فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 40 (زمستان 1390)
 • پیاپی 40 (زمستان 1390)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر خوش بینی و شادی زوج های شهر اصفهان
  سیده لیلا میراحمدی، دکتر سیداحمد احمدی، دکتر فاطمه بهرامی صفحه 7
 • بررسی نگرش مشاوران و دانش آموزن در مورد اثربخشی طرح همیار مشاور در مدارس متوسطه استان خراسان رضوی
  محمود شهیدی، دکتر منصور سودانی صفحه 23
 • بررسی اثربخشی خانواده درمانی گروهی با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات مادر - فرزندی پسران دوره راهنمایی
  بیتا بیانی، دکتر معصومه اسماعیلی صفحه 37
 • بررسی اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی
  دکتر کیانوش زهراکار صفحه 59
 • بررسی تفاوت نوجوانانی که رابطه دوستی با غیر همجنس داشته اند و نوجوانانی که رابطه دوستی با غیر همجنس نداشته اند
  منیره کردلو صفحه 73
 • بررسی رابطه بین انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با اضطراب فراگیر بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
  دکتر محسن لعلی، دکتر احمد عابدی صفحه 93
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و راهبردهای یادگیری خود نظم بخش در دانش آموزان
  همت نورعلی، سیدامیر قدمی، دکتر علی خانزاده صفحه 107
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 131