فهرست مطالب

طنز و کاریکاتور - پیاپی 128 (تیر 1380)
 • پیاپی 128 (تیر 1380)
 • 36 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/04/01
 • تعداد عناوین: 29
|
 • ادامه این سرمقاله بماند برای بعد!
  صفحه 3
 • یک ستون جدید!
  صفحه 4
 • مسابقه بی معنی نویسی
  صفحه 4
 • حرف و کاریکاتور!
  صفحه 5
 • طنزهای آزاد
  صفحه 5
 • لطایف لطیفه ای
  صفحه 5
 • حرفهای بی حساب
  صفحه 5
 • کشف ارتباط بی ربط (!) ماگریت و انشتین
  جواد علیزاده صفحه 6
 • مسابقه تصویری 128 / گنج قارون
  صفحه 8
 • مسابقه درک کاریکاتور
  صفحه 9
 • ایستگاه مرگ!
  صفحه 10
 • نیش و نوش های سینمایی
  صفحه 10
 • حرفهای مرگبار
  صفحه 10
 • گربه دانا
  شهرزاد همایی ترجمه: شهرزاد همایی صفحه 11
 • طنزهای سینمایی - سینمایی!
  صفحه 12
 • این بار شایعه نبود...
  صفحه 13
 • طنز موزیکال
  صفحه 14
 • باز هم بازگشت مشاور...!
  صفحه 15
 • مشابه مشاور خانوادگی!
  صفحه 17
 • تست کاریکاتور «افسانه بایگان» توسط مجله طنز و کا ریکاتور!
  صفحه 18
 • گشتی در کلاکت
  صفحه 22
 • تابستان گرم و طولانی...
  صفحه 23
 • آوازه خوان، نه آواز!...
  صفحه 28
 • فراخوان دومین همایش پنجمین دوسالانه کاریکاتور تهران
  صفحه 29
 • جدول جایزه
  صفحه 30
 • بهترین لطیفه ها ها ها ها...
  صفحه 31
 • نامه ها
  صفحه 32
 • مسابقه کاریکاتور
  صفحه 33
 • طنز 4 بعدی!
  صفحه 34