فهرست مطالب

معمار - پیاپی 78 (فروردین و اردیبهشت 1392)
 • پیاپی 78 (فروردین و اردیبهشت 1392)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/01/25
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرنوشت مدرنیسم بومی منحصر به فرد تهران، 1950 - 1970 میلادی، استتیک غیرمترقبه بودن
  کاوه مهربانی صفحه 2
 • تاریخچه
  صفحه 8
 • تهران کلایدوسکوپیک
  استفانو بوئری صفحه 10
 • (برخی) منابع تاثیرگذار بر شکل گیری معماری مدرنیستی تهران
  جیک مورتون صفحه 12
 • معماری در تهران/ سگ پکنی
  لئو کاندل، شهاب کاتوزیان صفحه 14
 • چشم های بازبسته
  هرویگ کمپینگر صفحه 15
 • دریغ از میراث معماری مدرن تهران
  مهر آذر سهیل صفحه 16
 • سقف های صاف مدرنیسم در میان سقف های صاف تهران
  نیلز کریستین فریتش صفحه 18
 • برخی تاثیرات محتمل
  صفحه 20
 • کلیت فرم
  صفحه 24
 • سینماهای تهران
  صفحه 46
 • در و پنجره
  صفحه 48
 • پله
  صفحه 54
 • کف
  صفحه 58
 • دیوار حیاط
  صفحه 60
 • کنسول
  صفحه 62
 • شبکه
  صفحه 64
 • جزئیات
  صفحه 70
 • تابلو، چراغ، دکور
  صفحه 76
 • شب
  صفحه 80
 • مصالح/ سرامیک
  صفحه 82
 • اندود سیمانی یا بتن
  صفحه 86
 • برج (بلند مرتبه)
  صفحه 88
 • مجله معماری نوین
  صفحه 96
 • تخریب
  صفحه 102