فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 396 (آذر 1391)
 • پیاپی 396 (آذر 1391)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • چگونه می توانیم برای تضمین برگشت به موقع اعتبارات، کشاورزی را اقتصادی تر کنیم؟
  صفحه 2
 • مجله کشاورز در سی و چهارمین سال انتشار تخصصی تر، پر جاذبه تر و فراگیرتر شده است
  صفحه 3
 • برگزاری نمایشگاه ماشین ها و ادوات کشاورزی حفاظتی، مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت
  صفحه 4
 • نمایشگاه ماشین ها و ادوات کشاورزی بانک کشاورزی ایران به روایت تصویر
  صفحه 8
 • چالش های بخش کشاورزی فقط به کمک خیل عظیم عاشقان رفع خواهند شد
  صفحه 12
 • راهبردها، سیاست ها و برنامه های توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
  صفحه 25
 • نمایشگاه اگرومیر 2012 قزوین به روایت تصویر
  صفحه 28
 • مکانیزاسیون کاشت نشایی سبزی و صیفی
  تهیه و تنظیم: یاسر ایزدی نیا صفحه 30
 • فساد اداری و آسیب شناسی آن
  گردآوری: محمداسدی رکابدار کلائی صفحه 32
 • خاطرات سردبیر مجله کشاورز از سفرهای تحقیقاتی برای شناسایی گوشت های آلوده
  صفحه 34
 • اعلام خطر در مورد چالش هایامنیت غذایی مناطق جهان
  صفحه 35
 • کشاورزی غیر اقتصادی، عوامل تولید را به هدر می دهد
  سیداحمد بلندنظر صفحه 36
 • دادن امکان رشد به صنوف بخش خصوصی، تحول اقتصادی کشور را محقق خواهد کرد
  صفحه 39
 • کشاورزی به روش یکی به نعل و یکی به میخ
  صفحه 40
 • اعتبارات قطره چکانی و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی
  صفحه 42
 • مسئول کیفیت ها و خدمات ماشین های کشاورزی کیست؟
  صفحه 43
 • تولید کننده داخلی را باور کنیم تا عوامل تولید در جهت توسعه پایدار به کار گرفته شوند
  صفحه 44
 • اخبار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
  صفحه 46
 • چین در راه دستیابی به خودکفایی غذایی است
  مهندس نرگس گل افرا صفحه 48
 • کمک گندم به کنترل علف های هرز/ روسیه مانع واردات محصولات تراریخته را از سر راه برداشت و به سازمان WTO پیوست
  صفحه 49
 • فناوری های مناسب کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته
  مهندس احسان الله گل افرا صفحه 50
 • طرح اجرایی کشاورزی ارگانیک، مرجعی برای فعالیت های کشاورزی و تولید غذای ارگانیک
  ترجمه: محمدعلی احمدی صفحه 52
 • راهکارهایی برای توسعه پایدار کشاورزی در مناطق نیمه خشک
  صفحه 55
 • باز هم مش رجب خورجینی
  صفحه 58
 • علف کش های سولفوسولفورون، تری بنورون متیل و توتال (سولفوسولفورون +مت سولفورون متیل) بازدارنده های استولاکتات سینتاز (ALS)
  صفحه 59