فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 5 (بهار 1383)
 • پیاپی 5 (بهار 1383)
 • ویژه نامه توماس مان
 • 268 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/01/16
 • تعداد عناوین: 32
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • نامه ای از بنیاد توماس مان
  پروفسور روپرشت ویمر صفحه 7
 • سالشمار زندگی توماس مان
  ناهید طباطبایی صفحه 9
 • نگاهی به زندگی ادبی تومان مان
 • نامه ای تاریخی
  عزت الله فولادوند صفحه 27
 • سخنرانی در دانشگاه پرینستون
  کیکاووس جهانداری صفحه 37
 • نامه به کمیته اعطای جایزه صلح نوبل
  ماشاالله مقدسی صفحه 53
 • سخنرانی در آکادمی نوبل
  سعید فیروز آبادی صفحه 59
 • از زندگی نامه خودنوشت توماس مان
 • زندگی من
  محمود حسینی زاد صفحه 65
 • روش کار من
  شهرام صحاوی صفحه 73
 • روانشناسی خلق ادبی
  محمود حسینی زاد صفحه 77
 • آثار توماس مان از نگاه منتقدان
 • عقوبت گناه ناکرده
  هوشنگ دولت آبادی صفحه 81
 • توماس مان و سنت
  میشل وانل پوت ترجمه: فاطمه ولیانی صفحه 87
 • کوه جادو اثر دوران میانسالی
  اینگه درسن ترجمه: شهلا حائری صفحه 99
 • شهروند جامعه بشری
  لیونل ریشار ترجمه: نازیلا خلخالی صفحه 107
 • توماس مان در مصر
  میشاییل شتایناوزن ترجمه: محمد جواهرکلام صفحه 117
 • ویسکونتی و توماس مان
  یوسف اسحاق پور، خجسته کیهان صفحه 123
 • رمان و هجاء
  ژاک مرکانتون، افشین معاصر صفحه 129
 • دو برادر
  میشاییل نرلیش، مصطفا خلجی صفحه 141
 • از خاطره ها و نامه ها
 • خاطرات نوشته نشده کاتیا مان
  محمود حسینی زاد صفحه 147
 • خاطراتی از پدرم
  گولومان ترجمه: سعید فیروزآبادی صفحه 157
 • نامه ای به فرزندان
  توماس مان ترجمه: محمد ظروفی صفحه 177
 • خاطراتی چند و چند نامه
  خسرو ثابت قدم صفحه 181
 • خودکشی فرزند
  آوید گودرزی صفحه 191
 • از رمانها و داستانهای کوتاه توماس مان
 • در راه گورستان
  توماس مان ترجمه: سیمین دانشور صفحه 197
 • سرخوردگی
  توماس مان ترجمه: رضا سید حسینی صفحه 207
 • مرگ
  توماس مان ترجمه: محمود حسینی زاد صفحه 215
 • فصلی از بودنبروک ها
  توماس مان ترجمه: علی اصغر حداد صفحه 223
 • خنوخ نوباوه
  توماس مان ترجمه: محمود حدادی صفحه 239
 • فصلی از اعلیحضرت
  توماس مان ترجمه: هوشنگ کاوسی صفحه 249
 • درباب ترجمه تونیو کروگر
  رضا سیدحسینی صفحه 255
 • یادداشتی بر فیلم مرگ در ونیز
  هوشنگ کاوسی صفحه 259
 • توماس مانو خبرچینهای اف.بی.آی
  محمدعلی آتش برگ صفحه 263