فهرست مطالب

لسان مبین (پژوهش ادب عرب) - سال دوم شماره 4 (تابستان 1390)
 • سال دوم شماره 4 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/05
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صفحه 0
 • دکتر غلامعباس رضائی، ابوبکر محمودی صفحه 1
  محتوای اشعار اسلامی حسان در مقایسه با اشعار جاهلی وی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی دچار تغییر و دگردیسی شده است. در پاره ای از اشعار اسلامی حسان شاهد مفاهیم و تعابیر کاملا جدیدی هستیم که در دوران جاهلی شاعر سابقه نداشته است، مزید بر اینکه وی در دوران اسلامی از پاره ای اغراض شعری مانند خمریات و قصاید صرفا عاشقانه که در دوران جاهلی به آنها پرداخته بود، روی برتافته، و به جای اینچنین اغراضی شعر خویش را درخدمت دفاع از دین مبین اسلام و رسول معظم(ص) و یاران وی قرار داده است. اما حسان در اشعار مدحی و مرثیه های خود همان روال سابق جاهلی را در پیش گرفته و مضامین و مفاهیم آنرا دوباره تکرار کرده است. میزان مدیحه ها و مرثیه های حسان در دوران اسلامی به مراتب بیشتر از دوران جاهلی است، به این معنی که شاعر در دوران جاهلی تمایل چندانی به مدح و رثا نداشته و در دوران اسلامی بیشتر به این اغراض پرداخته است.
  کلیدواژگان: حسان، تطور خمریات و هجویات، تغزل، مدیحه، دوره جاهلی و اسلامی
 • دکتر علی سلیمی، پیمان صالحی صفحه 25
  افسانه ها از منابع الهام بخش شاعران معاصر عرب به شمار می روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به علت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی که شاعران در آن به سر برده اند، خوانشهای متفاوتی از این افسانه صورت گرفته است، به طوری که هر کدام از شعرا، نقابی متناسب با خود از آن ساخته اند. گاه سندباد درپی ناپیداها، و دستیابی به عدالت و حقیقت ناب است، و گاهی به دنبال کشف ابزارهایی، برای ساختن تمدنی جدید، و زمانی نیز، به خاطر اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی، در رنج تبعید به سر می برد و در پی یافتن دارویی است که جسم علیل خود را بهبود بخشد. گاه مانند سندباد افسانه ای، با موفقیت از سفر باز می گردد، و زمانی نیز، شکست و نا امیدی، تنها دستاورد سفرهای پر ماجرای اوست. دراین مقاله، خوانشهای متفاوت چهار شاعر معاصر عربی: بیاتی، سیاب، حاوی و عبد الصبور، از این افسانه واکاوی شده است.
  کلیدواژگان: افسانه سندباد، شعرمعاصر عربی، بیاتی، سیاب، حاوی، عبد الصبور
 • دکتر رضا سمیع زاده صفحه 45
  «قصیده ی عینیه ی» [1]شیخ الرئیس ابو علی سینا و «نی نامه ی» [2]مولانا جلال الدین محمد رومی از این جهت که هر دو بیان کننده ی هبوط روح انسانی از عالم ملکوت و مجردات به کالبد تیره ی انسانی هستند شباهت هایی دارند. اما از آن جهت که ابن سینا به مساله نگاهی عقلانی؛ و خشک و فلسفی، اما مولانا نگاهی دردمندانه و عاشقانه و از سر سوز دارد از هم متفاوتند. ابن سینا روح انسان را واردی ارجمند می داند و به ورودش دل خوش می دارد و از فرط دلخوشی و غرور علمی آن را در قالب معمائی طرح می کند و از مخاطب می طلبد که منظور او را دریابد. اما فریاد مولانا از این پیشامد بلند است و سینه ی شرحه شرحه از فراق می خواهد که سوز اشتیاق به وصال مجدد را بازگوید، باشد که بدین ترتیب تشفی قلبی برایش حاصل شود. ابن سینا به هبوط نگاهی آموزشی - تعلیمی (educational) اما مولانا نگاهی احساسی و عاطفی (emotional) دارد. ابن سینا واقعه را خطیر نمی بیند، بلکه امر برایش طبیعی جلوه می کند. اگر چه تلاش نموده، ماجرای هبوط را در قالب معما بیان نماید اما کلامش چندان به سوی زبان استعاری و رمزی نگراییده است، بلکه لبریز از صراحت است. اما مولانا به سبب دردمندی و بزرگ دیدن واقعه، کلامی بس استعاری و کنایی اختیار کرده است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر عربی، عینیه ی ابن سینا، نی نامه ی مولوی بلخی، قرنهای 4و7 هجری، ادبیات فارسی و عربی
 • دکتر عنایت الله شریف پور، محمد حسن باقری صفحه 61
  روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم، به خصوص ملل همجوار، از دیرباز مرسوم و متداول بوده است. در این میان رابطه فرهنگی، زبانی و ادبی ملت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملت دیگری بوده است.
  فرخی یزدی، شاعر معاصر ایرانی، متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی،شاعر معاصر عراقی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیات کشور خویش به خاطر رواج ادبیات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.
  در این مقاله سعی شده است، تا با بررسی زندگی، آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی بیان گردد و توانمندی های ایشان در پیشبرد اهداف ادبیات کارگری، در زبان وادب فارسی و عربی، تا حد امکان، نشان داده شود و همچنین میزان تاثیرگذاری اندیشه های کارگری انقلاب بلشویکی در آثار قلمی و فکری هر دو شاعر ترسیم گردد و نشان داده-شودکه آبشخور اصلی اندیشه های هر دو شاعر علاوه بر ادبیات قدیم، ادبیات ودیدگاه های اندیشمندان سوسیالیستی کارگری است.
  به نظر می رسد، مضامین اصلی ادبیات کارگری که این دو شاعر به آن پرداخته اند، تقریبا مشابه است و دیدگاه های آنها نیز در مورد آن، شباهت های زیادی دارد.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، ادبیات کارگری، فرخی یزدی، جمیل صدقی زهاوی، ادبیات فارسی و عربی
 • دکتر محمد شفیع صفاری صفحه 85
  ادبیات تعلیمی و غنایی ما، بویژه در بخش عرفانی، از سرچشمه ی فیاض انوار تجلی حق و سخنان پیام آور راستین که: «و ماینطق عن الهوی» بهره ها گرفته است؛ چنانکه مطالعه ی آن آثار، پس از گذشت قرن ها، تاریکی را از دل ها می زداید و به انوار حق منور می گرداند؛ از این رو، آثار سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ و... که از این آب حیات برخوردار شده-اند، زندگی جاوید یافته اند.
  سنایی، پدر شعر عرفانی فارسی، یکی از این بزرگان آسمان ادب ایران می باشد. او در قصیده ای، مهارت و هنرمندی خود را در بکارگیری قرآن کریم و احادیث نشان داده است. موضوعی که نگارنده در این گفتار قصد بررسی و تحلیل دقیق تر آن را دارد.
  سنایی غزنوی، در این قصیده ی جذاب و دلنشین، از روی تفنن و هنرنمایی و به شیوه ی التزام، تمام بیت ها را با زیور آیات و احادیث زینت بخشیده است؛ بویژه اینکه این زیورهای نورانی را، علاوه بر مصراع نخست بیت ها، در مصراع دوم در جایگاه قافیه به طریق اقتباس، تلمیح، ترجمه، حل، عقد، درج و تضمین به کار برده است. لازم به یادآوری است سنایی از شعر و ادب عرب اطلاع و آگاهی های فراوانی داشته است. چیزی که در لابه لای آثار او به خوبی مشهود است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، ادب عرب، شعر فارسی، سنایی، اقتباس و تلمیح، ترجمه، حل و عقد
 • دکتر خیریه عچرش، کوکب بازیار صفحه 103
  ناصیف یازجی سرآمد شاعران بزرگ مسیحی عرب و بهترین فرزند زمانه ی خود بود، که در تاریخ لبنان و جهان عرب، نامی نامدار و یادی جاویدان از خود باقی گذاشت.وی از جمله شخصیت هایی است، که از مفاهیم والای قرآنی شناخت جامع و کاملی دارد، حکیم و شاعرگرانقدری است که در طول زندگی خود مورد عنایت و توجه عام و خاص قرار گرفت.
  این مقاله به بررسی تاثیر قرآن و حکمت های قرآنی و روایی بر روی اشعار ناصیف اختصاص دارد، که با مطالعه ی آنها مشخص می شود، که قرآن مجید، معانی و مفاهیم آن، نهج البلاغه و اندرزهای شیوای امام علی(ع) و دیگر پیشوایان دین، از جهات مختلف در زندگی فردی و اجتماعی ناصیف یازجی تاثیر آشکار و پنهان نهاده است، و هرکس در این زمینه تاملی بسزا کرده باشد، به درستی این عقیده اعتراف خواهد کرد.
  کلیدواژگان: یازجی، قرآن، حکمت، دوره نهضت، شاعر
 • دکتر عبدالاحد غیبی، رباب پورمحمود صفحه 125
  تاریخ هنر و ادب اروپا در دهه های نخستین قرن نوزدهم، شاهد ظهور مکتب ادبی نوینی با عنوان رمانتیسم بود. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیات ملل دیگر جهان را هم تحت تاثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی و ایران نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، میزبان این نحله ی فکری _ ادبی جدید شدند و به تبع آن، شاعران و نویسندگان بزرگی که در اندیشه تجدد و نوآوری بودند. به این مکتب نوپا گرویدند. ابراهیم ناجی، شاعر معاصر مصر و محمد حسین شهریار، شاعر معاصر ایران زمین از جمله شاعرانی بودند که سعی داشتند اندیشه-های رمانتیکی را در ادبیات سرزمین خویش بارور سازند. آثار این دو شاعر به حق آیینه ی تمام نمای لطیف ترین مضامین و مفاهیم رمانتیکی می باشد.
  اشعار ناجی و شهریار، مضامین رمانتیکی مشترک بسیاری دارند؛ عشق به عنوان یکی از این مفاهیم، جایگاه در خورتوجهی را در میان دیگر مضامین به خود اختصاص داده است، عشقی که با شور و اشتیاق در هم می آمیزد. در این میان، طبیعت پناهگاه خستگی های ناجی و شهریار است؛ هر دو شاعر هنرمندانه آن را با عشق خویش پیوند داده، در دامانش تسلی می یابند. ناجی و شهریار به گونه ای این مفاهیم را با عنصر عاطفه و خیال می آرایند که در قلب و جان مشتاقان شعر و ادب تاثیر عمیق و توصیف ناپذیری می گذارد. مقاله ی حاضر می کوشد با رجوع به دیوانهای شعر ناجی و شهریار، آن دسته از اشعار این دو شاعر بزرگ ایران و مصر را که به لحاظ تعبیر و مضمون، قرابت و شباهت عمیقی میان آنها حاکم است و مفاهیم رمانتیکی در آنها نمود بیشتری دارد با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: ایران، مصر، ناجی، شهریار، رمانتیسم
 • دکتر سید اسماعیل قافله باشی صفحه 151
  خبب یکی از مزاحفات بحر متدارک است که وزنی مطبوع و پرترنم و دلکش دارد. این وزن اساسا یکی از وزن های مخصوص شعر عربی است و در شعر فارسی چندان معمول نیست. اما شاعران خوش ذوق و نغز پرداز زبان فارسی به یکباره از این وزن زیبا غافل نبوده-اند و گه گاه در این وزن طبع آزمایی کرده اند که بعضی از آنها استادانه و جذاب از کار درآمده است.
  در این مقاله ابتدا وزن متدارک وخبب، یکی از زحافات آن مطرح گردیده و نمونه هایی از شعر عربی و فارسی برای آن ذکر گردیده و آنگاه به شکل گسترده تری مثنوی «شیر و شکر» شیخ بهائی از جهت علم عروض (زحاف خبب از بحر متدارک) مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین کوشش شده است تا تاثیرات این زحاف بر شعر زیبایی پارسی واکاوی گردد.
  کلیدواژگان: بحرمتدارک، زحاف خبب، شعر عربی و فارسی، عروض
 • دکتر عبدالحسین فقهی، محمدرضا غفاری صفحه 163
  خطابه یا ایراد سخن یا بیان مقصود به صورتی که از نظر محتوی و ترکیبات و ساختار ادبی دارای نظمی خاص و منطقی و معقول باشد، از دیرباز و شاید همزاد با پیدایش زبان وجود داشته و همزمان با پیشرفت و تکامل تمدن و اندیشه بشری این فن نیز تکامل یافته است.پیش از آنکه وسایل ارتباط جمعی پدیدآید، خطابه به عنوان وسایل ارتباط جمعی و اطلاع رسانی ایفای نقش می کرد. شاید به دلیل شنیداری بودن و زنده بودن اجرای خطابه جایگاه اثر گذاری آن هنوز حفظ شده است. با آمدن دین اسلام، محتوی و ساختار و فنون بدیعی خطابه ارتقاء شگرفی یافت و کارکرد آن راهبردی و متنوع گردید.نمونه هایی از این نوع تحولات خطابه در این مقاله آمده است.
  کلیدواژگان: خطابه، نقشهای سخنوری، خطابه عربی، ظهوراسلام، مقایسه
 • دکتر اعظم کریمی صفحه 187
  فرآیند تعامل میان نحو و واژگان در قالب استعداد زبان موضوعی است که هنوز در زبانشناسی نظریه ای علی الخصوص ساختاری، دشوار و بحث انگیز می نماید. مناظراتی که در این زمینه صورت می گیرد، نظریات مخالف ساختار گرایان در زمینه ی ارتباط ما بین نحو و معناشناسی را در کنار هم قرار می دهد. تلاش های مستمر، جهت افزایش تفاهم این ارتباط، کمک میکند تا شناخت بیشتری نسبت به معماهای پیچیده ای که شامل عملکرد زبا نشناسی اسامی، افعال، گزاره ها ((propositions و شناسه های آنها (argument) می شوند، به دست آوریم.
  پژوهش حاضر به منظور بررسی مقابله ای این دو نظریه ی ساخت گرایانه در مقابل داده های حاصله از گزارش های کلامی دانشجویان زبان عربی و انگلیسی طرح ریزی شده، تا به ارزیابی ادعاهای ارائه شده توسط این نظریه ها در زمینه ی ماهیت تلفیق و یا تفکیک نحو و واژگان بپردازد. مساله ی مورد نظر این است که آیا ساخت جمله با تاکید بر تفکیک دانش واژگان و نحو انجام می پذیرد و یا با تلفیق این دو؟ بدین منظور، 18 نفر از دانشجویان سال آخر رشته های زبان عربی و انگلیسی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی، در تحقیق شرکت داده شدند. داده های تحلیل شده نوعی هماهنگی با دعاوی موجود در زمینه ی تلفیق به نمایش گذاشتند. این مطلب دال بر این است که واژگان جزء فعال نحو زبان می باشند. موضوعی که محور پژوهش این مقاله قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: واژگان، تعامل میان واژگان نحو، ساختارگرایی، اصل فرافکنی، اصل حاکمیت و مرجع گزینی، زبان عربی و انگلیسی
 • دکتر سیدمهدی مسبوق، دکتر مرتضی قائمی، پروین فرخی راد صفحه 219
  دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشات می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری او دیده می شود و کاربرد آن نشان از ذهنیت و حالت درونی شاعر دارد. گویی او از نقش و جایگاه تصاویر شنیداری در ایجاد حیات و پویایی تصاویر کاملا آگاه است؛ لذا برای مجسم ساختن بهتر محسوسات و ایجاد حرکت و حیات در تصاویر خود، به آفرینش تصویرهایی که از رهگذر حس شنیداری ادراک می شوند پرداخته و در پی صداهای پیرامون خود رفته و گفتگوی خویش با دیگران، شیهه ی اسب و همهمه ی سپاهیان، صدای پرش تیرها و چکاچک شمشیرها، وزش باد و غرش رعد و شرشر آب را به تصویر کشیده و از این طریق تصویرگری شعر خود را کامل نموده تا مخاطب، واقعیت های دنیای ذهن و تجارب شعری وی را بهتر درک کند.
  کلیدواژگان: متنبی، صور خیال، تصاویر شنیداری، صوت، شعر
 • دکتر حمیدرضا مشایخی، محمود دهنوی صفحه 233
  نیهیلیسم یا نیست انگاری که همواره یکی از دغدغه های فکری انسان بوده است، منشا تاریخی داشته وریشه در فجایع، مصیبت ها، ناکامی ها و شکست های انسان در برابر حیات دارد. نیهیلیسم وضعیت روان شناختی و معرفت شناختی انسان را نشان می دهد که در آن معنای زندگی و هستی از دست می رود و شرایطی اضطراب آفرین و یاس آور بر انسان حاکم می شود. یکی از جنبه های نیهیلیسم تفکر در مسائل هستی است که اندیشه ی بسیاری از شاعران و فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. یکی از آنان ایلیا ابوماضی از شاعران عربی مهجر می باشد که در باره ی تفکرات وی کتب و مقالات به رشته در آمده و به جنبه های ادبی و شعری آن اشاره گردید. اما آنچه در این نوشتار مورد نظر است. نیهیلیست بودن او است ونیز اینکه چه عواملی او را به سمت نیهیلیسم سوق داده است و مولفه های نیهیلیستی او در اشعارش کدامند. آنچه که از بررسی آثار وی به دست آمده نشان می دهد، عواملی چون اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فقر و استبداد امپراطوری عثمانی، آشنایی با دو فلسفه ی بدبینی شرقی و نیهیلیسم غربی و ارتباط با شاعرانی چون جبران و نعیمه سبب شده که به سمت نیست انگاری سوق پیدا کند و در دیوان خود مرگ، وجود، جبر، تناسخ و... را از دیدگاه نیهیلیسم مورد توجه قرار دهد.
  کلیدواژگان: نیهیلیسم غربی، نیهیلیسم شرقی، بدبینی، تامل، ایلیا ابوماضی
 • دکتر رضا ناظمیان صفحه 259
  رویارویی باورها و سنت های شرقی با آزادی ها و فن آوری غرب، موضوعی بسیار مهم و جنجالی است که دستمایه ی بسیاری از رمان های مشهور عربی است. در این مقاله به برجسته ترین این رمان ها اشاره شده است و از این میان، رمان «قندیل ام هاشم» از یحیی حقی، به لحاظ مضمون و ساختار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و رمان های «موسم الهجره إلی الشمال» از طیب صالح، «الحی اللاتینی» از سهیل ادریس و «شیکاغو» از علاء الاسوانی معرفی شده است. دستاورد این مقاله، بررسی تفاوت این رمانها در پرداخت موضوع و نتیجه گیری های متنوع آنهاست. به عنوان مثال یحیی حقی سنت های خرافی شرق را مردود می داند و برخی ارزش های غربی را می ستاید و سعی دارد دین و معنویت شرق و علم و فن آوری غرب را درهم آمیزد و طرحی نو دراندازد.
  کلیدواژگان: رمان معاصر عربی، غرب مداری، چالش فرهنگی، علم و دین
 • دکتر معصومه نعمتی قزوینی، دکتر کبری روشنفکر، دکتر شهریار نیازی، دکتر خلیل پروینی صفحه 275
  «هویت» به عنوان یکی از ارکان اساسی شخصیت انسان، در حقیقت پاسخ به سوال های مهمی همچون«چه کسی بودن» و«چگونه شناسایی شدن» است که از ابتدایی ترین دوران حیات بشر مورد توجه او قرارداشته و درعصرکنونی نیز به دلیل وجود تهدیدهای بسیار، مورد توجه ویژه ی اندیشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. بررسی اشعار چهار شاعرنوگرای عراق(بدرشاکرالسیاب، عبدالوهاب البیاتی، بلندالحیدری وسعدی یوسف)، ضمن نشان دادن ابعاد فردی، ملی، قومی، شرقی و بشری بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرا، می تواند حاکی از اهمیت این مساله به عنوان یکی از محورهای اجتماعی شعر معاصر عراق نیز باشد.
  کلیدواژگان: شعرمعاصرعربی، شاعران نوگرا، عراق، هویت
|
 • Dr. Gholam Abbas Rezaie, Abu, Bakr Mahmoodi Page 1
  The content of Hassan’s Islamic poetries in comparison to his pre-Islamic works has altered both in terms of quality and quantity. In some of his Islamic poetries new concepts and interpretations could be seen whereas in pre-Islamic ones such thing is not encountered. Hassan also put away themes such as anacreontic verses and romantic odes and instead defended Islam, the Prophet and his disciples. In eulogy and elegy he applied his previous pattern of the pre-Islamic era and once again he repeated his formerly themes and concepts. His eulogies and elegies in Islamic period outnumber the pre- Islamic ones this in turn illustrates the poet’s reluctance towards the two literary devices in the Islamic era.
  Keywords: Hassan, Development, Anacreontic verse, Lampoon, Lyricism, Eulogy, Pre Islam, Islamic era
 • Dr. Ali Salimi, Peyman Salehi Page 25
  Myths are inspiring sources for the contemporary Arab poets, from which the Sinbad’s is frequently used. Divers readings of this particular myth have been put forward due to the poets’ moods and the political and social conditions of the time, as a result making Sinbad their own mask. Sometimes Sinbad is in a quest of the invisible to find plain truth and sometimes in search of implements to make new civilization, at times he is exiled due to political and social turbulences while seeking cure for his feeble body. Occasionally, like the mythical Sinbad, he returns successfully from his journey and at times with failure and depression. This paper examines four readings of this myth by Bayati, Siyab, Havi, and Abdul Sabour.
 • Dr. Reza Sami Zadeh Page 45
  Sheikh Avicenna’s “Ainiyeh’s Ode” and Moulana Jalal Al-Din Rumi’s “Letter of Reed” both express the descent of man’s spirit from heaven to darkness. However, Avicenna’s treatment of the subject is rather reasonable, serious and philosophical, whereas Moulana’s is grievous and amorous. Avicenna is cheered by man’s spirit, for he considers it as a lofty matter. Due to this happiness and academic pride, he portrays the subject in the form of a mystery. He then asks the addressee to apprehend his presupposition. Moulana is devastated by the parting of the spirit and seeks to express this unification with ardor to comfort his heart. In this respect, Avicenna casts an educational look on man’s spirit, because he does not consider the matter important yet natural. Although he tries to discuss the descent as a mystery, his diction is not metaphorical or symbolic. Moulana has rather an emotional perspective of the descent and considers the matter great and the terms he employs are quite figurative and ironical.
  Keywords: Persian poetry, Arabic poetry, Avicenna's Ainiyeh, Maulana's Letter of Reed, 4th, 7th century, Persian, Arabic literature
 • Dr. Enayat Allah Sharif, Mohammad Hassan Bagheri Page 61
  The interaction of literature and culture among nations and specially bordering ones has been common from early days. Meanwhile, Iran and Iraq's cultural, lingual, and literal relationship is more than other nations in history. Farokhi Yazdi, the Iranian contemporary poet, who died in 1939 and Sedghi Zahavi, the Iraqi contemporary poet, who passed away in 1936, both have their special place in their home country for propagating the proletarian literature and defending the poor. The present article studies and compares the life, works, thoughts and ideals of the two poets to show their art in advancing Persian and Arabic literature. In addition, extend of the proletarian thoughts of the Bolshevik Revolution on the works of Zahavi and Yazdi is also taken into account. All these findings indicate the source of their thoughts and opinion is classical literature and socialism- proletarian perspectives. The main theme of the proletarian literature that the two poets deal with are quiet similar and above all they share many common perspectives in their novels.
  Keywords: Contemporary poetry, Proletarian literature, Farokhy Yazdi, Jamil Sedghi Zahavi, Persian literature, Arabic literature
 • Dr. Mohammad Shafi Safari Page 85
  Our didactic and lyric literature, especially in mysticism has employed the true message of "plain truth"(quoted from Koran), in such a way that perusing these woks purges man's heart of darkness and fills it with absolute truth. In this respect, Sanaie, Attar, Moulavi, Sadi, Hafez, and many others who utilized such spirituality in their works have become immortal. Sanaie, the father of Persian mystic poetry, is one of the greatest literary men of Iran. He has portrayed his artistic skills in an ode by employing the words of the Koran and tradition and this is the focus of the researcher's analysis. Sanaie Ghaznavi, in a delightful and appealing ode, has embellished the lines with traditions and the Koranic verses. He applies these embellishments not only to the a-verse of each stanza but also to the rhyming parts of the second stanza in the form of adaptation, allusion, Alteration, and quotation. What is evident in the poet's work is his comprehensive knowledge of Arabic literature.
  Keywords: Koran, Adaptation, Arabic literature, Persian poetry, Sanaie, Adaptation, Allusion, quotation, Alteration
 • Dr. Khayriyeh Echresh, Kokab Bazyar Page 103
  Nassif Al-Yazeji is considered the greatest Christian Arab and a sage of his epoch. His name is immortal both in history of Lebanon and Arab for he held a comprehensive knowledge of the Koranic concepts. The purpose of this article is to study the effect of the Koranic and narrative theology on Nassif‘s poetries. Hopefully the study reveals that the Koranic concepts, Nahj Al- Balaghah, Imam Ali’s advices, and other religious leaders had their individual and social influence either directly or indirectly upon this poet. Contemplation on the subject would confirm the researcher’s claim.
  Keywords: Nassif Al Yazeji, Koran, Theology, Reformation Period, Poet
 • Dr. Abdul Al Ahad Gheibi, Dr. Robb Pour Mahmoud Page 125
  Literary history of Europe in the first decades of 19th century witnessed a new literary school known as Romanticism and in no time, it influenced the literature of many other nations. The Orient, especially the Arab countries and Iran in expanding their relation with the Occident became the host of this particular new literary school where many great poets and writers followed the trend. Ibrahim Naji, the contemporary Egyptian poet, and Mohammad Hussein Shahriyar, the contemporary Iranian poet, tried to spread Romanticism in their nations. The works of the two poets reflect the finest Romantic concepts and themes. Naji and Shahriyar’s poetries have many common Romantic themes. Love as one of these concepts is the main subject of their work, a love which is interwoven with eagerness and enthusiasm. Both poets mingle nature with love, meanwhile, nature shelters them from their fatigue and they find comfort in it. Naji and Shahriyar embellish the concepts with the elements of emotion and imagination in such a way that the effect is indescribable. In a comparative study the present paper aims to analyze the poetries of the two mentioned poets, in which the themes and interpretations are more similar and Romantic concepts are abundant.
  Keywords: Iran, Egypt, Naji, Shahriyar, Romanticism
 • Dr. Seyyed Ismail Ghafeleh Bashi Page 151
  Khabab is one of catalectic of Bahr-e MotadErek that has a harmonious rhythm. This meter is quiet common in Arabic poetry whereas in Persian it is not. However the tasteful Persianpoets, at times tried their hand in writing such rhythms and some of these meter have turned out to be artistic. The present paper, firstly deals with Khabab of the MotadErek prosody along with one its modifications within Persian and Arabic poetic verse samples. Then, Sheikh Bahai's "Shir o Shekar", written in couplet poem, is analyzed in terms of prosodic features. The researcher has also tried to investigate the influence of this Zehaf on Persian poetry.
 • Dr. Abdul Hassan Feghhi, Mohammad Reza Ghaffari Page 163
  Oration, speech, or expressions of intend with a special and reasonable order in terms of content, composition and literary structure has existed along with the genesis of language. Oration has developed simultaneously with the advancement in man’s intellectuality and civilization. Before the appearance of media, oration served as news transmission. This literary element has preserved its place due to auditory and live performance. With the emergence of Islam the content, structure, and the strategies of oration were highly promoted therefore it became more strategic with wider range of variety.
  Keywords: Oration, Oratory role, Arabic Oration, Emergence of Islam, Comparison
 • Dr. Azam Karimi Page 187
  The scheme of the lexicon-syntax interface in the configuration of the language faculty still remains a formidable and controversial issue in theoretical especially structural linguistics. The debates bring together the opposing structuralism ideas on the relation between syntax and semantics. Continuing attempts to improve our understanding of this interface help us gain further insights into many intriguing puzzles, including the linguistic behaviour of nouns, verbs, propositions and their arguments. The present study is framed to formulate a comparative analysis of two structuralism theories against data from the subject's verbal accounts in both Arabic and English in the form of task performance in order to evaluate the claims put forth by these theories as to the nature of the lexicon-syntax integration or insulation. So the paper sets out the aim of providing the following question with an empirically-based suitable answer regarding how lexical information is deployed in syntactic structure in real-time linguistic events: Does sentence construction take place with an emphasis on separation of the knowledge of lexicon and grammar or integration of the two? On this ground, a number of 18 Arabic and English senior English major students studying in the departments of English and Arabic languages of IKIU University participated in the study. The analyzed data show consistency with an integration-based claim supporting the view that lexicon must be an active component of the grammar.
  Keywords: Lexicon, Lexicon, syntax interface, Structuralism, Projection principle, Government, binding principle, Arabic, English languages
 • Dr. Seyyed Mehdi Masboogh, Dr. Morteza Ghaemi, Parvin Farrokhi Rad Page 219
  Motenabbi's divan as an outstanding piece of literary work is replete with different kinds of imagery such as auditory, visual,olfactory, tactility, and taste. Meanwhile, sound imagery is mainly evident in his verses, which in turn indicates his creativity and inner thought. This kind of imagery is employed such a care that creates live and active imagery. In this respect, he has paid close attention to the surrounding sounds such as horse's neigh, corp's clamor, clanking of the swords, sound of jumping arrows, wind puff, thunder clap, water gurgle, and his dialogue with others, so the addressee would comprehend the reality of the mind and poetic experience.
  Keywords: Motenabbi, Imagery, Sound system, Sound imagery, Poetry
 • Dr. Hamid Reza Mashayekhi, Mahmud Dehnavi Page 233
  Nihilism has been one of human obsessions; its history has its roots in human calamities, disasters, and failures in life. This school of thought manifests man’s psychological and epistemological status in which the meaning of life and existence is missed while fear and depression becomes domineering. A nihilistic aspect is mediation over the concept of existence which in turn has fascinated many poets and philosophers to it. Illia Abu-Mazi, an obsolete Arabic poet, who’s thoughts, literal and poetic aspects of his works has been the subject of many books and articles is one of poets who belongs to this literary school. The present paper deals with Abu Mazi’s nihilism and the leading factors that drove him towards this school. Then the nihilistic elements of his works are highlighted. Finally it could be perceived that different factors such as political, economic, social turmoil, poverty, Ottoman Empire's oppression, acquaintance with two philosophy of eastern pessimism and western nihilism, and being in contact with poets such as Jebran and Naimeh led to Abu Mazi’s nihilism. In this respect, in his divan he emphasized on death, existence, determination, reincarnation, and many other subjects from the nihilistic perspective.
  Keywords: Western nihilism, Eastern nihilism, Pessimism, Meditation, Illia Abu, Mazi
 • Page 259
  The confrontation between Eastern traditions and Western freedom and technology is a controversial issue and the subject of many popular Arabic novels. The present paper points out some of the outstanding novels with the mentioned characteristics. However, “Ghandil Om Hashim” authored by Yahiya Haghi has been chosen to be analyzed in terms of theme and structure. Other novels “Mosem Al-Hejrat ela Al-Shomal” by Tayyeb Saleh, “Al-Hay Al-Latini” by Soheil Edris, and Ala Al- Alsavani’s “Shikagho” have also been discussed by their different subjects and outcomes. Yahiya Haghi rejects the Eastern superstitious traditions yet admiring some of the Western values; he endeavors to entwine Eastern religion and spirituality with western’s science and technology to create new trends
  Keywords: Contemporary Arabic Novel, Orientalism, Cultural challenges, Science, Religion
 • Page 275
  Identity as one the main characteristics of man is in fact a response to vital questions such as “who to be” and “how to be identified”; such questions have haunted man from the very early stage of life. In modern era, the existence of so many factors that have threatened human identity, the subject has become the focus of scholars and researchers. A research into the works of four modern Iraqi poets, Badr Shaker Al_Siyab, Abdulvahab Albayati, Boland Al-Heydary and Sa’di Yousof, to show the individual, national, ethnic, Eastern and human aspects of identity crises, could represent identity crises as one of the social pivots of their poetries.
  Keywords: Arabic contemporary poetry, Modern poets, Iraq, Identity