فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 39 (پاییز 1390)
 • پیاپی 39 (پاییز 1390)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر زوج درمانی گروهی با رویکرد بوئن بر میزان تمایز یافتگی زوج ها
  مریم محمودی مهر، دکتر شکوه نوابی نژاد صفحه 7
 • اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش تاب آوری در زوج های دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر بوشهر
  احمد عرب زاده، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر منصور سودانی صفحه 19
 • بررسی اثربخشی اجری فن استعاره فاصله ها به شیوه گروهی بر کاهش تعارض های والد - فرزندی (پدر-دختر) در نوجوانان
  میترا مرادی، دکتر سیده خدیجه آرین، دکتر نورعلی فرخی صفحه 37
 • بررسی تاثیر سایکودرام بر سلامت روان دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان تهران
  نوشین غریب دوست، دکتر باقر ثنائی ذاکر، دکتر فرح لطفی کاشانی صفحه 57
 • رابطه مولفه های کنش معقول با بدرفتاری با همسر و تاثیر آن بر کاهش بدرفتاری مردان نسبت به همسران
  دکتر کیومرث فرحبخش صفحه 79
 • نظارت مشاوره ای، ارائه الگوهای یپشنهادی و ضرورت کاربرد آن در ایران
  دکتر سیمین حسینیان، مهرآور مومنی جاوید صفحه 101
 • رابطه بین سبک های اداره تعارض بین فردی و تعارض زناشویی زوج های متقاضی طلاق شهر اصفهان
  دکتر فرشاد بهاری صفحه 125
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 139