فهرست مطالب

نجوم - سال دهم شماره 7 (پیاپی 113، خرداد 1380)
 • سال دهم شماره 7 (پیاپی 113، خرداد 1380)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/03/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  منصور وصالی صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • فرود استثنایی
  اکبر نعمتی صفحه 10
 • به پیشواز پایان
  فرد سی آدامز، گرگ لافلین صفحه 12
 • بام حرفه ای ها، همگام با حرفه ای ها در منچستر
  نعمت الله ریاضی صفحه 16
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پابروند ثابت صفحه 18
 • به دنبال تاریکی در قاه سیاه
  شادی حامد آزاد صفحه 23
 • شگفتی های پنهان در دنیای نجوم
  باب برمن صفحه 26
 • تاج خورشید چگونه تغییر کرد؟
  شراره تودد، حمیدرضا گیاهی یزدی صفحه 28
 • ماراتن در تاریکی کویر
  بابک امین تفرشی صفحه 30
 • جایگاه غیر حرفه ای ها در نجوم کشور
  محسن ایرجی صفحه 32
 • سال کبیسه
  فاطمه عظیم لو، محسن ایرجی صفحه 33
 • www.nojum.net
  بابک امین تفرشی صفحه 34
 • صفحه شما / زیر نظر اشین زاکاریان
  صفحه 39