فهرست مطالب

جهان دامپروری - پیاپی 36 (مهر و آبان 1391)
 • پیاپی 36 (مهر و آبان 1391)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/08/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن نخست: اسب در ایران
  احمد رحمانی صفحه 2
 • اهمیت تنوع ژنتیکی در حفظ ذخایر ژنتیکی نژادهای بومی اسب ایران
  ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی صفحه 4
 • مقایسه روش های مختلف اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری اجزاء مغذی خوراک در اسبچه خزر
  سمانه اربابی، تقی قورچی، مجید افشار صفحه 9
 • کمک های اولیه در نگهداری اسب
  مهندس کیومرث مولادوست، حمیدرضا علیپور خیرخواه صفحه 14
 • نقش نشانگر ریز ماهواره در اصلاح نژاد اسب
  اکرم سیاوشی، مرتضی اصغری مقدم صفحه 17
 • بررسی جایگاه اسب در کتاب اوستا
  نادره نامور آمقانی، مختار ملاکی، محمد ملاکی صفحه 21
 • بررسی وضعیت ژنتیکی اسب های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری
  میثاق مریدی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی صفحه 25
 • نکاتی درباره بارداری اسب
  محمدعلی بادامچیان صفحه 29
 • اصول بهداشت اسب و جایگاه نگهداری
  مهندس کیومرث مولادوست، حمیدرضا علیپور خیرخواه، مهندس سارا توکلی صفحه 32
 • مدیریت تولید مثل مادیان در زمان زایمان
  فرامرز قراگوزلو صفحه 39
 • بررسی میزان دانش مدیران مراکز نگهداری اسب در مورد سیستم های مدیریت دپوی پهن سازگار با محیط زیست
  غزاله منتظم، فریدون رضازاده صفحه 41
 • جایگاه جهانی اسب کاسپین و راه کارهای حفاظت از آن
  مهندس محمد جواد دهقان صفحه 44
 • انتخاب سیلمی در فصل کشش
  امیرحسین رحمانی صفحه 51
 • چشم انداز و استراتژی توسعه صنعت اسب و سوارکاری استان یزد
  سید مجتبی پوراردکانی، محمد جواد دهقان، سیدعلی نقوی، حامد فلاح تفتی صفحه 52
 • تغذیه اسب
  مهندس علی تفکری صفحه 58
 • نکات قابل توجه هنگام خرید اسب
  صفحه 61
 • شرایط محل نگهداری اسب
  مهندس حسین جوادی صفحه 62