فهرست مطالب

عصر ارتباطات - پیاپی 17-18 (پاییز 1391)

فصلنامه عصر ارتباطات
پیاپی 17-18 (پاییز 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ماندانا صنیعی، ترانه صنیعی صفحه 4
  در روزگار معاصر، سرعت چشمگیر تحولات و سیطره تکنولوژی و جو حاکم بر نظام خبری جهان از یکسو، و نظریات غیرشناخت گرایانه، که اساس ارزش ها را زیر سئوال برده اند و آنها را مجهول ذهن انسانها و به تبع نسبی می دانند از سوی دیگر، سبب شد که توجه به ارزش های اخلاقی و انسانی در سطح جوامع، به طور عام و در وادی خبر و خبرنگاری، به طور خاص، رو به افول گذارد و بحث های ارزشی، کلی و کلی گویی تلقی شود که فایده کاربردی ندارد
  کلیدواژگان: اخلاق، رسانه، خبر، ارزش ها
 • حسین امامی رودسری، سید وحید عقیلی صفحه 19
  ارتباطات کامپیوتری، شیوه ای از تعامل و برقراری ارتباطات انسانی در محیط آنلاین یا همان فضای مجازی اینترنت است که موجب شده تا صورت بندی جدیدی از ارتباطات میان فردی پدید آید. کیفیت و کمیت این نوع از ارتباطات موجب شده تاثیراتی را بر ارتباطات آفلاین و یا چهره به چهره در زندگی روزمره پدید آورد که این موضوع همواره مدنظر اندیشمندان در عرصه های مختلف جامعه شناسی، ارتباطات اجتماعی و روان شناسی بوده است. از آنجایی که اساس برقراری ارتباطات کامپیوتری از طریق پیام متنی است و کاربران قادر به مشاهده عکس العمل ها و اقدامات یکدیگر نیستند این مقاله به تاثیرات روانشناختی برقراری ارتباطات در فضای مجازی و تفاوت های آن با ارتباطات چهره به چهره می پردازد.
  کلیدواژگان: اینترنت، ارتباطات کامپیوتری، ارتباطات آفلاین و آنلاین
 • علیرضا رضایی قلعه، محمد سلطانی فر صفحه 35
  این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه های کارشناسان سیاست و رسانه نسبت به اعتبار اسناد ویکی لیکس صورت پذیرفته است. بهره گیری ویکی لیکس از ابزارها و تاکتیک های رسانه ای، برای افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا، سبب جلب توجه توامان کارشناسان عرصه سیاست و اصحاب رسانه به موضوع ویکی لیکس شده است. لذا بررسی دیدگاه های کارشناسان فعال در عرصه های سیاست و رسانه و تبیین نگاه های مشترک آنان، امکان مدیریت صحیح افکار عمومی و تصمیم گیری های هوشمندانه دیپلماتیک را در مواجهه با انتشار تدریجی اسناد در پی خواهد داشت. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه با اعتبار آلفای کرونباخ 80/0 استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو گروه کارشناسان وزارت خارجه و اساتید علوم ارتباطات کشور بوده و 30 نفر از هر گروه پاسخگوی پرسشنامه بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان سیاست و رسانه نسبت به اعتبار اسناد ویکی لیکس همسویی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ویکی لیکس، سیاست، رسانه
 • رونیتا کلیمن ترجمه: محمد اسماعیل حق پرست صفحه 55
  این تحقیق از آزمایشی کنترل شده برای نشان دادن تاثیرات نژاد در موضوع داستان روی تحلیل های اخلاقی دانشجویان سیاه پوست روزنامه نگاری تنها از طریق تغییر نژاد افراد حاضر در عکس ها استفاده کرده است. برخلاف آنچه که می توان از طریق تئوری های گونه شناسانه و هویت شناسانه پیش بینی کرد، این دانشجویان سیاه پوست، در تحلیل های اخلاقی خود اولویتی برای هم نژاد ی های خودشان قائل نشدند، بلکه رفتارشان با افراد سیاه پوست و سفیدپوست، مساوی بود. مشاهده عکس ها، نیز تاثیری در تحلیل های اخلاقی داشت؛ افرادی که عکس ها را دیدند، صرف نظر از نژادشان، تصمیمات اخلاقی به مراتب بهتری از افرادی که عکس ها را ندیدند گرفتند.
  کلیدواژگان: قضاوت، تاثیر نژاد، اخلاق
 • محسن یحیی پور، فاطمه زهرا جعفری زرندینی صفحه 81

  هدف اصلی مقاله حاضر، تشریح و درک مفاهیم مدیریت دانش و نوآوری و یافتن عوامل تاثیرگذار فرآیند مدیریت دانش بر تولید ایده های نوآورانه و شناسایی فرآیندهای کلیدی مدیریت دانش به منظور تعیین اولویت سازمان مورد مطالعه برای تمرکز و سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی مدلهای مختلف، ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش70 نفر از محققین سازمان جهاد دانشگاهی استان مازندران وحجم نمونه بر اساس جدول مورگان59n= می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفته و در این راستا از آزمون t استفاده شده است. نتیجه بررسی، تایید تعدادی از فرضیه ها و رد تعدادی دیگر از فرضیه ها را نشان می دهند. بدین معنی که چهار فرضیه از فرضیه های ششگانه تاثیر معنی داری در فرآیند نوآوری دارد.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش فرآیند نوآوری
 • فائزه تقی پور صفحه 94
  تغییرات جامعه اطلاعاتی، سازمان های جدیدی به وجود آورده و علوم مرتبط با مدیریت را گسترش داده است این تغییرات و نوآوری ها بر پایه قوانین و دانش استواربوده و با بهره گیری علم مدیریت از تنوع موجود در مدیریت استراتژیک شکل می گیرد. کار و زندگی در سازمان های جدید، افق های تازه ای از ارتباط را برای انسان گشوده است برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، رهبری، ارزشیابی و تصمیم گیری بدون بر قراری ارتباط ممکن و اثر بخش نخواهد بود امروز سازمان های رسانه ای، اقصاد بازرگانی یا صنعتی یا آموزشی ضرورت توجه به انواع مدیریت از جمله خوشنامی، وجهه، ارتباطات، اطلاعات و دانش را ضروری دانسته اند اگر چه در گذشته خوشنامی، وجهه یا ارتباطات صرفا در مراودات انسانی کاربری داشت اما امروز در سازمان های رسمی و غیر رسمی و نهایتا در علم مدیریت به عنوان نوعی آموزشهای عملی قابل اجرا به آن اشاره می شود. روش های تحقیق کیفی نشان میدهد که سایر شاخصه های مدیریت بدون توجه به این عوامل اثر بخش نخواهد بود و از سوی دیگر گستردگی سازمان های جدید و ایجاد تغییر در شیوه های بازار یابی، هوش فرهنگی و شیوه های اکتساب آن در برنامه ریزی های آموزشی و ارتباطات سازمانی را بیش از گذشته پررنگ می سازد
  کلیدواژگان: مدیریت خوشنامی، مدیریت وجهه، هوش فرهنگی
 • موسی کاظم زاده، محمود رضا مرتضوی صفحه 104
  مساجد تنها محل عبادت نیست بلکه از صدر اسلام مهمترین مرکز برای رشد و تعالی فرهنگ اسلامی، سازماندهی جهان اسلام و مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسلام و پیوسته کانون هدایت و مبارزه علیه کفر و نفاق و مامن دلباختگان حق و فضیلت بوده است. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران مساجد مهمترین ارکان و بارزترین عامل شکل گیری حیات جنبش اسلامی مردم ایران بود. بطوری که امروزه نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از ممالک اسلامی، نقش آفرینی مساجد را در بیداری اسلامی انقلابهای اخیر می توان در منطقه به عینه مشاهده کرد. امروزه اکثر رسانه های مطرح و قدرتمند دنیا در اختیار نظام سلطه و در راستای اهداف غیرانسانی آنان قرار دارد؛در این راستا مسجد به عنوان پایگاه ارتباطی مهم در آیین اسلام این قابلیت را دارد که در هر زمان به دلیل تنوع فعالیت در زمینه های مختلف به منظور تکامل و تعالی انسانها و ارتباط مستقیم با مخاطب به روز باشد و پاسخ نیازهای جدید مخاطبان باشند که نباید از نقش رسانه ای مسجد و ویژگی های منحصر به فرد آن برای تقویت زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی و مقابله با جنگ رسانه ای دنیای غرب غفلت ورزید، چرا که در صورت تجهیزمساجد به تمام امکانات مادی و معنوی و با به کارگیری تمامی امکانات فناوری روز دنیا است که می توان به راحتی در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کرد.اکنون نیز وجود و رونق مساجد از ضروریات بقای جهان اسلام به شمار می رود.
  در این تحقیق تلاش می کنیم پس از تبیین نقش مسجد رسانه ای بدون مرز در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی، بررسی منبربه عنوان اولین رسانه تاریخ اسلام، بررسی کارکردهای مسجد، نقش مسجد در افزایش آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و راهکارهای برای فعال سازی مساجد به عنوان رسانه بدون مرز، روشی منسجم را برای رسیدن به تحول ارتباطات و نقش رسانه ای مسجد با استفاده از این بعد معرفی کنیم.
  کلیدواژگان: مسجد، رسانه، اسلام، خطابه، مسجد رسانه ای دینی
 • سیما ساغروانی، حبیب الله دعایی صفحه 144

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی و ارتباطات رضایتمند در بین کارکنان یکی از سازمانی های دولتی استان خراسان رضوی است. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود؛ توسط آزمودنی ها تکمیل شد. در ادامه، الگوی ارتباطی میان سازه های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8، مورد آزمون قرار گرفت؛ و یافته ها نشان داد که الگوی پیشنهادی، از برازش خوبی، برخوردار است (93/0 = GFI، 063/0 = RSME). مقدار تمام ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنا دار به دست آمد و بدین ترتیب، کلیه فرضیات تحقیق، مبنی بر تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر هویت سازمانی(34/0 =،01/0 P<)؛ تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی، بر ارتباطات رضایتمند (71/0 =،01/0 P<)؛ و تاثیر مثبت ارتباطات رضایتمند، بر هویت سازمانی (45/0 = β، 01/0 P<)، مورد تائید، قرار گرفت. یافته های به دست آمده برای خط مشی گذاران سازمان، بسیار مفید خواهد بود و به آنان توصیه می کند که به مدیریت فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از سازه های موثر بر هویت سازمانی و ارتباطات رضایتمند، بپردازند و آن را در تصمیم گیری ها، لحاظ کنند.

  کلیدواژگان: هویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات رضایتمند سازمانی