valuable old texture of Bandar Abbas. Hence, the present study, firstly analyze different aspects of, as mentioned above, Bandar Abbas’s recent status conditions and secondly with the integrated management approach, it suggests strategies to fulfill coastal zone organization. The research method as based on field study and surveys in city of Bandar Abbas. Introducing some patterns and criterias, thisarticle assess and analyze data according to SWOT table, and after a definition of basic and fundamental strategies, it reveals the large, medium and short term action plans to fulfill them.
  Keywords: Integrated Management, old texture, Coastal texture coast Organization, Coastal zone of Bandar Abbas
 • Page 93
  Passive defense is one of the contemporary issues, which has been considered in urban plans. Nowadays, this issue is included in urban master plans via setting specific regulations on location of land uses and empowering of buildings which can be used for all cities(not only the case study). This research contributes to decrease in possible damages from military attacks in cities by introducing a new method, analyzing city and it`s effective elements on passive defense. Birjand is one of the border line cities of Iran which due to be the center of Southern Khorasan province and locating of managerial and strategic centers, has a special condition. To identify the vulnerable elements of this city from passive defense point of views, the Delphi method were used regards to the previous studies had been done on this issue? Base on this, a twenty-item list containing the vulnerable elements prepared and valued by Analytic Hierarchy Process (AHP). Then the vulnerability layer produced with the interpolation density analysis using GIS software. In addition to the vulnerable elements, the effective urban indexes on this issue such as population densities and size of plots have been surveyed in order to prepare the vulnerable layer of the city. After this, the produces layers mixed with each other and make the final vulnerable zoning of Birjand with passive defense approach. At the end, based on the analysis conducted about each urban element, the mitigating solutions and recommendations proposed in order to decrease the level of damages from military attacks.
  Keywords: Operating non, defense, logistics planning, vulnerability, Delphi, Birjand
 • Page 111
  Aim to design targeted subsidies, trying to reduce energy consumption and improve income distribution situation in Iran. In this paper the factors affecting society different strata tend to use the public transport system after being targeted subsidy plan in 22 regions of Tehran metropolitan is analyzed. Research objective "impact assessment variables determine the behavior of citizens, such as employment status, gender, age and type of personal to vehicle use on public transport following the implementation of targeted subsidies. Methods of research "- descriptive and analytical survey that 400 completed questionnaires in the 22 regions of Tehran has been done. To analyze data obtained from the inquiry and assessment of the interaction of variables, test "Phi and Cramer s V coefficient", "goodman & kruskal Tau coefficient ", "Lambda coefficient" and "Pearson chi coefficient" is used. Findings of study show, relationship between education level of citizens and their awareness of targeted subsidies plan, employment standards of citizens and "economic effect" targeted subsidy plan, the type used by citizens and effect "Traffic" criteria and targeted subsidy plan, the type of device used citizens and "environmental effects" criteria of targeted subsidies plan is significant.
  Keywords: public transportation system, awareness level of citizens, targeted subsidy plan, the regions of Tehran Municipality
 • Page 123
  Base Transceiver Stations (BTS), are mobile communication network components. Establishment of these sites as elements that have physical dimensions and own unique features, imposed unfortunate consequences on the urban areas. The intensity of these effects is much more than what was expected through ignoring urban planning principles and rules. Minimizing the number of BTS stations through site sharing approach between different operators is one of the most important strategies in reduction of adverse effects of those sites. In this research, to evaluate possibility of applying this approach in Tehran city, based on data types, first we used ArcGIS software to study current status of network deployment of three active mobile operators in Tehran, and then we evaluated the site sharing approach to organize sites deployment systems according to the network technical requirement. Data analysis based on possibility of sites relocation, considering operators nearby sites distance and using existing sites, then neighbor sites in distance less than 50 m, 50 to 100 m, 100 to 150 m and 150 to 200 m identified. Research findings shows that theoretically and potentially for nearby sites in less than 50 m distance, it is possible to reduce 432 sites to 215 sites, for nearby sites within 50 to 100 m, from 156 sites to 76 sites, for nearby sites within 100 to 150, from 186 sites to 90 sites and for nearby sites within 150 to 200 m from 224 sites to 106 sites, and overall for all nearby sites within less than 200 m distance, it is possible to reduce 998 sites to 487 sites. Considering technical specifications of sites network, relocating of sites with less distances is more feasible and finally in practice, relocating many of the listed sites is possible.
  Keywords: Base Transceiver Stations (BTS), Site Sharing, Organizing, Site Selection, Geographic Information System
 • Page 143
  As we know with increasing urban population and urban development, the issue of leisure and work alongside people in everyday mobility of people were questioned, given the lack of leisure facilities in our community led city planners to think to put this organization in order to overcome is to provide strategies. However, it is clear that success in this arena and achieve spiritual and material interests resulting from its knowledge requires strengths, weaknesses, opportunities and threats to the study area, which is the industry's capabilities and benefit from tourist attractions and old tissue elements related to those programs, if done without the knowledge and led to the destruction and degradation are the powers, so in most tourist areas and the necessity of recognizing state tourism organization to be felt. This study was aimed at trying to plan for the tourism elements of the old tissue using SWOT method first, strengths and weaknesses that are emanating from within the problem with external opportunities and threats analysis reviewed and suggestions were essential In order to exploit the strengths, opportunities, weaknesses and threats of decreased awareness of strategies to overcome problems they should be presented every few programs and strategies cannot cause immediate problems are solved according to plan, but in this particular category of separation not the subject of urban planning can be a step towards reducing the problems in this area harvest.
  Keywords: tourism, fabric, SWOT method
 • Page 157
  Perhaps one of the most important aspects of rural development, rural management is arguably the most important dimensions A very important role in rural development activities is responsible for coordination. Iran has a long history of management in rural areas is, However, no factor in the failure of rural development programs, most importantly lack of proper understanding of rural management, And its characteristics and differences between urban and rural areas, and the difference in how they handle it. As is obvious and clear goal and the main stakeholders are the rural people in development programs, And the satisfaction of managers and officials is one of the most important points must be considered in the plan. So the main question of this study is to what extent is performance managers in rural management? The present study analyzed the economic, social and Skeletal - the Environmental managers’ in Kunany sector deals. It should be noted that Methods used in the study Survey of descriptive and analytical. After collecting and processing data and statistical analysis Spss software and the use of statistical tests such steed mean, Wilcoxon and paired t-test The result was that the management of rural managers terms of size and performance(economic3/48, social 3/11 and Skeletal - the Environmental3/54) There is a significant relationship. So managers’ since its formation so far have played an effective role in development of villages. The results of the study, manager’s major problem in rural development, Lack of financial resources and credit for rural more development. That In addition to helping the government, managers also ways to finance the participation of the people should adopt.
  Keywords: manager, Dimension of economic, social, Skeletal, the environmental, Rural Management, Rural Development
 • Page 175
  Integrated Rural Development is the complicated and multipartite process that affected by various functions such as economic, social, politic, environmental etc and the function all this elements can will have various impact dependent on gate in the what development stage each of rural habitation. Three purpose will pursuit in this articale:1- Determine place and station each of rural in habitation network system;2- Determine level of having habitations in elements of development and 3- Recognize challenges and effective elements on Khanmirza rural district development. The method of survey is usage attributive resource and place study‚ usage Hanks Muller Scalogeram as well as software such as SPSS‚EXCEL and Arc GIS for preparation charts and maps and data analysis. The main discovers in this research is: propriety population whit level of Khanmirza rural development‚ unused various element in rural development simultaneously and finally disproportionate Khanmirza rural district with discussed balance level in Integrated Rural Development.
  Keywords: Integrated Rural Development Strategy‚ Khanmirza ‚Hanks Muller Scalogeram
 • Page 193
  How to reduce the vulnerability of cities against earthquakes? Changes in land use in cities are one of the ways that the earthquake has been proved effective in dealing with injuries. Therefore, urban land use planning, zoning and development regulations (height, density and functional) separation of land, allocation of adequate space for various activities, taking into account the adjustment member, the privacy of dangerous areas, and inconsistent manual transmission, developed criteria and regulations in the field of fitness and ultimately predict the crisis and it needs to reduce vulnerability of urban areas is. Settlement in the area of earthquake victims in temporary settlements and the Emergency Housing Mahdasht in two stages according to the conditions and standards set forth in the proposals presented.
  Keywords: Environmental hazards, earthquakes, land use planning, disaster management, urban vulnerability, Mahdasht
 • Page 209
  Special climate and geographic situation of Iran has created great environmental and cultural diversity which has provided a suitable situation for tourism development in the most parts of the country. Therefore the main goal of this research is to introduction to a comprehensive framework for assessing tourism potential in different parts of the country. For achieving this aim, this research has offered a precise framework for evaluating of the tourism potential of Iran in two phases. In the first phase, different townships of a province were classified for tourism development based on their various potentials. The second phase of the suggested framework deals with designing a model for tourism development in the selected townships based on their ecological capability. For testing the suggested model on an actual sample, the Isfahan province in Iran was selected. By implementing the first phase of the model on 21 townships of this province they have been categorized in 4 classes, from 1 to 4. Also after examination of the second phase of the model on one of the rural districts in Isfahan, it was specified that the area with 10 km2 from this rural district is the best place for construction of tourism complexes.
  Keywords: Tourism, Site selection, Criteria, Ecological Capability, GIS
 • Page 223
  City as highest symbol of human civilization has a fundamental role for all citizens. But concentrating only on the quantitative aspect of cities has created a bio polar character in most of the developing countries. So the concept of quality of life deals with the problems of urban residents and promotion of his qualitative aspect of living. In fact this paper tries to explain the quality of life in the eroded fabric of the Miandoaab city on the base of four socio-economic, physical-environmental and mental-subjective indexes. The methodology of the research is based on descriptive-analytical methods by conducting a field work to complete the given questionnaires. Cochran technique was used to determine the number of samples, then Entropy and SAW techniques were applied to analysis and rank the different neighborhoods. The results revealed that the index of green space with score of 0.477 showed clear difference with other indexes. In general, the mean of each factor was calculated which the factor of urban service and facility scored 0.138 and placed in first rank as residents were dissatisfied regarding to this index. It seems that provision of urban facilities should be considered more seriously in future planning. The findings from SAW technique revealed that neighborhoods of 19, 20 and 21 had an appropriate condition while the neighborhoods of 10, 11 and 12 placed the lowest rank.
  Keywords: urban quality of life, index, eroded fabric, SAW technique, Miandoaab city
 • Page 241
  “Hosseineye” including religious societies are based on beliefs and beliefs of the Shiites and are respected and enjoyed high status. The persistence of religious spaces and rituals of Ashura ceremonies because of what could be justified? In the present article ideas and thinkers in this area due to the persistence of urban public spaces and the whole of the shelf space in particular has been “hosseineye”. The research results show that the planning and design patterns Takaya almost certain to be seen Relying on its traditional form, open space and public space that is square at the intersection of two or more passes and is a subsidiary.All entrances to the hot and dry climate, it is an indoor Gzrhay. Point within the context of urban housing is also Takaya and urban areas are closely related public spaces.
  Keywords: hosseineye”, reflecting the cultural, religious sense, body work
 • Page 255
  Investigating the main challenges of urban feasibility in Iran, some points can be mentioned such as; weaknesses of the quality of implementation, over length of the implementing process or even not finishing or abandoning a project, and in many cases providing several parallel plans for some specified subjects of urban design project. This condition leads to consuming so much time and expenses and other sources in vain. So the subject of implementation, as a main part of urban design process, is considered not only un-negligible but also vital. On the base of the researches done by the author, the system of urban developing management, due to its important role of coordinating other Interfering factors in development of the city, can be identified as the most important and influencing factor of urban design implementation process. This role is such important that if you ignore it, you might lose the best opportunities of implementing the best urban design plans, or in the other side, the mall urban development management of the city can be ended to the same consequence. Researches shows that the challenges of implementing of a good Urban Design project, can be categorized in three levels; (the basis for this research)1- Macro-level: organization system, law materials2- Mid-level: capital investing, public participation3- Micro-level: consulting companies and executive system
 • Page 273
  Nowadays, city centers are facing with decline in function, whilst in the past; city centers were focal concentration and also a place for special events and always took into consideration as the most important part of city. For passing this situation, renovation and rebuilding of these centers are a required issue. Amongst, Business improvement districts (BID) method is one of the newest effective strategies in modernized renovation that is used for reviving the city centers. Purpose of this article is evaluating and explaining conformity of this method in Uremia city center and examining effective factors for increasing the quality of life. Research method in this article is descriptive-analytic. Method of data gathering includes library studies, questionnaires and field observations. Sampling way is based on simple random sampling method and target community is selected from residents, merchants and travelers to this area. Sample's volume were 238 unit and questionnaires controlled by using Cranach’s Alpha Reliability and validity is confirmed by using Bartlett's test and KMO index. Data obtained from questionnaire were analyzed by using T test, Regression and path analysis. Research results confirm the using of this method for the revitalization of Uremia city. Not being single-dimension of BID method and promoting of business condition through improvement and increasing life quality in the selected domain are the main reason in compatibility with this method. In addition, the findings show that physical factor has the strongest role in improving life quality in the city center.
  Keywords: City Centers, Revitalization, Quality of Life, Business Improvement District, Uremia City
 • Page 285
  Decision making is one of the most important duties of management. Appropriate decision making is one of the reasons of success of people and organizations. So, the necessity of existing of the scientific methods that can help man in this subject is obvious. This subject led to attention of researchers to the multiple criteria models (MCDM) for complicated decision makings in the recent decades. These methods have been used for decision making in the condition that the selection of the options are difficult due to the antonym criteria and have various applications in the different sciences. The objective of this paper is exploring of the specific application of these methods in the urban and regional planning, i.e. in the selection of the proper site for the residence. For the selection of the site, initially necessary criteria are determined. Then using the expert’s viewpoints the weights of criteria are calculated. The results showed that using these methods the analyzing and doing priority processing for problems that deal with several options would be possible. Also the results showed that the multiple criteria decision making can have proper application in the analysis of subjects related to the urban and regional planning due to simplicity, flexibility, and use of the quantitative and qualitative criteria simultaneously and several criteria instead of one criterion.
  Keywords: Multiple decision making, urban planning, Site selection, SAW, TOPSIS
 • Page 297
  Walk ability has become one of the major concerns in urban planning, in recent years. Increasing walk ability is considered as a solution for many environmental problems such as global warming, air and noise pollution, dependence on fossil fuel, and mental and physical health of urban residents as well as improving the quality of urban spaces. The aim of this research is to understand the factors affecting neighborhood walk ability for residents. As criteria for neighborhood walk ability (dependant variable) and its relation with environmental characteristics (independent variable) the related walk ability criteria are recognized. Relationships were identified using data gathered from about 200 questionnaires filled by the Chizar neighborhood residents. Relationship analysis and modeling are conducted thorough correlation analysis, factor analysis and linear regression analysis. The findings of the study show that despite expectation, there was not any relationship between walking frequency and walking pleasantness; the characteristics influencing these were also different. Considering the purpose of walking as an intervening variable, it was found that walking frequency is highly correlated with necessary activity; and walking measurement is highly correlated with optional activity. Examining the environmental characteristics shows that the physical characteristics, traffic levels and road networks influence walking frequency. While neighborhood environmental quality and its social dimension highly contribute to walking pleasantness.
  Keywords: Walk ability, perceptual measurement, factor analysis, linear regression, Chizar neighborhood
 • Page 314
  Historical zone of the city of Yazd is recognized as one of the most valuable historical zones in Iran, and perhaps in the world. It is now as one of the main destination of national and international tourists. Historically, this zone was residential part of the city for higher social class groups high income people. However, it is now converted mostly to lower-income and often non-native social classes. This process gradually affected the deterioration of this city texture. One of the signs of exhaustion is the growth and increase of Brownfield areas in this zone. Furthermore, these spaces have destroyed visual landscape of the historical zone and have been converted to unusual activities and serious social problems. This problem has also led to urban sprawl in Greenfield peripheries of the city, indirectly.The methodology of this research is based on combination of SWOT analysis and fuzzy logic technique. In this method, certainty of internal and external factors converted to uncertainty and relative mode. The findings of this research suggest four strategies to develop these spaces in historical zone of the city of Yazd.
  Keywords: Historical Zone, Yazd, Brownfield, Fuzzy Analysis, SWOT Analysis, Strategic Plan