فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و هفتم شماره 12 (پیاپی 251، بهمن 1391)
 • سال بیست و هفتم شماره 12 (پیاپی 251، بهمن 1391)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • منظم: انجمن
 • سرمقاله:نگاهی اجمالی به مدیریت سود
  امیر پوریانسب صفحه 2
 • منظم: فنی
 • چشم انداز: گفت وگو: ERP در ایران: بروزرسانی
  صفحه 3
 • منظم: گوناگون
 • تقلب پژوهی: نظریه های علل جرم
  ترجمه: امیر پوریانسب، شاهین احمدی صفحه 10
 • دانستنی ها: آشنایی با نهادهای حسابداری
  ترجمه: محسن قاسمی صفحه 14
 • منظم: فنی
 • مرور کتاب: مدیریت ریسک / مدیریت درآمد: راهی برای افزایش سود
  دنیس کمپبل ترجمه: اعظم ولی زاده صفحه 18
 • دانشنامه ی حسابداری: حسابداری و گزارشگری مالی در نهادهای بخش عمومی
  رضا قنبریان صفحه 20
 • منظم: گوناگون
 • تالار مشاهیر: ریموند جان چمبرز
  ترجمه: محسن قاسمی صفحه 26
 • منظم: فنی، فناوری
 • تارنماهای حسابداری: نزدک دات کام
  سوزان بی اندرس ترجمه: آیدا پوریانسب صفحه 28
 • آی ایکس بی آر ال
  ابراهیم ابراهیمی صفحه 30
 • مقالات
 • رابطه ی ساختار هیات مدیره و عملکرد شرکت
  یحیی حساس یگانه، مهناز اکبری صفحه 32
 • منظم: گوناگون
 • خنده نامه
  صفحه 37
 • اخبار
 • گزارش مجمع انجمن حسابداران خبره
  صفحه 38
 • مقالات
 • مدیریت ریسک بنگاه رویکردهای عملی برای آغاز کار
  امید ایمانی خوشخوی، اسماعیل علی نیا صفحه 40
 • اخبار
 • چارسوی حسابداری ایران و جهان
  صفحه 46
 • استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
  صفحه 50
 • قوانین و مقررات
  صفحه 52
 • آیفک (فدراسیون بین المللی حسابداران)
  صفحه 56
 • انجمن حسابداران مدیریت خبره
  صفحه 58
 • انجمن حسابداران خبره ی رسمی
  صفحه 59
 • منظم: گوناگون
 • جدول حسابداری
  صفحه 60
 • منظم: انجمن
 • اعضای جدید
  صفحه 61
 • حسابداران مستقل
  صفحه 63
 • موسسات حسابرسی
  صفحه 65