فهرست مطالب

طب در ورزش - پیاپی 3 (زمستان 1390)
 • پیاپی 3 (زمستان 1390)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/12/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سخن مدیرمسئول
  لطفعلی پورکاظمی صفحه 2
 • سرمقاله
  فرهاد مرادی شهپر صفحه 3
 • تغذیه ورزشی و نقش آن در موفقیت های ورزشی
  حمیدرضا دوست محمدی صفحه 4
 • ماساژ ورزشی: لمس برای سلامت
  مرتضی اکبر، یاسر گاراژیان صفحه 9
 • ورزش هیا زمستانی و سرمازدگی
  صفحه 14
 • ورزش در گروه های خاص
  الهام دادگستر صفحه 19
 • چه آسیب هایی دوندگان را تهدید می کند؟
  سارا لطفیان صفحه 26
 • پرونده یک آسیب: مشکلات ستون فقرات
 • مصاحبه با ورزشکار آسیب دیده
  لیلا اسعدی نیا صفحه 33
 • مشکلات ستون فقرات در ورزشکاران
  مریم میرشاهی، معصومه مصفایی صفحه 36
 • توانبخشی و ورزش درمانی در ضایعات ستون فقرات کمری
  آذر معزی صفحه 46
 • مصاحبه با یک پزشک متخصص
  لیلا اسعدی نیا صفحه 59
 • اعتیاد و ورزش
  منصور روزدار چالشتری صفحه 64
 • معرفی کتاب
  رقیه قدیمی صفحه 70
 • معرفی مقالات به زبان انگلیسی
  فرهاد مرادی شهپر صفحه 75