فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نرگس کیومرثی پور، رضا شجاع ضوی، کمال قانی صفحه 197
  رنگ های کنترل گرمایی، پوشش هایی با خواص نوری و گرمایی ویژه هستند که بر سطوح خارجی سامانه های فضایی به منظور کنترل ورود و خروج گرما اعمال می شوند. در تحقیق حاضر، به منظور تعیین تاثیر عوامل مختلف بر خواص رنگ های کنترل گرمایی؛ با استفاده از رنگ دانه های اکسید روی، دی اکسید تیتانیم و رنگ دانه تولید شده و رزین سیلیکات پتاسیم با دو ترکیب مختلف، پوشش هایی تهیه شده و بر روی زیرآیند های آلومینیومی اعمال شدند. زیرآیند ها در دو حالت سنباده زده و آندایزشده و پوشش ها در سه نسبت مختلف رنگ دانه به رزین تهیه شدند. جهت انجام و طراحی آزمایش ها از روش تاگوچی با تعداد نه آزمون استفاده شد. نتایج اندازه گیری جذب خورشیدی و نشر گرمایی پوشش های تهیه شده نشان داد که نوع رنگ دانه بالاترین تاثیر را بر خواص این رنگ ها دارد. به گونه ای که با انتخاب رنگ دانه مناسب، می توان خواص مورد نیاز یک رنگ کنترل گرمایی را به دست آورد. نوع آماده سازی زیرآیند نیز دارای تاثیر قابل ملاحظه ای است. رنگ دانه اکسید روی از بازتاب بالاتری نسبت به دو رنگ دانه دیگر برخوردار بوده و زیرآیند آندایزشده نیز دارای جذب خورشیدی پایین تر است. ترکیب رزین، هیچ تاثیری بر خواص نداشته و تاثیر نسبت رنگ دانه به رزین نیز بسیار اندک است. بررسی ریخت شناسی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که هر سه نوع رنگ دانه دارای ریخت شناسی مشابه بوده و به خوبی در رزین پراکنده شده اند. نمونه حاوی رنگ دانه اکسید روی و رزین با درصد جامد 44.25 درصد و نسبتSiO2/K2O برابر با 1.925 و نسبت رنگ دانه به رزین 4:1، که بر روی زیرآیند آندایزشده اعمال شده بود، به عنوان نمونه بهینه معرفی شد.
  کلیدواژگان: رنگ کنترل گرمایی، خواص نوری، رنگ دانه، روش تاگوچی
 • مازیار پروین زاده گشتی، سیامک مرادیان، ابوسعید رشیدی، محمد اسماعیل یزدانشناس صفحه 209
  در این تحقیق نانوکامپوزیت های پلی استر حاوی سه نوع نانوسیلیس به عنوان پرکننده جهت تهیه به روش مذاب به کار رفت. اثر نوع و مقدار پرکننده ها بر خصوصیات مختلف نانوکامپوزیت با روش های میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ نوری، گرماسنجی روبشی تفاضلی، مقاومت حرارتی، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و ثبات رنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون میکروسکوپ الکترونی به منظور بررسی وجود سیلیس در سطح کامپوزیت ها انجام شد که نشان داد زبری سطح بستگی به درجه آبدوستی سیلیس مورد استفاده دارد. تصاویر میکروسکوپ نوری از نانوکامپوزیت های حاوی سیلیس نشان دهنده افرایش تعداد گویچه ها در بستر پلی استر با افزایش درصد سیلیس است. گرماسنجی روبشی تفاضلی از نانوکامپوزیت های تهیه شده کمی کاهش در دمای ذوب در مقایسه با پلی استر خالص را نشان داد. در نتایج حاصل از رنگرزی این پلیمرها نشان داد که نانوسیلیس های آبدوست در دماهای 110 و 130 درجه سانتی گراد رنگ پذیری پلی استر با رنگزای دیسپرس را افزایش می دهند. ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده حاوی نانوسیلیس در مقایسه با نمونه پلی استر خالص کمی بهبود یافت که نشان دهنده پیوند بین نانوسیلیس و رنگزا در بستر پلیمر است.
 • راهبه امیری، زهرا فخروئیان، سوسن رسولی، محیا فرهادی صفحه 223
  در تحقیق ارائه شده، سنتز تعدادی کیلیت های فلزی جدید در مقیاس نانو از یک لیگاند آزوی آروماتیک گزارش شده است. قرمز تولوئیدین به وسیله واکنش های آزو- کوپلینگ نمک اورتو نیترو- پارا متیل- فنیل دی آزونیوم با 2- نفتل سنتز شد و سپس کمپلکس های فلزی آن با نیکل حجیم و نانو کامپوزیت های Ni/SiO2 در pH های مختلف و شرایط بهینه واکنش، تهیه گردید. ساختارهای محصولات به دست آمده با بازده 85-75 درصد از جذب اتمی و داده های طیفی UV، IRو NMR به دست آمدند. بر طبق داده های XRD کمپلکس های قرمز تولوئیدین- نیکل در مقیاس نانو پیکربندی مونوکلینیک دارند و تصاویر SEM نشان داده است که اندازه ذرات کمتر از nm 100 می باشد. همچنین فعالیت های ضدباکتریایی و ضدقارچی نانو کمپلکس های فلزی به صورت in-vitro بر علیه تعدادی باکتری و قارچ ارزیابی شد. آنها فعالیت های بالایی را بر علیه تمامی گونه ها نشان داده اند.
  کلیدواژگان: نانوذرات، قرمز تولوئیدین، کمپلکس های فلزی، بیوشیمی، نیکل
 • ندا کیهان، رضا شجاع رضوی صفحه 233
  هدف از انجام این پژوهش ساخت پوشش سفید سیلیکونی کنترل حرارتی مخصوص ماهواره و بررسی اثرات آزمون های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی بر روی خواص نوری آن است. این رنگ با استفاده از رزین سیلیکونی و رنگدانه اکسید روی تهیه شده است. آزمون های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی بر روی آن انجام گرفت و اثرات آن با اندازه گیری کاهش وزن نمونه و دستگاه های میکروسکوپ الکترونی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد. همچنین تخریب خواص نوری در طیف بازتابی، جذب خورشیدی و نشر حرارتی رنگ، قبل و بعد از آزمون های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی مطالعه شد. میزان جذب خورشیدی این رنگ، 0.256 و نشر حرارتی آن 0.870 بود. نتایج به دست آمده نشان داد، رنگ ساخته شده از مقاومت بالایی در مقابل آزمون های اکسیژن اتمی و چرخه حرارتی برخوردار بوده و برای کاربردهای فضایی مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: رنگ سفید سیلیکونی، اکسیژن اتمی، چرخه حرارتی، جذب خورشیدی، نشر حرارتی
 • سید مصطفی خضری، الهام گردی صفحه 241
  لجن رنگ پایه حلال تولید شده در صنایع خودروسازی، به علت وجود عناصر سنگین و حلال هایی نظیر تولوئن دارای آلودگی بالا است و به همین دلیل، دفع صحیح آن با مشکلات زیادی روبرو است. روش های متعددی جهت کاهش آثار زیست محیطی پساب این صنایع توسعه یافته است، ولی مطالعه بر روی روش های ساده، سریع و ارزان قیمت در این زمینه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی میزان آلایندگی لجن رنگ پایه حلال، کاهش آلودگی در سطح استانداردهای زیست محیطی و بهینه سازی فرآیند بازیافت فلزات از پساب، ترکیب دی اکسید تیتانیم را که رنگدانه اصلی اتومبیل بوده و بازیافت آن می تواند صرفه جویی اقتصادی قابل توجه ای را در پی داشته باشد، می پردازد. بنابراین با نمونه برداری از لجن پساب سالن رنگ شرکت ایران خودرو و به کارگیری روش های شناورسازی و الکترولیز، استخراج دی اکسید تیتانیوم از آن انجام گرفت. لازم به ذکر است جهت تعیین مقدار اکسید تیتانیم در کلیه نمونه ها از دستگاه XRF استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق فوق، روش الکترولیز با دستیابی به تیتانیم 70 درصد، از بین روش های به کار گرفته شده، بهترین روش برای بازیافت دی اکسید تیتانیم با خلوص بالاتر تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: لجن رنگ پایه حلال، دی اکسید تیتانیم، الکترولیز، بازیافت
 • منصور مافی، علی شمس ناتری صفحه 247
  روش متداول به منظور تعیین غلظت اجزای محلول مواد رنگزا جذب سنجی می باشد. اما این روش دارای مشکلات و محدودیت هایی می باشد. بنابراین استفاده از روش های ارزان تر و آسان تر بسیار مطلوب می باشد. این کار تحقیقاتی روش جدیدی را برای اندازه گیری غلظت محلول مواد رنگزا به کمک پویشگر بیان می نماید. در این روش از شبکه عصبی برای برقراری ارتباط بین پارامترهای رنگی RGB تصویر محلول اسکن شده و غلظت رنگزا استفاده گردید. در ادامه قابلیت پیشگویی روش استفاده از پویشگر با روش معمولی اسپکتروفوتومتری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر قابلیت خوب روش در مقایسه با روش معمولی می باشد.
  کلیدواژگان: تخمین، غلظت رنگزا، محلول های دوجزیی، اسپکتروفوتومتری، شبکه عصبی
 • کمال الدین قرنجیگ، علیرضا خسروی، ولگا نیکنام، آناهیتا احمدی، مژگان حسین نژاد صفحه 253
  در این تحقیق انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور محلول های آبی توئین 20 و توئین 80 مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل مختلفی مانند زمان، دما و غلظت پراکنش کننده ها بر روی میزان انحلال ماده رنگزا در آب ارزیابی گردیده است. ضمن اینکه سینتیک انحلال ماده رنگزا در دماهای مختلف و با حضور پراکنش کننده های انتخابی مطالعه شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش زمان، دما و غلظت پراکنش کننده ها میزان انحلال ماده رنگزا در آب افزایش می یابد و سینتیک انحلال از یک تابع نمایی پیروی می کند. همچنین، انحلال ماده رنگزا در محیط حاوی توئین 80 نسبت به توئین 20 از سرعت بیشتری برخوردار است. عملکرد توئین 20 و توئین 80 در رنگرزی الیاف پلی استر با ماده رنگزای دیسپرس بررسی شده و عملکرد آن با خواص رنگرزی کالاهای رنگرزی شده در حضور یک پراکنش کننده تجارتی به نام پراکنش کننده MF مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ویژگی های توئین 80 به پراکنش کننده MF بسیار نزدیک است.
  کلیدواژگان: پراکنش کننده زیست سازگار، توئین، انحلال، سینتیک، ماده رنگزای دیسپرس
 • مژده موسایی، محمد علی فقیهی ثانی، سعید باغشاهی، مرتضی احسانی صفحه 263
  در این تحقیق به منظور ساخت رنگدانه نانو ساختار آلومینات کبالت روش هیدروترمال انتخاب شد. ابتدا مقادیر مناسبی از CoCl2.6H2O و AlCl3.6H2O در آب مقطر حل شد و سپس با کانی سازهای NaOH سه مولار و NaOH/Na2CO3 با نسبت مولی 1 به 3 تیتر شد تا pH به مقدار مورد نظر رسید. آنگاه نمونه حاصل، داخل اتوکلاو از جنس فولاد ضد زنگ با جداره داخلی تفلون، قرار داده شد و در دماها و زمان های مختلف تحت عملیات هیدروترمال قرار گرفت. در نهایت رسوب حاصل با آب مقطر شستشو، صاف و در دمای oC80 خشک شد. پودر به دست آمده برای شناسایی فازی، رنگ سنجی و ریزساختار تحت آزمون های XRD، SEM، TEM و رنگ سنجی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد با افزایش زمان و دمای عملیات هیدروترمال، فاز CoAl2O4 به قیمت از بین رفتن فازهای Co-Al-LDH و AlO(OH) تشکیل شد. هم چنین با افزایش زمان عملیات هیدروترمال، در دمای ثابت oC 245 به علت کاهش فاز Co-Al-LDH و تشکیل فاز CoAl2O4، a* کم و پارامتر b* منفی تر شده که نشان دهنده رنگ آبی است. پارامتر L* نیز با افزایش خلوص نمونه افزایش یافت. بنابراین نمونه ساخته شده در دمای ثابت oC 245 و زمان 24 ساعت با کانی ساز NaOH/Na2CO3 به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد. تصاویر TEM نشان داد که اندازه دانه ها 200-150 نانومتر است. همچنین نتایج توزیع اندازه ذرات و تصاویر SEM از پودرهای ساخته شده در زمان های مختلف عملیات هیدروترمال کلوخه شدن را نشان داد.
  کلیدواژگان: رنگدانه، هیدروترمال، آلومینات کبالت، اسپینل
 • یلدا زمانی، محسن محسنی، سعید باستانی، مهران رستمی صفحه 271
  به منظور کاهش میزان آب دوستی نانو سیلیکا و داشتن قدرت پراکنش بهتری از آن در محیط های غیرقطبی، سطح آن توسط اکریلیک سیلان مورد اصلاح قرار گرفته است. شرایط تجربی آمایش سطحی با بررسی عواملی چون میزان جفت شونده، pH واکنشی و نسبت آبکافت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون های شناسایی ذراتی که به صورت پودر درآمدند شامل، pH ذرات در مخلوطی از آب و اتانول، چگالی ظاهری توسط هلیوم پیکنومتر، طیف سنجی زیر قرمز جهت بررسی شیمی سطح ذرات، آنالیز وزن سنجی حرارتی و آنالیز عنصری جهت تعیین کمی میزان عناصر روی سطح می باشد. بر پایه اطلاعات به دست آمده از آزمون pH، میزان pH ذرات از 3.8 برای نانو سیلیکای آمایش نشده تا 4.9 و 6.0 به ترتیب برای نانو سیلیکاهای با کمترین و بیشترین میزان آمایش به دست آمده است. نتایج به دست آمده از آنالیز عنصری نیز نشان دهنده تاثیر بارز غلظت سیلان روی میزان آمایش ذرات است. درصد کربن نمونه های اصلاح شده نیز بین 1.2 تا 7.8 متغیر می باشد.
  کلیدواژگان: نانو سیلیکا، اصلاح سطحی، اکریلیک سیلان، شیمی سطح
 • بهزاد شیرکوند هداوند، فرحناز نور محمدیان، علی اکبر یوسفی صفحه 283
  در این پ‍ژوهش به سنتز نوع جدیدی از افزودنی بر پایه سوربیتول که امروزه برای شفاف کردن و یا به عنوان عامل هسته زا مورد استفاده قرار می گیرند پرداخته شده است و اثرات آن بر شفافیت پلی پروپیلن به عنوان یکی از مواد پرمصرف در صنایع پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار شیمیایی این افزودنی با استفاده از طیف سنجی FT-IR و 1H NMR تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون DSC ماده سنتز شده خواص مناسب آن را به عنوان یک ماده شفاف کننده تایید نمود. آزمون های مقادیر مولفه های محرکه های رنگی، انعکاس و عبور نور اندازه گیری شد و نتایج نشان دهنده بی رنگ بودن نمونه بود. همچنین پشت پوشی و ماتی نمونه پلیمری با افزودن شفاف کننده به ترتیب به میزان 12.5% و 33% کاهش را نشان دادند.
  کلیدواژگان: عامل شفاف کننده، عامل هسته زا، بلوری شدن، سوربیتول، پلی پروپیلن
|
 • N. Kiomarsipour, R. Sh. Razavi, K. Ghani Page 197
  Thermal control paints are coatings with special thermo-optical properties that carried out on the outer surface of spacecraft to control the input and output heat. In the present study, to evaluate the effects of different factors on these coatings, ZnO, TiO2 and synthesized pigments and two different compositions of potassium silicate binder with three pigment to binder ratios were used to produce different coatings. The fabricated coatings were applied on the grounded and anodized Al substrates. The design of experiment was performed by Taguchi method including nine experiments. The results of solar absorption and thermal emission indicated that the pigment type was the most important processing parameter and the type of substrate preparation had also a significant effect. In fact, the ZnO pigment had the higher thermal emission and the anodized substrate had the lower solar absorption. The binder composition and pigment to binder ratio had no significant effects on thermo-optical properties. The morphological analyses were carried out by FE-SEM, indicated that all pigments had the similar morphologies and suitable distribution in applied coatings. It can be concluded from the obtained results that the sample consisted of ZnO pigment, the resin with 44.25 solid percentage and SiO2/K2O equal to 1.925, pigment to resin ratio of 4:1 and anodized substrate, can be considered as a optimum specimen.
  Keywords: Thermal control paint, Optical properties, Pigment, Taguchi method
 • M. Parvinzadeh, S. Moradian, A.S. Rashidi, M. E. Yazdanshenas Page 209
  In this research, polyester nanocomposites containing three types of nanosilica particles as filler were prepared by melt compounding. The influence of type of fillers on various properties of nanocomposite were investigated by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, polarized optical microscopy, differential scanning calorimetry, thermal gravimetric analysis, reflectance spectroscopy and light fastness. SEM was used to indicate presence of silica on surface of nanocomposites and it showed that surface roughness depends on hydrophilicity of nanosilica used. Optical microscopy images from nanocomposites containing silica illustrated the increment of the number of spherulites in the PET matrix with increase in silica percentage which were dependent on nano-silica type and content. Differential scanning calorimetry results of the nanocomposites showed a slight decrease in the melting temperature compared to pure PET. Results obtained from dyeing of polymers indicated that hydrophilic nanosilica particles improve the dyeability with disperse dyes at 110 and 130°C. Light fastness of dyed samples containing nanosilica was improved a little as compared with pure PET which could be attributed to certain interactions between nanosilica and dye in the polymer matrix.
  Keywords: Polyester, Nanosilica, Dyeing, Nano composite
 • R. Amiri, Z. Fakhroueian, S. Rasouli, M. Farhadi Page 223
  In the present research, the synthesis of some new nano–scale metal chelates of an aromatic azo ligand has been reported. Toluidine red was synthesized by azo-coupling reactions of o-nitro-p-methyl phenyldiazonium salt with 2-naphthol and then its metal complexes were prepared with bulk Ni and Ni/SiO2 nanofine composite on the different pH and with the optimized conditions. The structures of products in overall yields of 75- 85% were deduced from their Atomic absorption and their UV, IR and NMR spectral data. According to XRD data, nano-scaled Toluidine Red-Ni complexes have monoclinic configuration and SEM technique have shown the size of particles are less than 100 nm. Also, nano metal complexes were evaluated in vitro for their antibacterial and antifungal activities against some bacteria and fungi. They have shown high activity against all species of them.
  Keywords: Nanoparticles, Toluidine red, Metal complexes, Biochemistry, Nickel
 • N. Kayhan, R. Shoja Razavi Page 233
  The purpose of the present work is to prepare of white silicone thermal control paint for spacecraft and investigation the effects of atomic oxygen (AO) and thermal cycling on the optical properties. The white paint includes zinc oxide-pigmented silicone resin. The behavior of silicone paint under AO and thermal cycling, were studied by the mass loss of paint specimen and complementary techniques including scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). Also the optical degradation in the reflectance spectra, solar absorptance and thermal emittance for silicone paint before and after AO and thermal cycle were investigated. Solar absorptance and thermal emittance of this paint were 0.256 and 0.870 respectively. Thewhite silicone paint has promising AO and thermal cycling resistance properties that could be suitable for space applications. J.
  Keywords: White silicone paint, Atomic oxygen, Thermal cycling, Solar absorptance, Thermal emittance
 • S. M. Khezri, E. Gordi Page 241
  Solvent- based paint sludge of automotive industry has a major contamination potential due to containing heavy metals and other toxic substances such as toluene. A range of cleaning techniques has been successfully developed to limit the environmental impact caused by wastewater of these industries, but timely and effective remediation is necessary. The present study aims to estimate the pollution quantity in Solvent- based paint sludge and decrease the pollutant up to environmental standards. Also, optimization of recovering processes of elements is other objective of this study. Titanium dioxide is the main pigment of automotive industry also it is an economical element with high cost. So, titanium dioxide was chosen to recovery from paint sludge. Therefore, sludge samples were collected from paint department of Iran Khodro Company. Then, several methods inclusive of flotation and electrolysis were carried out to recover titanium dioxide from samples. The concentrations of titanium dioxide in all samples were determined by XRF method. The results showed, electrolysis was the best method for recovering titanium dioxide from the paint sludge with70% purity.
  Keywords: Solvent, based paint sludge, Titanium dioxide, Electrolysis, Recovering
 • M. Mafi, A. Shams Nateri Page 247
  Spectrophotometeric technique is common method for measuring concentrations in dye mixture solution, but there are several problems and disadvantages in this technique. Therefore, application of inexpensive and uncomplicated methods is desirable. This research explains a new method for dye concentration measurement by a scanner. In this method neural network is used to make relationship between scanner RGB values and dye concentration in mixture. Then, this new method is compared with normal spectrophotometric method. The obtained results indicate that the performance of neural network based scanner method is comparable with normal spectrophotometric method.
  Keywords: Estimation, Dye concentration, Bicomponent solution, Spectrophotometeric, Neural network
 • K. Gharanjig, A. Khosravi, V. Niknam, A. Ahmadi, M. Hosseinnejad Page 253
  In this research, dissolution of a disperse dye in the presence of Tween 20 and Tween 8 and the effect of various parameters such as time, temperature and concentration of dispersing agents were investigated. In addition, dissolution kinetics of disperse dye in the presence of selected dispersing agents in various temperatures were studied. Results show that dissolution kinetics of the disperse dye follows an exponential equation. The rate of dissolution of disperse dye in the presence of Tween 80 is greater than Tween 20. The performance of Tween 80 and Tween 20 in dyeing of polyester fibers with disperse dye were studied and compared with the performance dispertane MF as a commercial dispersing agent. Results show that the performance of Tween 80 is almost equal to Dispertane MF.
  Keywords: Environmentally friendly dispersing agent, Tween, Dissolution, Kinetics, Disperse dye
 • M. Mousaei, M. A. Faghihi Sani, S. Baghshahi, M. Ehsani Page 263
  In this research, in order to synthesize nano structure cobalt aluminate pigments hydrothermal method was used. First, appropriate amounts of CoCl2.6H2o and AlCl3.6H2 were disolved in distilled water and titrated by 3M NaOH and NaOH/Na2CO3 mineralizers with the molar ratio of 1:3 in order to achieve desired pH. Then samples were put into a teflon lined stainless steel autoclave and hydrothermally treated at different temperatures and times. Finally, the prepared precipitates were washed with distilled water, filtered and dried at 80oC. The powders were analyzed for the formed phases, colorimetry, and morphology and particle size distribution by XRD, CIELab, SEM and TEM. The XRD results showed that by increasing time and temperature of hydrothermal treatment, CoAl2O4 formed in expense of Co-Al LDH and AlO(OH) phases. Also, by increasing hydrothermal time in a fixed temperature (245oC), because of decreasing Co Al-LDH and formation of CoAl2O4, a* parameter decreased and b* parameter (representing blue color) became more negative. L* parameter also increased by increasing purity of the samples. Thus, the sample synthesized at 245oC for 24 hr with NaOH/Na2CO3 mineralizer was selected as the optimum sample. TEM analysis showed that the size of grains were about 100-15 nm. Also particle size distribution results and SEM images showed agglomeration of particles in different hydrothermal times.
  Keywords: Pigment, Hydrothermal, Cobalt aluminate, Spinel
 • Y. Zamani, M. Mohseni, S. Bastani, M. Rostami Page 271
  In order to modify the nanosilica surface from hydrophilic to hydrophobic one, and to have a better. dispersion of nanosilica in a non-polar media, nano silica surface treatment using methacryloxy propyl trimethoxy silane was performed. In this study three independent variables were explored. These factors included silane coupling agent concentration, bath pH and hydrolysis ratio. Particle analysis was performed to investigate the surface behavior of the treated nanosilica. pH of particles was determined in a mixture of water and ethanol. Apparent densities were measured using a Helium Pycnometer. FTIR Spectroscopy was used to study the surface chemistry of the treated nanosilica. Thermogravimetric analysis (TGA) and elemental analysis were employed to illustrate the quantitative amounts of grafted silane on the surface. It was revealed that pH of particles changed from 3.8 for pristine silica to 4.9 and 6.9 for the lowest and the highest grafted particles respectively. The results indicated that the silane/silica concentration had a strong effect on the grafting of silane on the silica surface. Based on the elemental analysis, carbon content of treated silica in different condition of experiments changed between 1.2.
  Keywords: Nano silica, Surface modification, Acrylic silane, Surface chemistry
 • B. Shirkavand Hadavand, F. Nourmohammadian, A. A. Yousefi Page 283
  In this study, synthesis of a sorbitol based additive is reported which nowadays is used as a nucleating agent, also its effects on clarifying of polypropylene as a highly used material in plastic industry are investigated. The chemical structure of the additive was approved using IR and 1H NMR spectroscopy. Moreover, the appropriate performance of the additive as a nucleating agent in crystallization properties of polypropylene was revealed by differential scanning calorimetry (DSC). Measurement of color attributes and spectral reflectance and transmittance of the clarified polypropylene samples showed that all samples were colorless. In addition, characterization of the optical properties of the samples showed a 12.5 % and 33 % decrease in opacity and haze of the clarified samples, respectively.
  Keywords: Clarifying agent, Nucleating agent, Crystallization, Sorbitol, Polypropylene