فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 222، آبان 1391)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 222، آبان 1391)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/08/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سرمقاله/ یادداشت سردبیر
 • مگر توسعه غیر از این است؟/ مصائب شیرین
  رضا منصوری، محمدجواد ترابی صفحه 4
 • آسمان
 • 23 تا 25 دسامبر 2012 زمین سه روز تاریک می شود؟/ سهل و ممتنع
  کاظم کوکرم، بهیار بخشنده صفحه 32
 • در انتظار بارش شهابی اسدی (آسمان در این ماه)
  صفحه 33
 • رپورتاژ
 • سامانه هوشمند هدایت خودکار تلسکوپ
  عباس احمدیان صفحه 58
 • سامیانگ از دیدگاه عکاسان نجومی
  صفحه 60
 • راهنما: پدیده های نجومی آبان 1391
  محمدحسین الماسی صفحه 62
 • راهنما: رصد در کمپ متین آباد/ راهنما: نجوم در راه
  صفحه 63