فهرست مطالب

کتاب قیم - پیاپی 6 (تابستان 1391)
 • پیاپی 6 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدکاظم شاکر صفحه 7
  قرآن کریم در مورد هیچ قومی به اندازه یهود و پیامبران آنها سخن نگفته است. در قرآن، هم شاهد نقد این قوم و اعتقادات و اعمال گذشته شان و هم گواه برخورد پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود جزیره العرب هستیم. برخی خاورشناسان، اولا، قرآن را دارای بینش ناکافی از آیین یهود و تاریخ آن دانسته اند، و ثانیا، از برخوردهای قرآن با یهودیان اشکال گرفته و آن را به دور از عدل و انصاف قلمداد کرده اند. این مقاله در صدد است تا با ارائه تصویری روشن از تاریخ یهود از آغاز تا زمان اسلام و نیز سیر تاریخی عملکرد یهودیان در عصر نزول، خواننده را در مورد دیدگاه های قرآن و عملکرد پیامبر (ص) و مسلمانان به داوری فراخواند. در بخش نخست، دیدگاه های قرآن در مورد تاریخچه و ویژگی های یهود آمده که با شواهدی از کتاب مقدس مورد تایید قرار می گیرد و نقد قرآن را نقدی منصفانه نشان می دهد. در بخش دوم، پا به پای وحی، مواجهه یهود و مسلمین را دنبال کرده و نشان داده ایم که برخوردهای پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود نه از سر کینه توزی، بلکه کاملا متناسب با نوع عملکرد یهودیان بوده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، بنی اسرائیل، عبرانیان، اهل کتاب، تاریخ یهود، خاورشناسان
 • مهدی مطیع، محمدرضا حاجی اسماعیلی، زهرا کریمی صفحه 31
  خداوند متعال در مقام ذات، در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلی و ظهوری نداشت و از آنجا که دوست داشت عین خود را در عالم مشاهده نماید، انسان کامل را بر صورت خویش خلق کرد تا از اسماء و صفات و ذات او خبر دهد. خداوند در قرآن کریم از انسان های کامل با نام مصطفین و اخیار یاد نمود. در این میان، ابراهیم (ع) نه تنها خود، که دین او هم اصطفاء شد و برگزیده الهی گردید. ابراهیم (ع) پس از آنکه دارای مقام نبوت، آنگاه، رسالت و در آخر، خلت شد، خداوند به او مقام امامت را نیز عطا نمود. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از دانش معناشناسی از پس دو نگاه جزء نگر و کل نگر، به بررسی روابط بینامتنی و مولفه های معنایی موثر در داستان ابراهیم (ع) پرداخته تا در عمق لایه های معنایی قرآن به مفهوم والای حب الهی نائل گردد.
  کلیدواژگان: معناشناسی، اصطفاء، برگزیدگی، روابط همنشینی، حب الهی
 • حسین یوسفی آملی، زهرا اکبری صفحه 51
  در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرفی شده است؛ ولی دامنه معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمل سختی ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ظهور یافته است. براین اساس، مقاله حاضر بر آن است که در یک فرآیند تدریجی، با لحاظ معنای وضعی، مفهوم اخلاقی و معنای عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن با نگرشی فراگیر به کل متن قرآن، به تحلیل و بازیابی معنای صبر بپردازد. بررسی معنای صبر در دستگاه خاص قرآنی، مورد تاکید این پژوهش است؛ زیرا معناشناسی واژگان قرآن در دستگاه خاص معنا شناختی آن، از جمله مباحثی است که در نوع آثار لغوی و تفسیری، کمتر بدان توجه شده است. در خصوص بافت قرآن کریم، باید گفت که این واژه با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی با بسیاری از مفاهیم اخلاقی و دینی ارتباط معنایی پیدا می کند؛ براین اساس، تبیین ارتباط صبر با مفاهیم جدید نظیر ایمان، تقوا، اسلام، یقین، بر و... از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قرآن، صبر، معناشناسی، فرهنگ جاهلیت، روایات
 • ابوالفضل خوش منش صفحه 75
  خانواده، هسته طبیعی و سنگ بنای اجتماع بشری است. قرآن و کتب آسمانی به این واحد پراهمیت، عنایت خاص داشته و شیوه های تحکیم آن را به طرق مختلف متذکر شده اند. یکی از تعابیر قرآن در این باب، تعبیر «میثاق غلیظ» است که ترکیبی مقدس و متعالی با بار معنایی ویژه است.
  این مقاله از مفهوم «میثاق غلیظ»، و برای تبیین اهمیت آن، از نحوه و سیاق های استعمال آن در قرآن و نیز از واژه های مرادف و مرتبط با آن می گوید. همچنین، مفهوم آن را در کتاب مقدس به صورتی گذرا، دنبال می کند، و از آنجا که «میثاق غلیظ» در مثلثی میان خدا، زن و مرد (از پیامبران الهی تا انسان های عادی) واقع می-شود، نقش زن در تاریخ شرایع و ادیان و کانون خانواده و حیات انسان را در این بین نیز مورد توجه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: میثاق غلیظ، وفاداری، کانون خانواده، عهد، پیمان، قرآن، عهدین
 • محمدتقی شاکر اشتیجه، رضا برنجکار صفحه 107
  مساله مهم در ارتباط امامت و نبوت، تبیین چگونگی ارتباط امامت با پایان نبوت است. بررسی این مساله با تفکیک شئون امام و دانستن چگونگی تحقق آن ممکن است. مطابق رهنمود آیات وروایات، دانش حلال و حرام و همچنین آگاهی از قرآن توسط پیامبر اکرم (ص) به ائمه اطهار انتقال یافته و نقش امام نسبت به این علوم، تبیین و تفسیر است و وجود امام شاخصی برای رفع اختلاف و آشکار نمودن علوم انتقالی از پیامبر است. امام علاوه بر جایگاه کمال بخشی و تحقق بخشیدن استمرار ختم نبوت، نقش هدایت ویژه یا همان امامت به معنای خاص آن را نیز برعهده دارد، از این رو، جایگاه و شان هدایتی مخصوص امام اقتضای علم و آگاهی مناسب با آن را دارد. در حقیقت با خاتمیت، دوران نزول و تشریع قوانین جدید به اتمام رسیده است و اینگونه نیست که لازمه خاتمیت، پایان یافتن تمام مناصب و شئونات همراه با پیامبر باشد.
  کلیدواژگان: هدایت، خاتمیت، قرآن، امام، حلال، حرام
 • مهدی (عبدالمهدی) جلالی، طیبه عمارلو صفحه 131
  حدیث که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامی، نقش اساسی دارد بر پایه سند استوار شده است. لذا، برای احراز صحت نسبت حدیث به معصوم (ع)، بررسی سند راهی مطمئن و کارآمد بوده که مربوط به حوزه مطالعات بیرونی حدیث است. رجالیان در پی اعتبارسنجی هر یک از راویان موجود در زنجیره اسانید روایات، الفاظ و اصطلاحات ویژه ای را پدید آورده اند که گاه بر سر معنا و دلالت برخی از آنها، اجمال و ابهام و یا اختلاف نظر وجود دارد. بازنگری در معنا و دلالت الفاظ و اصطلاحات مجمل و مبهم و یا اختلافی جرح و تعدیل با هدف بررسی مطلوب تر سند ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از این اصطلاحات، اصطلاح «لیس بذاک القوی (الثقه)» است.
  در این پژوهش، کوشیده ایم تا مرتبه و درجه این اصطلاح را از جهت شدت و ضعف معنا در مراتب جرح و تعدیل و درجات قوت و ضعف راویان، بررسی و سرانجام حدود دلالی دقیق آن را کشف و ترسیم نماییم.
  کلیدواژگان: حدیث، علم رجال، جرح و تعدیل، لیس بذاک القوی (الثقه)، دلالت، مرتبه
|
 • Mohammad Kazem Shaker Page 7
  Remarks on Jewish people and the prophets of them in Quran are not comparable to other ones. Indeed the Quran has talked about them the most. We see that the Quran criticizes Jewish people and their beliefs and deeds and we also find that Prophet Mohammad (PBUH) and early Muslims had conflicts with Jewish group of Arabian Peninsula. Some of the Easterners believed that the views of Holy Quran about Jewish people and their history was imperfect and non-comprehensive and that the kind of reception and confluence of Holy Quran with the Jewish was unacceptable and far away from the way of equity and impartiality. This paper tries to give a clear image of Jewish history from their inception to the early Islam and also of historical course of Jewish function and operation at revelation time, so that the reader could judge impartially about the views of Holy Quran and the treatment of Prophet Mohammad and the Muslims with Jewish people. In the first part the author details the history and the features of Jewish taken from Holy Quran and comparing it with some parts of the Bible concludes that Quran in criticizing the Jewish was not out of equity and justice. Then in the next part the author follows the encounter between Muslims and Jewish and shows that their interaction with Jewish people was not based on malice and hatred but their behavior was proper to the kind of the action of Jewish people.
  Keywords: Holy Quran, Israel, Hebrew people, followers of revealed religions, History of Judaism, Easterners
 • Mahdi Motie, Mohammad Reza Haji Ismaili, Zahra Karimi Page 31
  The essence of God, the Exalted, was hidden with no manifestation. His will was to show himself to the world, and then he decided to create perfect human being in His image so that the human being would show His attributes, His names and His essence. Among those human beings some are perfect and those are called "Mostafin and Akhyar" (elite and chosen by God) in Holy Quran.Abraham (AS) was a prophet that not only he himself but his religion was chosen by God. Abraham, the friend of God and the manifestation of Divine Love eventually joined to Salehin Group (righteous and competent people) and that was after he had received the status of prophecy and Imamate. This research aims at applying Semantics in detail and generality to study the inter-textual relationship and affecting semantic components in the story of the Prophet Abraham (AS) in order to achieve the concept of Divine Love in Holy Quran.
  Keywords: Semantics, Estefa, Choice, companion Relationship, Divine Love
 • Hossein Yousefi Amoli, Zahra Akbari Page 51
  According to Islamic teachings Patience plays a great role in Faith. But the semantic domain of the term in common sense has been so confined that it represents the following meanings: being satisfied in any situation, bearing the difficult situations and events. The aim of the present paper is to deal with the true meaning of the word "patience" in Quranic teachings. The writer attempts to display the initial meaning of the term and to see how its meaning was extended to embrace public and ethical aspects. Having done this, the writer tries to disclose the general meaning of the term through general references to Quranic verses. According to Quranic verses the literal meaning of the term "patience" is in connection with religious and ethical aspect of patience
  Keywords: Quran, patience, semantics, ignorance era, narratives
 • Abolfazl Khosh Manesh Page 75
  Family is as a natural kernel and a main base for human society. Quran and other sacred books of different religions pay special attention to family structure and there you can find hints to the ways of making this institution firm and secure. One of the phrases used by Holy Quran in this regard is "Great Covenant" (Misaq Ghaliz) which is a sacred and transcendent word with an especial meaning. This paper explains the concept in question and in making the notion clear it studies the ways of the application of this concept and other similar words and synonyms in Quran. It takes also a glance at the concept of Great Covenant in the bible. Therefore it claims that as such a covenant is formed between God, Women and men, the role of women in history of religions, family institution and human life should be considered.
  Keywords: Great Covenant, loyalty, family canon, covenant, Quran, Old, New Testament
 • Mohammad Taqi Shaker Ashtijeh, Reza Berenjkar Page 107
  The relationship between the Imamate and the ending of prophecy, Nubuwwa, is an important Issue of discussion. The study of this will be possible by separation of the positions of Imam and knowing its quality. According to the guidance of Quran and Hadith the knowledge of allowed and forbidden (Halal and Haram) and also of Holy Quran is transmitted to the Imams by the prophet. So the role of Imam to this knowledge is explaining and interpreting and Imam is a criterion for resolving of dissension and revealing the transmitted knowledge. In addition to the status of sublimating and realization of the end of the prophecy, Imam possess the position of especial Guidance. Therefore the position and status of the Imam necessitate his appropriate knowledge. In fact, by the ending of the prophecy, the era of descenting and canonization is overed as well, but it does not imply the end of all status and the functions of prophecy.
  Keywords: ending of prophecy, Imam, guidance, Quran, Halal, Haram
 • Mahdi (Abdol, Mahdi) Jalali, Tayyebe Ammarloo Page 131
  Hadith, as one of the important resources for attaining Islamic Law and knowledge, has been based on documents. Hence one way to understand that it is related to infallible persons (Masoumin) and it is authorized is to study its documents and grounds; which is a study different from Hadith studies. Learned men in Rijal science have used some of the phrases and the terms which are not clear in their meanings. However it is necessary to make the meanings of these terms clear so that the studying of Hadith documents and authorities take a better situation. Among these terms and phrases is ""Laisa be zalik al-Qavi" (That is not a strong one). The author tries in the paper to ascertain the status and the grade of this term in regard of its weakness and strength of the narrators and finally to distinguish its exact signification.
  Keywords: Hadith, Jijal Science, Jarh va Tadil, Lais be Zalik al Qavi, significance, grade