فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1391)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی امیری، علی اصغر کریمی، حبیب الله ذاکری، لیلا زمانی صفحات 121-126
  ویتامین D گروهی از پیش سازهای هورمونی محلول در چربی بوده که توسط نور خورشید، غذا و مکمل های غذایی به دست می آید و جهت فعال شدن در بدن باید تحت دو واکنش هیدروکسیلاسیون قرار گیرد. مطالعات مختلف نقش ویتامین D در فرایندهای تنظیم متابولیسم مواد معدنی (به خصوص کلسیم، فسفر و متابولیسم استخوان) را نشان داده اند. فاکتورهایی از جمله مصرف کم ویتامین، بیماری های کبد و کلیه می توانند منجر به کمبود ویتامین D شوند؛ همچنین، سوء تغذیه ویتامین D با افزایش استعداد ابتلا به بیماری های مزمنی مانند نارسایی قلبی، بیماری عروق محیطی، فشار خون بالا، اختلالات شناختی شامل فراموشی و گیجی و عدم شناخت و بیماری های اتوایمیون مانند دیابت نوع 1 مرتبط می باشد. مطالعات اخیر نشان داده اند که سطح پایین ویتامین D می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به عوارض قلبی عروقی (Sato و همکاران 2004) و مرگ و میر به دنبال سکته مغزی (Pilz و همکاران 2008) شود. همچنین فشارخون بالا با کاهش تراکم مغز استخوان و افزایش خطر ابتلا به سکته مغزی و مرگ و میر ارتباط دارد. این مقاله به مرور نقش و فیزیولوژی ویتامین D و بررسی اثر کمبود این ویتامین بر افزایش استعداد ابتلا به سکته مغزی به عنوان یکی از عوارض قلبی عروقی و ناتوانی و مرگ و میر به دنبال آن خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: ویتامین D، فیزیولوژی، عوارض قلبی عروقی، سکته مغزی
 • لیلا امیری فرهانی، محمدجلال عباسی شوازی صفحات 127-134
  زمینه و هدف
  افزایش بی رویه زایمان سزارین یکی از معضلات نظام بهداشتی- درمانی تمام جوامع است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست که قطعا عوامل زیادی در رواج آن تاثیر داشته است. این مطالعه مروری بازنگری بر مطالعات انجام شده در ایران در زمینه شیوع زایمان سزارین، روند تغییرات آن در طی دهه های اخیر، عوامل موثر بر این تغییرات با تاکید هر چه بیشتر بر عوامل جمعیت شناسی است. متاسفانه نتایج نشان می دهد میزان زایمان سزارین نسبت به دهه 50 افزایش سه برابر داشته است و روند افزایش با سرعتی بیش از حد انتظار پیش می رود. افزایش سن ازدواج، افزایش سن در هنگام تولد اولین فرزند، افزایش میزان اشتغال زنان و دسترسی به خدمات بهداشتی و تکنولوژی پیشرفته تر، آن ها را در سیکل معیوبی قرار می دهد و منجر به افزایش سزارین می شود. بررسی های موجود نشان داد که روند سزارین رو به فزونی می رود. شاید ارائه بررسی های دقیق تر و در سطح ملی جهت شناسایی عوامل جمعیت شناسی مرتبط با افزایش میزان سزارین و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل این رشد فزاینده ضروری باشد.
  کلیدواژگان: عوامل جمعیت شناختی، زایمان سزارین، ایران، روند تغییرات
 • حمید معدنچی، حسین هنری، صادق صفایی صفحات 135-141
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای اصلی در شیگلا دیسانتری تیپ 1، انتروتوکسین شیگلا یا STxمی باشد، که از یک زیر واحد سمی آنزیماتیک به نام STxA و یک زیر واحد پنتامریک متصل شونده به رسپتور به نام زیر واحد B یا STxB تشکیل شده است. زیر واحد STxB مسئول اتصال زیر واحد سمی به گیرنده سطح سلولی Gb3 بوده و در نهایت باعث ورود سم به درون سلول و اثرات آن می شود. زیر واحد B سم کلرا (CTB) به عنوان ادجوانت مخاطی قوی برای واکسیناسیون شناخته شده و همجوشی ژنتیکی آن با هترو آنتی ژن هایی مثل stxB باعث تقویت ایمنی همورال و مخاطی و پاسخ ایمنی علیه آن آنتی ژن می گردد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ژن های ctB و stxB پس از طراحی پرایمر به وسیله PCR تکثیر و در وکتور pGEMهمسانه سازی شدند. ژن stxB به همراه لینکر غیرفورینی به روش برش آنزیمی با ژن ctB در وکتور pGEM الحاق شدند و در نهایت قطعه کایمریکctB-stxB در وکتور بیانی pET28a(+) زیر همسانه سازی گردید. پروتئین کایمر تحت القای IPTG بهینه سازی و به وسیله تکنیک SDS-PAGE و وسترن بلات مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  قطعه کایمریک ctB-stxBدر وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله توالی یابی، PCR و آنالیز آنزیمی تایید گردید. همچنین پروتئین تولیدی به وسیله SDS-PAGE و وسترن بلات مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  پروتئین نوترکیب تولیدی بعد از بررسی ایمنی زایی می تواند به عنوان کاندیدی برای واکسن مخاطی موثر و نوین علیه باکتری شیگلا دیسانتری تیپ 1 در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: شیگلا دیسانتری تیپ 1، STxB، CTB، ادجوانت، لینکر غیر فورینی
 • معصومه صیدی، رقیه زردشت صفحات 142-147
  زمینه و هدف
  ایمنی بیمار یکی از مسایل اصلی در نظام های ارایه خدمات مراقبتی است و اشتباهات دارویی یک رخداد شایع بالقوه خطرناک برای بیمار است که می تواند در سیستم درمان به عنوان یکی از معیارهای سنجش ایمنی بیمار مورد استفاده قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه توصیفی- مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه شامل 156 پرستار شاغل در چهار بیمارستان مشهد دارای مدرک کارشناسی به بالا و شاغل در بخش کودکان بیمارستان های دولتی مشهد بودند. ابزار گردآوری اطلاعات از چهار قسمت تشکیل شد. شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های محقق ساخته علل مختلف خطای دارویی، علل موانع گزارش خطاهای دارویی و پرسش از پرستار که به نظر وی چند درصد از خطاهای دارویی به سرپرستار گزارش می شود.
  نتایج
  مهم ترین خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران، خطای پرستار در انتقال دستورات دارویی از پرونده به کاردکس (9/73%)، تجویز دوز اشتباه توسط پزشک و تنظیم نادرست وسایل انفوزیون (1/64%) بود. در پژوهش حاضر اکثر پرستاران 45 درصد خطاهای دارویی را به سرپرستار گزارش می دهند. علل موانع گزارش دهی خطاهای دارویی به ترتیب اهمیت کمبود اطلاعات در مورد نحوه گزارش (8/59 %) و فراموش کردن گزارش دهی (8/59 %) بودند.
  نتیجه گیری
  وجود یک دستورالعمل شفاف در مورد نحوه گزارش و این که به چه کسی و چه موردی را باید گزارش دهند و در نظر گرفتن مصونیت های شغلی و قانونی برای افرادی که صادقانه اعتراف به خطا می کنند، نوعی ابتکار عمل در جلوگیری از مخفی ماندن خطاها خواهد بود.
  کلیدواژگان: خطا های دارویی، بخش اطفال، پرستار، موانع گزارش دهی
 • حسین اشرف، رضا حیدری، وحید نجاتی، مینو ایلخانی پور صفحات 148-155
  زمینه و هدف
  کاهش دادن سطح گلوکز و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از اهمیت بالینی زیادی برخوردار میباشد. در تحقیق حاظر بر آن شدیم تا اثر پیشگیرانهی عصاره آبی ریشه زرشک بر میزان گلوکز، انسولین و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی را بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  چهل سر موش صحرایی نر به 5 گروه تقسیم شدند: 1) گروه کنترل (N) که آب مقطر را به مدت شش هفته دریافت کردند، 2) گروه نرمال + زرشک (N+B) که عصاره ریشه زرشک را روزانه به مدت شش هفته توسط دستگاه گاواژ معدی دریافت کردند، 3) گروه دیابتی (D)، 4) گروه دیابتی + زرشک _ قبل (D+Bb) که برای سه هفته قبل و سه هفته بعد از تزریق STZعصاره ریشه زرشک دریافت کردند، 5) گروه دیابتی+ زرشک_ بعد (D+Ba) که بعد از تزریق STZ و دیابتی شدن به مدت سه هفته عصاره ریشه زرشک دریافت کردند. گروه های تحت درمان، mg/kg/day500 عصاره ریشه زرشک را به وسیله گاواژ معدی دریافت نمودند. دوره آزمایش برای هر موش شش هفته بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد دیابت باعث افزایش معنی داری در میزان مصرف غذا، گلوکز خون، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید LDL-C و (TG) و کاهش معنی داری در میزان HDL-C، انسولین و وزن بدن در گروه دیابتی نسبت به سایر گروه ها شد. مصرف ریشه زرشک موجب هدایت این تغییرات به حدود طبیعی شد، به طوری که مصرف ریشه زرشک در گروه D+Bb اختلاف معنی داری را در همهی عوامل مورد بررسی در مقایسه با گروه D+Ba ایجاد کرد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، برای اولین بار نشان داده شد که مصرف ریشه زرشک قبل از ایجاد دیابت منجر به بهبودی بیشتر در سطوح گلوکز خون، انسولین و چربی های سرم نسبت به گروهی می شود که پس از ایجاد دیابت ریشه زرشک دریافت می کردند. بنابراین، ریشه زرشک می تواند هر دو نقش پیشگیری کننده و درمانی را در برابر عوارض دیابت ایفا نماید.
  کلیدواژگان: دیابت، زرشک، استرپتوزوسین، هیپوگلیسمیک، هیپولپیدمیک
 • سعید بشیریان، علیرضا حیدر نیا، حمید الله وردی پور، ابراهیم حاجی زاده صفحات 156-162
  زمینه و هدف
  مخاطره آمیزترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف مواد مخدر دوره ی نوجوانی است. هزینه های اجتماعی و آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد در نوجوانان بسیار برجسته و حائز اهمیت است و لازم است برنامه های مداخله ای تئوری محور به منظور پیشگیری از این رفتار در نوجوانان انجام گیرد؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در سال 1390 انجام شد. نمونه ها 650 نفر از دانش آموزان چهار دبیرستان پسرانه مناطق مختلف شهر همدان بودند که به روش خوشه ایتصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد منطبق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده و به روش خوداظهاری جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیونی لجستیک و کای دو تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که 1/11% از دانش آموزان سابقه مصرف سیگار، 4/3% سابقه مصرف مواد مخدر و 12% قصد مصرف مواد مخدر را داشتند. سابقه مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر توسط والدین، داشتن دوستان مصرف کننده مواد مخدر، مصرف مواد مخدر توسط بهترین دوست، مصرف مواد مخدر توسط برادر یا خواهر و مصرف مواد مخدر توسط بستگان از مهم ترین فاکتورهای زمینه های مصرف مواد مخدر بودند (P<0.05). همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده پیش بینی کننده های قوی برای قصد مصرف مواد مخدر در واحدهای پژوهش می باشند.
  نتیجه گیری
  استفاده از تئوری های آموزش بهداشت می تواند در پیش بینی برنامه ریزی جهت تغییر رفتارهای پرخطر کمک نماید. از تئوری رفتار برنامه ریزی شده می توان به طور موثری برای برنامه ریزی و مداخله جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نوجوانان، نگرش، قصد، سوء مصرف مواد
 • زهرا کارگر جهرمی، کاوس صلح جو*، محمد زارعیان، حسین کارگر جهرمی، سعیده عرفانیان، مسعود اسمی صفحات 163-167
  زمینه و هدف

  آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می شود. با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در چهار ماه اول سال 1390، شش بافت زبان، مری، قلب، دیافراگم، ران و بازوی 4925 بز ذبح شده در کشتارگاه شهرستان جهرم از نظر وجود کیست های ماکروسکوپی به روش بازرسی لاشه بررسی شدند. همچنین چهار بافت زبان، مری، دیافراگم و قلب از 400 بز به طور تصادفی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی به دو روش گسترش بافتی و هضمی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  درصد آلودگی به کیست های ماکروسکوپی 48/9% بود و بیشترین درصد آلودگی در مری (1/91%) و در گروه سنی بیشتر از 36 ماهگی (8/81%) و در جنس نر (1/91%) مشاهده شد و بین آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و سن یا جنس ارتباط معنی داری دیده نشد (P>0/05). در روش گسترش بافتی و هضمی به ترتیب 5/59% و 100% از بزها آلوده به کیست های میکروسکوپی بودند. در روش گسترش بافتی بیشترین ارگان درگیر با 3/35% مربوط به دیافراگم بود به طوری که بیشترین درصد آلودگی در گروه سنی بیشتر از 36 ماهگی (7/47%) و در جنس نر (7/35%) مشاهده شد. بین آلودگی به کیست های میکروسکوپی و سن ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.002)، ولی این ارتباط با جنس معنادار نبود (P=0.700).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که روش هضمی حساس ترین روش برای تشخیص سارکوسیستیس در گوشت بز می باشد و 100% بزها به این روش آلوده بودند. بنابراین برای پیشگیری از آلودگی انسانی بایستی بدون توجه به نتایج بازرسی لاشه، گوشتها قبل از مصرف، منجمد یا کاملا پخته شوند.

  کلیدواژگان: سارکوسیست، گسترش بافتی، گسترش هضمی، بز
 • حافظه علیزاده، رسول مدنی، مهدی بابایی، نرگس کاوید، فریبا گلچین فر، تارا امامی صفحات 168-173
  زمینه و هدف
  بیماری یون یک آنتریت گرانولوماتوزی مزمن در نشخوار کنندگان است و تهدید کننده سلامتی دام ها در سراسر دنیا است. در سال های اخیر محققین آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس را برای شناسایی یک تست تشخیصی حساس مورد توجه قرار داده اند؛ لذا شناسایی آنتی بادی ها علیه آنتی ژن های پیکره MAP، جهت تشخیص یا تولید واکسن موثر می باشد. این مطالعه با هدف تهیه و تخلیص آنتی بادی ها علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس اجرا شد.
  مواد و روش ها
  ایمونیزاسیون خرگوش طی برنامه زمان بندی مشخص به وسیله آنتی ژن های MAP و ادجوانت فروند انجام گردید. خون گیری از خرگوش و جداسازی سرم صورت پذیرفت. ایمونوگلوبولین های سرم به روش ترسیب با آمونیوم سولفات 35% از سرم جدا شد و تخلیص IgG با کروماتوگرافی تعویض یونی (DEAE-celloluse) انجام گرفت. در نهایت برای بررسی واکنش آنتی ژن ها با آنتی بادی های تخلیص یافته تست سرولوژیک بکارگرفته شد.
  نتایج
  یک پیک با استفاده از کروماتوگرافی IgG بدست آمد و SDS-PAGE، فراکسیون های حاصل از یک باند منفرد را برای IgG نشان داد. IgG حاصل در تست سرولوژیک استفاده شد و خطوط رسوبی حاصله تا رقت 16/1 تاییدی بر پاسخ مثبت آنتی بادی های پلی کلونال به آنتی ژن ها بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه القای پاسخ ایمنی در خرگوش برای تولید آنتی بادی پلی ‎کلونال با تیتر بالا انجام گردید و آنتی بادی های تخلیص شده در پاسخ به آنتی ژن های MAP واکنش مثبت نشان دادند. آنتی بادی های پلی کلونال نسبتا ارزان و در مقادیر بالا قابل تولید می باشند و قادر به اتصال به جایگاه های بیشتری در سطح آنتی ژن می باشند. شناسایی آنتی بادی ها توسط تست های سرولوژیکی می تواند در مطالعه بیماری های MAP با اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: آنتی بادی های پلی کلونال، ایمونیزاسیون، مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس، اکترلونی
 • طاهره زارع، مختار مختاری، جمشید محمدی صفحات 174-180
  زمینه و هدف
  دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول بتا در پانکراس یا افزایش مقاومت به انسولین مشخص می شود. گیاه جاشیر در بین عامه مردم به عنوان گیاهی با اثر ضد درد و ضد التهاب شناخته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر شاخص های خونی عملکرد کلیه و کبد در موش های صحرایی نر دیابتی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250-150 گرم استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به شش گروه هشت تایی شامل: شاهد، شاهد تحت درمان با 300 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه جاشیر، شاهد دیابتی، دیابتی تحت درمان با 300 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گیاه جاشیر تقسیم شدند. تجویز عصاره در مدت زمان سه هفته به صورت روزانه به روش گاواژ انجام شد. در پایان میزان گلوکز خون و فاکتورهای بیو شیمیایی خون تمامی گروه ها اندازه گیری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان گلوکز خون، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و کراتینین در گروه های درمان شده با عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر نسبت به گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری داشته است. مقادیر آلکالین فسفاتاز، اوره، نیتروژن اوره، آلبومین کاهش یافته، اما معنی دار نیستند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد خواص ضد دیابتی در عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر وجود دارد و متعاقبا ممکن است کبد و کلیه آسیب دیده در دیابت ملیتوس ایجاد شده توسط استرپتوزتوسین را بهبود دهد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، جاشیر، گلوکز، فاکتور های بیوشیمیایی خون
 • فرشید کفیل زاده، سیده زینب حسینی، پیمان ایزدپناه، هوشنگ جمالی صفحات 181-186
  زمینه و هدف
  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، ترکیبات آلی غیرقطبی هستند که از 2 یا تعداد بیشتری حلقه ی بنزن که در هم ادغام شده ساخته شده اند و یکی از شایع ترین آلوده کننده هایی است که در خاک یافت شده است. از این میان آسنفتن یکی از هیدروکربن های چند حلقه ای بوده که در طبیعت انتشار گسترده ای دارد. بنابراین استفاده از میکروارگانیسم ها برای پاک سازی آلودگی خاک می تواند موثر و ارزان باشد و در نتیجه ایمنی محیطی را با پاک سازی مواد زائد فراهم کند. مهم ترین باکتری های تجزیه کننده آسنفتن؛ سودوموناس، میکروکوکوس و باسیلوس می باشند. هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده آسنفتن در خاک اطراف پالایشگاه آبادان و بررسی ارتباط بین میزان آلودگی محیط به آسنفتن و احتمال جداسازی باکتری های تجزیه کننده است.
  مواد و روش ها
  نمونه های خاک از 3 جایگاه مختلف در اطراف پالایشگاه آبادان جمع آوری گردید. تعداد باکتری ها در دو محیط کشت نوترینت آگار حاوی آسنفتن و بدون آسنفتن شمارش گردید. جداسازی باکتری های تجزیه کننده آسنفتن با کشت نمونه ها بر روی محیط پایه معدنی آسنفتن براث و کشت در محیط آسنفتن آگار صورت گرفت. سپس باکتری ها به وسیله ی آزمایش های تشخیص بیو شیمیایی شناسایی شدند.
  نتایج
  در این مطالعه، میانگین لگاریتمی تعداد باکتری ها در محیط کشت حاوی آسنفتن 073/0±786/4 در مقایسه با محیط کشت کنترل 073/0±671/6 کم تر بود و بیشترین تعداد باکتری های تجزیه کننده، 089/0 ±089/7 در ایستگاه C و کم ترین تعداد باکتری های تجزیه کننده، 089/0±485/4 در ایستگاه B به دست آمد. در این تحقیق، به ترتیب از نظر فراوانی، گونه های باکتریایی Bacillus sp، Micrococcus luteus، Corinebacterium sp، Stafphylococcus epidermidis وPseudomonas sp جداسازی و شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که خاک اطراف پالایشگاه آبادان دارای تعداد زیادی از باکتری های تجزیه کننده آسنفتن به ویژه جنس های Bacillus و Micrococcus است.
  کلیدواژگان: آسنفتن، تجزیه کننده، باسیلوس، میکروکوکوس، پالایشگاه آبادان
 • داریوش رنجبر وکیل آبادی، سینا دوبرادران، طاهره کاظمی وکیل آبادی، رحیم طهماسبی، معصومه روانی پور، مهدی فرهمند نیا صفحات 187-192
  زمینه و هدف
  بیشترین سهم مسافرت ها به وسایل حمل و نقل جاده ای به ویژه اتوبوس ها اختصاص دارد و یکی از مسائلی که سلامت مسافران را تهدید می کند، مصرف آب آشامیدنی آلوده می باشد. در اتوبوس ها به علت انتقال آب از شبکه توزیع به مخازن، استفاده از ظروف نامناسب، یخ های غیر بهداشتی و آب های مشکوک، احتمال آلودگی وجود دارد؛ لذا در این مطالعه کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مصرفی اتوبوس ها آزمایش شد و ضمن مقایسه با استانداردهای موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده و از مجموع 122 دستگاه اتوبوس پایانه مسافربری بوشهر، با توجه به پژوهش های مشابه و ضریب اطمینان 95% به کمک فرمول برآورد حجم نمونه برای نسبت، از آبخوری 80 دستگاه اتوبوس که از شهرهای مختلف وارد پایانه مسافربری بوشهر شده بودند یا از بوشهر به مقصدهای مختلف خارج می شدند در طی یک دوره سه ماهه نمونه برداری انجام گرفت. تمام مراحل نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه بر اساس استانداردهای موجود جهت آزمایشات میکروبی صورت گرفت و دما، pH، کلر باقی مانده، تعداد کلی فرم کل (TC) و کلیفرم مدفوعی (E.Coli) در هر نمونه بر اساس روش استاندارد تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده و نتایج به کمک آزمون های t-test مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان کلر باقی مانده در 5/97% موارد برابر صفر بود. pH نمونه ها در گستره 8/6 تا 7/8 بود و میزان کلی فرم مدفوعی (E. coli)و کل کلیفرم (TC)، به ترتیب در 8/8% و 5/12%نمونه ها بیش از حد استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از یخ در اتوبوس و همچنین زمان شستشوی مخزن آبخوری (به صورت روزانه یا هفتگی) و نحوه آب گیری و ذخیره سازی آب (با استفاده از گالن 20 لیتری) در اتوبوس ها بر میزان آلودگی باکتریایی آب آشامیدنی مخازن تاثیر معنی داری داشت (P< 0.05). عواملی مانند جنس مخزن، شرایط تحصیلی راننده، سن راننده، نوع و مدل اتوبوس، زمان پرکردن مخزن (روزانه یا هفتگی) شرایط آب گیری مخزن (تخلیه کامل مخزن یا عدم تخلیه مخزن) و مسافت طی شده توسط اتوبوس تاثیر معنی داری بر کیفیت میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که از آب بطری شده در طول مسافرت استفاده شود و کنترل کیفیت آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوس های بین شهری مورد ارزیابی و کنترل بیشتری توسط بازرسین بهداشتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلیفرم، E، coli، کلر باقی مانده، اتوبوس، بوشهر
 • جلیل عزیزی، مهدی کریم یار جهرمی *، محسن حجت صفحات 193-198
  زمینه و هدف

  نظام مراقبت سلامت در کشورهای مختلف با تاثیرپذیری از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت ارایه خدمات سلامت از قبیل: پیشگیری، درمان و بازتوانی به آحاد مردم به شکل های متفاوت سازماندهی می شود. سلامت و امنیت جز حقوق اولیه هر یک از افراد جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی روستایی انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به منظور بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب استان فارس انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست خود ساخته دو بخشی بود که بخش اول شامل مشخصات فردی و بخش دوم حاوی 20 گویه بررسی رضایتمندی از عملکرد پزشک خانواده در جنبه های مختلف بود. جهت تعیین نمونه از روش چند مرحله ای نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری و استنباطی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه 100 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که اکثریت زن، متاهل و در محدوده سنی 39- 30] میانگین (3/5) 42/30 سال[بوده اند. میزان رضایت کل به طور میانگین 47/9 درصد «خیلی زیاد»، 04/20 درصد «زیاد»، 09/33 درصد «متوسط»، 12/15 درصد «کم» و 28/22 درصد «خیلی کم» بوده است. در هیچ کدام از موارد بیشتر افراد رضایت حداکثری را از خدمات ابراز نکرده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  تخصیص منابع و امکانات بیشتر، برنامه ریزی های آموزشی برای افزایش مهارت پزشکان و پرسنل، برگزاری دوره های آموزشی در سطح روستاها جهت آشنایی با اهداف برنامه پزشک خانواده، نظارت دقیق بر کیفیت خدمات پزشکان و فراهم کردن شرایط بیتوته پزشکان جهت در دسترس بودن آن ها، سبب افزایش رضایتمندی عموم از این برنامه مهم ملی خواهد شد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، عملکرد، پزشک خانواده
 • نارسیس افقری، سمیرا ربیعی، نفیسه رشیدی پور، پیمان پورنقشبند، رضا راست منش صفحات 199-209
  زمینه و هدف
  این مطالعه برای اولین بار به بررسی تغییرات میان مدت شاخص های آنتروپومتریک، بیو شیمیایی، دریافت های غذایی و فعالیت بدنی با در نظر گرفتن وضعیت مصرف سحری طی ماه رمضان در روزه داران پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به شیوه کوهورت، با روش نمونه گیری متوالی آسان بر روی 49 زن 45-20 ساله شاغل در بیمارستان شهید مطهری فولادشهر انجام گرفت که بر مبنای مصرف یا عدم مصرف سحری، به ترتیب در دو گروه 26 و 23 نفره قرار گرفتند. شاخص های آنتروپومتری و بیو شیمیایی در سه مقطع زمانی سه روز پیش از ماه رمضان، سه روز و سی روز پس از پایان آن، بررسی شد. برای ارزیابی دریافت غذایی از پرسشنامه اعتبارسنجی شده 147 آیتمی بسامد خوراک استفاده شد. از آزمون اندازه گیری های مکرر برای بررسی تغییرات در طی زمان و نیز بررسی اثر هم زمان وضعیت مصرف سحری و مقطع زمانی استفاده شد.
  نتایج
  تغییرات وزن و نمایه توده بدنی در سه مقطع زمانی مورد بررسی، بین دو گروه مصرف کننده و غیر مصرف کننده سحری، تفاوت معنی داری داشت (P=0.006). دریافت انرژی، کربوهیدرات، چربی، غلظت تری گلیسیرید، HDL و فعالیت بدنی در سه مقطع زمانی، تفاوت معنی داری داشت (P=0.05). غلظت گلوکز، کلسترول و LDL در سه مقطع زمانی تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  روزه داری دارای اثر مطلوب بر وزن و نمایه توده بدنی است. روزه داری، تغییرات مختلفی را در پروفایل چربی ایجاد می کند که بیش از آن که به وضعیت مصرف سحری مرتبط باشد، ممکن است ناشی از تغییر عادات غذایی و فعالیت بدنی در طول ماه رمضان باشد.
  کلیدواژگان: روزه، وزن، پروفایل لیپیدی
 • مریم توتونچی، سیامک سامانی، کرامت الله زندی قشقایی صفحات 210-217
  مقدمه و هدف
  در سالهای اخیر موضوع سلامت روان بسیار مورد بحث و توجه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران قرار گرفته و توجه به نقش سلامت روان در تضمین زندگی فردی و اجتماعی اهمیت ویژه یافته است. هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطه گری خودپنداره برای کمالگرایی و سلامت روان میباشد.
  مواد و روش ها
  گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 400 نفر دانش آموز (200 دختر، 200 پسر) مقطع متوسطه در شهر شیراز با میانگین و انحراف معیار سنی دختران به ترتیب برابر 93/0±37/16 سال و پسران برابر 63/0±12/16 سال بود. این گروه نمونه به شیوه خوشهای چند مرحله ای برگزیده شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس خودپنداره مندالگیو و پی ریست، مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی لاویبوند و لاویبوند (فرم 21 گویه ای) و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران استفاده شد. اعتبار و روایی این مقیاس ها در طول مطالعه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
  نتایج
  این تحلیل نشان داد که میزان کمال گرایی مثبت و منفی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم دارای تاثیر معنی دار بر سلامت روان می باشد. مقدار اثر مستقیم کمال گرایی مثبت بر سلامت روان برابر است با 17/0 (P<0.001) و اثر غیر مستقیم این متغیر برابر با 06/0(P<0.001) و همچنین مقدار اثر مستقیم کمال گرایی منفی بر سلامت روان برابر است با 39/0 (P<0.001) و اثر غیرمستقیم این متغیر از طریق خودپنداره برابر با 01/0 (P<0.001) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که خودپنداره نقش واسطه گری برای سلامت روان و کمال گرایی فرد دارد، بدین معنی که کمال گرایی مثبت فرد بر خودپنداره او اثر مثبت گذاشته در نتیجه خودپنداره مثبت او باعث بهبود سلامت روان می گردد و از طرف دیگر کمال گرایی منفی با اثر منفی که بر خودپنداره فرد میگذارد باعث منفی شدن خودپنداره او شده که این امرکاهش سلامت روان و افزایش مشکلات هیجانی فرد را موجب میشود.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، سلامت روان، خودپنداره
 • فرزانه تفویضی، مریم تاج آبادی ابراهیمی صفحات 218-226
  زمینه و هدف
  استفاده از لاکتوباسیل ها به عنوان پروبیوتیک ها، نیازمند به کارگیری روش های دقیق و قابل اطمینان جهت شناسایی باکتری ها در سطح سوش می باشد، زیرا بسیاری از خصوصیات پروبیوتیکی وابسته به سوش می باشد. انگشت نگاری DNA بر اساس توالی های تکراری ژنومی با روش REP-PCR به عنوان یک روش تایپینگ قدرتمند، جهت تعیین روابط فیلوژنیک و تاکسونومی باکتری ها مطرح می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیک سوش های لاکتوباسیل های جدا شده از منابع مختلف لبنی و غذایی سنتی در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا 20 سوش از محصولات لبنی سنتی از قبیل ماست، پنیر، ترخینه و دوغ ترخینه جداسازی و خالص سازی شدند. واکنش PCR جهت شناسایی ایزوله ها با استفاده از پرایمرهای دجنریت انجام گرفت و محصولات PCR پس از خالص سازی، توالی سنجی شدند. انگشت نگاری DNA با پرایمر GTG)5) جهت ژنوتایپینگ ایزوله ها انجام شد.
  نتایج
  ایزوله های شناسایی شده تحت عنوان لاکتوباسیلوس کازئی، برویس، پلانتاروم و انتروکوکوس فاسیوم در GenBank ثبت شدند. در پروفایل REP-PCR 20 ایزوله مورد مطالعه، الگوی باندینگ متفاوتی دیده شد. روش گروه بندی UPGMA با استفاده از نرم افزار NTSYS بر روی داده های مولکولی انجام گرفت که با آنالیز PCO نیز تایید گردید. در دندروگرام حاصله سه کلاستر اصلی شکل گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  روش REP-PCR یک روش کاربردی و بسیار حساس در تمایز ایزوله های مورد مطالعه می باشد که با نتایج حاصل از توالی یابی مطابقت کامل دارد. امید است بتوان با تهیه پروفایل های به دست آمده، یک بانک اطلاعاتی دقیق تهیه نمود که جهت غربالگری اولیه و در نهایت تایپینگ باکتری های جدا شده با صرف هزینه کمتر و با سرعت بیشتر به اجرا در آید.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس، تنوع ژنتیکی، انگشت نگاری GTG)5، PCR)
|
 • Ali Amiri, Aliasghar Karimi, Habibolah Zakeri, Leila Zamani Pages 121-126
  Vitamin D comprises a group of fat-soluble pro-hormones، obtained from sun exposure، food، and supplements، and it must undergo two hydroxylation reactions to be activated in the body. Several studies have shown the role of vitamin D in mineral metabolism regulation، especially calcium، phosphorus، and bone metabolism. Some factors such as inadequate vitamin intake and liver or kidney disorders can lead to vitamin D deficiency. Furthermore، vitamin D malnutrition may also be linked to susceptibility to chronic diseases such as heart failure، peripheral artery disease، high blood pressure، cognitive impairment including foggy brain and memory loss، and autoimmune diseases including diabetes type I. Recent research has revealed that low levels of vitamin D increase the risk of cardiovascular-related morbidity (Sato et al.، 2004) and mortality (Pilz et al.، 2008). Also، hypertension contributes to a reduction in bone mineral density and increase in the incidence of stroke and death. This article reviews the function and physiology of vitamin D and examines the effects of vitamin D deficiency on susceptibility to stroke، as a cardiovascular event، and its morbidity and subsequent mortality.
  Keywords: Vitamin D, Physiology, Cardiovascular morbidity, Stroke
 • Leila Amiri Farahani, Mohammad Jalal Abbasi Shavazi Pages 127-134
  Nowadays، the health care system of many communities is encountering a common problem: the growing number of women undergoing the Caesarean section (CS). One of these countries is Iran. This article presents an overall review on the research conducted hitherto in Iran on the reasons for the growth in the number of CS deliveries in the past three decades. We considered demographic factors، including age، birth order، race، place of delivery (private or public hospital)، region (urban or rural)، and education، to evaluate the results. Unfortunately، the results show a significant rise in the number of CS deliveries performed in Iran. The results reveal a three-time increment in the number of CS deliveries done in the recent years compared to three decades ago. The causes of this growth may be the increase in the marriage age، late age childbirth، increase in the number of employed women، better access to health services، and advances in technology، all of which seem to have created a vicious circle contributing to the inordinate rise in the prevalence of CS. The results of this research demonstrate a surge in the number of CS deliveries in Iran. The results necessitate that further studies be undertaken with a broader range of samples (for example، a nationwide research) to identify the demographic factors associated with the escalation in the number of CS deliveries and to provide appropriate solutions.
  Keywords: Demographic Factors, Caesarean Section (CS), Iran, Change Trends
 • Hamid Madanchi, Hosein Honari, Sadegh Safae, Ali Sayadmanesh Pages 135-141
  Background And Objective
  Shiga toxin (STx) is the main virulence factor in Shigella Dysenteriae type I and is composed of an enzymatic subunit STxA monomer and a receptor-binding STxB homopentamer. Shigella toxin B subunit (STxB) is a non-toxic homopentameric protein responsible for toxin binding and internalization into target cells by interacting with glycolipid (Gb3). Cholera toxin B subunit (CTB) has been known as a mucosal adjuvant for vaccines and genetic fusions of CTB with several hetroantigens such as stxB and can increase humoral and mucosal immunity response.
  Materials And Methods
  In this study، after primer designing، the ctxB and stxB genes were amplified by PCR and cloned into the pGEM-T vector. The stxB gene with a nonfurin linker was fused to the ctB gene in the pGEM vector via the restriction enzyme method and thereafter the fused genes of ctB-stxB were subcloned in the pET28a (+) as an expression vector. The expressed chimeric protein was induced with IPTG and evaluated via the SDS. PAGE and Western blot techniques.
  Result
  The pET28a (+) /ctxB-stxB expression vector was confirmed by endonuclease digestion، PCR، and sequence analysis. The CTB-STB fusion protein was confirmed by the SDS-PAGE and Western-blot.
  Conclusion
  The CTB-STB recombinant protein can be used as a new and desirable mucosal vaccine for Shigella Dysenteriae type I.
  Keywords: Adjuvant, CTB, Nonfurin linker, StxB, Shigella Dysenteriae type I
 • Masoomeh Seidi, Roghih Zardosht Pages 142-147
  Background And Objective
  Patient safety is the principal concern of current health care delivery systems، and several recent studies initiated by the Institute of Medicine have reported a high incidence of medicinal errors. Of the approximately 44000-98000 patient deaths reported each year because of medical errors، 7000 are attributed to medicinal errors. The purpose of this study was to determine nurses'' perceptions of causes of medicinal errors and barriers to reporting them in the pediatric wards of Mashhad University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study recruited156 nurses working in general pediatric units via the convenience sample method. A questionnaire containing four sections was used: the first section on demographic information; the second on the reasons for medicinal errors; the third on the estimation of the percentage of medicinal errors occurring in the units; and the final section on the reasons for failing to report the medicinal errors.
  Results
  The most important medicinal errors from the nurses'' viewpoint were failure to check medicinal orders (73. 9%) and errors in the medication administration (64%). The nurses estimated that only 45% of all the medicinal errors were reported، and they cited a lack of knowledge about unit policies and routines (59. 8%) and negligence to report (59. 8%) as the most important reasons for the failure to report the errors.
  Conclusion
  We need to improve the accuracy of medicinal error reporting by nurses and to provide a hospital environment conducive to preventing errors from occurring.
  Keywords: Medication Error, Pediatrics, Nurse, Barriers to Reporting
 • Hossein Ashraf, Reza Heydari, Vahid Nejati, Minoo Ilkhanipoor Pages 148-155
  Background And Objective
  Use of medicinal plants for attenuation of hyperglycemia and restoration of lipids to normal level is clinically very important. We decided to assess the preventive role of aqueous extract of Berberis Integerrima root on the serum levels of glucose، insulin، and lipid profile in Streptozotocin (STZ) -induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  Forty male rats were divided into 5 groups as follows: 1- normal (N); 2- normal + barberry (N+B) (they received barberry root extract for 6 weeks); 3- diabetic (D) (they received STZ، 65 mg/kg BW /i. p.); 4- diabetic + barberry before (D+Bb) (they received barberry root extract for 3 weeks before STZ injection and continued for another three weeks); and 5- diabetic + barberry after (D+Ba) (three days after STZ injection، they received barberry root extract for 3 weeks). The experimental groups received barberry root extract (500 mg/kg bw) intra gastric by gavage for 6 weeks and the experimental period for each rat was 6 weeks.
  Results
  Diabetic rats showed a significant increase in serum glucose، total cholesterol، triglycerides، LDL-C، and food intake as well as a decrease in HDL-C، body weight and serum insulin، compared to the other groups. Administration of the barberry root extract in diabetic rats restored these changes towards normal to some extent.
  Conclusion
  In this study، for the first time، we showed that the administration of the barberry root extract before diabetes induction resulted in better amelioration in the serum levels of glucose، insulin، and lipid profile، compared to the group receiving it after induction: this indicates that the barberry root extract can play both a preventive and a therapeutic role in such patients.
  Keywords: Berberis Integrrima, Streptozotocin, Hypoglycemic, Hypolipidemic, Diabetes mellitus
 • Saeid Bashirian, Alireza Haidarnia, Hamid Allahverdipour, Ebrahim Hajizadeh Pages 156-162
  Background And Objective
  Adolescence is the most critical period of life as regards commencing drug abuse. The social cost and damage caused by drug abuse in adolescence are enormous، necessitating interventional programs to prevent this behavior. The theory of planned behavior (TPB) is perhaps the most influential theory for the prediction of social and health behaviors such as drug abuse.
  Materials And Methods
  In this descriptive analytical study، samples were collected from male students in four high schools in different regions of Hamedan. The survey was carried out via random cluster sampling of 650 students. Data were collected using the standard self-report questionnaires and were analyzed using SPSS16، chi-squared test، correlation coefficient، and logistic regression analysis.
  Results
  Among the adolescents participating in this study، 11. 1% had the experience of cigarette smoking، 3. 4% had the experience of drug abuse، and 12% had the experience of intention to abuse drugs. There was a significant relationship between drug abuse and the following variables: smoking experience (p value =0. 001، OR=27. 238); having drug user parents (p value =0. 001، OR=8. 630); having friends who had experienced drug abuse (p value =0. 001، OR=11. 060); having best friends who had experienced drug abuse (p value = 0. 001، OR=11. 931); family with drug abuse (p value = 0. 001، OR=4. 311); and having a sibling who abused drugs (p value=0. 001، OR=15. 815). According to the logistic regression analysis، attitude، subjective norms، and perceived behavior control were the most influential predictors of intention to abuse drugs.
  Conclusion
  The use of TPB is beneficial in the predicting and planning for high-risk behaviors. TPB can be used for planning and implementing drug abuse prevention programs in adolescents.
  Keywords: Adolescent, Attitude, Intention, Substance Abuse
 • Zahra Kargar Jahromi, Kavous Solhjoo, Mohammad Zareian, Hossein Kargar Jahromi Other, Saiedeh Erfaniyan, Masoud Esmi Pages 163-167
  Background And Objective

  Sarcocyst infection is one of the most common zoonotic protozoan diseases caused by different Sarcocystis spp. Given the importance of this infection in public health، the infection rate of macroscopic and microscopic sarcocysts in slaughtered goats was determined in Jahrom abattoir.

  Materials And Methods

  Between April and June in 2011، six tissues including the esophagus، tongue، diaphragm، shoulder muscles، thigh muscles، and heart of 4925 slaughtered goats were inspected to detect macroscopic sarcocysts in Jahrom abattoir. To detect microscopic cysts، four tissue samples (esophagus، tongue، diaphragm، and heart) from 400 goats free of macroscopic cysts were investigated randomly via impression smear and digestion method.

  Results

  The infection rate of macroscopic cysts was 9. 48% and the highest infection rate was observed in the esophagus (91. 1%). There was no significant relationship between the infection rate of macroscopic cysts and the age or gender (p value >0. 05). The infection rate of microscopic cysts was 59. 5% and 100% via impression smear and digestion method، respectively. There was a significant relationship between the infection rate of microscopic cysts and age (p value =0. 002)، whereas the relationship between the infection rate and age did not constitute statistical significance (p value =0. 700).

  Conclusion

  The results showed that digestion method was the most sensitive method for the detection of sarcocystis in goats and 100% of the goats were infected by this method. Thus for the prevention of human infection، the meat should be frozen or cooked sufficiently before consumption irrespective of the results of carcass inspection.

  Keywords: Sarcocystis, Impression smear, Digestion method, goat
 • Hafezeh Alizadeh, Rasoul Madani, Mehdi Babaie, Nargrs Kavid, Fariba Golchinfar, Tara Emami Pages 168-173
  Background And Objective
  Johne’s disease is the chronic granulomatous enteritis of ruminants، and a major health hazard worldwide. In recent years، researchers have focused on mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) antigens in diagnostic tests. Identification of antibodies against MAP antigens is، therefore، effective for the diagnosis or preparation of vaccine. The aim of this study was to prepare and purify polyclonal antibodies against MAP antigens.
  Materials And Methods
  A New Zealand white rabbit was immunized at a certain time period with MAP antigens and Freund’s adjuvant. After the immunization of the animal، the rabbit was bled to obtain enriched serum. Immunoglobulins were obtained via sedimentation with ammonium sulfate 35% and then IgG was purified by ion exchange (DEAE-cellulose) chromatography. Serologic test was used to evaluate the interaction of antigens and antibodies.
  Results
  Ion exchange chromatography of IgG showed one peak، and SDS_PAGE of IgG showed a single band. Serologic test was applied and clear precipitation lines were appeared up to 1:16 dilution، which indicated the high quality of the product.
  Conclusion
  In this study، the humoral immune response was induced well by immunization with MAP antigens in a New Zealand white rabbit and polyclonal antibodies were produced in high titers. Polyclonal antibodies are relatively inexpensive and easy to produce in large quantities and can connect to the more connective sites، resulting in better sensitivity. Identification of polyclonal antibodies via immunological tests can play a significant role in studying MAP disorders.
  Keywords: Polyclonal Antibodies, Immunization, Mycobacterium Avium Paratuberculosis, Ouchterlony
 • Tahereh Zare, Mokhtar Mokhtari, Jamshid Mohammadi Pages 174-180
  Background And Objective
  Diabetes mellitus is a chronic disease recognized by a reduction in insulin secretion due to the malfunction of β cells in the pancreas or an increase in the cell''s resistance to insulin. Prangos Ferulacea has been known as an analgesic and anti-inflammatory herb in the general population. The aim of the present study was to evaluate the effect of the hydroalcoholic extracts of Prangos Ferulacea on the blood factors of kidney and liver functions in diabetes induced by streptozotocin in Wistar rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study، six groups of animals were selected. Three groups out of six were administered with intra peritoneal injection of streptozotocin to induce diabetes. Group I was fed a normal diet. Group II and III of the animals received 300 and 500 mg/kg/day Prangos Ferulacea extract. Group IV received distilled water (diabetic control)، and the animals of groups V and VI were treated with Prangos Ferulacea extract 300 and 500 mg/kg body weight، respectively، for three weeks. Blood glucose، ALT، AST، ALP، creatinine، albumin، urea and BUN were measured in all the animals. The collected data were analyzed using SPSS software via the one-way ANOVA.
  Results
  Treatment with the Prangos Ferulacea extract resulted in a significant decrease in blood glucose، ALT، AST and creatinine but no significant decrease in ALP، albumin، urea، and BUN levels.
  Conclusion
  The results of this study showed that hydroalcoholic extracts of Prangos Ferulacea had antidiabetic effects and consequently might alleviate the liver and kidney damage caused by streptozotocin-induced diabetes mellitus.
  Keywords: Diabetes mellitus, Prangos ferulacea, glucose, Blood biochemical factors
 • Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Peyman Izedpanah, Houshang Jamali Pages 181-186
  Background And Objective
  PAHs are non-polar organic compounds consisting of two or more fused benzene multi-rings. Among these compounds، acenaphthene is a multi-ring hydrocarbon that occurs abundantly in nature. Use of microorganisms to clean the contaminations of soil can be cheap and effective. The most important acenaphthene-degrading bacteria are pseudomonas، micrococcus، and Bacillus. The goal of this study was to isolate and identify the bacteria which degrade acenaphthene in soils around Abadan Refinery and to investigate the relation between the levels of environmental pollution with acenaphthene.
  Materials And Methods
  Soil samples were collected from three areas around Abadan Refinery. The number of the bacteria was counted on the nutrient agar culture with and without acenaphthene. Isolation of the bacteria was done by culturing the samples on acenaphthene broth with a mineral-salt medium، and on an acenaphthene agar medium. Then، the bacteria were identified via biochemical diagnostic tests.
  Results
  The logarithm average of the bacteria was 4. 786 ± 0. 073 at a medium with acenaphthene، which was 6. 671 ± 0. 073 less than that of the control medium. The maximum number of degrading bacteria was 7. 089 ± 0. 089 at Station C، and the minimum number of the degrading bacteria was 4. 485 ± 0. 089 at Station B. In this study، Bacillus sp، Micrococcus Luteus، Corynebacterium sp، Staphylococcus epidermidis، and Pseudomonas sp bacteria were isolated and identified in terms of frequency، respectively.
  Conclusion
  The results of this study showed that the soil around Abadan Refinery contained a great number of acenaphthene degrading bacteria، especially Bacillus and Micrococcus.
  Keywords: Acenaphthene, Degrader, Bacillus, Micrococcus, Abadan refinery
 • Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sina Dobaradaran, Tahereh Kazemi Vakilabady, Rahim Tahmasbi, Masoumeh Ravanipur, Mehdi Farahmandnia Pages 187-192
  Background And Objective
  Road transportation and specifically bus travel accounts for the bulk of travel. Contaminated drinking water consumption is one of the issues that threaten health، and always there is pollution possibility in drinking water in buses. This study evaluated the microbial quality of consumed drinking water in buses and also compared it with available standards.
  Materials And Methods
  This study is a cross-sectional study. By considering similar studies، 95% confidence interval and based on the samples size formula for tradition of proportion، 80 buses from 122 buses that entered Bushehr Passenger Depot from other cities or exited it were randomly selected. Over a three-month period، samples were taken from drinking water in these buses. Temperature، pH، residual chlorine، total coliform (TC)، and fecal coliform (E. coli) in each sample were measured in accordance with the standard method. Statistical analysis of the data was carried out with SPSS Version 16، and the t-test was performed for statistical difference.
  Results
  The results showed that residual chlorine in 97. 5% was zero and pH values of the samples were in the range of 6. 8-8. 7. TC and E. coli numbers in 12. 5% and 8. 8% of the samples were higher than those of standards، respectively.
  Conclusion
  Use of ice، washing time of the drinking water tank (daily or weekly)، and method of usage and storage of drinking water (with 20-liter tanks) had significant effects on the bacterial loads of the drinking water in the tanks (p value <0. 05). Some factors such as tank material، driver''s education and age، type and model of the bus، filling time of the tank (daily or weekly)، the method of filling and emptying the tank (complete clearing out of the tank or otherwise)، and distance had no significant effect on the quality of the drinking water in the buses.
  Keywords: Coliform, E. Coli, Residual Chlorine, Bus, Bushehr
 • Jalil Azizi, Mahdi Karimyar Jahromi, Mohsen Hojat Pages 193-198
  Background And Objective

  Health care systems in different countries are organized to provide services، including prevention، treatment، and rehabilitation of people، and they are influenced by political، economic، and cultural factors. Health and safety are the basic rights of each and every individual in society. This study aimed to assess the satisfaction level of individuals referring to the rural health centers in Darab County in the Fars Province.

  Materials And Methods

  This is a descriptive-analytical study. The collective data tool was a self-made questionnaire with two parts. The first part comprised demographic characteristics، and the second part contained 20 items for the assessment of satisfaction with family doctor functions from different aspects. Multi-stage cluster sampling method was used to determine samples. Data were analyzed using SPSS software، and inferential statistical analysis was performed.

  Results

  In this study، 100 cases were investigated. The majority of the study population were women، married، and aged between 30 and 39 years [mean= 30. 42 (5. 3) years]. Overall satisfaction averages were 9. 47% very high، 20. 04% high، 33. 09% moderate، 15. 12% low، and، 22. 28% very low. In all the items، the majority of the participants did not report a high level of satisfaction.

  Conclusion

  Allocating more resources and equipment، providing educational programs to improve physician and staff skills، holding training courses in villages to raise awareness about the goals of the family doctor، and careful monitoring of the quality of services provided by physicians will enhance the satisfaction level of people with this nationally important program.

  Keywords: Satisfaction, Function, Family doctor
 • Narsis Afghari, Samira Rabiei, Nafiseh Rashidipoor Fard, Paiman Poornaghshband, Reza Rastmanesh Pages 199-209
  Background And Objective
  This study assessed the mid-term changes in anthropometrical and biochemical factors as well as nutritional status and physical activity level with regard to nocturnal eating during Ramadan، for the first time.
  Materials And Methods
  Via an easy sampling، the cohort study was conducted in 49 women aged between 20 and 45 years who were recruited from Shahid Motahari Hospital in Isfahan. The subjects were divided into two groups based on their nocturnal eating pattern. Anthropometrical and biochemical parameters were measured three days before Ramadan، on the third day of Ramadan، and thirty days after the end of Ramadan. A 147 food items frequency questionnaire was used for the assessment of nutritional status t. Repeated measure test was employed to determine changes over time، and the interaction effects between times and nocturnal eating status.
  Results
  The body weight and body mass index of the women who consumed the nocturnal meal was significantly different from those of the subjects who did not consume the downset meal (p value =0. 006). There were significant differences in energy، carbohydrate، and fat intake as well as serum triglycerides، HDL-cholesterol، and physical activity levels between the three time periods. Serum glucose، cholesterol، and LDL-cholesterol were not significantly different between the two groups.
  Conclusion
  Ramadan fasting has beneficial effects on the body weight and body mass index. Fasting causes some changes in the lipid profile; these changes can be attributed to changes in dietary habits and physical activity level during Ramadan، rather than nocturnal eating status.
  Keywords: Fasting, Weight, Lipid Profile
 • Maryam Totonchi First, Siamak Samani, Keramatallah Zandi Ghashghaei Pages 210-217
  Background And Objective
  The goal of this study was to describe the mediating role of self-concept in perfectionism and mental health.
  Materials And Methods
  The sample group in this study included 400 high school students (200 boys and 200 girls) from Shiraz with the mean age of 16. 37±0. 93 for the girls and 16. 12±0. 63 for the boys. Data were gathered through the application of three scales: Mandaglio and Pyerist Self-concept Scale (P. M. S. P. S); Depression and Anxiety and Stress Scale of Lovibond and Lovibond (DASS-21); and Negative and Positive Perfectionism Scale of Terri-Short et. al. The validity and reliability of these scales were reviewed during this study.
  Results
  The result of the Path analysis test showed the mediating role of self-concept in perfectionism and mental health. This analysis illustrated that negative and positive perfectionism، both in a direct and indirect way، had a significant role in mental health. The rate of the direct effect of positive perfectionism on mental health was 0. 17 (p value <0. 001) and the rate of the indirect variable through self-concept was 0. 06 (p value <0. 001). Also، the rate of the direct effect of negative perfectionism on mental health was 0. 39 (p value <0. 001) and rate of the indirect effect of this variable on self-concept was 0. 01 (p value <0. 001).
  Conclusion
  the findings of this study showed that self-concept had a mediating role in mental health and perfectionism. In other words، positive perfectionism of a person has a positive effect on self-concept and، as a result، positive self-concept confers mental health improvement. On the other hand، negative perfectionism leading to a decrease in mental health and an increase in excitement problems of a person.
  Keywords: Perfectionism: Mental health, Self, concept
 • Farzaneh Tafvizi, Maryam Tajabadi Ebrahimi Pages 218-226
  Background And Objective
  The use of lactobacilli as probiotics requires the application of accurate and reliable methods for the detection and identification of bacteria at the strain level. Repetitive sequence-based polymerase chain reaction (rep-PCR)، a DNA fingerprinting technique، has been successfully used as a powerful molecular typing method to determine taxonomic and phylogenetic relationships among bacteria. The aim of this study was to evaluate and detect the genetic diversity of lactobacilli species isolated from different sources in Iran.
  Material And Methods
  Twenty strains were isolated from Iranian traditional yoghurt، cheese، and Tarkhineh. PCR-mediated amplification was carried out by degenerate primers. Sequencing was performed after purification of the PCR product. The rep-PCR fingerprinting by (GTG) 5 oligonucleotide primers was conducted for the discrimination and genotypic grouping of isolates.
  Results
  Isolates were deposited as novel stains of lactobacillus casei، brevis، plantarum، and Entrococcus facium in GenBank. Clustering methods were performed on molecular data by NTSYS software، which was also supported by PCO ordination plot. The rep-PCR profiles showed that the 20 isolates produced different banding patterns. In UPGMA dendrogram، three main clusters were formed.
  Conclusion
  According to our findings، rep-PCR appeared to be a very practical method and highly sensitive in the discrimination of the lactobacillus species. The results of sequencing corresponded to the clustering in dendrogram.
  Keywords: Lactobacillus, genetic relationship, (GTG) 5, PCR fingerprinting