فهرست مطالب

زندگی - پیاپی 16 (تابستان 1382)
 • پیاپی 16 (تابستان 1382)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو با دکتر فریدون علا
  شیرین روان بد صفحه 4
 • گزارش رئیس هیئت مدیره کانون
  علی اکبر چوپان صفحه 9
 • هموفیلی ایران به مجمع عمومی اخبار
  صفحه 14
 • اهداف استراتژیک کانون هموفیلی ایران
  صفحه 16
 • اظهار نظر بعد از پنج سال؟
  احمد قویدل صفحه 17
 • آشنایی با قانون
  صفحه 21
 • سمینار هموفیلی
  احمد قویدل صفحه 22
 • درمان بیماران با پلاکت متراکم
  دکتر فریدون علا صفحه 30
 • واکسیناسیون
  رکسانا کبیری موحد صفحه 32
 • یک نامه و یک انعکاس
  صفحه 34
 • درد مزمن آرتروپاتی هموفیلی
  Dr.Lily Heijen، Professor Tariq Sohail ترجمه: رویا روانبد صفحه 35
 • هومیوپاتی چیست؟
  صفحه 39
 • کانون هموفیلی ایران در آیینه تاریخ
  احمد قویدل صفحه 43
 • تا شقایق هست زندگی باید کرد
  صفحه 48
 • شعر
  صفحه 49
 • هپاتیت ث
  صفحه 50
 • هموفیلی های موفق
  صفحه 52
 • اخبار خارجی / ژن درمانی گامی به پیش، گامی به پس
  شیرین روان بد صفحه 56
 • Hemophili 2004
  صفحه 68
 • The Iraninan Hemophilia Society Hemophilia Day
  صفحه 72