فهرست مطالب

طنز و کاریکاتور - پیاپی 261 (آبان و آذر 1391)
 • پیاپی 261 (آبان و آذر 1391)
 • 36 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • انتخاب دوباره اوباما... و دوباره همان آش و همان کاسه
  صفحه 2
 • حرف و کاریکاتور
  صفحه 3
 • انجمن خوشفکران حسابگر
  صفحه 5
 • مسابقه درک کاریکاتور
  صفحه 6
 • کاریکاتورهای برنده
  صفحه 8
 • ایستگاه مرگ
  صفحه 10
 • مشابه مشاور خانوادگی
  صفحه 11
 • کالوین و هابز
  صفحه 14
 • فوتبال
  صفحه 18
 • علی کریمی و نیکی کریمی و زشت و زیبای فوتبال ما
  صفحه 20
 • طنزهای هنری، سیمایی، سینمایی
  صفحه 22