فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مرسل قوامی، علی منصوریان، محمد سعدی مسگری، سید مرتضی قوامی صفحه 1
  امروزه ترافیک یکی از دغدغه های اصلی مدیران حوزه حمل و نقل شهری است و راه کارهای زیادی تاکنون برای کاهش و تعدیل ترافیک و آثار ناشی از آن ارائه شده است. یکی از روش هایی که اخیرا با پیشرفت فن آوری های اطلاعاتی ارائه شده است، سامانه های اطلاعات مسافر است. سامانه های اطلاعات مسافر، سامانه هایی هستند که اطلاعاتی در مورد مسیر هم چون مدت زمان سفر، ایستگاه ها و مسیرهای بهینه مابین مبدا و مقصد و... را در اختیار کاربر قرار می دهند. استفاده از چنین سامانه هایی می تواند به ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی کمک کند و درنتیجه موجب تشویق مردم به استفاده هر چه بیش تر از حمل و نقل عمومی شود. ولی طراحی و پیاده سازی این سامانه ها دارای مشکلاتی از قبیل توزیع یافتگی و ناهم گونی داده های مربوط به حوزه حمل و نقل درون شهری، وسعت و پیچیدگی ارتباطات مابین ساخت های مختلف حمل و نقل و... است. در این تحقیق ابتدا چگونگی استفاده از استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان OGC به منظور حل مشکل مربوط به توزیع یافتگی و ناهمگونی داده های حمل و نقل درون شهری مورد بحث قرار داده می شود و سپس با استفاده از تئوری گراف، شبکه چندساختی درون شهری مربوط به شهر تهران مدل سازی می شود و در نهایت با پیاده سازی تحلیل پردازشی k- مسیر کوتاه در قالب یک وب سرویس پردازش مکانی، مسیرهای مطلوب براساس پارامتر مدت زمان سفر در اختیار کاربر قرار داده می شود.
  کلیدواژگان: شبکه حمل و نقل درون شهری، وب سرویس پردازش مکانی، استانداردهای سازمان OGC، تحلیل k، مسیر کوتاه، سامانه اطلاعات مسافر
 • امیرمسعود رحیمی، مجتبی کاظمی، هادی موقری صفحه 29
  سالانه تعداد زیادی از مردم جهان در تصادفات ترافیکی جان خود را از دست می دهند. حوادث ترافیکی نهمین عامل مرگ و میر در جهان به شمار می رود اما در ایران دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از تعداد کشته شدگان تصادفات برون شهری در ماه های گذشته و با استفاده از روش های آماری به پیش بینی تعداد تلفات در ماه های آینده پرداخته می شود. هدف از انجام این تحقیق آن است که بتوان ارزیابی کرد آیا راه کارهای اتخاذشده در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات موثر واقع شده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پیش بینی های آینده تعداد فوت شدگان در این تحقیق، نشان می دهد که کشور ایران با ارائه راه کارهای مناسب توانسته است خود را به مرحله حساس و بحرانی تثبیت وضعیت فوت شدگان ترافیکی برساند و حداقل تا چندین ماه آینده در این مرحله قرار خواهد داشت. برای عبور از این مرحله بسیار کلیدی و حساس می بایست راه کارهایی متناسب با فرهنگ و ظرفیت کشور در برنامه ریزی های آتی ایمنی راه ها گنجانده شود تا به مرور زمان بعد از مرحله تثبیت شاهد سیر نزولی تعداد تصادفات و بالتبع آن کاهش تعداد فوتی ها و مجروحان حاصل از آن بود. در صورت کارآنبودن این برنامه ریزی ها، وضعیت نمودار پیش بینی تعداد فوت شدگان از حالت راکد خارج شده و سیر صعودی با شیب زیاد به خود خواهد گرفت که بسیار نگران کننده خواهد بود.
  کلیدواژگان: تصادفات، فوت شدگان، ایمنی راه، بحران
 • رضا عبدالرحمانی، اصحاب حبیب زاده، محمدرضا حسن زاده صفحه 47
  ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. از این رو، ایجاد ارتباط با اعضای جامعه، گروه و سازمان شاید مهارتی باشد که در هر زمان، مکان و شرایطی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی مهارت های اجتماعی و ارتباطی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی است. بنابراین موضوع اصلی این مقاله وضعیت مهارت های ارتباطی- اجتماعی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی است، به این معناکه پلیس های راهنمایی و رانندگی تا چه اندازه با مهارت های ارتباطی- اجتماعی آشنایند؟ تا چه میزان آن مهارت ها را در تعاملات روزمره خود با مخاطبان به کار می گیرند؟ روش این مطالعه کاربردی است که محققان با تحقیقات اکتشافی ناشی از مشاهده و مصاحبه به تدوین مهارت های ارتباطی و اجتماعی پلیس راهور می پردازند. روش کار چنان است که وضعیت واقعی و عینی پلیس راهنمایی و رانندگی کشورمان با تاکید بر پیمایش و گردآوری اطلاعات از طریق پرسش از 52 نفر از پلیس های راهنمایی و رانندگی (شاغل و دانشجو) از سراسر کشور، که هم اکنون در دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی در مقاطع (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) و سال های مختلف (1387، 1388، 1389، 1390) مشغول به تحصیل هستند، انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میزان آشنایی آنها با مهارت های اجتماعی- ارتباطی در حد متوسط ارزیابی شد. هم چنین 80درصد پاسخ گویان بر اهمیت فراگیری مهرت های ارتباطی و اجتماعی تاکید داشته اند و 74درصد نیز به کارگیری مهارت های ارتباطی و اجتماعی را در فرآیندهای ارتباطی بین فردی پلیس با مخاطبان موثر دانسته اند. بنابراین مطالعه حاضر نمره ارتباطی این پاسخ گویان را 10 از 20 بیان داشته است.
  کلیدواژگان: ارتباطات، مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی، پلیس راهنمایی و رانندگی
 • سعید صمدی، مینو نظیفی، سحر عباسپور صفحه 69
  تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است. این مشکل از این هم شدیدتر، است زیرا قربانیان بیش تر جوان هستند و قبل از تصادف دارای سلامتی کامل بوده اند. این مسئله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران از راه های کشور و هم چنین افزایش تعداد سفرها مهم تر شده و بررسی مدل های متناسب برای شناسایی عوامل موثر ترافیکی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر در بروز تصادفات رانندگی در دهه اخیر است. ابتدا با بررسی منابع، مشخص شد که در بروز تصادفات، عوامل گوناگونی مانند انسان، محیط، جاده و وسیله نقلیه دخالت دارند که از این بین، نقش پایگاه امداد و نجات بیش تر از سایر عوامل است. این مقاله با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای در سال های 1379 تا 1388 پرداخته است. روش به کارگیری شبکه عصبی در مطالعه حاضر روش MPL یا پرسپترون چندلایه است. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیش خور دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر مدل ها بوده و قادر است میزان تصادفات جاده ای را دقیق تر پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: تصادفات جاده ای، عوامل انسانی، عوامل محیطی، سوانح، شبکه عصبی مصنوعی، تصادفات، ترافیک
 • سرگرد محمدرضا محمدی، سید محمد سادات حسینی، سرهنگ محسن حاجی مقصود صفحه 87
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نواقص جاده ای در میزان تصادفات رانندگی (مطالعه موردی محور قدیم تهران-قم) شش ماهه اول سال 89 انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع اسنادی و از نظر هدف توسعه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش کروکی های شش ماهه نخست سال 1389 که در حوزه تحقیق تهیه شده است و تعداد آنها 611 فقره است. هم چنین کروکی های نمونه 426 فقره هستند که با رعایت اصل هر چه بیش تر بهتر به روش تصادفی ساده از بین کل کروکی ها انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، فرم های کروکی تصادفات در شش ماهه اول سال 89 محور تهران-قم بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 99درصد تصادفات مربوط به آقایان و تنها 7/0درصد مربوط به خانم ها بوده است که بیش تر آنها در رده سنی 38-29 سال بوده و کم ترین شان بالای 40 سال سن داشته اند. هم چنین نتایج فرضیه های این تحقیق نیز حاکی از آن است که به ترتیب بین وضعیت هندسی راه، تجهیزات جاده ای (نقص راه)، روشنایی جاده، کیفیت سطح جاده و شانه راه و میزان تصادفات رانندگی رابطه معناداری وجود دارد اما بین عرض جاده و میزان تصادفات رانندگی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جاده، تصادف، رانندگی، شانه راه، علائم افقی، علایم عمودی
 • شاهین پوراسدی، محمد پوراسدی، آویشا اشرف الکتابی صفحه 111
  در نظام های حقوقی کنونی، سازنده ای که خودروی معیوب به عموم می فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده اند. سه مبنای حقوقی را برای چنین مسئولیتی می توان شناسائی نمود: نخست، تقصیر، دوم، نقض ضمانت و سوم مسئولیت مطلق. براساس قوانین ایران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین برعهده سازنده است. مبانی حقوقی و مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی سازندگان، مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خودرو، حمایت از مصرف کنندگان خودرو، مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا
|
 • S. M. Qavami, A. Mansourian Mesgari, S. M. Qavami Page 1
  In large cities such as Tehran, different modes of transportation are available for passengers. The development of urban transportation infrastructures has increased the complexity of the urban transportation network. In addition, data of urban transportation is often distributed and heterogeneous. Having such specifications, the designs and implementation of integrated urban passenger guidance are going to be more and more difficult. In order to overcome the problem mentioned above, we will illustrate the overall process of design and implementation of the urban traveller guidance system for Tehran. The designed system will be able to acquire and combine heterogeneous data sources that are located in different places (bus, taxi and Metro Inc, e. t. c.). The gathered data will be imported in a web processing service using the OGC WFS standard. The designed WPS will be able to model the multimodal network using graph theory. The final outputs of the designed system are several ranked optimal paths between the user’s selected origin and destination.
  Keywords: web processing service, urban transportation network, K, shortest path, OGC standards
 • A. M. Rahimi, M. Kazemi, H. Movaghari Page 29
  The annual number of people who lose their lives in traffic accidents is considerable, and in Iran, the ninth most common cause of death in traffic accidents is the second overall leading cause of death; a premise that has been considered in this paper. The parameters that many researchers around the world consider to be the most influential factors in these accidents, whether they occur in urban or suburban areas, are age and gender. The current research uses data on the number of people killed in suburban road accidents in the last few months of each year, and uses statistical methods to predict the number of fatalities in the forthcoming months. The aim of this study is to assess whether the strategies adopted by the appropriate authorities to increase safety and reduce accidents and casualties are effective. The results of past and future projections indicate that Iran has been able to provide solutions to the relevant authorities based on logical steps, and at least several months have proven sensitive to these predictions. A consolidation period is the next step. These decisions are not efficient in the case of a standing figure located upwards of a dip, and it is still very worrying that outcomes regarding these types of accidents are usually not favourable.
  Keywords: Accidents, Suburban, Forecasting, Consolidation phase
 • R. Abdorrahmani, A. Habibzadeh, M.R. Hasanzadeh Page 47
  The modern age is one of communication; hence building relationships with community members, groups and skilled organizations is inevitable in various places, at different times, and under varying circumstances. The main objective of this study is to identify the social skills and communication of traffic police personnel. Therefore, the main objective of this article is to examine communication skills in this context, alongside the ability to interact with the public. There is also a discussion of how those skills are used in their daily interactions with their audience. An exploratory research method is applied in this study, in which the researchers observed and interviewed the police in the area of Rahvar to examine their communication skills and mastery of social topics. There are many previous studies in this area (associate, bachelor and master) and in different years (1387, 1388, 1389 and 1390) although a definitive and specific investigation is presented in this paper. The results of this study indicate that the extent of police familiarity with social skills and communication has been determined as moderate. In addition, 80 percent of respondents stressed the importance of social learning and communication skills, and 74 percent stated that they use social communication skills and interpersonal communication processes in police matters and interactions with their audience. Therefore, the present study's respondents associated score is 10 out of 20 states.
  Keywords: Communication, Communication skills, Social skills, Traffic police
 • S. Samadi, M. Nazifi, S. Abbaspor Page 69
  Accidents are considered to be as one of the biggest public health problems in the world. This problem is even more severe as most of the victims are young and healthy which causes asocial trauma. The ascending trend of victims in the country, with an increasing number of fatalities/injuries and increasing number of journey becomes more apparent. This would require investigating the parameters affecting the road accident in order to reduce the injuries and fatalities the research fallows a methodology aiming to investigate and identify the contributing factors in traffic accidents over the past decade. Various factors such as human, environmental, road and vehicle involved are among the main parameters investigated, showing that the rescue station can be very effective on attending the accident site for rescue. This paper uses the technique of artificial neural networks (ANN) to examine the factors affecting road accidents in 1379 to 1388. The method of using neural networks in this study is MLP approach or multilayer perceptron. Results showed that the neural network has better performance than other models previously fit and is able to give an accurate prediction of road accidents.
  Keywords: Road accidents, Human factors, Environmental factors, Accidents, Artificial neural network
 • M. Mohammadi, S. M. Sadathoseini, M. Hajimaghsoud Page 87
  This study examines the effect of incomplete or deformed sections of the road surface on the traffic accident rate, by carrying out a case study of the Tehran-Qom road in Iran. Accident reports from the first six months of the year 1389, which comprise 426 cases, are studied in order to generate some useful conclusions that will be beneficial to society by reducing accident rates. The gathered data is analysed using the SPSS17 software, and the analysis of results show that 99.3% of accidents on the studied road sections were caused by men, with only 0.7% caused by women. The majority of accidents are caused by drivers in the age range of 29-38, with far fewer caused by individuals of an age over 40 years. The hypothesis testing shows that there is a significant relationship between the rate of accidents and the incompleteness of the geometric design, traffic signs, illumination, pavement quality, and width of the shoulder. The results of this study will hopefully be used as a guide to facilitate safe use of incomplete road sections, and to raise awareness of the connection between demographic groups and their likelihood of road accidents.
  Keywords: Road, Accident, Road shoulder, Traffic signs
 • Sh. Pourasadi, M. Pourasadi, A. Ashrafolketabi Page 111
  In current legal systems, the manufacturer who sells a member of the public a defective car is liable for the damages arising from that car. In cases that the car’s defect comprehensively results in financial damages, bodily injuries or deaths, according to civic responsibility cases, the manufacturers are called in to remedy the situation. Civic responsibility encompasses three foundations, which are negligence, breach of warranty and strict liability. According to Iranian laws, the car manufacturer is obliged to fix any defects arising from design, montage, manufacture or transportation of the car, or defects incurred from the routine use of the car during the warranty period. Troubleshooting costs and compensation of damages to customers and third parties during the warranty period is by the manufacturer. These damages may be financial, bodily injury and medical costs arising from the car’s defect, as well as transportation and provision of an alternative car costs; and these are all due from the manufacturer. This paper examines the legal foundations and governing regulations for the legal status of these car defects. A defect constitutes of a fault arising from design, manufacture or lack of appropriate guidance regarding operation of the product. In addition, methods of compensation of damages, settlement of disputes and time lapse have also been examined in this paper.
  Keywords: Civic Responsibility, Manufacturer Civic Responsibility, Car Supplier Civic Responsibility, Car Consumer Protection, Civic Responsibility Arising from Defect of Good