فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • از گوشه کنار دنیا
  صفحه 3
 • گرانی مرغ جرقه ای برای شکل گیری طرح انتزاع
  صفحه 4
 • نقش پتاسیم در گیاهان
  صفحه 5
 • یکنواختی توزیع آب در آبپاش های متداول در آبیاری بارانی
  مهدی اکبری، قاسم زارعی، سید حسین صدرقاین، محمد مهدی نخجوانی مقدم صفحه 6
 • اسید هیومیک های پیشرفته، دستاورد نوین محققان ایرانی و گامی جدید به سوی کشاورزی پربازده
  تهیه و تنظیم: مهدی محسن نسب صفحه 9
 • کشاورزی فوق دقیق؛ استفاده از فناوری اطلاعات
  هاجر محمدپورکچلامی، احمد سوداگری صفحه 10
 • انگور طعم شیرین تابستان
  صفحه 12
 • بیماری بلایت باکتریایی گردو
  صفحه 21
 • بررسی تنوع ژنتیکی قارچ
  صفحه 22
 • تجزیه و تحلیل داده های مولکولی از دیدگاه بررسی تنوع ژنتیکی
  سید ابوالقاسم محمدی صفحه 25
 • احداث باغ پسته
  شیما حمزه ای، مسعود موسی نژاد صفحه 29
 • جدول
  صفحه 31
|
 • DONYAYE KESHAVARZI(DKA)
  Page 32