فهرست مطالب

اقتصاد انرژی - پیاپی 56-57 (بهمن و اسفند 1382)
 • پیاپی 56-57 (بهمن و اسفند 1382)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/12/23
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • استسقای نفتی
  صفحه 2
 • خبر و نظر
 • امنیت و عرضه، تنوع، عرضه امنیت واحدهای LNG
  صفحه 5
 • تامین سرمایه: بزرگترین چالش های پیش روی تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی
  صفحه 6
 • اخبار انرژی
  صفحه 7
 • خلاصه مقالات
  صفحه 12
 • نمودار ماهانه
  صفحه 17
 • گزارش
 • همایش امنیت انرژی چالش های نوین - فرصت ها؛ تهدیدها
  صفحه 18
 • سومین همایش بهینه سازی انرژی مصرف سوخت در ساختمان
  صفحه 26
 • مقالات
 • معمای خاورمیانه
  صفحه 28
 • تعیین خازن هیدروکربنی با استفاده از روش دماسنجی
  صفحه 36
 • حداکثرسازی درآمدهای نفتی - ایجاد یا عدم ایجاد ظرفیت مازاد در صنایع بالادستی نفت
  صفحه 40
 • تحقیقات
 • استفاده از روش MEOR در استحصال نفت
  صفحه 44
 • کتاب شناسی
 • پالایش نفت (جلد پنجم) مدیریت و عملیات پالایش
  صفحه 45
 • تقویم نمایشگاه ها و همایشهای انرژی
 • برنامه شش ماهه نمایشگاه ها و همایش های انرژی
  صفحه 46