فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/28
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محسن بهرامی، اسماعیل ناظم، رضا ماستری فراهانی، محمد کمالی نژاد، منصور کشاورز صفحات 143-147
  حکماء و اطبای گذشته با شناخت طبیعت افعال بدن انسان، برای تشخیص و درمان بیماریها به شیوه های گوناگونی متوسل شده اند. در منابع کهن طب سنتی ایران، مکانیسم جابه جایی و انتقال امراض بر اساس قوانین طبیعی از طریق عروق غلاظ برای توجیه گروهی از بیماریها مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعه با بررسی برخی کتب طبی ایران از جمله طبیعت الانسان بقراط و شرح تشریح قانون ابن نفیس قصد در تبیین عروق غلاظ دارد. عروق غلاظ یکی از موارد مهمی است که در منابع قدما در مبحث طبیعت و تشریح بدن انسان، برای توجیه گروهی از مکانیسم های تشخیصی و درمانی بیماریها مورد استفاده قرار گرفته، ولی جابه جایی امراض و تبدیل آنها به بیماری دیگر، خود از مواردی است که هنوز طب نوین در مباحث پایه و بالینی به آن نپرداخته است. با توجه به توسعه فناوری در پزشکی و پیشرفت های جدید، هنوز علل بسیاری از بیماریهای مزمن ناشناخته باقی مانده است؛ بنابراین شناخت اصطلاحات و زبان علمی مکاتب طبی مختلف به ویژه ایران برای بهره مندی از منابع طبی مکتوب، امری ضروری به نظر می رسد، تا در آینده راه حلهای تازه ای جهت تشخیص و درمان سریع تر بیماریها پیشنهاد و از طرفی جایگاه مبانی طب کهن ایران در مباحث علمی روز روشن شود..
  کلیدواژگان: عروق غلاظ، طب کهن ایران
 • محمد علی کمالی، محمد مظاهری، مهدی برهانی، محمود بابائیان، احمد رضا شریفی، مهین الصاق، محمد رضا حاجی حیدری، مریم یاوری، مجید آویژگان، پیمان ادیبی صفحات 148-152
  از جمله علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه گوارش و دیگر درمانگاه ها، تهوع واستفراغ می باشد که در صورت درمان می تواند تا حدود زیادی زندگی عادی فرد مبتلارا مختل کند. در طب مدرن معمولا از دو واژه تهوع واستفراغ جهت توصیف بیماری استفاده میشود که تاکنون تحقیقهای گسترده ای در راستای پیشگیری ودرمان آن انجام شده وتوصیه های فراوانی در این زمینه وجود دارد. در طب سنتی ایران چهار واژه تهوع، غثیان، تقلب نفس وقی به کار رفته که درقسمت علل ایجاد کننده آن یک سبب کلی و هفت سبب جزیی به نام «اسباب وعلل»قی،تهوع و مواردی دیگر ذکر شده است.در این طب از نقش اخلاط، ضعف معده،فساد غذا در معده ومشارکت دیگر اعضا درایجاد این بیماری سخن به میان آمده وسپس پیشگیری ودرمان براساس سبب بیماری و نوع خلط بیماری زا پایه ریزی می شود. برخی از اوقات ممکن است علت اصلی ایجاد این بیماری در اعضای دیگر مانند دماغ،جگر،طحال و دیگر اعضا باشد(مشارکت اعضا)، که در این حالت درمان اصلی باید متوجه رفع مشکل آن عضو گردد. رنگ مواد مستفرغه دال بر نوع خلط وماده مسبب قی می باشد. رابطه قی با رطوبت وضعف معده از دیگر موارد ذکر شده در این طب است. انجام قی داوطلبانه با تشخیص و نظارت طبیب حاذق در موارد خاص به عنوان پیشگیری و درمان جهت پاکسازی بدن از فضولات و مواد زاید از دیگر موارد پیشگفت در طب سنتی ایران است.
  کلیدواژگان: تهوع، طب سنتی ایران، طب مدرن، غثیان، قی
 • محمود مصدق، نیما شریعت پناهی، محمد باقر مینایی، محمد مهدی احمدیان عطاری صفحات 155-161
  در دهه های اخیر به مسائل مربوط به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها توجه فراوان شده و در تعاریف سلامت، جنبه های روانی در کنار جنبه های جسمانی و اجتماعی به وضوح مطرح شده است. سازمان بهداشت جهانی دراین باره می گوید: «سلامت حالتی است از رفاه کامل جسمانی، اجتماعی، روانی و صرف نبودن بیماری یا ضعف کفایت نمی کند». به عبارت دیگر سلامت بدون دستیابی به مراتبی از رفاه روانی تامین نمی شود و اثرات حالات روحی بر سلامت و بیماری انکارناپذیر است؛ لذا تحقیقها و پژوهش پیرامون مشکلات روانی، در دانشگاه ها و مراکز علمی جایگاه ویژه ای یافته است. در بین حالات روحی و روانی، هیجانات از مهمترین مباحث حیطه روانشناسی است و از اصلیترین هیجانات در مباحث روانشناسی می توان خشم، ترس، اندوه وشادی را نام برد. در مکتب طب سنتی ایران نیز همچون روانشناسی مدرن به شرایط روحی و بدنی و هیجانات در میان اصول ششگانه ضروری برای حفظ تندرستی، تحت عنوان اعراض نفسانی توجه خاص شده است. در مطالعه زیر سعی در بررسی این حالات بر اساس طب سنتی ایران شده، تا با استفاده از تجارب گذشتگان در راستای رفاه روحی روانی در عصر حاضر قدم کوچکی برداشته شود.
  کلیدواژگان: هیجانات، روانشناسی، طب سنتی ایران.
 • سید علی مظفر پور، مرتضی مجاهدی صفحات 162-173
  یبوست، یکی از شایع ترین عوارض سبک جدید زندگی است. تعریف واحدی از یبوست وجود ندارد. این مطالعه، یک مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون است که پس از تعریف یبوست، به مقایسه علل آن در کتب معتبر طب سنتی با عللی که در کتابهای مرجع طب داخلی ذکر شده می پردازد. سپس علل یبوست از دیدگاه طب سنتی، جمع بندی، دسته بندی و با علل یبوست از دیدگاه طب جدید، تطبیق داده شد. تعریف یبوست در طب سنتی ایرانی با طب جدید متفاوت است. به طوری که تشخیص یبوست در طب سنتی بسیار زودتر مطرح شده و تعداد موارد طبیعی اجابت مزاج، بیش از تعدادی است که در طب جدید در نظر گرفته می شود. لذا تعریف یبوست در این دو طب، تطبیق کامل با هم ندارد. نگاه طب سنتی به سلامت و بیماری، نگاهی کل نگر و عمل گرایانه است؛ در حالی که طب جدید با دیدگاه جزء نگر و حس گرایانه، به انسان، سلامت و بیماری می نگرد. در مجموع به نظر می رسد با اینکه در بعضی از موارد، علل یبوست در این دو مکتب طب، قابل تطبیق است، ولی علل یبوست در طب سنتی، عمل گرایانه تر و با شمول بیشتر است. در حالی که علل یبوست در طب جدید، علی رغم دقت بیشتری که در دسته بندی اعمال شده، شمول کمتری دارد و یبوستهای عملکردی با شیوع 90% طبقه بندی مناسبی ندارد
  کلیدواژگان: اجابت مزاج، یبوست، طب سنتی ایرانی، طب جدید
 • محسن ناصری، محمود خدادوست، فرزانه غفاری، محمد کمالی نژاد، سید شمسا شریعت پناهی، علی دواتی، سید علی مظفر پور، سید ناصر استاد صفحات 174-182
  مقدمه
  التهاب یکی از معضلات شایع پزشکی است. داروهای اصلی با اثرات ضد التهاب موجود شامل NSAIDS و گلوکوکورتیکوئیدها می باشند. این داروها خصوصا در مصرف دراز مدت عوارض قابل توجهی ایجاد می کنند. پیشینه ی بسیاری از داروهای نوین، ریشه در مکاتب طب سنتی دارد؛ فرآورده های دارویی سنتی در بسیاری از جوامع، برای درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند و گرایش به داروهای سنتی و فرآورده های طبیعی به ویژه در سال های اخیر رو به گسترش بوده است. شوید از جمله گیاهانی است که در طب سنتی ایران به خواص ضد التهابی آن اشاره شده است و اثرات ضد التهاب موضعی عصاره ی روغنی این گیاه با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نیز تایید گردیده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت جلدی موضعی این دارو می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، سه گروه چهار تایی خرگوش های سفید آزمایشگاهی در گروه های کنترل مثبت(Positive control)، تحت نظر (observation) و کنترل منفی (Negative control) برای انجام تست حساسیت جلدی ساده و مکرر (Primary irritation) و 20 سر موش سفید آزمایشگاهی نر از نژادNMRI جهت انجام تست ایجاد حساسیت(Skin sensitization) مورد ارزیابی قرارگرفتند.
  نتایج
  نتایج حاکی از آن است که این فرآورده بدون عارضه و مورد تایید بوده و در صورت مصرف موضعی بیش از 24 ساعت هیچگونه تحریک پذیری ندارد.
  بحث: از آنجایی که بنظر می رسد که اثرات ضد التهابی این دارو تائید شده است و با توجه به اثبات عدم حساسیت زایی و تحریک پذیری آن در مصرف موضعی، که بیانگر دقت بالینی حکمای طب سنتی ایران نیز می باشد می تواند بعنوان یک داروی ضدالتهاب موضعی مناسب مورد استفاده قرار گیرد..
  کلیدواژگان: التهاب، طب سنتی ایران، شوید
 • سیده زهرا امامی رضوی، مهرداد کریمی، محمد کمالی نژاد صفحات 183-190
  زمینه و هدف
  در طب سنتی ایران، در درمان بیماریهای مفاصل، به کرات از روغن کندر استفاده می شود اما اثر این روغن تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است.به کارگیری روغن موضعی کندر به عنوان یک در مان جایگزین جهت درمان خوراکی ودرمان موضعی داروهای ضد التهابی غیر استروییدی مطرح است. باوجود توان بالقوه آن در کاهش درد زانو وپیامدهای آن، تاکنون هیچ تحقیقی درباره اثر روغن کندر بر درد زانو انجام نشده است.لذا هدف از این مطالعه اثربخشی وایمنی درمان موضعی روغن کندر در کاهش علایم درد زانو می باشد.
  روش ها
  183 بیمار مرد وزن مبتلابه درد زانو که با معیارهای بالینی کالج آمریکایی بیماریهای مفاصل وبافت همبند تطبیق داشتند مورد غربالگری قرار گرفته و154 بیمار انتخاب شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در سه گروه تحت درمان موضعی به مدت شش هفته قرار گرفتند: گروه روغن کندر به عنوان گروه مداخله،گروه روغن کنجد به عنوان گروه شاهدوگروه ژل دیکلوفناک به عنوان شاهد مثبت ودرمان رایج. میزان درد زانو به وسیله معیار قیاسی-دیداری وهمچنین پرسشنامه استاندارد فارسی شده پیامدهای استئوآرتریت وصدمات زانو مورد ارزیابی قرار گرفت. عوارض جانبی وایمنی روغن کندر توسط جدول معیار عوارض بالینی نسخه 4 سال 2010 بررسی گردید.
  یافته ها
  اثربخشی: گروه مداخله براساس پرسشنامه استاندار فارسی شده، پیامدهای استئوآرتریت وصدمات زانو، بهبودی را در درد زانو وعلایم آن در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. (P = 0.04)اما فعالیتهای روزانه،ورزش، تفریح وکیفیت زندگی مرتبط با درد زانو به طور معنی داری بهبود نیافت. براساس معیار قیاسی، دیداری امتیاز های بیماران گروه روغن کندر به طور معنی داری نسبت به گروه روغن کنجد بهبود یافته بودند(P = 0.02)علاوه برآن گروه مداخله اثر بهبود درد را نسبت به گروه دیکلوفناک نیز نشان داد(P = 0.03)ایمنی: ارزیابی ایمنی وعوارض جانبی روغن کندر، یک مورد خارش پوستی درجه یک را گزارش کرد (1/48،0.02%)
  نتیجه گیری
  این کارآزمایی کنترل شده دارویی، اثرات بالقوه روغن موضعی کندر را در درمان علامتی درد زانو تایید کرد و تنها یک مورد خارش درجه یک مشاهده شد..
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، روغن کندر، درد زانو
 • غلامرضا کرد افشاری، مریم مقیمی، حوریه محمدی کناری صفحات 191-199
  کتاب طب روحانی اثری است جاویدان از ابوبکر محمدبن زکریا بن یحیی رازی که در مفهوم معاصر موضوع آن، همان روان شناسی اخلاقی است و رازی آن را در مقابل طب جسدانی -پزشکی تن- قرار می دهد. این نگارش برداشتی آزاد از کتاب طب روحانی حکیم محمد بن زکریای رازی است که برخی از اشعار معلم اخلاق، سعدی شیرازی نیز به آن اضافه شده است. رازی این کتاب را با ستایش عقل و خرد و سرکوب کردن هوای نفس و اطاعت نکردن از آن شروع کرده و سپس انواع نفس و عیوب انسان را معرفی می کند و درنهایت از لزوم همیاری و همکاری بین انسان ها در جامعه مدنی، دوری از دنیاطلبی و ترس از مرگ سخن می راند. سعدی نیز در اشعار حکمی- اخلاقی خود در ترسیم مدینه فاضله، بر این صفات تاکید می ورزد. در مجموع می توان گفت طب روحانی، طب اخلاق است و مورد اشاره آن بعدی از انسان است که ساختار روانی و تعاملات اجتماعی و نیازهای معنوی او را تشکیل می دهد و اگر انسانها در کنار طب تن، در پرداختن بدان ممارست ورزند، گامی در جهت ایجاد مدینه فاضله بر خواهند داشت
  کلیدواژگان: رازی، سعدی، تزکیه نفس، اصلاح اخلاق
 • مرضیه بیگم سیاه پوش، محمد عبادیانی، غلامرضا شاه حسینی، محمد مهدی اصفهانی، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، هاله دادگستر صفحات 200-204
  در طب سنتی ایران، ورزش عامل مهمی برای حفظ سلامتی به شمار می رود و برای آن اثرات زیادی ذکر شده است. به نظر برخی از حکما چون ابن سینا، عامل ورزش در حفظ سلامتی، بر کلیه عوامل حتی تغذیه، تقدم دارد و برای اینکه از فعالیتهای بدنی بیشترین فایده نصیب افراد شود، ورزشهای متناسب با هر فرد پیشنهاد شده است. در واقع، ورزشها را در گروه های مختلف قرار داده و معتقدند هر گروه، اثرات ویژه ای را اعمال می کند. این مطالعه با هدف شناخت گروه های مختلف ورزشی و اثر هر یک در بدن، برای معرفی فعالیت مناسب به افراد انجام شده است؛ و برای این منظور، روش این مطالعه کیفی در نظر گرفته شده است با مرور نمونه هایی از کتب طب سنتی ایران که به طور هدفمند انتخاب شده اند، و پس از آن، تحلیلی محتوایی از مطالب استخراج شده از این متون در مورد طبقه بندی ورزش ها، ارائه شده است..
  کلیدواژگان: طب سنتی ایرانی، طبقه بندی ورزش، پژوهش کیفی
 • مریم شرقی، مجید غیاث صفحات 205-210
  هدف از این مطالعه، بررسی بینش ابن سینا در مورد طب سالمندان و ریشه یابی نحوه طراحی این واژه و این رشته مهم پزشکی و بهداشت است که به طور اشتباه به ره آوردهای علمی نیمه دوم قرن 20 میلادی، نسبت داده شده است. به منظور نیل به این هدف، پس از بررسی کتاب کامل قانون در طب اثر ابن سینا، به جستجوی واژه های مرتبط با پیری، سالخوردگی، سالمندی و... پرداخته و مشخص شد که بسیاری از عناوین فعلی مرتبط با طب سالمندان، جزء فصول و موضوعات اصلی این کتاب بوده است. در این کتاب، شرح مفصلی در مورد بهداشت سالمندان، دستورات غذایی سالمندان، نوشیدنیهای مناسب برای سالمندان، ورزش سالمندان، خواب و استراحت سالمندان و دیگر موارد مرتبط به چشم می خورد و علاوه بر آن به موضوعات دیگری نظیر تاثیر محیط بر پیری زودرس، تاثیر عقیمی و باروری بر زمان آغاز سالمندی، تاثیر سالخوردگی بر حساسیت و مقاومت در مقابل بیماریهای عفونی، تبهای شدید و دردهای مهلک نیز پرداخته و به این وسیله در آغاز هزاره دوم میلادی، مبانی طب سالمندان و تفاوت آن را با طب سایر سنین مطرح کرده است. با توجه به افزایش امید به زندگی در سطح کشور و تغییرات آشکار در راس هرم سنی در جهت افزایش جمعیت سالمندان و در نتیجه افزایش نیازهای پزشکی و بهداشتی آنان، در آغاز هزاره سوم میلادی با تاسی به افکار ابن سینا و تاکیدهای سازمان جهانی بهداشت، نیاز به این رشته احساس شده و به این شاخه مهم پزشکی پرداخته می شود
  کلیدواژگان: طب سالمندان، ابن سینا، قانون در طب
 • علیرضا عابد، رضا صفاران خوزانی، محسن مینائیان، علیرضا قنادی صفحات 211-216
  طب علمی است که قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، همچنان که درد و رنج جزئی از زندگی بشر است. ایرانیان از دیر باز پیشرو درعلم و دانش و فرهنگ بوده اند. درخشش فرهیختگان ایران بر کسی پوشیده نیست و بر تارک تاریخ علم جهان خودنمایی می کند. طب سنتی در ایران یادگاری است که این بزرگان برای ما به ودیعه گذاشته اند. گیاه گاو زبان (Echium amoenum Fisch. et Mey) از دیر باز در ایران شناخته شده بود و ویژگیهای ریخت شناسی و درمانی این گیاه با ظرافتی خاص مانند بسیاری دیگر از گیاهان توسط اطبا ایران زمین ثبت و نگهداری شده است. در گذشته این گیاه را به عنوان مفرح و مقوی اعضای رییسه و حواس و مسهل مره السودا و صفرا و درمانی برای امراض سوداوی و سرسام و برسام می شناخته اند که تعدادی از این خواص طی بررسیهای آزمایشگاهی، امروزه نیز به اثبات رسیده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر منابع طب سنتی ایرانی در مورد این دارو گیاه و بررسی مستندات علمی اخیر در زمینه آثار درمانی این گیاه ضمن بررسی تطبیقی این موارد ارزشمندی میراث علمی گذشتگان را بر همگان اثبات گردد. که این خود می تواند سر آغازی بر گسترش مرزهای دانش در ایران اسلامی باشد.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، گاوزبان، مسهل، صفرا، لسان الثور
 • فهیمه ابراهیم زاده صفحات 217-235
  در این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران پرداخته شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تنها جلد منتشر شده دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران (جلد اول) است که حاوی 389 مقاله می باشد و به علت محدود بودن جلدهای منتشر شده دایره المعارف، در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کلیه مقالات جلد 1 مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده ها مقالات مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نیاز در سیاهه کنترلی که براساس سوالات اساسی پژوهش تنظیم شده بود، درج گردید. نتایج حاصل از این بررسی به این شرح است: مطالعه وضعیت پدیدآورندگان مقالات دایره المعارف نشان داد که اکثر آن ها (75/43%) دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند و زنان (34/52%) بیش از مردان (66/47%) در تولید مقالات مشارکت داشته اند. همچنین بیشتر پدیدآورندگان (19/92%) دارای ملیت ایرانی هستند. مطالعه وضعیت مقالات دایره المعارف نشان داد که از 389 مقاله مورد بررسی، 370 مقاله (12/95%) تالیف و 19 مقاله (88/4%) ترجمه بوده است؛ از این بین، 219 مقاله (3/56%) به موضوع اعلام و اشخاص، 106 مقاله (25/27%) به موضوع مباحث خاص، 41 مقاله (54/10%) به موضوع کتاب ها و تالیفات، 15 مقاله (85/3%) به موضوع کلیات و 8 مقاله (06/2%) به مباحث متفرقه تعلق دارند. هر مقاله به طور میانگین 2.64 صفحه از دایره المعارف را شامل می شود و در هر مقاله به طور متوسط 16.58 استناد به کار رفته است. همچنین، از بین مقالات مورد بررسی تنها در 93 مقاله مجموعا 106 تصویر به کار رفته است و 296 مقاله فاقد تصویر می باشند. بررسی وضعیت استنادهای به کار رفته در مقالات دایره المعارف نشان داد که از کل 6451 استناد موجود در جلد 1، بیشترین استنادات (98/66%) به زبان غیرفارسی صورت گرفته است و تنها 02/33% از استنادات به زبان فارسی می باشد و به طور کلی، زبان عربی با 31/49% بالاترین میزان استنادها را به خود اختصاص داده است. در بررسی تاریخ انتشار استنادات مشخص شد که بیشترین استنادها (15/54%) دارای تاریخ انتشار میلادی هستند و پس از آن به ترتیب تاریخ هجری شمسی (8/36%) و هجری قمری (84/4%) وجود دارند. بررسی ها نشان داد پربسامدترین پدیدآورندگان مورد استناد در مقالات، ابن ابی اصیبعه با فراوانی 128 و پربسامدترین منابع مورد استناد کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء (به زبان عربی) اثر ابن ابی اصیبعه با فراوانی 123 می باشد. همچنین هیچ رابطه معناداری بین تعداد استنادها و ملیت نویسندگان مقالات یافت نشد؛ درحالی که مشخص شد بین زمان نشر و تعداد دفعات استناد، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد..
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، دایره المعارف، پزشکی اسلامی، دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
 • غلامرضا امین، مهناز خانوی، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی، ابوالقاسم سلطانی، محمد رضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امید صادقپور، امیر مهدی طالب، علیرضا قنادی صفحات 235-238
  خارشتر که تحت عنوان اشترخار، حاج، عاقول و دوتیکانی نیز در منابع طب سنتی ایران شناخته می شود، گیاهی با خارهای فراوان است و در برخی نقاط خصوصا جنوب خراسان نوعی مان با نام ترنجبین توسط حشره ای سخت بالپوش بر روی آن تولید می شود. برای خارشتر افعال متفاوتی نظیر رادع، جالی، مفتح و تریاق سموم و برای ترنجبین افعالی نظیر ملین طبع و مسهل صفرا در طب سنتی ایران قید شده است. خارشتر به صورت خوراکی و موضعی جهت درمان بواسیر نافع است. عرق خارشتر جهت درمان سنگهای کلیوی کاربرد دارد. در این مقاله نام این گیاه و مان آن براساس خصوصیاتی که درمنابع طب سنتی برای آن مذکور است، مشخص گردید. نتیجه اینکه مشخصات خارشتر و مان ترنجبین در طب سنتی ایران به طور کامل با Alhagi persarum Boiss.&Buhse. Syn.: Alhagicamelorum L. از خانواده پروانه واران (Papillionaceae) مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، خارشتر، ترنجبین، جنوب خراسان، ملین، سنگ کلیه
 • ترجمه: محمد مظاهری صفحات 239-242
|
 • M. Bhrami, E. Nazam, R. Mastari Farahani, M. Kamalinejad, M. Keshavarz Pages 143-147
  The precedent scholars and physicians have resorted various methods for diagnosis and treatment of diseases by understanding the nature of human actions. Iranian traditional medicine in ancient sources. In the ancient sources of the Iranian traditional medicine، the displacement and transmission mechanism of diseases has been discussed based on natural laws through the intestine vessels to justify a group of diseases. The present study aimed to explain the intestine vessels by reviewing some of the Iranian medical literature including human nature of Hippocrates and Sharh Tashrih Qhanoon of Ibn Nafis. Intestine vessels is one of the major issues which has been used in the ancients’ resources in the nature and anatomy of the human body to explain some of the diagnosis and treatment mechanisms. However، the displacement of diseases and their transformation into other diseases is the case that modern medicine has not addressed in the basic and clinical issues. n spite of technological advances recent developments in medicine، the causes of many chronic diseases are still unknown. Thus، it seems that knowledge of medical terminology and scientific language of medical schools، particularly Iran is necessary to use the written medical resources to propose new solutions for faster diagnosis and treatment of diseases and highlighting the position of the Iranian ancient medicine principles in the scientific debates.
  Keywords: Intestine Vessels, Iranian Ancient Medicine
 • M. Kamali, M. Mazaheri, M. Borhani, M. Babaeian, A.M. Sharifi, M. Elsagh, M.R. Haji Heydari, M. Yavari, M. Avijgan, P. Adibi Pages 148-152
  Among the most common reasons of the patients’ referral to gastroenterology clinic and other clinics is nausea and vomiting. It would largely affect the normal life of the patient if it is not treated. Nausea and vomiting are two words in modern medicine usually used to describe the disease. Extensive studies have been conducted in order to prevent and treat the disease. There are also many recommendations in this area. The four words of Nausea، Gheysan، Taghallob-e-Nafs and Puke were used in the Iranian traditional medicine. A main cause and seven partial reasons called «Causes and Reasons» and other factors were mentioned as the causes of vomit and nausea. The Iranian traditional medicine discussed the role of phlegm mixing، the stomach weakness، food corruption in the stomach and the involvement of other organs in the incidence of this disease. Then، the prevention and treatment is established based on the cause of the disease and pathogen phlegm. Sometimes it is possible that the main cause of this disease exists in other organs such as the brain، liver، spleen and other organs (the participation of organs). In this case، the main treatment should address the problem of that organ. The color of vomiting material reveals the phlegm type and substance that caused puke. The relationship between the regurgitation and stomach content and weakness is also mentioned in this medicine. In special cases، voluntarily regurgitation with diagnosis and monitoring by qualified doctor as the prevention and treatment to rid the body of wastes is another issue in the Iranian traditional medicine.
  Keywords: Nausea, Iranian Traditional Medicine, Modern medicine, Gheysan, Vomit
 • M. Mosaddegh, N. Shariatpanahi, M.B. Minaee, M.M. Ahmadian Attari Pages 155-161
  Health and prevention of diseases are gaining more and more significance، recently. In addition to physical and social aspects، psychological aspects are considered as the most important part of the health as well. According to World Health Organization (WHO)، health is a state of complete physical، social and psychological well-being. In other words، modern medicine believes that psychology has irrefutable effect on health، and without mental well-being، complete health could not be accessible. Among mental states، excitement is one of the most important issues. Anger، fear، sadness and joy are the main subjects of excitement. In order to improve the quality of life، major contribution is allocated to research on psychological aspects of human being life at the universities and research centers. Like modern medicine، Iranian Traditional Medicine (ITM) has special attention to physical and mental conditions of human being. ITM believes in six health providing essential principles (SETEH ZAROREYEH) including climate، eating and drinking، sleeping and waking، motion and rest، retention and vomiting، and excitement. Excitement has a very important role among these principles either in prevention or treatment of diseases. This study resulted in providing definition and characteristics of excitement in general and anger، fear، sadness and joy in particular based on ITM manuscripts. Moreover، the importance of excitement and its effect on having better life as well as curing related diseases are discussed too.
  Keywords: Psychology, Excitements, Iranian Traditional Medicine (ITM)
 • S. A Mozaffarpu, M. Mojahedi Pages 162-173
  Introduction
  Constipation is one of the most common side effects of the new style of life. There is no single definition of constipation. Metode and Materials: This study، is a library based and literature review that definite constipation، and compare its different causes in view of Iranian traditional medicine (ITM) with modern medicine
  Results
  causes of constipation in views of ITM summarized in a table with categories and were matched with the causes of constipation from the perspective of modern medicine.
  Discussion
  Definition of constipation in ITM is different from modern medicine، so that in traditional medicine، much earlier diagnosis of constipation is defined and number of normal defecation is more than what is suggested in modern medicine. So، there is no complete matching of these two definition. Overview of traditional medicine in health and disease، is a pragmatic and holistic perspective، while Viewpoint of modern medicine to human، health، disease is positivistic and organ- based (not holistic). As a total view، it seems that some of the causes in ITM is matchable with some in modern medicine. But the causes of constipation in ITM، is more pragmatic and more inclusive. While the causes of constipation in modern medicine، despite the greater accuracy in the classification، have less Generality، so that functional constipation with a prevalence of 90% is failed to properly be classified.
  Keywords: Defecation, Constipation, Iranian traditional medicine (ITM), Modern medicine
 • M. Naseri, M. Kodadoost, F. Ghaffari, M. Kamalinejad, S. Sh Shariatpanahi, A. Davati, S. A Mozaffarpor, S. N Ostad Pages 174-182
  Background
  Inflammation is a one of common medical problems. Inflammation is a part of the complex biological response of vascular tissues to harmful stimulants، such as pathogens، damaged cells، or irritants. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and corticosteroids are the main medications used to reduce pain and inflammation in damaged tissue، but they have a lot of side effects. Traditional medicine schools can be considered as a source of many new therapeutic methods and medicines. Furthermore، now today there are a large number of traditional pharmaceutical products used in the world for treatment of diseases. Extraction of Anethum Graveolens L. (Marham-e-Shevid) is used as a local application to reduce inflammation، however، profile of such drug are not fully understood. One of important test for dermal application is skin irritation and sensitization test. This study was designed to examine this test.
  Material And Method
  In this study، extraction of Anethum Graveolens L. (Marham-e-Shevid) was investigated in animals following standard procedures for irritation and sensitization tests.
  Results
  The skin irritation test on rabbits showed that this product is not irritant. Furthermore sensitization test on mice by the Mouse Ear Swelling Test (MEST) method revealed that Marham-e-Shevid to be non-sensitizer.
  Discussion
  Given the proven anti-inflammatory effects of this drug in the previous study and based on the results from this study suggest that this drug does not have dermatotoxicity side effects; Therefore، this drug can be used as a topical anti-inflammatory product
  Keywords: inflammation, Traditional Iranian Medicine, Anethum graveolens L
 • Z. Emami Razavi, M. Karimi, M. Kamalinejad Pages 183-190
  Background
  Oliban oil is frequently used in daily rheumatologic practice in Traditional Iranian Medicine، but its benefit، remains to be evaluated. Using of Oliban oil offers an alternative to oral treatment and Topical NSAID therapy، with the potential for a reduced knee pain and outcomes. Up to now، there is no research about of Oliban oil effects in knee pain. The objective of this trial was to assess the efficacy and safety of topical Oliban oil in relieving the symptoms of knee pain (vajaol-rakbe).
  Methods
  We identified 183 men and women with knee pain that adapted to The American College of Rheumatology clinical criteria for the classification of osteoarthritis and inclusion criteria. The participants were randomly assigned classified into three groups to apply topical treatment their painful knee for 6 weeks: Oliban oil as intervention group، sesame oil as control group and diclofenac gel as usual and positive control group. The degree of knee pain was quantified by visual analogue scale (VAS) and Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Pain. Safety was evaluated with Criteria for Adverse Events (CTCAE) (v4. 2010).
  Results
  Efficacy: In K. O. O. S pain score، The intervention group showed an improvement in the pain and symptoms compared with the control group (P = 0. 04) but Activities of Daily Living (ADL)، Sport and Recreation (Sport/Rec) and Knee-related Quality of Life (QOL) don’t improvement significantly. The V. A. S. scores were significantly better for the patients who applied the the Oliban oil and topical diclofenac gel than for those who applied the sesame oil (p = 0. 02). Furthermore، The intervention group showed an improvement in the pain compared with the diclofenac group (P = 0. 03). Safety: safety assessments showed that topical Oliban oil caused skin pruritus in 1/48 (o. o2%).
  Conclusion
  this controlled drug trial demonstrates the potential efficacy and safety of topical Oliban oil in symptomatic treatment of knee pain and with only minor local skin pruritus.
  Keywords: Oliban oil, visual analogue scale, Knee injury, Osteoarthritis Outcome Score, knee pain, Criteria for Adverse Events, traditional Iranian medicine, vajaol, rakbe
 • Gh Kord Afshari, M. Moghimi, H. Mohammadi Kanari Pages 191-199
  The book «Spiritual Medicine» - today meaning the moral psychology- is an everlasting work of Abobakr Mohammad ebn Zakaria ebn Yahya Razi، and he introduces it against corpse medicine- body medicine. This text is a free perception of Hakim Mohammad ebn Zakaria Razi''s book «Spiritual Medicine»، to which some poetry of the moralist، Sadi Shirazi has been added. Razi has begun this book praising intellect and wisdom، suppressing and disobeying carnal desires، and then introduces the kinds of soul and human''s defects، and finally speaks about coordination and cooperation among people in civil society، refraining from worldliness، and dread of death. Also، Sadi emphasizes all these features in his poetry. Altogether، Spiritual Medicine is a medicine of morality and refers to that aspect of human which forms his psychological structure، social interactions، and immaterial needs. And if people، beside body medicine، try to achieve it، they will take steps to develop a utopia.
  Keywords: Razi, Sadi, soul, moral correction
 • M.B. Siahposh, M. Ebadiani, Gh Shah Hoseini, M.M. Esfehani, A.R. Nikbakhtnasrabadi, H. Dadgostar Pages 200-204
  According to Iranian Traditional Medicine، exercise is very important to health preservation and it has been explained a lot of profits for it and according to some philosophers'' such as aviccena idea، to health preservation، it is prior to another things even nutrition. Getting the most profits from exercise، proportional sports to every body have been suggested. Actually، sports have been located in different groups and each group، includes specific effects on body. This studi،s aim is recognition of different groups of exercise and their effects on human body، in the shape of sport classification in Iranian Traditional Medicin، inorder to recommendation of appropriate and proportional activity to persons. Using the qualitative study approach of content analysis type، subjects that had been extracted from samples about Sport classification، which had been chosen based on the purposive method from Iranian Traditional Medicine books، were analysied.
  Keywords: Iranian Traditional Medicin, Sport classification, Qualitative research
 • M. Sharghi, Gheias Pages 205-210
  The Essay aim is search of Ebnesina’s Point of view about the Geriatricsand rooting the phrase and important medicine and hygiene major out that has been mis ascribed to scientific finding in late 20thcentury. For achieving this aim، after computerizing the complete book of law in the medicine which was written by Ebnesina (was translated by abdolrahmansharaphcandy)، we have looked for words like old age and dotage and we have found that a majority of current words that are related to theGeriatrics، there are in chapters and main subjects of this book. This book consist of the lengthy explanation about the elderly hygiene، their diet، their apt drinks، their sport، their rest، so on as well other subjects such as effect of environment on premature aging، effect of infertile and fertile on starting point of old age، effect of old age on sensitiveness and resistance against infectious diseases and sever fevers and fatal pains. So this bookrecognized principals of theGeriatricsand its difference with medicine in others ages. With due attention to increase of life expectancy at our country and obvious changes at top of age pyramid that led to increase of the elderly population and increase of their medical and health needs، it is necessary to think about establishing of this major and thisimportant medicine branch in the third millennium AD. Of course we must consider Ebnesina’s thoughts and World Health Organization’s emphases at this way.
  Keywords: Geriatrics, Ebnesina, Law in medicine
 • A.R. Abed, R. Safaran Khozani, M. Minaeian, A.R. Ghannadi Pages 211-216
  Medicine is a science that is old as the human life، as the pain and suffering is a part of human life. Iranians have long been a leader in science and culture. The brilliance of Iranian scholars is obvious to all and shows off on the apex of the history of science. Traditional medicine in Iran is a keepsake that great Iranian scholars gifted us. Baraginceae (Echium amoenum Fisch. Et Mey) was long known in Iran. The morphological and therapeutic characteristics of this plant have been recorded with a certain delicacy like many other plants by Iraninan physicians. In the past، this plant has been known as enlivening and nutritious of board members and senses، laxative of Soda and bile routine and treatment for soda، meningitis and pleurisy diseases. Nowadays، some of above properties have been proven through experimental investigations. The aim of the present study is to comparative analysis of aforementioned properties by review of the Iranian sources of traditional medicine on this treatment plant and a review of recent scientific evidences in the field of therapeutic properties of this plant to prove the valuable scientific legacy of the predecessors. This in turn could be the beginning of the expansion of the frontiers of knowledge in Islamic Republic of Iran.
 • F. Ebrahimzadeh Pages 217-235
  The present study has focused on the content analysis of articles published in The Medical Encyclopedia of Islam and Iran. This is an applied study which is performed using content analysis. The population of this research includes the only published volume published of The Medical Encyclopedia of Islam and Iran (Volume 1). The 1st volume consisted of 389 articles. Due to the limited published volumes of the encyclopedia، sampling was not performed and all articles of the Volume 1 were examined. The articles were studied for collecting data. The required were recorded in a control list that was designed based on the fundamental questions. The results of this study are as follows: The review of the authors of the articles showed that the majority (43. 75%) of authors have a master''s degree and women (52. 34%) were involved in the production of articles more than men (47. 66%). Also، most authors (92. 19%) are of Iranian origin. The investigation of the encyclopedia articles showed that of 389 articles، 370 articles (95. 12%) were original articles and 19 articles (4. 88%) were translated articles. Among them، 219 (56. 3%) belong to individuals، 106 (27. 25%) to specific topics، 41 (10. 54%) to the subject of books and publications، 15 (3. 85%) to the general theme and 8 articles (2. 06%) belong to other topics. Each article include 2. 64 pages of the encyclopedia on average and 16. 58 citations per paper have been used on average. Also، among the studied articles، a total of 106 images are used only in 93 articles and 296 articles contain no images. The investigation of the citations used in encyclopedia articles showed that that of 6451 total citations in Volume 1، the most citations (66. 98%) were in languages other than Persian and only 33. 02% of the citations are in Persian. In general، Arabic is allocated itslef the highest citations with 49. 31%. The review of the publication time of citations revealed that the most citations (54. 15%) are in Gregorian date. and then Hijri date (36. 8%) and AH (4. 84%). The results showed that the most frequent cited authors in the articles were Ibn Abi Asibae with a frequency of 128. The most frequent cited reference was Uyun Al-Anba-Fi- Tabaghate-Al-Ateba book (in Arabic) of Ibn Abi Asibae with a frequency of 123. Also، no significant relationship was found between number of citations and nationality of authors. However، it was found that there is direct significant relationship between the time of publication and citation count.
  Keywords: Content Analysis, Encyclopedia, Islamic Medicine, Medical Encyclopedia of Islam, Iran
 • Gh Amin, M. Khanavi, B. Zolfaghari, R. Rahemi, A. Soltani, M.R. Shams Ardekani, M. Sirzad, O. Sadeghpor, A.M. Taleb, A.R. Ghannadi Pages 235-238
  Khārshotor، also known as Oshtorkhār، Hāj، Āqūl and Davatikāni in Iranian traditional literatures، is a perennial thory herb which produces manna named Taranjebin based on activity of a kind of Larinous or Pophilus species in some regions of Iran (especially south of Khorasan). There are some reports of this plant inIranian traditional medicine such as restraint، detergent، apertive agent، and antidote of poisons. It is useful for hemorrhoids both internally and externally. Its distilled water is diuretic and beneficial for treatment of kidney stones. Also، Taranjebin is nominated as laxative and expulsive agent for yellow bile. Here، it is tried to determine names of the plant and related manna according to characteristics mentioned in traditional Iranian literatures. Characteristics of “Kharshotor” and its related manna in traditional medicine are completely matched with Alhagi persarumBoiss. Buhse. Syn: Alhagi camelorum L. from the family Papillionaceae
  Keywords: Khārshotor, Taranjebin