فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1382)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1382)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی نقش شرکت های تعاونی در سامان دهی فعالیت های درآمدزا و اشتغال زنان روستایی
  رویا کرمی، محمد بادسار، هادی ویسی صفحه 1
  تحقیق حاضر جهت ارزیابی تعاونی تولیدی جاجیم بافی هزار گل روستای روم در شهرستان قائن از استان خراسان، با هدف بررسی نقش تعاونی در ایجاد درآمد و اشتغال برای زنان روستایی و همچنین بررسی نقاط ضعف، قوت، محدودیت ها و فرصت ها، با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی صورت گرفت...
  کلیدواژگان: تعاونی ها، شرکت های تعاونی، فعالیت های درآمدزا، زنان روستایی، اشتغال، اشتغال
 • تجزیه و تحلیل طرح اصلاح ساختار چای کشور
  محمد صادق ابراهیمی، سید عبدالله میرحسینی مقدم صفحه 23
  با بررسی طرح اصلاح ساختار چای می توان دریافت که این طرح نقاط ضعف و قوت متعددی دارد که مهم ترین نقطه ضعف آن عدم مرحله بندی و زمانبندی مناسب برای اجرای طرح و مهم ترین نقطه قوت آن فراهم کردن تسهیلات بانکی به منظور نوسازی صنعت چای است...
  کلیدواژگان: چای، باغ های چای، چای ایران
 • تعیین کارآیی فنی و جیره غذایی پرواربندی های گوساله گوشتی: کاربرد روش مدل سازی ایجاد گزینه ها
  جواد ترکمانی، حمید محمدی صفحه 57
  به حداقل رساندن هزینه تولید میزان معینی محصول از مهم ترین اهداف واحدهای اقتصادی است. عدم موفقیت در حصول هدف فوق در بلند مدت موجب زیان های اقتصادی - اجتماعی فراوان شده و حتی به ورشکستگی برخی از واحدها منجر می شود. این موضوع در فعالیت واحدهای پرواربندی استان فارس در سال های اخیر به وضوح مشاهده شده است...
  کلیدواژگان: کارآیی، جیره غذایی، پرواربندی، گوساله گوشتی، مدل سازی
 • توسعه روستایی و آثارش بر کیفیت زندگی زنان: مطالعه موردی شهرستان اقلید
  مژگان جمشیدی، عزت الله کرمی صفحه 77
  از حدود سه دهه پیش بحث های زیادی در مورد تاثیر تغییرات بر کیفیت زندگی زنان در کشورهای درحال توسعه انجام گرفته است. همانا زنان نقش مهمی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده دارند. زنان همچنین یک سوم نیروی کار رسمی جهان را تشکیل می دهند و 67 درصد ساعات کار جهان متعلق به آنهاست...
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، زنان، اقلید شهرستان
 • قحطی؛ جمعیت شناسی و فقر شایع
  صدیق الرحمن عثمانی ترجمه: علیرضا خرمایی صفحه 97
 • معرفی کتاب
  صفحه 143