فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 30 (بهمن و اسفند 1382)
 • پیاپی 30 (بهمن و اسفند 1382)
 • 51 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/01/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن مدیرمسئول
  صفحه 2
 • روماتیسم و عفونت های تحت بالینی مزمن فعال
  دکتر محمدرضا صادقیان صفحه 3
 • تاثیر عوامل Pre-analytical بر روی سنجش لیپید و لیپوپروتئین در یک فرد
  دکتر عادل منتظری صفحه 16
 • تولید پروتئین های نوترکیب جهت مصارف تشخیصی و درمانی با استفاده از کرم ابریشم
  کیوان اعتباری صفحه 23
 • پروتئین SREHP کاندیدای واکسن آمیبیازیس
  دکتر علی حقیقی، مریم نیتی صفحه 27
 • نقش دوگانه ی نیتریک اسید (NO) در عفونت های انگلی
  دکتر صاحبانی، دکتر اخلاقی، دکتر اورمزدی، شربت خوری، ابطحی صفحه 30
 • پرسش و پاسخ در هماتولوژی
  دکتر محمدرضا بختیاری صفحه 37
 • مصاحبه با آقای دکتر احمد مسعود
  صفحه 39
 • تازه های آزمایشگاهی
  سعید امانلو صفحه 42
 • پاسخ به خوانندگان
  صفحه 46
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 47