فهرست مطالب

سبز جامگان - پیاپی 50 (امرداد 1391)
 • پیاپی 50 (امرداد 1391)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/05/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سخن سردبیر
 • نقش توسعه و ابعاد آن در جامعه
  مهندس بهنام علیزاده سهرابی صفحه 4
 • کشاورزی
 • اخبار کشاورزی
  صفحه 5
 • خاک شناسی
 • رقابت غذایی گیاهان و اثر متقابل خاک
  علیرضا افتخاری صفحه 13
 • مدیریت پسماندهای کشاورزی
 • تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد
  حمیدرضا لاری، ابوالفضل کریمیان، علی آدینه نیا صفحه 22
 • استفاده از کرم های خاکی در تولید ورمی کمپوست
  مجتبی یحیی آبادی صفحه 33
 • صنایع غذایی
 • بررسی عوامل به وجود آمده ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف
  همایون چگینی صفحه 40
 • گیاه پزشکی
 • کنترل میکروبیولوژیکی آفات
  ابراهیم عباسی سیه جانی، فرهاد فرح وش صفحه 55
 • استفاده از هورمون ها در مبارزه با آفات
  سارا محمدزاده فرد صفحه 62
 • ترویج
 • تئوری های انگیزش و کاربرد آن در ترویج و آموزش کشاورزی
  حمید جنیدی شریعت زاده صفحه 64
 • منابع طبیعی
 • الزامات و شروط آموزش مجریان بهره برداری منابع طبیعی
  عبدالله صارمی، فرهاد گودرزی، فیروز تورانی صفحه 72
 • خواندنی
 • ضدعفونی خاک به روش غیر شیمیایی
  صفحه 79
 • ماهیچه های قوی با خوردن اسفناج
  صفحه 81
 • ریواس
  صفحه 82
 • گیاهان وقتی تشنه می شوند به کشاورزان پیغام می فرستند
  صفحه 83
 • کشف گروه جدیدی از هورمون های گیاهی
  صفحه 84
 • چطور گیاهان یک ساله به دائمی تبدیل می شوند؟/ تولید گوجه فرنگی های ضد سرطان
  صفحه 85
 • چشایی در گیاهان
  صفحه 88
 • عاج گیاهی
  صفحه 89
 • نانو تکنولوژی
 • صنایع غذایی، نانو کشاورزی
  صفحه 91
 • کاربرد فناوری نانو در سلامت گیاهان
  مهندس بهرام حسین زاده سامانی صفحه 96
 • تصفیه آب و نانو
  صفحه 97
 • اهمیت کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
  صفحه 99
 • نانو و محیط زیست
  صفحه 101