فهرست مطالب

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید اسدالله اطهری، شعیب بهمن، محمدرضا علیپور صفحه 1
  روابط روسیه و ترکیه در یک دهه گذشته با رشد و توسعه فزاینده ای روبرو بوده است. بر خلاف دوران جنگ سرد که نگرش های حاکم بر روابط ترکیه و اتحاد شوروی از اصول ایدئولوژیک ناشی می شد، در سال های اخیر منافع اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک و همچنین شرایط جدید جهانی شدن نقش تعیین کننده ای در این روابط داشته اند. در میان عوامل متعددی که در سالهای اخیر بر روابط روسیه و ترکیه تاثیر گذاشته اند، عامل انرژی اهمیت بسیار زیادی دارد. همکاری در حوزه انرژی، نقش مهمی در ترویج اعتماد متقابل و ایجاد روابط خوب میان این دو کشور داشته است. از این رو در این نوشتار کوشش شده به این سوال اساسی پاسخ داده شود که «چه عاملی نقش تعیین کننده در توسعه روابط روسیه و ترکیه در یک دهه اخیر داشته است»
  کلیدواژگان: نابوکو، روسیه، ترکیه، اروپا، ژئوپلیتیک، انرژی
 • سیده مطهره حسینی، طالب ابراهیمی، صفی الله شاه قلعه صفحه 21
  به قدرت رسیدن اسلام گرایان(حزب عدالت و توسعه) در ترکیه در سال 2002، گفتمان سیاست خارجی این کشور را دچار تغییرهای اساسی کرد. آنکارا تمام تلاش خود را به کار گرفت تا با ورود به عرصه های تعامل و همگرایی با نظام بین المللی، به صورت کلی حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را بر پایه منافعش گسترش دهد. ایجاد ثبات و امنیت سیاسی بیشتر، استفاده از پتانسیل های موثر اتحادیه در پیشبرد سیاست های منطقه ای و بین المللی، افزایش قدرت چانه زنی در روابط بین الملل از مهمترین مزایای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست. اکنون سیاست های منطقه ای و فرا منطقه ای حزب عدالت و توسعه در راستای همگرایی با شرایط عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفته است و با استفاده از همه ابزارهای ممکن به دنبال تحقق آرزوی دیرینه و تاریخی ترکیه هستند؛ تا آنجا که دست به بازنگری ایدئولوژی، دیدگاه ها و برنامه های حزبی خود زده اند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را در جهت عضویت در اتحادیه اروپا انجام داده اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.
  کلیدواژگان: اسلام گرایان، ترکیه، اتحادیه اروپا، سیاست خارجی، حزب عدالت و توسعه
 • محسن خلیلی، هادی صیادی، جهانگیر حیدری صفحه 39
  ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک جغرافیایی سیاست است و برخاسته از جغرافیا که سیاست خارجی یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. ایران با داشتن 15 کشور، همسایه یک منطقه ژئواستراتژیک است. شناخت ژنوم ها و کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای همسایه، می تواند نقش موثری در بکار گرفتن سیاست خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا کند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه، مطالعه ژنوم های ژئوپلیتیک این کشور برای جهت شناسی سیاست خارجی ایران ضروری است. نویسندگان با تحلیل درون مایه های ژئوپلیتیک ترکیه و ایران، کوشش کرده اند تا در قالب تقابل کد- ژنوم های ترکیه و ایران پیامدهای این تقابل و تاثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را تحلیل کنند.
  کلیدواژگان: ایران، ترکیه، ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی
 • صادق زیبا کلام، حبیب رضازاده، هادی آخوندی صفحه 57
  فروپاشی اتحاد شوروی یکی از مهمترین رویدادها در نیمه دوم قرن بیست بوده است. در نتیجه این فروپاشی ایران با کشورهای جدیدی همسایه شد. باوجود اشتراک های فراوانی که بین ایران و این کشورها وجود دارد، روابط بین آنها چندان موفقیت آمیز نبوده است و برخلاف انتظارهای اولیه این اشتراک ها دلیلی بر موفقیت ایران در دستیابی به هدف های خود در این منطقه نشد. حتی می توان صحبت از ناکامی ایران در دستیابی به هدف هایش در ارتباط با منطقه قفقاز و دریاچه خزر به میان آورد. در تبیین علت های این ناکامی ما خواستار بررسی نقش روسیه در آن هستیم، نقشی که تا به حال از آن غفلت شده و یا چندان مهم دانسته نشده است. البته این عامل (روسیه و اقدام هایش) را ما با توجه به نظریه نو واقعگرایی قابل فهم می دانیم که به آن خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: ایران، رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه، منطقه قفقاز، بحران قره باغ، نوواقع گرایی، خطوط انتقال انرژی
 • الهه کولایی، قاسم اصولی صفحه 75
  پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر در ژئوپلیتیک مناطق شمالی ایران، جمهوری آذربایجان اهمیت فزاینده ای در سیاست خارجی ایران پیدا کرده است. به دلیل همسایگی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی، این دو کشور نمی توانند نسبت به مسائل امنیتی یکدیگر بی توجه باشند. در روابط ایران و جمهوری آذربایجان عوامل هویت بخش گوناگونی وجود دارد که جهت گیری دو کشور نسبت به هم را شکل می دهد. سوالی که مطرح می شود این است که از سال 1995 چه عواملی سبب امنیتی شدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان شده است؟ نتیجه اصلی این نوشتار این است که مجموعه ای از عوامل مادی، عوامل ارزشی و هنجاری، اسلام سیاسی در ایران، سرشت غیردینی رژیم جمهوری آذربایجان، هویت قومی، همسویی آذربایجان با ماهیت اجتماعی نظام بین الملل، امنیتی شدن روابط دو کشور را از سال 1995 سبب شده است. در این نوشتار با روش تفسیرگرایی هرمنوتیک، موضوع بررسی می شود.
  کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان، اسراییل، ایران، روسیه، امنیت، سازه انگاری، قفقاز جنوبی، امریکا، همکاری، دریای خزر
 • محسن ملکیان صفحه 95
  با وجود گسترش روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، مشترکات فرهنگی هنوز هم به عنوان اساسی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم این دو کشور محسوب می شود زیرا ریشه های تاریخی یکسان، زبان مشترک و دین واحد در کنار تشابه سنت ها، آیین ها و باورهای اجتماعی ملی و محلی، شرایط بی بدیلی را برای توسعه بیش از پیش مناسبات فرهنگی میان دو کشور فراهم آورده است. در پی استقلال جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991، جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. در تبیین روابط بین دو ملت ایران و تاجیکستان فرهنگ می تواند نقش مهم و اساسی داشته باشد. ایران و تاجیکستان از لحاظ تاریخ، ارزش ها و سنت ها زمینه های مشترک و طولانی دارند. هدف این مقاله درک وجوه اشتراک و افتراق فرهنگ ایران و تاجیکستان و بررسی تطبیقی این دو فرهنگ در قالب ارتباطات بین فرهنگی است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، تاریخ، ایران، همگرایی، تاجیکستان، روابط فرهنگی
 • مهران نصیرزاد، میرعبدالله حسینی صفحه 115
  این نوشتار با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و جمهوری آذربایجان با استفاده از چهار شاخص در دوره 2007-2003 تدوین شده است. برآورد ظرفیت صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان نشان می دهد بیشترین ظرفیت صادراتی ایران به این کشور در دوره مورد بررسی به ارزش 886 میلیون دلار در سال بوده است. ظرفیت معمولی صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان 266 میلیون دلار است که فقط 19.7 درصد از این ظرفیت استفاده شده است. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به جمهوری آذربایجان نشان می دهد که دو کشور تشابه تجاری کمتری دارند. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات جمهوری آذربایجان به علت نزدیک بودن مقدار آن به صفر بیانگر آن است که دو کشور، کمترین ظرفیت همکاری تجاری را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات جمهوری آذربایجان نیز وضعت مشابهی دارد که نشان دهنده کمترین ظرفیت همکاری تجاری بین دو کشور است. کالاهای دارای برتری نسبی صادراتی این دو کشور در مجموع بالغ بر 789 کالا است که از این تعداد 136 کالا (17 درصد) به جمهوری آذربایجان و 653 کالا (83 درصد) به ایران تعلق دارد.
  کلیدواژگان: ظرفیت تجاری دوجانبه، ایران، امکان مبادله، توسعه تجارت، جمهوری آذربایجان
|
 • Sayyed Asadollah Athary, Shuaib Bahman, Mohammad Reza Alipour Page 1
  The relation between Russia and Turkey has experienced increasingly growth and development in last decade. Although the collapse of the Ottoman Empire, Union of Soviet Socialist Republic was the first country to recognize the independence of Turkey; But after World War II and the bipolar international system, During the Cold War, Ankara joined the West Block and NATO membership revenue. This dichotomy led by highly strained relations between Moscow and Ankara, and the two countries are considered to be enemies again for 40 years. Despite cold war period that ideological principle determined the relations of two countries, in recent years the economic, political and geopolitical interests play vital role in determining Russian-Turkish ties. Among various factors that influenced Russian-Turkish relations, Energy variable is very important. In a way that cooperation in energy field play great role in establishing mutual trust and maintaining good relations. So this paper attempts the main question to be answered what crucial role in the development of relations between Russia and Turkey in the past decade has?
  Keywords: Geopolitics, Energy, Nabaco, Turkey, Europe, Russia
 • Sayyed Motahare Hosseyni, Taleb Ebrahimi, Safiallah Shahghale Page 21
  When Islamist party of J & D took power in turkey 2002, there appeared a new discourse in foreign policy. Ankara tried its best to enter in regional and international affairs as an active player.. Turkey tries Political stability and security more effective use of the potential of the EU in promoting regional and international policies, increased bargaining power in international relations, the most important benefits of Turkey's accession to the EU. Nowadays, J & D parties make policies to join EU. They uses all means like revising ideology, approaches and programs of the party and performing political and economic reforms. The paper maneuvered on this approaches and programs to see that the party is not and ideological Islamist foundation but a rational program-based one. Turkey's geo-strategic location and military capability is key to the Europe Union in international politics. Turkey is a country and NATO membership criteria, and it is good for Europe. This article discusses the foreign policy of Turkey's Justice and Development Party between 2002 and 2012 is the Europe Union. This paper uses analytical - descriptive and usage of library resources and the Internet is done.
  Keywords: Justice, Development Party, Islamists, Turkey, EU, Foreign Policy
 • Mohsen Khalili, Hadi Sayyadi, Jahangir Heidari Page 39
  Foreign policy is a complex of goals, orientations, and instruments that a state adopts vis-à-vis other states in order to achieve its national interests. The aim of foreign policy is to provide security, which covers a spectrum from territorial integrity to the development of economic facilities. Foreign policy is based on four main factors: understanding international environment, preparing a strategy for protecting national interests, devising a tactical plan for the implementation of the strategy, and organizing diplomats for the implementation of the tactics. Geopolitical Genome is the geographical genetic map of the politics and derived from geography of a country. Foreign policy of every country have affected by genetic map of the geopolitics. Iran in the neighboring with 15 countries is a strategic region. Understanding the genomes and codes of the neighbor countries has an effective role to drafting a proper foreign policy with geopolitical characteristics of Iran. The authors of the present paper with analysis of the geopolitical themes of Iran and Turkey, has tried to finding the format of the confronting codes and genomes of Iran and Turkey.
  Keywords: Iran, Geopolitical Code, Geopolitical Genome, Turkey, Foreign Policy
 • Sadegh Zibakalam, Habib Rezazade, Hadi Akhundi Page 57
  Collapse of the Soviet Union was the world’s most important event in the second half of the twentieth century. The result of this collapse was the emergence of new republics in central Asia and Caucasus. Relations with the new republics of the region Caucasus in spite of many commonalities between Iran and these countries. Iran’s relations with these countries have not reached the initial expectations. It was not so successful, and even against the initial expectations of the common reason Iran didn’t successfully achieve their goals in this area. In explaining the reasons for our failure we review the role of Russia, the role that it had been neglected or has not been considered so important. This paper attempts to explain the reasons for this failure and Russia’s role in this process with a new-realist approach. We consider this factor (Russia and its actions) according to theory of the neo-realism is understandable and we analyze this role according to this theory.
  Keywords: the Caucasus, Iran, Energy Transmission Lines, Neo, Realism, Karabakh crisis, Russia, the Caspian Sea Legal Regime
 • Elaheh Koolaee, Qhasem Osuli Page 75
  After the disintegration of the Soviet Union in December 1991, and the subsequent geopolitical changes in the northern borders of the I. R. of Iran, Azerbaijan Republic gained more importance in Iran’s foreign policy. Because of the historical and cultural linkages, the two countries could not ignore each other’s security threats. There are many common elements that shape Iran’s foreign policy attitudes towards the Republic of Azerbaijan Republic and vice versa. The main research question to be answered in this asks: What are the fundamental causes of securitization of Iran - Azerbaijan Republic’s relations since 1995? Using a hermeneutic - interpretive approach, the authors examine the underlying causes which have led to the transformation of the nature of their bilateral relationship. Their main conclusion is that since 1995, a set of physical, perceptual, ideational and normative factors, like ethnical identity, political Islam in Iran, the secularism in Azerbaijan republic, and attitudes toward social identity of the World System, has changed the focus of their relations from cooperation to securitization.
  Keywords: United States, Iran, securitization, Caspian Sea, Republic of Azerbaijan, cooperation, constructivism, Israel, Russia, South Caucasus
 • Mohsen Malekian Page 95
  Whereas developing political and economic relationship by and between Islamic Republic of Iran and Tajikistan Republic the cultural common points still is regarded as the most important basis for promoting mutual relationship between both nations; since, common historical basis, common language, common religion in addition to similar traditions, national, social and local beliefs and appropriate conditions prepare suitable opportunities for promoting cultural relationship between both countries. Following up independence of Tajikistan on 9 Sep 1991 Iran was the first country that officially recognized independence of Tajikistan and established its embassy in Dushanbe city. Culture can be an important basis for expansion of ties between nations. Iran and Tajikistan have a long shared history, and shared values and traditions. The aim of this article is attempting to understand similarities and differences between culture of Iran and Tajikistan and comparative study of both cultures in the way of improving cultural relationship between both countries.
  Keywords: Iran, Cultural Relationships, Common History, Cooperation, Tajikistan
 • Mehran Nasirzad, Mir Abdollah Hosseini Page 115
  This article is intended to assess the Capacity and Trade Potential between Iran and Azerbaijan Republic by using 4 indices of Drysdale, Cosine, Trade Potential and Revealed Comparative Advantage (RCA) for the period of 2003-2007. The estimation of Iran’s export potential for exporting to Azerbaijan Republic during the period of 2003-2007 shows that Iran’s export potential maximum to Azerbaijan Republic annual amount of $886 millions. The most part of the Iran’s used export potential to Azerbaijan Republic (only 19.7%). According to Drysdale Index calculation, between lran and Azerbaijan Republic for the period of 2003-2007 had the lowest degree of trade complementarity. This index had been faced with some fluctuations during the period. Cosines Index for Iran’s export and Azerbaijan Republic’s import also indicates that this country the potential for trade cooperation with Iran has the least one. Cosines Index for Iran’s import and EU’s export also shows that trade cooperation with Iran and Azerbaijan has the lowest one. The findings show that Azerbaijan Republic and Iran have totally about 789 items of goods for export according to the “RCA” index. Among the 789 “RCA” items, 653 items (83%) belong to Iran and only 136 items (17%) belong to Azerbaijan.
  Keywords: Azerbaijan Republic, Iran, Bilateral Trade Potential, Trade Capacity, Trade Promotion, Possibility of Exchange