فهرست مطالب

مطالعات سیاسی اجتماعی جهان - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1391)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد نقیزاده صفحه 7
  نهضت تسخیر وال استریت که قلب نظام سرمایه داری مالی جهان را نشانه رفته، از منظر اجتماعی، اقتصادی سیاسی، حقوق انسانی (نیروی کار)، میراث های فرهنگی و اخلاقی ملل از اهمیت خاصی برخوردار است و می توان آن را نمادی از جهاد اقتصادی نیروی کار در سطح جهانی و ملی برای تحقق عدالت و مساوات اقتصادی اجتماعی دانست. توجه به مسئله وال استریت به تنهایی و بدون توجه به ارتباط آن با بعضی نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول یا اجماع واشینگتن، راه یابی به ژرفای مسئله را کم رنگ می کند. این نوشتار سعی دارد با تاکید بر عواملی چون ساختار قدرت در نهادهای مالی بین المللی، اجماع واشینگتن، مکتب اصالت پول، رواج افسارگسیختگی در بازارهای مالی با عنوان«خود ساماندهی بازار»، مهندسی کالاهای نوین مالی و تجارت ریسک و رسالت بخش مالی اقتصاد (مجازی) در اقتصاد واقعی، موضوع را مدنظر قرار داده و باتوجه به «نیروی کار به عنوان والاترین دارایی انسان» و جهاد اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در جهت رستاخیز کرامت انسانی از منظر عدالت و مساوات اجتماعی و حفظ میراث های فرهنگی نیروی کار، بدین موضوع بپردازد. در پایان اشاره کوتاهی به فشارهای جنبی این جنبش که نوعی جهاد اقتصادی محسوب می شود، خواهد شد.
 • محمد سمیعی صفحه 33
  بحران کنونی اقتصادی غرب که از سال 2008 دامنگیر آن شده و در پی آن جنبش اشغال وال استریت در سال 2011، نتیجه فرایندهایی بوده که از سال های پایانی جنگ سرد آغاز شده و نظام سرمایه داری غرب را به یک ایدئولوژی لجام گسیخته تبدیل کرده است. الگوی اقتصادی نولیبرال، جهانی شدن اقتصاد، محدود شدن قدرت دولت های ملی، ظهور فناوری های نوین، فراوان شدن انواع مشاغل غیر مولد مانند سرمایه داری متکی بر فاینانس، موجب شدند تا قدرت جهانی در اختیار معدودی از سرمایه داران جهانی قرار بگیرد و در نتیجه اختلاف طبقاتی فاحش بیش از هر جای دیگر در غرب و به ویژه در جامعه امریکا شدت یابد. نهادهای دموکراتیک در غرب و رسانه ها که غالبا در اختیار ایدئولوژی سرمایه داری هستند نیز نه تنها نتوانستند از بروز این مشکل جلوگیری کنند بلکه خود به آن دامن زدند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل موقعیت و با بررسی نهادهای تاثیرگذار و محیط اقتصادی و سیاسی موجود و نقش رقیبان نظام سرمایه داری، تلاش می شود فرایند تصمیم سازی دولتایالات متحده امریکا به عنوان کنشگر اصلی در دوران قبل و بعد از جنگ سرد تحلیل شود. در پایان نشان داده می شود که در واقع دلیل اصلی لجام گسیختگی ایدئولوژی سرمایه داری، بیش از هرچیز، از بین رفتن ایدئولوژی رقیب در عرصه سیاسی بوده است.
 • محمدعلی شیرخانی، بیژن پیروز صفحه 59
  در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری و بازارهای بورس ایالات متحده در ایجاد بحرانی که با گسترش بی سابقه رکود، بیکاری و فقر زمینه ساز ظهور اعتراض های مردمی در قالب آنچه به «جنبش تصرف وال استریت» شهرت یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس واکنش های نه فقط منفعلانه که دست کم به زعم مردم امریکا جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایالات متحده نسبت به عاملان شناخته شده ایجاد این بحران از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ویژگی های سازماندهی و مدیریت این جنبش و نحوه کنترل آن، در عین تداوم، در بخش پایانی مقاله وضعیت سیاسی شکننده «جنبش تصرف وال استریت» در کشورهای مدعی دموکراسی غربی به رغم برخورداری جنبش از ریشه های عمیق اقتصادی، مورد تجزیه و تحلیل و آینده پژوهی قرار خواهد گرفت.
 • سعیدرضا عاملی صفحه 93
  اشغال وال استریت پرچمی بود که از روز 17 سپتامبر 2011 در دست معترضان امریکایی قرار گرفت. این پرچم منعکس کننده شبیه سازی اشغال وال استریت به اشغال فلسطین بود و مرجع اصلی اعتراض را به نوعی به سمت صهیونیسم جهانی نشانه می رفت. ریشه های عمیق این اشغال به اشغال سرزمین های بومی امریکا بازمی گردد و در واقع همان انحصار گرایی در مسیر تاریخ امریکا در عرصه های مختلف از جمله نظام اقتصادی و مالی امریکا انعکاس پیدا کرده است. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا نهضت اشغال وال استریت به صورت یک جریان جدی اجتماعی در امریکا ظهور پیدا کرد؟ در پاسخ به این پرسش بحث شده که جامعه یکدرصدی امریکا که نمادی از انحصارگرایی اقلیت بر اکثریت است، گرفتار استثناگرایی در سه سطح معرفتی، نهادی و برنامه ای شده است. اعتراض مردم امریکا صرفا اعتراض به وضعیت اقتصادی نیست، بلکه اعتراض به «نظام اجتماعی استثناگرایانه» است. این استثناگرایی امریکایی حاکمیت اکثریت را دچار بحران کرده است.معنای این امر تحقق اقلیت گرایی به جای مردم سالاری و دموکراسی و با تعبیر دقیق تر «بحران دموکراسی» است. در این مقاله ابعاد مختلف استثناگرایی معرفتی، نهادی و برنامه ای در پیوست با نهضت اشغال وال استریت تبیین خواهد شد
 • الکس ویتال صفحه 123
  جنبش اشغال وال استریت سازمان های محلی اجرای قانون را با مجموعه ای از چالش ها روبه رو کرد. در واکنش به این موضوع، بسیاری از آنها به انواع روش های تهاجمی روی آوردند که در برخی موارد افکار عمومی را هراسان کرد و موضوع پلیسی سازی تظاهرات را در دستور کار ملی قرار داد. سه روایت اصلی برای توضیح این روش ها پدید آمد: 1) نظامی سازی گسترده پلیس به واسطه و بهانه جنگ دولت فدرال علیه مواد مخدر و مقابله با تروریسم انجام می گرفت؛ 2) نوعی تشریک مساعی ملی برای سرکوب جنبش اشغال وال استریت به دلیل تهدیدی که این جنبش برای شرایط اقتصادی و سیاسی موجود به شمار می رفت وجود داشت؛ 3) پلیس محلی مجبور به مداخله شد زیرا قرارگاه های جنبش اعتراضی به منبعی برای نقض قانون، معضلات بهداشتی و جرائم ثانوی تبدیل شد. هریک از این روایت ها واجد حقایق مهمی هستند ولی تمامی آنها در درک ماهیت پنهان درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس ناتوان هستند. با بررسی گزارش ها و فیلم هایی که از اقدامات پلیس و روش های معترضان در 10 شهر بزرگ امریکا گرفته شده است، و نیز با بررسی تفسیر اقدامات پلیس و معترضان از سوی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و همچنین مطالعه اسناد قابل دسترس و روشن در مورد پلیسی کردن تظاهرات اشغال وال استریت، به این نتیجه می رسیم که بین سمت و سوی تظاهرات اشغالگران وال استریت که عاری از خشونت و صرفا با شیوه ای تمرد گونه اعتراض کرده اند، و سمت و سوی تحرکات پلیس ایالات متحده و عدم تساهل ایشان، چالشی بنیادین وجود دارد.
 • محمد جمشیدی صفحه 145
  ایالات متحده نه تنها نتوانست وقوع انقلاب های خاورمیانه را پیش بینی کند بلکه در درک عمق و احتمال تسری آن به دیگر کشورها نیز ناکام بود. در زمانی که واشینگتن در مواجهه با بیداری اسلامی مشغول اقدامات تاکتیکی بود جمهوری اسلامی ایران ابتکار عمل یک بازی استراتژیک را در دست گرفت. این امر گفتمانی سه مرحله ای بود که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. با طرح گفتمان جمهوری اسلامی، امریکا در برابر ایران قرار گرفت و شاهد بروز یک گفتمان دو قطبی درباره انقلاب های منطقه بین ایران و امریکا بودیم. همچنین واشینگتن تلاش کرد این گفتمان را در منطقه تضعیف کند. بدین ترتیب هر دو طرف با ورود به یک مواجهه گفتمانی، قدرت نرم یکدیگر را به چالش کشیدند. این مقاله با بررسی مراحل این مواجهه تلاش می کند برداشت هریک از طرفین از این واقعیت و تلاش آنها برای بازنمایی آن را در خارج تبیین کند.
 • ادریس سماوی حامد صفحه 173
  اعتراض هایی که ایالات متحده را در سال 2010 فرا گرفت، از سرخوردگی فزاینده بخش مهمی از توده مردم امریکا در مورد آینده و فرصت های رشد و ترقی سرچشمه می گرفت. به رغم اینکه اقشار مختلف مردم امریکا در مقایسه با سایر ملت های دنیا، چندان آینده نگر نیستند، با این حال اگر یک چیز باشد که عموم مردم ایالات متحده ارزشمند بدانند باور به آن چیزی است که به اصطلاح رویای امریکایی نامیده می شود. این موضوع تا اندازه ای به اعتقاد به فرصت های برابر در موفقیت اقتصادی برای کسانی که تلاش می کنند، مربوط است. با توزیع غیر منصفانه مسئولیت بحران اقتصادی 2008 به نفع بخش بانکداری به همراه کاهش امید جوانان امروزی در پیشرفت های اقتصادی، بسیاری از سفیدپوستان طبقه متوسط به اعتراض علیه دولت برخاستند. در این مقاله آنچه را به نام جنبش اشغال وال استریت معروف شده، از منظر چهارچوب اسلامی توسعه مورد بحث قرار خواهیم داد. همچنین با استفاده از نمونه دسته جمعی اعتراض سه تن از صحابه پیامبر اسلام علیه بی عدالتی اقتصادی، آغاز تشکیل چهارچوب اسلامی اعتراض در قرن 21 در ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد.
|
 • Mohammad Naghizadeh Page 7
  “Occupy Wall Street” movement which has aimed the heart of the global financial capitalist system enjoys a special significance in the perspective of social-economic- political, human rights (work force), moral and cultural heritage of nations and can be considered as a symbol of work force economic jihad in national and global level in order to realize justice and socio-economic equality. But considering the Wall Street issue alone, without considering its relationship with some international economic institutions such as IMF or the Washington Consensus, would deteriorate the realization of the depth of this issue. This article tries to consider the issue by emphasizing on factors like the power structure in international financial institutions, the Washington Consensus, the school of originality of money, the prevalent unstrained financial markets called “market self-regulation”, new financial goods engineering and risk business and the mission of the financial sector of the (virtual) economy in actual economy, and will address the issue in brief according to “work force as the most valuable human assets” and economic cultural and financial jihad towards the resurrection of human dignity from the perspective of justice and social equality and preservation of workforce cultural heritage. Finally there will be a brief reference to the side pressures of the movement to the conventional economic discipline which is mainly originated from the financial sector’s function in national and global economy and is considered a kind of economic jihad.
  Keywords: Financial Engineered Goods, Institute of Validation, Market Institution, Risk Business, Shock Therapy, Socializing Gambling, Wall Street Complex, Washington Consensus
 • Mohammad Samiei Page 33
  The current economic crisis that plagued the west since 2008 and followed by the Occupy Wall Street movement in 2011, were the results of the processes started since the last years of the Cold War and has turned the western capitalist system into an unstrained ideology. The neoliberal economic model, globalization of economy, limitation of the power of the national governments, the emergence of new technologies, abundance of a variety of non-productive jobs such as capitalism relying on finance, resulted in the global power to be belonged to a few global capitalists, and thus class division becomes severe in the west especially in American society. The democratic institutions in the west and the media which often belongs to the capitalist ideology, not only failed to prevent this problem but they intensified it more. In this study, by situation analysis method and by examining the effective institutions and the current political and economic environment and the role of the capitalist system competitors, it has been tried to analyze the process of decision making in the US government as the main agent in pre and post Cold War eras. Finally it is concluded that actually the main reason of the unstrained capitalist system, more than anything, is the loss of the competing ideology in political arena.
  Keywords: Capitalism, Globalization, Liberal Democracy, Neoliberal Economics, Wall Street Movement
 • Mohammad Ali Shirkhani, Bijan Pirouz Page 59
  In this paper, first the direct role of the banks, financial and credit institutions and the US stock markets in creating the crisis would be analyzed which was famous as the “Occupy Wall Street movement” by the sudden expanding of recession, unemployment and poverty underlying the emergence of people protests; then the reactions, not only passive but in American public opinion biased and supportive of the US politicians (both Republicans and Democrats), relative to the known agents of this crisis will be discussed from political economic perspective. Regarding the characteristics of organizing and managing this movement and controlling it continuously by the industrial countries’ police, the fragile political status of the “Occupy Wall Street movement” in the western democracy claiming countries will be analyzed and studied at the end of this paper, though this social movement enjoys deep economic roots.
  Keywords: Dealing with social Movements, Financial Crisis Housing Crisis, Monetary Policy, Poverty, Social Security System, The Stock Market Crash, Wall Street invasion Movement
 • Saeid Reza Ameli Page 93
  Occupy Wall Street was a flag which went to the hands of the American protestors. This flag reflected the simulation of Occupy Wall Street to the occupation of Palestine and the main reference of the protest was aimed at Zionism. The deep roots of this occupation dates back to the occupation of the American Natives’ territories and in fact the same American monopoly in the path of American history in various fields including the US economic and financial system has been reflected. The main question of this paper is why Occupy Wall Street movement emerged as a serious social movement in America. In response to this question, it is discussed that the one percent American society that is a symbol of the minority exclusivism over the majority, is caught in exceptionism in three levels of epistemic, program and institutional. American people’s protest was not merely against the economic situation but against the “exceptionist social system”. This American exceptionism has created a crisis for the ruling majority. This means the realization of minority instead of democracy and in a more accurate interpretation “democracy crisis”. In this paper, various aspects of epistemic, program and institutional exceptionism joined by the Occupy Wall Street movement will be explained.
  Keywords: Crisis, Democracy Crisis, Epistemological Exceptionism, Exceptionism Social System, Institutional Exceptionism, Program Exceptionism, Majority Rule Crisis, Minority, Wall Street
 • Alex S. Vitale Page 123
  The Occupy Wall Street movement has presented a series of challenges to local law enforcement agencies. In response, many of them have relied on a variety of aggressive tactics, which in some cases have shocked public opinion, putting the issue of protest policing on the national agenda. Three main narratives have emerged to explain these tactics: 1) there has been a broad “militarization” of the police brought on by the Federal War on Drugs and anti-terrorism spending. 2) There has been a nationally coordinated effort to repress the OWS movement because of the threat it poses to existing political and economic arrangements. 3) local police have been forced to act because OWS encampments have been a source of permit violations, sanitations problems, and secondary criminality. Each of these explanations holds important truths, but they all fail to capture the underlying nature of the conflict between OWS and the police. Reviewing accounts and videos of police actions and protestor tactics in ten major US cities, journalist commentaries on these actions, and publically available official documents, I conclude that there is a fundamental conflict between the strong orientation of OWS demonstrators in favor of defiant non-violent protest and the current orientation of many US police forces towards zero-tolerance order maintenance policing.
  Keywords: Occupy, Protest, Demonstration, Policing
 • Mohammad Jamshidi Page 145
  Assistant Professor of International Relations, University of Tehran The US, not only failed to predict the occurrence of the Middle East revolutions but also failed to understand the depth and the probability of its spread to other countries. While Washington was engaged in tactical initiatives in confronting the Islamic Awakening, the Islamic republic of Iran took the creativity of a strategic game in hand. This was a three-step profile raised by the supreme leader of the Islamic revolution. In the first phase the dialogue was related to the definition of the identity of the revolutions in the region where Islam was considered as the inspiring factor and Islam-seeking as its wish. The second step focused on the geographic direction of the spread of these revolutions and in the third stage, with emphasis on the common factor of Zionism in the occurrence of the revolutions in the region and the Occupy Wall Street movement, mixed these two movements. By raising the Islamic republic dialogue, the US positioned against Iran and we see a bipolar dialogue on the revolutions of the region between Iran and the US. Washington also tried to undermine this dialogue in the region. Thus both sides, entering a dialogic confront, challenged each other’s soft power. This paper tries to express each side’s understanding of this reality and their attempt to represent it outside, by analyzing the stages of this confrontation.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, dialogue, Iran, Middle East revolutions, Occupy Wall Street movement, The Islamic Awakening, The United States
 • Idris Samawi Hamid Page 173
  The cycle of protests that swept the United States beginning in 2010 has its roots in the growing disillusionment of a significant portion of the American populace in the prospects and opportunities for growth and development. Despite the extensive myopia of various sectors of the American public vis a vis the rest of the world, if there is one thing much of the American public holds dear is the belief in the so-called “American Dream.” This involves, in part, a belief in equal opportunity for economic success for those who strive. In the wake of the grossly inequitable distribution of responsibility for the 2008 financial crisis in favor of the banking sector, accompanied by the reduced prospects for today’s youth for economic advances, much of the white middle class has risen up in protest against the government. In this paper, we discuss what has come to be known as the Occupy-Wall-Street (OWS) movement in the lens of an Islamic framework for development. What are the benchmarks for economic injustice? What are the principles for protest against the status quo? From the collective examples of protests by three Companions of the Prophet of Islam, we will explore the beginnings of the construction of an Islamic framework of protest in the 21st century in the United States.
  Keywords: Interest, Usury, Islamic Business Ethics, Islamic Economics, Leadership in Islam, Man, Property in Islam, Protest